Đọc truyện cùng bé: The Royal Birthday Surprise

May 21, 2019 Blog

It was Prince Henry’s birthday soon and he was starting to get excited. He had…

Sự khác biệt giữa người nghe giỏi và kém tiếng Anh

May 21, 2019 Blog

Trong khi người nghe kém phải "căng tai" thì người nghe giỏi có thể nhanh…

Cùng bé tìm hiểu: WHAT WOULD HAPPEN?

May 20, 2019 Blog

What if aliens invaded the Earth? Humans haven’t explored our own solar system (or the…

HOW TO… SPEAK ENGLISH

May 20, 2019 Blog

THIS MONTH, HOW TO... SPEAK ENGLISH. THIS IS THE SECOND OF A TWO-PART SERIES ON…

18 USEFUL PREPOSITIONS OF MOVEMENT

May 19, 2019 Blog

Learn lots of really useful prepositions of movement. This will help you understand lots of…

Shopping Heaven?

May 19, 2019 Blog

Cheap food, hidden costs – supermarkets have it all. By Sam Gordon Have you been…

HOW TO… LEARN IDIOMS

May 18, 2019 Blog

Native English speakers use idioms all the time. So, if you want to learn English,…

LEARN SOME ENGLISH SLANG WITH THESE 15 EXPRESSIONS!

May 15, 2019 Blog

What do you think gutted, grub and gobsmacked mean in English? They’re all English slang…

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho trẻ em như thế nào?

May 15, 2019 Blog

Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong sự phát triển của bé Giống như…

Những từ tiếng Anh đa nghĩa bạn thường gặp

May 14, 2019 Blog

"Ruler" là cái thước kẻ hoặc người cai trị, "watch" vừa là danh từ chỉ…

HOW TO… BUILD UP YOUR VOCABULARY

May 14, 2019 Blog

Vocabulary is the key to communication. Without it you can’t communicate well. But how can…

Bí kíp ghi nhớ 100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở thường gặp

May 13, 2019 Blog

Trong thời đại kinh tế hội nhập như hiện nay, tiếng Anh công sở trở…

Galileo’s Starry Night

May 13, 2019 Blog

ONA WARM June evening in 1609, Galileo Galilei, a 45-year-old Italian mathematics teacher and father…

The Sky Lion

May 12, 2019 Blog

Leo the Lion prowls the night, A proud constellation, a cat burning bright. He sharpens…

9 câu đố vui tiếng Anh về động vật dành cho trẻ

May 12, 2019 Blog

Những câu đố vui tiếng Anh dưới đây không chỉ giúp bé giải trí mà…

Squirrel Spy School

May 11, 2019 Blog

“I’m sure that squirrel is spying on us,” said Kit. “You only just threw out…

WALK WITH ME THROUGH THE LONG GRASS AND I SHALL HOLD YOUR HAND – by Steven Holding

May 11, 2019 Blog

Steven Holding lives with his family in Northamptonshire. His stories have been published by Trembling…

8 cụm động từ quen thuộc liên quan đến việc sử dụng máy tính

May 10, 2019 Blog

Máy tính là phương tiện quen thuộc với rất nhiều người. Chúng ta cùng tìm…