Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết – học tiếng anh trực tuyến

Nov 20, 2018 Blog

Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết. Trời mùa xuân thường mát mẻ, đi…

Từ vựng về các loài côn trùng

Nov 20, 2018 Blog

Từ vựng về các loài côn trùng trong tiếng Anh. Côn trùng (insect) gồm nhiều…

Những cụm từ nói về người tốt, xấu

Nov 20, 2018 Blog

Những cụm từ nói về người tốt, người xấu. Một người có "a heart of…

9 danh từ có dạng số nhiều đặc biệt

Nov 20, 2018 Blog

9 danh từ có dạng số nhiều đặc biệt. Trong tiếng Anh, bạn thường nghe…

Hơn 30 cách nói thay thế cho ‘very good’

Nov 20, 2018 Blog

Hơn 30 cách nói thay thế cho 'very good'. Trong tiếng Anh, có nhiều cách…

Cách giới thiệu bản thân đơn giản

Nov 20, 2018 Blog

Cách giới thiệu bản thân đơn giản bằng tiếng Anh. Họ tên, quê quán, công…

Tên một số bộ phận cơ thể người

Nov 20, 2018 Blog

Tên tiếng Anh của một số bộ phận cơ thể người ít ai biết đến.…

Những câu tiếng Anh cần biết khi tới hiệu thuốc

Nov 20, 2018 Blog

Những câu tiếng Anh cần biết khi tới hiệu thuốc. Nếu cần tư vấn về…

Cách lựa chọn từ ngữ tiếng Anh cho phù hợp

Nov 20, 2018 Blog

Cách lựa chọn từ ngữ tiếng Anh cho phù hợp. Trong quá trình viết văn…

Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng

Nov 20, 2018 Blog

Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng. "Hot" bên cạnh nghĩa "nhiệt độ…

10 từ đồng nghĩa với HAPPY

Nov 20, 2018 Blog

10 từ đồng nghĩa với HAPPY. Trong tiếng Việt, một từ có thể có nhiều…

Ý nghĩa các thán từ “Ah, Oh, Well, Er…”

Nov 20, 2018 Blog

Ý nghĩa các thán từ “Ah, Oh, Well, Er…”. (Interjections) Thán từ là những từ cảm…

Phân biệt Everyday, Every day và Daily

Nov 20, 2018 Blog

Phân biệt Everyday, Every day và Daily Học tiếng anh online Everyday /ˈe vrɪdeɪ/ Nghĩa:…

Từ vựng khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

Nov 20, 2018 Blog

Từ vựng khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ. Trong quá trình học tiếng Anh, không…

Tài liệu hiếm: Tự học tiếng Anh từ A – Z

Nov 20, 2018 Blog

Tài liệu hiếm: Tự học tiếng Anh từ A - Z. Bạn nghĩ rằng giỏi…

Người giỏi tiếng Anh cũng cần luyện tập

Nov 20, 2018 Blog

Người giỏi tiếng Anh cũng cần luyện tập thường xuyên. Mình thích học tiếng Anh…

Dù bận việc gia đình vẫn có thể Học tiếng anh trực tuyến

Nov 20, 2018 Blog

Dù bận việc gia đình nhưng vẫn có thể học tiếng Anh trực tuyến hàng…

Học tiếng Anh không khó

Nov 20, 2018 Blog

Học tiếng Anh không khó!. Chị biết đến iSpeak khi đang tìm hiểu về các…