Phân biệt “As a result” và “As a result of”

a. As a result (+ clause) = therefore
Eg: Bill had not been working very hard during the course. As a result, he failed the exams. (Bill đã không học hành thật sự chăm chỉ trong suốt thời gian học. Vì vậy, anh ta trượt kì thi)
Bill had not been working very hard during the course. Therefore, he failed the exams)

Phân biệt

Hướng dẫn Phân biệt “As a result” và “As a result of”

b. As a result of (+ noun phrase) = because of
Eg: The accident happened as a result of the fog. (Tai nạn xảy ra là do sương mù)
The accident happened because of the fog)

 

iSpeak: Học Tiếng Anh Online Qua Skype – Học Tiếng Anh Trực Tuyến tại nhà một thầy một trò

Tin Liên Quan