Đến từ Châu Á
Đã dạy 7444 lớp

Giới thiệu

Hi ! My name's Cristy Baritua. You can call me Cris. I am a Bachelor of Arts major in English graduate. I have an 11 months work experience as an online English teacher to foreign students. Likewise, I've taught English for  two consecutive years both for high school and college students in a classroom setting. During my free time, I love hanging out with my kids and doing fun activities together. I am a passionate teacher with a bubbly personality. I want my students to have fun while learning. So, if you want to experience the joy of learning English, come and join my class here at iSpeak.  See you!

Kinh nghiệm

SANKEI - February 2018- August 2018 BIZMATES - September 2017- February 2018*2  years experience as a classroom teacher both for High School  and College Students

Kỹ năng

 • ENGLISH FOR KIDS
 • DAILY CONVERSATION
 • ENGLISH BEGINNERS

huy hiệu

Junior Teacher A

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • No calendar

  • ;

Rating

5
99% | 396 Đánh Giá
4
0.5% | 2 Đánh Giá
3
0.25% | 1 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
0.25 % | 1 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

I really like her. The teacher is quit enthusiasm and careful

  5

Đánh giá bởi học viên CN3 Mai Linh

Cảm ơn cô giáo Cristy Parrocha Baritua. Trong suốt quá trình 90 ngày học tiếng Anh của Ispeak: cô đã giúp Lily rất nhiều và luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu những câu chuyện tôi kể và giúp đỡ tôi diễn đạt, sử dụng câu đúng, sửa lỗi cho tôi. Tôi đã tiến bộ và tự tin, tự nhiên nói chuyện bằng tiếng Anh hơn trước. Rất mong cô tiếp tục dạy dỗ, chỉ bảo cho Harry con trai tôi trong khóa học Ispeak. Cảm ơn nhiều! Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và luôn tràn đầy năng lượng! Bảo trọng!

  5

Đánh giá bởi học viên CN3 Nguyễn Thị Yến

cô rất năng động và tràn đầy năng lượng,cảm ơn cô rất nhiều

  5

Đánh giá bởi học viên CN3 Nguyễn Hoàng Lâm

A good class today

  5

Đánh giá bởi học viên LN Phạm Khánh Ngân

Grammar Friends 3 Unit: 1
21:00 30/08/2021

A great teacher

  5

Đánh giá bởi học viên LN Phạm Khánh Ngân