Một số Slang(từ lóng) sử dụng thay lời chào trong Tiếng Anh 

1. Adios= Good-bye
EX:
A: It’s getting late. I’d better to go.
B: Just one more drink.
A: Not for me. Adios.
2. Be cool= Take it easy
EX:
A: I’ve got to go now.
B: Already?
A: Yeah, my girlfriend’s waiting for me.
B: Be cool.
3. Bye now= Good-bye for now= Bye for now
EX:
A: Let’s meet here in 3 hours.
B: Okay.
A: Bye now.
4.See ya= See you
EX:
A: Where are you going?
B: I’m going home. I’m tired.
A: See ya.
5. Cool= Okay
EX:
A: Let’s have Chinese
B: I’m not in the mood for Chinese. What about Italian?
A: Cool
6. Gotcha= Okay
EX:
A: Can you pick me up at 7:00?
B: Gotcha.
A: Don’t be late.
B: I won’t.

Một số Slang(từ lóng) sử dụng thay lời chào

Chúc bạn sẽ không còn lúng túng khi người nước ngoài tạm biệt bạn bằng Slang nữa nha!


 Tải file đính kèm: tại đây

 

Tin Liên Quan