Ebook tiếng Anh "Harry Potter and the Chamber of Secrets" - "Harry Potter và Phòng chứa bí mật" Khóa học online 10-01-2016

"Harry Potter and the Chamber of Secrets" - "Harry Potter và Phòng chứa bí mật" là tập hai của loạt truyện Harry Potter, được xuất bản lần đầu vào tháng 2 năm 1998. Nối tiếp theo những sự kiện ở phần 1 "Harry Potter và Hòn đá phù thủy", phần 2 này diễn ra trong năm học thứ 2 của Harry Potter tại trường Hogwarts. Một loạt lời đe dọa bằng máu được viết trên tường miệt thị những phù thủy có xuất thân "không thuần chủng" và hé mở sự tồn tại của "Phòng chứa bí mật" trong ngôi trường đã khiến Harry và các bạn cùng nhau điều tra những bí ẩn này. 

 

Mời bạn đăng nhập iSpeak để tải sách: