Đến từ Châu Á
Đã dạy 4824 lớp

Giới thiệu

I am Jemar Largo Dela Cruz I am from the Philippines . I graduated Bachelor of Secondary Education major in English. I also have my Master’s units at Cebu Technological University major in English Language Literature for teaching. I am a service-focused teacher with a strong commitment to serving the needs of every students . I was teaching at Department of Education Sibonga National High School Cebu province for three years. I have been English online for 10 years with different kinds of learners. I was a teacher at Interkids Bilingual School for 2 years at Pracharuamchai , Nimitmai Rd. Minburi Bangkok. And I am currently teaching now at Maepra Fatima School . I am teaching Grade 1 , I am teaching English . I excel in program and organizational planning. I am sure with my experience in teaching foreign students that I could help your school to develop the qualities of the students to be globally competitive. Thank you .

Bằng cấp

Kinh nghiệm

I have been teaching online since 2008 I am teaching in Thailand for 3 years I am teaching in the Philippines for 3 years

Kỹ năng

 • IELTS

huy hiệu

Senior Teacher B

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 07:00 - 07:30

  • 07:30 - 08:00

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

  • 07:00 - 07:30

  • 07:30 - 08:00

  • 08:00 - 08:30

  • 08:30 - 09:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 10:00 - 10:30

  • 13:30 - 14:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

  • 07:00 - 07:30

  • 07:30 - 08:00

  • 08:00 - 08:30

  • 08:30 - 09:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 10:00 - 10:30

  • 10:30 - 11:00

  • 11:00 - 11:30

  • 13:30 - 14:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

Rating

5
87.5% | 14 Đánh Giá
4
6.25% | 1 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
6.25 % | 1 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

Cảm ơn thầy.Hôm nay thầy năng lượng hơn và giúp tôi hoàn thành 100% bài! Cảm ơn

  5

Đánh giá bởi học viên CN3 Nguyễn Thị Yến

Cảm ơn thầy giáo. Thầy đã năng lượng hơn khi dạy. Thầy cứ thoải mái, năng lượng và mạnh mẽ hơn nhé! Cảm ơn thầy đã chấm điểm thường xuyên cho tôi để tôi có thể theo dõi được sự tiến bộ của mình. Bài hôm nay thầy đã dạy tôi phát âm nhiều hơn!

  5

Đánh giá bởi học viên CN3 Nguyễn Thị Yến

Cẳm ơn thầy đã đánh giá tốt về Lily. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Rất mong thầy sẽ giúp tôi thêm về các cách nói khác nhau của chủ đề bài học trong thực tế hay sử dụng. Những cụm từ hay dùng, những từ đồng nghĩa và ngữ cảnh sử dụng...Có thể không nhất thiết phải học hết bài học nhưng học sâu hơn. Thầy cứ thoải mái, vui vẻ, năng lượng cao hơn trong các bài giảng nhé! Thanks!

  5

Đánh giá bởi học viên CN3 Nguyễn Thị Yến

I LIKE THIS TEACHER, He teaches easily

  1

Đánh giá bởi học viên Nguyễn Khôi Nguyên

****

  4

Đánh giá bởi học viên LN2 Phạm Đường Khánh