Đến từ Anh, Mỹ, Canada
Đã dạy 3111 lớp

Giới thiệu

Hello! My name is Kirsten and I am a 25 year old teacher, who has a bachelor's degree in English literature and Drama! I like to have tons of fun in my lessons and always try to encourage conversation!


Bằng cấp


Kinh nghiệm

Kỹ năng

 • IELTS
 • TOEFL
 • TOEIC
 • ENGLISH FOR KIDS
 • DAILY CONVERSATION
 • BUSINESS ENGLISH
 • ENGLISH BEGINNERS

huy hiệu

Junior Teacher B

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • No calendar

  • ;
  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • 17:00 - 17:30

  • 17:30 - 18:00

  • 18:00 - 18:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 14:00 - 14:30

  • 14:30 - 15:00

  • 15:00 - 15:30

  • 15:30 - 16:00

  • 16:00 - 16:30

  • 16:30 - 17:00

  • No calendar

  • ;
  • No calendar

  • ;

Rating

5
66.67% | 4 Đánh Giá
4
16.67% | 1 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
16.67 % | 1 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

GOOD

  5

Đánh giá bởi học viên ND Nguyễn Đăng Huy

GOOD giáo viên thân thiện

  1

Đánh giá bởi học viên ND Nguyễn Đăng Huy

good

  4

Đánh giá bởi học viên LN3 Đặng Hải Long

cô giáo dạy rất hay

  5

Đánh giá bởi học viên ND Hoàng Thúy Anh

Excellent teacher!!!

  5

Đánh giá bởi học viên Bùi Lê Minh Anh