“Ruler” là cái thước kẻ hoặc người cai trị, “watch” vừa là danh từ chỉ đồng hồ đeo tay vừa là động từ có nghĩa “xem”.

 

rulercái thước kẻngười cai trị
sinkchìmbồn rửa bát
tiebuộc, tróicà vạt
watchđồng hồ (đeo tay, bỏ túi)xem
cancó thểlon, hộp
nailcái đinhmóng tay
rosehoa hồngtăng (quá khứ của rise)
shiptàu thủyvận chuyển

Tin Liên Quan