Chính sách bảo hành

  • Hệ thống iSpeak.vn có trách nhiệm bảo hành, bảo trì sản phẩm, hỗ trợ khách hàng đối với các lỗi xuất phát từ phía công ty: lỗi kĩ thuật, lỗi hệ thống, các lỗi liên quan đến tính năng của sản phẩm, lỗi của giáo viên… không bao gồm các lỗi xuất phát từ phía khách hàng.