Đến từ Việt Nam
Đã dạy 4504 lớp

Giới thiệu

Bằng cấp

Kinh nghiệm

Kỹ năng

 • IELTS
 • TOEIC
 • ENGLISH FOR KIDS
 • DAILY CONVERSATION
 • ENGLISH BEGINNERS

huy hiệu

Starting Teacher

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 09:30 - 10:00

  • 14:00 - 14:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 19:30 - 20:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 17:30 - 18:00

  • 18:30 - 19:00

  • 19:30 - 20:00

  • 21:00 - 21:30

  • 09:30 - 10:00

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 19:00 - 19:30

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 15:30 - 16:00

  • 19:00 - 19:30

  • 21:00 - 21:30

  • 09:30 - 10:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 15:30 - 16:00

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 20:00 - 20:30

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

Rating

5
94.74% | 18 Đánh Giá
4
5.26% | 1 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
0 % | 0 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

cô giáo day bài cẩn than. chi tiet

  4

Đánh giá bởi học viên TD Đỗ Thị Thủy

rất hài lòng, cảm ơn cô giáo.

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh

giáo viên thân thiện, nhiệt tình.

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh

tuyệt vời.

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh

buổi học thú vị

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh