Đến từ Việt Nam
Đã dạy 5228 lớp

Giới thiệu


Bằng cấp


Kinh nghiệm

Kỹ năng

 • IELTS
 • TOEIC
 • ENGLISH FOR KIDS
 • DAILY CONVERSATION
 • ENGLISH BEGINNERS

huy hiệu

Junior Teacher B

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 16:00 - 16:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 16:00 - 16:30

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 16:30 - 17:00

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 21:30 - 22:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 11:30 - 12:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 09:30 - 10:00

  • 15:30 - 16:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 19:30 - 20:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 20:00 - 20:30

Rating

5
94.74% | 18 Đánh Giá
4
5.26% | 1 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
0 % | 0 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

cô giáo day bài cẩn than. chi tiet

  4

Đánh giá bởi học viên TD Đỗ Thị Thủy

rất hài lòng, cảm ơn cô giáo.

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh

giáo viên thân thiện, nhiệt tình.

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh

tuyệt vời.

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh

buổi học thú vị

  5

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh