Đến từ Việt Nam
Đã dạy 757 lớp

Giới thiệu

English is my favorite subject and I'm keen on learning E with you.

Bằng cấp

Kinh nghiệm

I have been teaching English in some public schools in Hanoi and English centers as well.

Kỹ năng

 • ENGLISH FOR KIDS

huy hiệu

Starting Teacher

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 09:00 - 09:30

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

Rating

5
50% | 1 Đánh Giá
4
0% | 0 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
50 % | 1 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

người dạy không nhiệt tình

  1

Đánh giá bởi học viên TD Phạm Trần Nhật Minh

5

  5

Đánh giá bởi học viên Nguyễn Đức Thuần