5 nhóm từ dùng để nối câu. Hơn 30 từ dùng để nối các mệnh đề hoặc câu, tạo thành một đoạn văn liền mạch thường được sử dụng trong tiếng Anh. Học tiếng anh online

Cùng học 5 nhóm từ dùng để nối câu

Từ, cụm từNghĩa
And
AlsoCũng
BesidesNgoài ra
First, second, third…Thứ nhất, thứ hai, thứ ba…
In additionThêm vào đó
In the first/second placeỞ nơi thứ nhất, thứ hai…
FurthermoreHơn nữa
MoreoverThêm vào đó
To begin withBắt đầu với
NextTiếp theo là

Nhóm từ, cụm từ chỉ nguyên nhân – hệ quả

Từ, cụm từNghĩa
AccordinglyTheo như
And soVà vì thế
As a resultKết quả là
ConsequentlyDo đó
For this reasonVì lý do này nên
Hence/so/therefore/thusVì vậy
ThenSau đó

Nhóm cụm từ chỉ sự so sánh

Cụm từNghĩa
By the same tokenVới những bằng chứng tương tự
In like mannerTheo cách tương tự
In the same wayTheo cách giống như thế
In similar fashionTheo kiểu tương tự
Likewise/SimilarlyTương tự thế

Nhóm từ, cụm từ chỉ sự đối lập

Từ, cụm từNghĩa
But/yetNhưng
Howerver/NeverthelessTuy nhiên
In contrast/On the contraryĐối lập với
InsteadThay vì
On the other handMặt khác
StillVẫn

Những từ, cụm từ chỉ kết luận, tổng kết

Từ, cụm từNghĩa
And soVà vì thế
After allSau tất cả
At last/FinallyCuối cùng
In briefNói chung
In closingTóm lại là
In conclusionKết luận lại
On the wholeNói chung
To concludeKết luận
To summarizeTóm lại

 

Tin Liên Quan