54318d37_1495_485a_b643_6f0772491002_180802095350

Thông tin giáo viên

Đánh giá: ( 3041 reviews )
Họ và tên: Jenny
Giới tính: Nữ
Kỹ năng: IELTSENGLISH FOR KIDSDAILY CONVERSATIONBUSINESS ENGLISHENGLISH BEGINNERS

Xin Chào ! Tên tôi là Jenny hoặc bạn có thể gọi tôi là jen. Tôi vẫn có thể nhớ rằng tôi bắt đầu thích "giảng dạy" ở tuổi trẻ. Sau khi tôi đã học được một số điều , tôi luôn muốn chia sẻ khám phá mới của tôi với những người bạn nhỏ của tôi đặc biệt là cháu trai và cháu gái của tôi. Tôi cũng có kinh nghiệm là một giáo viên tiếng Anh tư nhân và giáo viên tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học ở Thái Lan. Giảng dạy là niềm đam mê của tôi và tôi sẽ có thể truyền tải kiến ​​thức của tôi và nâng cao kiến ​​thức của học sinh của tôi bằng cách trở thành một người có thẩm quyền hữu ích. HÃY CÙNG HỌC TIẾNG ANH VÀ TẬN HƯỞNG NIỀM VUI NÀO !!

 

 

  1. Customer Service Representative ( TELSTRA Australian Clients)
  2. I experienced being a private teacher
  3. I went to Thailand last Dec 2016  teach English to a primary and secondary level students

Giáo viên chưa có lịch trong tuần này!

STT Thời gian Bài học Nội dung đánh giá Điểm đánh giá
1 10:30 18/08/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
2 10:00 18/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
3 09:30 18/08/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
4 20:30 17/08/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:7. Look, listen, smile, draw
Hoàn thành lớp học 5/5
5 20:00 17/08/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
6 19:30 17/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
7 19:00 17/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
8 10:00 17/08/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
9 09:30 17/08/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
10 09:00 17/08/2018 IELTS SPEAKING
Unit:58. Friendship
Hoàn thành lớp học 5/5
11 21:00 16/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
12 20:30 16/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 5 - A naughty monkey
Hoàn thành lớp học 5/5
13 20:00 16/08/2018 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
14 19:30 16/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
15 19:00 16/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
16 18:30 16/08/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
17 18:00 16/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
cô truyền đạt khá tốt hoàn thành khóa hoc 5/5
18 21:00 15/08/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Amazing teacher! 5/5
19 20:30 15/08/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Con thích học với cô. Con muốn nói chuyện nhiều hơn nhg chưa biết cách diễn tả. Cô dạy vui 5/5
20 20:00 15/08/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
21 19:30 15/08/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 10
Hoàn thanh khóa học 5/5
22 19:00 15/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
23 18:00 15/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:4. Fun at the Fair
Hoàn thành lớp học 5/5
24 21:00 14/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
25 20:30 14/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
26 20:00 14/08/2018 IELTS SPEAKING
Unit:02. A Trip to the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
27 19:00 14/08/2018 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
28 18:30 14/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
29 18:00 14/08/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:50. Well done!
Hoàn thành lớp học 5/5
30 10:00 14/08/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:17. A day's work
Hoàn thành lớp học 5/5
31 09:30 14/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.5 All about Islands P4
Hoàn thành lớp học 5/5
32 09:00 14/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.5 All about Islands P5
Hoàn thành lớp học 5/5
33 08:30 14/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:14. Our homes
Hoàn thành lớp học 5/5
34 08:00 14/08/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
35 20:00 13/08/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
36 19:00 13/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
37 18:30 13/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
38 18:00 13/08/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:49. Ask me another question
Hoàn thành lớp học 5/5
39 08:30 12/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
40 19:30 11/08/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:16. Let's have a picnic!
Hoàn thành lớp học 5/5
41 19:00 11/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 10-12
Hoàn thành lớp học 5/5
42 10:00 11/08/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 3 - Life in the Grassland
Hoàn thành lớp học 5/5
43 09:30 11/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:13. Different homes
Hoàn thành lớp học 5/5
44 09:00 11/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
Hoàn thành lớp học 5/5
45 08:30 11/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
good 5/5
46 21:00 10/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
47 20:30 10/08/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Con thích học cô. Con nói được nhiều. Tuần sau con học quyển CAMBRIDGE STARTER như cô đã tư vấn 5/5
48 20:00 10/08/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
49 19:00 10/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
50 18:30 10/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
51 18:00 10/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
52 09:30 10/08/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:15. What's for dinner?
Hoàn thành lớp học 5/5
53 09:00 10/08/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
54 08:30 10/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
good 5/5
55 08:00 10/08/2018 Beginner Basic Conversation
Unit:1.Birthplaces And Residences
Hoàn thành lớp học 5/5
56 21:00 09/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
57 20:30 09/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
58 20:00 09/08/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
59 19:30 09/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
60 19:00 09/08/2018 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 6 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
61 18:30 09/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
good 5/5
62 18:00 09/08/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:48. We want to do this one day
Hoàn thành lớp học 5/5
63 09:30 09/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
64 09:00 09/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
Hoàn thành lớp học 5/5
65 08:30 09/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
66 08:00 09/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
67 21:00 08/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
68 20:30 08/08/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
con thích học. 5/5
69 20:00 08/08/2018 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Cô phát âm tốt, đảm bảo được nội dung 4/5
70 19:30 08/08/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
71 19:00 08/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
72 18:30 08/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
73 18:00 08/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.6 Animals life cycle P6
Hoàn thành lớp học 5/5
74 09:30 08/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
75 09:00 08/08/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
76 08:30 08/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
77 08:00 08/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
78 21:00 07/08/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:31. Coming and going
Hoàn thành lớp học 5/5
79 20:30 07/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
80 19:30 07/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P1
Hoàn thành lớp học 5/5
81 19:00 07/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 12 - Dinnertime
Hoàn thành lớp học 5/5
82 18:30 07/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P2
Hoàn thành lớp học 5/5
83 18:00 07/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
84 09:30 07/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
85 09:00 07/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 3: There's a monster under my bed (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
86 08:30 07/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
87 08:00 07/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
88 20:00 06/08/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
89 19:00 06/08/2018 CAMBRIDGE TEST FOR FLYERS
Unit:Flyers 4- Test 1- Reading and Writing
Hoàn thành lớp học 5/5
90 18:30 06/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
91 09:00 06/08/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
92 08:30 06/08/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
93 20:30 29/06/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:43. My holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
94 20:00 29/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
95 19:30 29/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:20. Caves and Caving
Hoàn thành lớp học 5/5
96 20:30 24/06/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
97 20:00 24/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
98 19:30 24/06/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:5. About animals
Hoàn thành lớp học 5/5
99 19:00 24/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.3 Transportations then and now P1
Hoàn thành lớp học 5/5
100 18:30 24/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P8
Hoàn thành lớp học 5/5
101 18:00 24/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
102 10:00 24/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
103 09:30 24/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
104 09:00 24/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P3
Hoàn thành lớp học 5/5
105 08:30 24/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P2
Hoàn thành lớp học 5/5
106 15:30 23/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
107 15:00 23/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
108 14:30 23/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:4. Have you got a milkshake
Hoàn thành lớp học 5/5
109 21:00 22/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
110 20:30 22/06/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:41. I had a great birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
111 20:00 22/06/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
112 19:30 22/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
113 18:00 22/06/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:39. One foot, two feet
Hoàn thành lớp học 5/5
114 17:30 22/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
115 17:00 22/06/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
116 10:00 22/06/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
Hoàn thành lớp học 5/5
117 09:30 22/06/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:37. Let's play
Hoàn thành lớp học 5/5
118 09:00 22/06/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:25. Which one is different?
Hoàn thành lớp học 5/5
119 08:30 22/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
120 08:00 22/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
121 20:30 21/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
122 20:00 21/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
123 19:30 21/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
124 19:00 21/06/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:16. Let's do some sport!
Hoàn thành lớp học 5/5
125 18:30 21/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
126 18:00 21/06/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
127 17:30 21/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P6
Hoàn thành lớp học 5/5
128 17:00 21/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P5
Hoàn thành lớp học 5/5
129 10:00 21/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
130 09:30 21/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
131 09:00 21/06/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 53 - Verb ing
Hoàn thành lớp học 5/5
132 08:00 21/06/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:38. My favourites
Hoàn thành lớp học 5/5
133 20:30 20/06/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:27. Food I really like!
Hoàn thành lớp học 5/5
134 20:00 20/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P3
Hoàn thành lớp học 5/5
135 19:00 20/06/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
136 18:00 20/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P4
Hoàn thành lớp học 5/5
137 17:30 20/06/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
138 17:00 20/06/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:36. Great games, great hobbies!
Hoàn thành lớp học 5/5
139 08:30 20/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
140 20:30 19/06/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Cows, sheep, goats, ducks and chickens! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
141 20:00 19/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
142 19:30 19/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:4. Have you got a milkshake
Hoàn thành lớp học 5/5
143 19:00 19/06/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:15. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
144 21:00 08/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
145 20:30 08/06/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
146 19:30 08/06/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
147 19:00 08/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
148 18:30 08/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
149 18:00 08/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
150 10:30 08/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
151 10:00 08/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
152 09:30 08/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
153 09:00 08/06/2018 LET'S GO 3
Unit:Unit 8 Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
154 21:00 07/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P3
Hoàn thành lớp học 5/5
155 20:00 07/06/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
156 19:30 07/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
157 18:00 07/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
158 17:30 07/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
159 21:00 06/06/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
160 19:30 06/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
161 17:30 06/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:07. Advertisements
Hoàn thành lớp học 5/5
162 10:30 06/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
163 10:00 06/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
164 09:30 06/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
165 09:00 06/06/2018 LET'S GO 3
Unit:Unit 6 Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
166 19:30 05/06/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
167 19:00 05/06/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:14. Our homes
Hoàn thành lớp học 5/5
168 17:30 05/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
169 11:00 05/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Review Unit 4-6 (p48-49)
Hoàn thành lớp học 5/5
170 10:30 05/06/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:42. An exciting week for Jane!
Hoàn thành lớp học 5/5
171 10:00 05/06/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 48 - Reported speech 2
Hoàn thành lớp học 5/5
172 09:30 05/06/2018 LET'S GO 3
Unit:Unit 5 Transportation
Hoàn thành lớp học 5/5
173 08:30 05/06/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 4 - Lesson 3 - Measure Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
174 21:00 04/06/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
175 20:30 04/06/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Cows, sheep, goats, ducks and chickens! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
176 20:00 04/06/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
177 19:30 04/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
178 18:00 04/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
179 17:30 04/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:128. Room
Hoàn thành lớp học 5/5
180 11:00 04/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
181 10:30 04/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
182 10:00 04/06/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 47 - Reported speech 1
Hoàn thành lớp học 5/5
183 09:00 04/06/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:32. Happy birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
184 08:30 04/06/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Describe Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
185 10:30 02/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
186 10:00 02/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
187 18:00 01/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
188 11:00 01/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:33. Books
Hoàn thành lớp học 5/5
189 10:30 01/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
190 10:00 01/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
191 09:30 01/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
192 09:00 01/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Review Unit 1-3 (p26-27)
Hoàn thành lớp học 5/5
193 21:00 31/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
194 20:00 31/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
195 19:30 31/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
196 19:00 31/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:13. Different homes
Hoàn thành lớp học 5/5
197 18:00 31/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 7 - Present perfect 1
Hoàn thành lớp học 5/5
198 11:00 31/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
199 10:30 31/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 46 - Have something done
Hoàn thành lớp học 5/5
200 10:00 31/05/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:9. In my classroom
Hoàn thành lớp học 5/5
201 09:30 31/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P2
Hoàn thành lớp học 5/5
202 09:00 31/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
203 21:00 30/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
204 20:30 30/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:26. How many pets?
Hoàn thành lớp học 5/5
205 19:30 30/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
206 18:30 30/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
207 11:30 30/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
208 11:00 30/05/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
209 10:30 30/05/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:43. My holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
210 10:00 30/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
211 09:30 30/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
212 09:00 30/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 3 - The dinosaur museum (p20-25)
Hoàn thành lớp học 5/5
213 21:00 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
214 20:30 29/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:25. Animal challenge
Hoàn thành lớp học 5/5
215 19:30 29/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Kim's birthday (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
216 19:00 29/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:English Game & Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
217 18:30 29/05/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:33. On the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
218 18:00 29/05/2018 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 4 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
219 11:30 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
220 10:30 29/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 45 - It is said that...
Hoàn thành lớp học 5/5
221 10:00 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
222 09:30 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
223 09:00 29/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P3
Hoàn thành lớp học 5/5
224 21:00 28/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
225 20:30 28/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:24. What's the class doing?
Hoàn thành lớp học 5/5
226 20:00 28/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
227 19:30 28/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
228 19:00 28/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
229 18:30 28/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
230 11:30 28/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
231 11:00 28/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
232 10:30 28/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 44 - Passive 3
Hoàn thành lớp học 5/5
233 10:00 28/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
234 09:30 28/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
235 09:00 28/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Cô giáo vui vẻ, nhiệt tình, dạy dễ hiểu 5/5
236 14:30 27/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P2
Hoàn thành lớp học 5/5
237 14:00 27/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.10 Wonder of the past P1
Hoàn thành lớp học 5/5
238 13:30 27/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
239 13:00 27/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 43 - Passive 2
Hoàn thành lớp học 5/5
240 09:30 27/05/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
241 09:00 27/05/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
242 08:30 27/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
243 08:00 27/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:30: Monsters in the park
Hoàn thành lớp học 5/5
244 20:30 26/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Cô rất vui tunhs, thân thiện, dạy hay 4/5
245 08:30 26/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
246 08:00 26/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
247 21:30 25/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
248 20:30 25/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
249 19:30 25/05/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
250 19:00 25/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:29. We're in the toy shop today
Hoàn thành lớp học 5/5
251 18:30 25/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
252 18:00 25/05/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 6 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
253 10:30 25/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P1
Hoàn thành lớp học 5/5
254 10:00 25/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 42 - Passive 1
Hoàn thành lớp học 5/5
255 09:30 25/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.9 Animals in art P5
Hoàn thành lớp học 5/5
256 09:00 25/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
257 21:30 24/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Hoàn thành lớp học 5/5
258 21:00 24/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P2
Hoàn thành lớp học 5/5
259 20:30 24/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
260 20:00 24/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 51 - Auxiliary verbs
Hoàn thành lớp học 5/5
261 19:30 24/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Kim's birthday (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
262 19:00 24/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:12. Party things
Hoàn thành lớp học 5/5
263 18:30 24/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
264 18:00 24/05/2018 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 3 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
265 17:30 24/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
266 10:30 24/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
267 21:30 23/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P6
Hoàn thành lớp học 5/5
268 21:00 23/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
269 20:30 23/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:23. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
270 20:00 23/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
271 19:30 23/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
272 21:30 22/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
273 21:00 22/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
274 20:30 22/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
275 20:00 22/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
276 19:30 22/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
277 19:00 22/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:11. Things we eat and drink
Hoàn thành lớp học 5/5
278 18:30 22/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
279 18:00 22/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
280 22:00 21/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 10 - A new friend
Hoàn thành lớp học 5/5
281 21:30 21/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
282 21:00 21/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
283 20:30 21/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:20. Alex, Ben and Kim live here!
Hoàn thành lớp học 5/5
284 20:00 21/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
285 19:30 21/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
286 20:30 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
287 20:00 19/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
288 19:30 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
289 19:00 19/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.6 All about ocean life P4
Hoàn thành lớp học 5/5
290 18:30 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
291 18:00 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
292 17:30 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Good 5/5
293 17:00 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Good 5/5
294 16:00 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
295 10:30 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
296 10:00 19/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:27. Food I really like!
Hoàn thành lớp học 5/5
297 08:30 19/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
She is so enthusiastic ,a good teacher as well as.We have fun together for whole lesson She give me in order to have more motivation 5/5
298 22:00 18/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
299 21:30 18/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:4. Your hair looks great!
Hoàn thành lớp học 5/5
300 21:00 18/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
301 20:30 18/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
302 20:00 18/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
303 19:30 18/05/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
304 19:00 18/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:26. How many pets?
Hoàn thành lớp học 5/5
305 18:30 18/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.3 Transportations then and now P3
Hoàn thành lớp học 5/5
306 18:00 18/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
307 17:30 18/05/2018 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
308 22:30 17/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 43. Banquets
Hoàn thành lớp học 5/5
309 22:00 17/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
310 21:30 17/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
311 20:30 17/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
312 20:00 17/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 48 - Reported speech 2
Hoàn thành lớp học 5/5
313 19:30 17/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:5. Answering questions
Hoàn thành lớp học 5/5
314 19:00 17/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:9. Me and my family
Hoàn thành lớp học 5/5
315 18:30 17/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
316 18:00 17/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.6 All about ocean life P1
Hoàn thành lớp học 5/5
317 17:30 17/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 7-9
Hoàn thành lớp học 5/5
318 20:30 16/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
319 19:00 16/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Cows, sheep, goats, ducks and chickens! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
320 18:30 16/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P5
Hoàn thành lớp học 5/5
321 18:00 16/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P4
Hoàn thành lớp học 5/5
322 17:30 16/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
323 21:30 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
324 17:00 15/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Hoàn thành lớp học 5/5
325 11:30 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
326 10:30 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
327 22:30 14/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
328 22:00 14/05/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Fall
Hoàn thành lớp học 5/5
329 21:30 14/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
330 21:00 14/05/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Michael and the red rug (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
331 20:30 14/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:22. In our bags and in our school
Hoàn thành lớp học 5/5
332 20:00 14/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
333 19:30 14/05/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
334 19:00 14/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:25. Animal challenge
Hoàn thành lớp học 5/5
335 18:30 14/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
336 18:00 14/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
337 17:30 14/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
338 17:00 14/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Hoàn thành lớp học 5/5
339 21:30 13/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
340 21:00 13/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
341 20:30 13/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Games and activities
Hoàn thành lớp học 5/5
342 20:00 13/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 46 - Have something done
Hoàn thành lớp học 5/5
343 19:30 13/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Hoàn thành lớp học 5/5
344 18:30 13/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P3
Hoàn thành lớp học 5/5
345 18:00 13/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P2
Hoàn thành lớp học 5/5
346 17:30 13/05/2018 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
347 09:30 13/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
348 09:00 13/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
349 08:30 13/05/2018 IELTS SPEAKING
Unit:130. Savings
Hoàn thành lớp học 5/5
350 08:00 13/05/2018 IELTS SPEAKING
Unit:110. Neighbors
Hoàn thành lớp học 5/5
351 21:00 12/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P5
Hoàn thành lớp học 5/5
352 20:00 12/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
353 19:30 12/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
354 18:30 12/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
355 18:00 12/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
356 17:30 12/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
357 17:00 12/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Extensive Reading 1 - Fossils (p28-29)
Hoàn thành lớp học 5/5
358 16:30 12/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
359 15:00 12/05/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:30. About me
Hoàn thành lớp học 5/5
360 10:00 12/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
361 08:30 12/05/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
362 08:00 12/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 35. Sick Day
Hoàn thành lớp học 5/5
363 22:30 11/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
364 22:00 11/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
365 21:30 11/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
366 21:00 11/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
367 20:30 11/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
368 20:00 11/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
369 19:30 11/05/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
370 18:30 11/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
371 18:00 11/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
372 22:30 10/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
373 22:00 10/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
374 21:30 10/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
375 21:00 10/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P1
Hoàn thành lớp học 5/5
376 20:30 10/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Kỹ năng sư phạm, thái độ và kiến thức tiếng Anh 5/5
377 20:00 10/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 45 - It is said that...
Hoàn thành lớp học 5/5
378 19:30 10/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Come and play (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
379 19:00 10/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test 2: Reading and Writing
Hoàn thành lớp học 5/5
380 18:30 10/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:22. In our bags and in our school
Hoàn thành lớp học 5/5
381 18:00 10/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.4 Why we recycle P5
Hoàn thành lớp học 5/5
382 17:30 10/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
383 17:00 10/05/2018 IELTS SPEAKING
Unit:102. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
384 22:30 09/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:2. Daddy Pig's Old Chair
Hoàn thành lớp học 5/5
385 22:00 09/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.7 Animals at night P4
Hoàn thành lớp học 5/5
386 21:30 09/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P4
Hoàn thành lớp học 5/5
387 21:00 09/05/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:33. At the hospital
Hoàn thành lớp học 5/5
388 20:30 09/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:21. Play with us!
Hoàn thành lớp học 5/5
389 20:00 09/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
390 19:30 09/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
391 19:00 09/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:23. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
392 18:30 09/05/2018 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
393 18:00 09/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
394 22:00 08/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
395 21:30 08/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P1
Hoàn thành lớp học 5/5
396 21:00 08/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
397 20:30 08/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
398 20:00 08/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
399 19:30 08/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
400 19:00 08/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test 2: Listening
Hoàn thành lớp học 5/5
401 18:30 08/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:21. Play with us!
Hoàn thành lớp học 5/5
402 18:00 08/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
403 22:00 07/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
404 21:30 07/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:24. What's the class doing?
Hoàn thành lớp học 5/5
405 21:00 07/05/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:32. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
406 22:30 06/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
407 22:00 06/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
408 10:00 06/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
409 09:30 06/05/2018 CAMBRIDGE TEST FOR STARTERS
Unit:Starters 2 Test 2 Reading and Writing
Hoàn thành lớp học 5/5
410 09:00 06/05/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:41. I had a great birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
411 08:30 06/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
412 08:00 06/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
413 20:00 05/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
414 19:00 05/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
415 18:30 05/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
416 16:30 05/05/2018 LET'S GO 4
Unit:Units 7 - 8 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Four
Hoàn thành lớp học 5/5
417 16:00 05/05/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
418 11:30 05/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
419 11:00 05/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:20. Alex, Ben and Kim live here!
Hoàn thành lớp học 5/5
420 10:30 05/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
421 10:00 05/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
422 09:30 05/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
423 09:00 05/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P5
Hoàn thành lớp học 5/5
424 22:30 04/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
425 22:00 04/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
426 21:30 04/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
427 21:00 04/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
428 20:30 04/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
429 20:00 04/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
430 19:30 04/05/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
431 19:00 04/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:19. What's in your bedroom?
Hoàn thành lớp học 5/5
432 18:30 04/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
433 18:00 04/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
434 22:30 03/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
435 22:00 03/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
436 21:30 03/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
437 20:30 03/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
438 20:00 03/05/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 43 - Passive 2
Hoàn thành lớp học 5/5
439 19:30 03/05/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:3. What's your name?
Hoàn thành lớp học 5/5
440 19:00 03/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Mid-term Test
Hoàn thành lớp học 5/5
441 18:30 03/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
442 18:00 03/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
443 20:30 02/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:19. What's in your bedroom?
Hoàn thành lớp học 5/5
444 19:30 02/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.4 Why we recycle P1
Hoàn thành lớp học 5/5
445 18:30 02/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
446 18:00 02/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
447 22:00 01/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
448 20:30 01/05/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:18. A colourful house
Hoàn thành lớp học 5/5
449 20:00 01/05/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
450 19:00 01/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
451 18:30 01/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Hoàn thành lớp học 5/5
452 18:00 01/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
453 11:00 01/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
454 10:00 01/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P2
Hoàn thành lớp học 5/5
455 09:30 01/05/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
456 09:00 01/05/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Games and activities
Hoàn thành lớp học 5/5
457 09:30 30/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Uncle Fred and me (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
458 09:00 30/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
459 21:00 29/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
460 20:30 29/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:3. Fun at the farm
Hoàn thành lớp học 5/5
461 20:00 29/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
462 19:30 29/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
463 19:00 29/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
464 18:30 29/04/2018 LET'S GO 4
Unit:Unit 8 Work and Play
Hoàn thành lớp học 5/5
465 18:00 29/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.3 Machines then and now P1
Hoàn thành lớp học 5/5
466 15:00 29/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
467 11:00 29/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:17. What's on the menu?
Hoàn thành lớp học 5/5
468 10:00 29/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
469 09:30 29/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
470 09:00 29/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
471 21:30 28/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
472 21:00 28/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
473 20:30 28/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
474 20:00 28/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
475 19:00 28/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
476 18:00 28/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
477 17:30 28/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 9 - The big match
Hoàn thành lớp học 5/5
478 17:00 28/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 9 - The big match
Hoàn thành lớp học 5/5
479 11:00 28/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
480 10:30 28/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.7 Animals at night P2
Hoàn thành lớp học 5/5
481 10:00 28/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
482 09:30 28/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:1. Say hello!
Perfec 5/5
483 09:00 28/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.10. Free Time P5
Hoàn thành lớp học 5/5
484 22:30 27/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
485 22:00 27/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Very good 5/5
486 21:30 27/04/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:35. What, who and where?
Hoàn thành lớp học 5/5
487 21:00 27/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
488 20:30 27/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
489 20:00 27/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
490 19:30 27/04/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
491 19:00 27/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 3 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
492 18:30 27/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
493 18:00 27/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
494 22:00 26/04/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:1. What colour is it?
Very good 5/5
495 21:30 26/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
496 21:00 26/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
497 20:30 26/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
498 19:00 26/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
499 18:30 26/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 2 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
500 18:00 26/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
501 22:00 25/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
502 21:30 25/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:28_Don't Stay Away from Technology
Hoàn thành lớp học 5/5
503 21:00 25/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:31. Here and there
Hoàn thành lớp học 5/5
504 20:30 25/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:17. What's on the menu?
Hoàn thành lớp học 5/5
505 20:00 25/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
506 18:30 25/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P5
Hoàn thành lớp học 5/5
507 18:00 25/04/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:35. What, who and where?
Hoàn thành lớp học 5/5
508 17:00 25/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
509 11:00 25/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.10. Free Time P3
Hoàn thành lớp học 5/5
510 10:30 25/04/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
511 10:00 25/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
512 09:30 25/04/2018 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
513 22:00 24/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
514 21:30 24/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
515 21:00 24/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
516 20:30 24/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
517 20:00 24/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
518 19:30 24/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
Hoàn thành lớp học 5/5
519 19:00 24/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:7. What's the weather like?
Hoàn thành lớp học 5/5
520 18:30 24/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 5 - School
Hoàn thành lớp học 5/5
521 18:00 24/04/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:33. On the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
522 10:00 24/04/2018 GRAMMAR IN USE - ADVANCED
Unit:2D An article
Hoàn thành lớp học 5/5
523 22:00 23/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
524 21:00 23/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:30. Summer and winter sports
Hoàn thành lớp học 5/5
525 20:30 23/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:15. One, two, three animals
Hoàn thành lớp học 5/5
526 20:00 23/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
527 18:30 22/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
528 17:30 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
529 16:30 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
530 16:00 21/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
531 15:30 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
532 14:00 21/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:6.Peppa Goes Camping
Hoàn thành lớp học 5/5
533 12:00 21/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:19_Older People Enjoy Video Games Too
Hoàn thành lớp học 5/5
534 11:30 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
535 11:00 21/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.10. Free Time P3
Hoàn thành lớp học 5/5
536 10:30 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
537 10:00 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
538 09:30 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
539 09:00 21/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:54. Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
540 22:30 20/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
541 22:00 20/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
542 21:30 20/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
543 21:00 20/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
544 20:30 20/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
545 20:00 20/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
546 19:30 20/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
547 19:00 20/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:5. Nature Trail
Hoàn thành lớp học 5/5
548 18:30 20/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
549 08:30 20/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:23_Laugh at Work!
Hoàn thành lớp học 5/5
550 22:30 19/04/2018 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
551 22:00 19/04/2018 IELTS SPEAKING
Unit:22. Celebrities
Hoàn thành lớp học 5/5
552 21:30 19/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing
Hoàn thành lớp học 5/5
553 21:00 19/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
554 20:30 19/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
555 20:00 19/04/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 42 - Passive 1
Hoàn thành lớp học 5/5
556 19:30 19/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:1. Say hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
557 19:00 19/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:English Game & Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
558 18:30 19/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
559 18:00 19/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
560 17:30 19/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
561 17:00 19/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
562 09:00 19/04/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:42. About a phone
Hoàn thành lớp học 5/5
563 22:30 18/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
564 22:00 18/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.10. Free Time P2
Hoàn thành lớp học 5/5
565 21:30 18/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P4
Hoàn thành lớp học 5/5
566 21:00 18/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:29. Doing sport! Having fun!
Hoàn thành lớp học 5/5
567 20:30 18/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:14. Big, small, happy or sad?
Hoàn thành lớp học 5/5
568 20:00 18/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
569 19:30 18/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
570 19:00 18/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:20. Calling and sending
Hoàn thành lớp học 5/5
571 18:30 18/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
572 18:00 18/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
573 09:30 18/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
574 08:30 18/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:22_Computers are the New Chefs
Hoàn thành lớp học 5/5
575 21:30 17/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Hoàn thành lớp học 5/5
576 20:30 17/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:13. Who can do this?
Hoàn thành lớp học 5/5
577 20:00 17/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
578 19:30 17/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
579 19:00 17/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
580 18:30 17/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
581 18:00 17/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:28. Our busy holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
582 10:00 17/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
583 08:30 17/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:18_Be Happier by Helping Others Meet
Hoàn thành lớp học 5/5
584 20:30 15/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
585 20:00 15/04/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 41 - Wish
Hoàn thành lớp học 5/5
586 18:30 15/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
587 18:00 15/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
588 17:30 15/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
589 14:30 15/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
590 14:00 15/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
591 12:30 15/04/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
592 10:30 15/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
593 10:00 15/04/2018 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
594 09:30 15/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
595 09:00 15/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:29. We're in the toy shop today
Hoàn thành lớp học 5/5
596 18:30 14/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 4-6
Hoàn thành lớp học 5/5
597 18:00 14/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
598 17:30 14/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
599 16:00 14/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 13-15
Phương pháp giảng dạy phù hợp, con tự tin và hứng thú học. 5/5
600 15:00 14/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 19. Sending / Receiving Information: Email
Hoàn thành lớp học 5/5
601 12:00 14/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:17_Know your Character with Blood Types
Hoàn thành lớp học 5/5
602 11:30 14/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.10. Free Time P1
I like to study with you 5/5
603 11:00 14/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
604 10:30 14/04/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:4. My friends and my pets
Hoàn thành lớp học 5/5
605 10:00 14/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
606 09:30 14/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Uncle Fred and me (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
607 09:00 14/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
608 08:30 14/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
609 22:00 13/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
610 21:30 13/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:22_Computers are the New Chefs
Hoàn thành lớp học 5/5
611 21:00 13/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
612 20:00 13/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
613 19:30 13/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
614 18:30 13/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
615 18:00 13/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:54. Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
616 17:30 13/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
617 14:30 13/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:20. Alex, Ben and Kim live here!
Hoàn thành lớp học 5/5
618 08:30 13/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:16_India Needs More Help in Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
619 22:00 12/04/2018 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
620 21:00 12/04/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 3 - Life in the Grassland
. 5/5
621 20:30 12/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
622 20:00 12/04/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 40 - If I had known
Hoàn thành lớp học 5/5
623 19:30 12/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
624 19:00 12/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
625 18:30 12/04/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:33. On the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
626 18:00 12/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:20. Calling and sending
Hoàn thành lớp học 5/5
627 17:30 12/04/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
628 12:00 12/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:21_Pets on the Net
Hoàn thành lớp học 5/5
629 11:30 12/04/2018 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:02. Unit 2 - Selling online
Hoàn thành lớp học 5/5
630 11:00 12/04/2018 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:01. Unit 1 - Careers
Hoàn thành lớp học 5/5
631 09:00 12/04/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:41. Trains, boats and planes
Hoàn thành lớp học 5/5
632 22:00 11/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:2. Daddy Pig's Old Chair
Hoàn thành lớp học 5/5
633 21:30 11/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
634 21:00 11/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:28. I want to win!
Hoàn thành lớp học 5/5
635 20:30 11/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:12. Who's got the red balloon?
Hoàn thành lớp học 5/5
636 20:00 11/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
637 19:30 11/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
638 18:30 11/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P6
Hoàn thành lớp học 5/5
639 18:00 11/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P5
Hoàn thành lớp học 5/5
640 17:30 11/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
641 17:00 11/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:3. Fun at the farm
Hoàn thành lớp học 5/5
642 14:30 11/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
643 10:30 11/04/2018 IELTS SPEAKING
Unit:85. Languages
Hoàn thành lớp học 5/5
644 10:00 11/04/2018 IELTS SPEAKING
Unit:22. Celebrities
Hoàn thành lớp học 5/5
645 22:00 10/04/2018 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
646 21:30 10/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
647 21:00 10/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.6 All about ocean life P3
. 5/5
648 20:30 10/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Hoàn thành lớp học 5/5
649 20:00 10/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
650 19:30 10/04/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:2. Wearing and carrying
Hoàn thành lớp học 5/5
651 19:00 10/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:5. The woman in the red dress
Hoàn thành lớp học 5/5
652 18:30 10/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:12. Party things
Hoàn thành lớp học 5/5
653 18:00 10/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
654 12:00 10/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
655 09:30 10/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:46. Dieting
Hoàn thành lớp học 5/5
656 09:00 10/04/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:40. Night and day
Hoàn thành lớp học 5/5
657 22:00 09/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
658 21:30 09/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:20_Tatami and Tea Ceremony
Hoàn thành lớp học 5/5
659 21:00 09/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:27. It's the holidays! Bye!
Hoàn thành lớp học 5/5
660 20:30 09/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 3: What am I? (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
661 20:00 09/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
662 18:30 09/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
663 18:00 09/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
664 17:30 09/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
665 14:30 09/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
666 14:00 09/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P4
Hoàn thành lớp học 5/5
667 13:30 07/04/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
668 13:00 07/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 7 - Places to go
Hoàn thành lớp học 5/5
669 12:30 07/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
670 12:00 07/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
671 11:30 07/04/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
672 11:00 07/04/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
673 10:30 07/04/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
674 10:00 07/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Very good5 5/5
675 09:30 07/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:45. Dating
Hoàn thành lớp học 5/5
676 09:00 07/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
677 08:30 07/04/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:38. Playing and working
Hoàn thành lớp học 5/5
678 08:00 07/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P6
Hoàn thành lớp học 5/5
679 21:30 06/04/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Storyfun 7: Tom and the tomango tree (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
680 21:00 06/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P3
Hoàn thành lớp học 5/5
681 20:30 06/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:26. Where can we go on holiday?
Hoàn thành lớp học 5/5
682 20:00 06/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
683 19:30 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
684 18:30 06/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P3
Hoàn thành lớp học 5/5
685 18:00 06/04/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
686 17:30 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Hoàn thành lớp học 5/5
687 10:30 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
688 10:00 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
689 22:30 05/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
690 22:00 05/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:2. Daddy Pig's Old Chair
Hoàn thành lớp học 5/5
691 21:30 05/04/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Land Habitats
Hoàn thành lớp học 5/5
692 21:00 05/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.6 All about ocean life P2
. 5/5
693 20:30 05/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
694 20:00 05/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 4 - He's a hero
Hoàn thành lớp học 5/5
695 19:30 05/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:19. What's the matter?
Hoàn thành lớp học 5/5
696 19:00 05/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
Hoàn thành lớp học 5/5
697 18:30 05/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
698 18:00 05/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
699 17:30 05/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
700 09:00 05/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
701 22:00 04/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Hoàn thành lớp học 5/5
702 21:30 04/04/2018 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:0. Welcome (p2-3)
Hoàn thành lớp học 5/5
703 21:00 04/04/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
704 20:30 04/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
705 19:30 04/04/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:25. What shall we do next?
Hoàn thành lớp học 5/5
706 19:00 04/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:33. Last weekend, last week
Hoàn thành lớp học 5/5
707 18:30 04/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
708 18:00 04/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P2
Hoàn thành lớp học 5/5
709 22:00 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
710 21:30 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
711 21:00 03/04/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 2 - Life in the Desert
. 5/5
712 20:30 03/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:7. What's the weather like?
Hoàn thành lớp học 5/5
713 20:00 03/04/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Hoàn thành lớp học 5/5
714 19:00 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
715 18:30 03/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:18. A colourful house
Hoàn thành lớp học 5/5
716 18:00 03/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
717 10:30 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
718 10:00 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
719 09:30 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
720 09:00 03/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:13_Exercise at Night for Better Sleep
Hoàn thành lớp học 5/5
721 22:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Hoàn thành lớp học 5/5
722 21:30 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
723 21:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
724 20:30 02/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:17. What's on the menu?
Hoàn thành lớp học 5/5
725 20:00 02/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 6 - JIm's day
Hoàn thành lớp học 5/5
726 19:30 02/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.2 Medicines then and now P1
Hoàn thành lớp học 5/5
727 19:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
728 18:30 02/04/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:English Game & Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
729 18:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
730 10:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
731 09:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
732 22:00 01/04/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
733 21:30 01/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
734 21:00 01/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
735 20:30 01/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
736 20:00 01/04/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 37 - Can Could Would you
Hoàn thành lớp học 5/5
737 19:30 01/04/2018 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
738 19:00 01/04/2018 IELTS SPEAKING
Unit:10. Arts
Hoàn thành lớp học 5/5
739 18:30 01/04/2018 IELTS SPEAKING
Unit:76. High school
Hoàn thành lớp học 5/5
740 18:00 01/04/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Plants and Animals Need Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
741 17:30 01/04/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
742 17:00 01/04/2018 IELTS SPEAKING
Unit:25. Childhood Activities_2
Hoàn thành lớp học 5/5
743 16:30 01/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
744 10:30 01/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
745 10:00 01/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
746 09:00 01/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:32. Mary goes shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
747 21:30 31/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
748 21:00 31/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P2
Hoàn thành lớp học 5/5
749 20:30 31/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
750 20:00 31/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
751 19:30 31/03/2018 LET'S GO 4
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part One
Hoàn thành lớp học 5/5
752 19:00 31/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Cows, sheep, goats, ducks and chickens! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
753 18:00 31/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
754 17:30 31/03/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:10. Just the job
Hoàn thành lớp học 5/5
755 17:00 31/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:24. Childhood Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
756 10:30 31/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
757 10:00 31/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
758 09:30 31/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:40. Comic books
Hoàn thành lớp học 5/5
759 09:00 31/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
760 08:30 31/03/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
761 08:00 31/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:30. About me
Hoàn thành lớp học 5/5
762 22:00 30/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
763 20:30 30/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
764 20:00 30/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
765 19:00 30/03/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:10. Just the job
Hoàn thành lớp học 5/5
766 18:30 30/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 5 - A naughty monkey
Hoàn thành lớp học 5/5
767 14:30 30/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
768 13:30 30/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.1 Materials to products P8
Hoàn thành lớp học 5/5
769 10:00 30/03/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
770 09:30 30/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
771 22:00 29/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
772 21:30 29/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
773 21:00 29/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.6 All about ocean life P1
. 5/5
774 20:30 29/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
775 20:00 29/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 36 - Would
Hoàn thành lớp học 5/5
776 19:30 29/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:4. Your hair looks great!
Hoàn thành lớp học 5/5
777 19:00 29/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.10. Free Time P2
Hoàn thành lớp học 5/5
778 18:30 29/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
779 18:00 29/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
780 09:30 29/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
781 09:00 29/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:39. Clothing
Hoàn thành lớp học 5/5
782 22:00 28/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:37. Cigarettes
Hoàn thành lớp học 5/5
783 21:30 28/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:25. Animal challenge
Hoàn thành lớp học 5/5
784 21:00 28/03/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Laura and the mountain lion (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
785 20:30 28/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:8. In my clothes cupboard
Hoàn thành lớp học 5/5
786 20:00 28/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
787 19:30 28/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
788 19:00 28/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.10. Free Time P1
Hoàn thành lớp học 5/5
789 18:30 28/03/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:36. Could you do it?
Hoàn thành lớp học 5/5
790 18:00 28/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
791 17:00 28/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.1 Materials to products P7
Hoàn thành lớp học 5/5
792 16:30 28/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.1 Materials to products P6
Hoàn thành lớp học 5/5
793 16:00 28/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
794 10:30 28/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
795 10:00 28/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:74. Important festival
Hoàn thành lớp học 5/5
796 22:00 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
797 21:30 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
798 21:00 27/03/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 2 - Life in the Desert
. 5/5
799 20:30 27/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Kim's birthday (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
800 20:00 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
801 19:30 27/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
802 19:00 27/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
803 18:30 27/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
804 18:00 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
805 09:00 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:34. Celebrities
Hoàn thành lớp học 5/5
806 22:00 26/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
807 21:30 26/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 125 - In at on 3
Hoàn thành lớp học 5/5
808 21:00 26/03/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Laura and the mountain lion (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
809 20:00 26/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
810 19:30 26/03/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
811 19:00 26/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:24. What's the class doing?
Hoàn thành lớp học 5/5
812 19:30 21/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P1
Hoàn thành lớp học 5/5
813 19:00 21/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
814 22:30 20/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:101. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
815 22:00 20/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
816 21:30 20/03/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
817 21:00 20/03/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 1 - Living Things - P2
. 5/5
818 20:30 20/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:7. Look, listen, smile, draw
Hoàn thành lớp học 5/5
819 20:00 20/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
820 19:30 20/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
821 19:00 20/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:3. Fun at the farm
Hoàn thành lớp học 5/5
822 18:30 20/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:5. The woman in the red dress
Hoàn thành lớp học 5/5
823 18:00 20/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
824 10:00 20/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
825 09:00 20/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
826 22:30 19/03/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 3. Hiring
Done! 5/5
827 22:00 19/03/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 2. Recruiting
Done 5/5
828 21:00 19/03/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:23. World, weather, work
Hoàn thành lớp học 5/5
829 20:30 19/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Hoàn thành lớp học 5/5
830 20:00 19/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
831 19:30 19/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P1
Hoàn thành lớp học 5/5
832 15:30 19/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
833 20:30 18/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
834 20:00 18/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 33 - Should 1
Hoàn thành lớp học 5/5
835 19:30 18/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
836 19:00 18/03/2018 VOCABULARY
Unit:1. Personal Information
Hoàn thành lớp học 5/5
837 18:30 18/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
838 18:00 18/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P3
rất tốt, con rất thích học với cô. 5/5
839 17:30 18/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:20. Caves and Caving
Hoàn thành lớp học 5/5
840 17:00 18/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
841 14:30 18/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:19. What's the matter?
Hoàn thành lớp học 5/5
842 14:00 18/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
843 13:30 18/03/2018 CAMBRIDGE TEST FOR STARTERS
Unit:Starters 2 Test 1 Reading and Writing
Hoàn thành lớp học 5/5
844 10:30 18/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
845 10:00 18/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:4. Your hair looks great!
Hoàn thành lớp học 5/5
846 09:30 18/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
847 09:00 18/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test 3: Listening
Hoàn thành lớp học 5/5
848 22:00 17/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
849 21:30 17/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
850 21:00 17/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
851 20:30 17/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:19. What's the matter?
Hoàn thành lớp học 5/5
852 18:30 17/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
853 18:00 17/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
854 17:30 17/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:19. Cars
Hoàn thành lớp học 5/5
855 17:00 17/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
856 16:30 17/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
857 16:00 17/03/2018 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 1 - Toys (p2-9)
Hoàn thành lớp học 5/5
858 10:30 17/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:8. In my clothes cupboard
Hoàn thành lớp học 5/5
859 10:00 17/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
860 09:30 17/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
861 09:00 17/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 12 - For and since
Hoàn thành lớp học 5/5
862 08:30 17/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
863 08:00 17/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
864 18:00 16/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
865 22:00 15/03/2018 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 1 - Toys (p2-9)
Hoàn thành lớp học 5/5
866 21:30 15/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
867 21:00 15/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P5
. 5/5
868 20:30 15/03/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:22. Important numbers
Hoàn thành lớp học 5/5
869 20:00 15/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 32 - Must mustn't needn't
Hoàn thành lớp học 5/5
870 19:30 15/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
871 19:00 15/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:18. At the hospital
Hoàn thành lớp học 5/5
872 18:30 15/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
873 18:00 15/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
874 22:00 14/03/2018 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 1 - Toys (p2-9)
Hoàn thành lớp học 5/5
875 21:30 14/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
876 21:00 14/03/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:21. The time of the year
Hoàn thành lớp học 5/5
877 20:30 14/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
878 20:00 14/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
879 19:30 14/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
880 19:00 14/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.1 Materials to products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
881 18:30 14/03/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
882 18:00 14/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
883 10:30 14/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:93. Life changing
Hoàn thành lớp học 5/5
884 10:00 14/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:88. Leadership
Hoàn thành lớp học 5/5
885 09:30 14/03/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
886 09:00 14/03/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:9. Journeys
Hoàn thành lớp học 5/5
887 22:00 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
888 21:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
889 21:00 13/03/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 1 - Living Things - P2
. 5/5
890 20:30 13/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:5. Answering questions
Hoàn thành lớp học 5/5
891 20:00 13/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
892 19:30 13/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
893 19:00 13/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:22. In our bags and in our school
Hoàn thành lớp học 5/5
894 18:30 13/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
895 18:00 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
896 10:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
897 10:00 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
898 22:30 12/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
899 22:00 12/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 13 - Can you help me? (p96-101)
Hoàn thành lớp học 5/5
900 21:00 12/03/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:20. Calling and sending
Hoàn thành lớp học 5/5
901 20:30 12/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Hoàn thành lớp học 5/5
902 20:00 12/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
903 19:30 12/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
904 19:00 12/03/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:9. Journeys
Hoàn thành lớp học 5/5
905 18:30 12/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.10 Wonder of the past P5
Hoàn thành lớp học 5/5
906 09:30 12/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
907 22:00 11/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
908 21:30 11/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
909 21:00 11/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
910 20:30 11/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
911 20:00 11/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 31 - Have to and must
Hoàn thành lớp học 5/5
912 19:30 11/03/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
913 19:00 11/03/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:7. Let's buy present
Hoàn thành lớp học 5/5
914 18:30 11/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:21. Play with us!
Hoàn thành lớp học 5/5
915 18:00 11/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
916 17:30 11/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:5_Animation World
Hoàn thành lớp học 5/5
917 16:30 11/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 7 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
918 16:00 11/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Fall
Hoàn thành lớp học 5/5
919 10:30 11/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:16. Let's do some sport!
You've a mistake with my son. His name is Vu Cao Minh and his English name is Grayson but your comment is Hong. I do not know whether you comment on my son. P/s : The lesson at 10/03/2018, 14:00 4/5
920 10:00 11/03/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
921 09:30 11/03/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:REVIEW 2
Hoàn thành lớp học 5/5
922 09:00 11/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Hoàn thành lớp học 5/5
923 22:30 10/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
924 22:00 10/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:20. Alex, Ben and Kim live here!
Hoàn thành lớp học 5/5
925 21:30 10/03/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
926 21:00 10/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Cô giáo nói rõ ràng, cách tiếp xúc học viên tốt. Bạn Ngô Đức Anh bình thường rất lười học tiếng Anh nhưng với cô Jennifer Cooper có vẻ bạn ấy thoải mái hơn khi học. Rất hài lòng về giáo viên 5/5
927 20:00 10/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
928 19:00 10/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
929 18:30 10/03/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
930 18:00 10/03/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:18. Time and work
Hoàn thành lớp học 5/5
931 17:30 10/03/2018 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 1 - Toys (p2-9)
Hoàn thành lớp học 5/5
932 14:00 10/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:15. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
933 13:30 10/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
934 13:00 10/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
935 10:30 10/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:33. On the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
936 10:00 10/03/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
937 09:30 10/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
938 22:30 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
939 22:00 09/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 7 - Lesson 2 - Cooling Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
940 21:30 09/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
941 21:00 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
942 20:30 09/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:3. What's your name?
Hoàn thành lớp học 5/5
943 20:00 09/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
944 19:30 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
945 19:00 09/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.10 Wonder of the past P4
Hoàn thành lớp học 5/5
946 18:30 09/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:40. Night and day
Hoàn thành lớp học 5/5
947 18:00 09/03/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:9. Journeys
Hoàn thành lớp học 5/5
948 22:30 08/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
949 22:00 08/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 7 - Lesson 1 - Heating Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
950 21:30 08/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
951 21:00 08/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P4
. 5/5
952 20:30 08/03/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:9. Journeys
Hoàn thành lớp học 5/5
953 20:00 08/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 30 - May and might 2
Hoàn thành lớp học 5/5
954 19:30 08/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Hoàn thành lớp học 5/5
955 19:00 08/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:32. Happy birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
956 18:30 08/03/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:17. A day's work
Hoàn thành lớp học 5/5
957 18:00 08/03/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:16. Let's have a picnic!
Hoàn thành lớp học 5/5
958 09:00 08/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
959 22:30 07/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
960 22:00 07/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 4 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
961 21:30 07/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
962 21:00 07/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
963 20:30 07/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
964 20:00 07/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
Hoàn thành lớp học 5/5
965 19:30 07/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Giáo viên rất vui vẻ, thân thiện 5/5
966 19:00 07/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
967 18:30 07/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.10 Wonder of the past P3
Hoàn thành lớp học 5/5
968 18:00 07/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:39. One foot, two feet
Hoàn thành lớp học 5/5
969 10:30 07/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:40. Disaster
Hoàn thành lớp học 5/5
970 10:00 07/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:12. Being a leader
Hoàn thành lớp học 5/5
971 22:00 06/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Gases
Hoàn thành lớp học 5/5
972 21:30 06/03/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
973 21:00 06/03/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 1 - Living Things - P2
. 5/5
974 20:30 06/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
975 20:00 06/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:1. Say hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
976 19:30 06/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Come and play (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
977 19:00 06/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:31. Coming and going
Hoàn thành lớp học 5/5
978 18:30 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
979 17:30 06/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:38. Day Off
Hoàn thành lớp học 5/5
980 14:00 06/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:18. Cafes and Restaurants
Hoàn thành lớp học 5/5
981 10:30 06/03/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
982 21:30 04/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
983 20:30 04/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Solids
Hoàn thành lớp học 5/5
984 20:00 04/03/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 29 - May and might 1
Hoàn thành lớp học 5/5
985 19:30 04/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
986 19:00 04/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
987 18:30 04/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:19. What's in your bedroom?
Hoàn thành lớp học 5/5
988 18:00 04/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:52. Economics
Hoàn thành lớp học 5/5
989 17:00 04/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
990 16:30 04/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
991 16:00 04/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
992 10:30 04/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
993 10:00 04/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:26. Annoyances
Hoàn thành lớp học 5/5
994 09:30 04/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:3. What's your name?
Hoàn thành lớp học 5/5
995 21:30 03/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
996 21:00 03/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 1 - Describing Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
997 20:30 03/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:16. Let's do some sport!
Hoàn thành lớp học 5/5
998 20:00 03/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
999 19:30 03/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1000 19:00 03/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Describe Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1001 18:30 03/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Uncle Fred and me (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1002 17:00 03/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1003 16:30 03/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1004 16:00 03/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
1005 15:00 03/03/2018 IELTS SPEAKING
Unit:42. Emotions
Hoàn thành lớp học 5/5
1006 10:30 03/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Uncle Fred and me (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1007 10:00 03/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
Hoàn thành lớp học 5/5
1008 09:30 03/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1009 09:00 03/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1010 08:30 03/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
1011 08:00 03/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
1012 21:30 02/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Uncle Fred and me (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1013 21:00 02/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 5 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1014 20:30 02/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1015 20:00 02/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1016 19:30 02/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1017 19:00 02/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1018 18:30 02/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Uncle Fred and me (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1019 18:00 02/03/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:1. Say hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
1020 17:30 02/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 5: What a great grandmother! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1021 17:00 02/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
1022 14:00 02/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
She is very friendly and cute. The way she taught is simple and easy to learn. She also pronounces very clearly. She knows how to listen and find out my problem to help me. That's a great trial class. 5/5
1023 09:30 02/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:49. Driving
Hoàn thành lớp học 5/5
1024 08:00 02/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
1025 20:30 28/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 5 - Lesson 3 - Summer
Hoàn thành lớp học 5/5
1026 20:00 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:26. Annoyances
Hoàn thành lớp học 5/5
1027 19:30 28/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1028 19:00 28/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.8. Young Animals P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1029 14:30 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Hoàn thành lớp học 5/5
1030 14:00 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1031 20:00 16/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
1032 19:30 16/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1033 18:00 16/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:REVIEW 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1034 16:30 16/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 3: Robert and the three envelopes (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1035 16:00 16/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 3: Robert and the three envelopes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1036 15:00 16/02/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1037 09:30 16/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:40. People who help us
Hoàn thành lớp học 5/5
1038 09:00 16/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:40. People who help us
Hoàn thành lớp học 5/5
1039 20:30 15/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1040 16:00 15/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1041 15:00 15/02/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1042 10:30 15/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:36. Could you do it?
Hoàn thành lớp học 5/5
1043 10:00 15/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:39. We've got lots of things to do
Hoàn thành lớp học 5/5
1044 09:00 15/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
1045 22:00 14/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1046 21:30 14/02/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1047 21:00 14/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1048 20:30 14/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
1049 20:00 14/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:13. Who can do this?
Hoàn thành lớp học 5/5
1050 10:30 14/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1051 10:00 14/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:43. My holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
1052 09:30 14/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1053 21:30 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
1054 21:00 13/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
1055 20:30 13/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
1056 09:00 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:66. Gestures
Hoàn thành lớp học 5/5
1057 21:00 12/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1058 20:30 12/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1059 20:00 12/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:12. Who's got the red balloon?
Hoàn thành lớp học 5/5
1060 19:30 12/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1061 16:30 12/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:15. What's for dinner?
Hoàn thành lớp học 5/5
1062 16:00 12/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:14. Are your hungry? Thirsty?
Hoàn thành lớp học 5/5
1063 15:30 12/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.9. Art P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1064 15:00 12/02/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1065 10:30 12/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:REVIEW 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1066 10:00 12/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:REVIEW 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1067 09:30 12/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
1068 09:00 12/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:48. Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1069 21:30 11/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1070 21:00 11/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1071 20:00 11/02/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 26 - Can, could and be able to
Hoàn thành lớp học 5/5
1072 18:30 11/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:15. One, two, three animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1073 18:00 11/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:13. What horrible weather!
Hoàn thành lớp học 5/5
1074 17:30 11/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
1075 17:00 11/02/2018 IELTS SPEAKING
Unit:96. Leisure
Hoàn thành lớp học 5/5
1076 16:30 11/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
1077 16:00 11/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
1078 10:30 11/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.9 Animals in art P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1079 10:00 11/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1080 09:30 11/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1081 09:00 11/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.8. Young Animals P3
very Good 5/5
1082 21:30 10/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Hoàn thành lớp học 5/5
1083 21:00 10/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1084 20:30 10/02/2018 IELTS SPEAKING
Unit:20. Caves and Caving
Hoàn thành lớp học 5/5
1085 20:00 10/02/2018 IELTS SPEAKING
Unit:87. Laughter
Hoàn thành lớp học 5/5
1086 19:00 10/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.4 Why we recycle P5
Hoàn thành lớp học 5/5
1087 18:30 10/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:14. Big, small, happy or sad?
Hoàn thành lớp học 5/5
1088 16:30 10/02/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1089 16:00 10/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1090 10:30 10/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1091 10:00 10/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:10. Clothes, animals and school
Hoàn thành lớp học 5/5
1092 09:30 10/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Mid-term Test
Hoàn thành lớp học 5/5
1093 09:00 10/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
1094 08:30 10/02/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:7. World famous
Hoàn thành lớp học 5/5
1095 22:00 09/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1096 21:30 09/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1097 21:00 09/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
1098 20:30 09/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1099 20:00 09/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1100 19:30 09/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1101 19:00 09/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
1102 18:30 09/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.8 Incredible Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
1103 18:00 09/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:13. Who can do this?
Hoàn thành lớp học 5/5
1104 17:30 09/02/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:8. On the menu
Hoàn thành lớp học 5/5
1105 16:30 09/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1106 16:00 09/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1107 15:30 09/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1108 22:00 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1109 21:30 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1110 21:00 08/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1111 20:00 08/02/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 25 - When and if
Hoàn thành lớp học 5/5
1112 19:00 08/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:12. Who's got the red balloon?
Hoàn thành lớp học 5/5
1113 18:30 08/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.4 Why we recycle P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1114 18:00 08/02/2018 IELTS SPEAKING
Unit:18. Cafes and Restaurants
Hoàn thành lớp học 5/5
1115 17:30 08/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 3: There's a monster under my bed (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1116 17:00 08/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1117 22:30 07/02/2018 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:03. Unit 3 - Companies
Hoàn thành lớp học 5/5
1118 22:00 07/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1119 21:30 07/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1120 21:00 07/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1121 20:30 07/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1122 19:30 07/02/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 24 - Will be doing and will have done
Hoàn thành lớp học 5/5
1123 19:00 07/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Hoàn thành lớp học 5/5
1124 18:30 07/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.8 Incredible Earth P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1125 18:00 07/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.9. Art P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1126 17:30 07/02/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:8. On the menu
Hoàn thành lớp học 5/5
1127 10:30 07/02/2018 IELTS SPEAKING
Unit:83. Keeping secrets
Hoàn thành lớp học 5/5
1128 10:00 07/02/2018 IELTS SPEAKING
Unit:81. Junk food
Hoàn thành lớp học 5/5
1129 22:30 06/02/2018 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:02. Unit 2 - Selling online
Hoàn thành lớp học 5/5
1130 22:00 06/02/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 1 - Living Things - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1131 21:30 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
1132 21:00 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1133 20:30 06/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1134 18:30 06/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
1135 18:00 06/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:4. Your hair looks great!
Hoàn thành lớp học 5/5
1136 17:30 06/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:11. Things we eat and drink
Hoàn thành lớp học 5/5
1137 17:00 06/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:10. People in our street
Hoàn thành lớp học 5/5
1138 10:00 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1139 09:30 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1140 09:00 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1141 22:30 05/02/2018 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:01. Unit 1 - Careers
Hoàn thành lớp học 5/5
1142 22:00 05/02/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
1143 21:30 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1144 21:00 05/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1145 20:30 05/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1146 19:30 05/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1147 18:30 05/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:18. Time and work
Hoàn thành lớp học 5/5
1148 18:00 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1149 17:30 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1150 21:30 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
1151 21:00 04/02/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 107 - Comparison 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1152 20:30 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1153 20:00 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1154 19:30 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
1155 19:00 04/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 3: What am I? (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1156 17:30 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1157 17:00 04/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Storyfun 9: Do whales have stomach-ache? (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1158 16:30 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1159 15:30 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1160 15:00 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:38. Cities
Hoàn thành lớp học 5/5
1161 10:30 04/02/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
1162 10:00 04/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
1163 21:30 03/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
1164 21:00 03/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:13. Different homes
Hoàn thành lớp học 5/5
1165 20:30 03/02/2018 IELTS SPEAKING
Unit:85. Languages
Hoàn thành lớp học 5/5
1166 20:00 03/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: The glove, the fork and the old pair of glasses (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1167 19:30 03/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:9. In my classroom
Hoàn thành lớp học 5/5
1168 19:00 03/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1169 18:30 03/02/2018 LET'S GO 2
Unit:Unit 7 Doing Things
Hoàn thành lớp học 5/5
1170 18:00 03/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:10. Our families
Hoàn thành lớp học 5/5
1171 17:30 03/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1172 16:30 03/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
1173 16:00 03/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1174 15:30 03/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Games and activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1175 10:30 03/02/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
1176 10:00 03/02/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:27. Seeing differences
Hoàn thành lớp học 5/5
1177 09:30 03/02/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
1178 09:00 03/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1179 22:00 02/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:9. Funny monsters
Hoàn thành lớp học 5/5
1180 21:30 02/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
1181 21:00 02/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1182 20:30 02/02/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:7. Moving and speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
1183 20:00 02/02/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1184 19:30 02/02/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
1185 19:00 02/02/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 3 - The dinosaur museum (p20-25)
Hoàn thành lớp học 5/5
1186 18:30 02/02/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:8. On the menu
Hoàn thành lớp học 5/5
1187 18:00 02/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1188 17:30 02/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
1189 17:00 02/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:46. Dieting
Hoàn thành lớp học 5/5
1190 22:00 01/02/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1191 21:30 01/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1192 21:00 01/02/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1193 20:30 01/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1194 20:00 01/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1195 19:30 01/02/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 12 - Be a part of history
Hoàn thành lớp học 5/5
1196 19:00 01/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:8. In my clothes cupboard
Hoàn thành lớp học 5/5
1197 18:30 01/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1198 18:00 01/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1199 17:30 01/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1200 10:00 01/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1201 21:30 31/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1202 21:00 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1203 20:30 31/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1204 20:00 31/01/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:7. World famous
Hoàn thành lớp học 5/5
1205 19:30 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1206 19:00 31/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1207 18:30 31/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1208 15:30 31/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1209 21:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1210 21:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
1211 20:30 30/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:11. Things we eat and drink
Hoàn thành lớp học 5/5
1212 19:30 30/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 12 - Be a part of history
Hoàn thành lớp học 5/5
1213 19:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1214 18:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
1215 09:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
1216 21:30 29/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:51. Earthquakes
Hoàn thành lớp học 5/5
1217 21:00 29/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 11 - A message for the future
Hoàn thành lớp học 5/5
1218 19:00 29/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.8 Incredible Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1219 18:30 29/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:61. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1220 18:00 29/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.8. Young Animals P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1221 21:00 28/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1222 20:30 28/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.6. Animals in the Air P6
Hoàn thành lớp học 5/5
1223 19:30 28/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1224 19:00 28/01/2018 LET'S GO 2
Unit:Unit 5 Occupations
Hoàn thành lớp học 5/5
1225 17:00 28/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:15. Birthday Celebration
Hoàn thành lớp học 5/5
1226 16:30 28/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:37. Cigarettes
Hoàn thành lớp học 5/5
1227 15:30 28/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1228 10:30 28/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1229 09:30 28/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
1230 09:00 28/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
1231 08:30 28/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
1232 08:00 28/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
1233 21:30 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1234 21:00 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1235 20:30 27/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1236 20:00 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1237 19:30 27/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:82. Keep in touch
Hoàn thành lớp học 5/5
1238 19:00 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1239 17:30 27/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:13. Being honest
Hoàn thành lớp học 5/5
1240 17:00 27/01/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
1241 14:00 27/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1242 10:30 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
1243 10:00 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1244 09:30 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
1245 09:00 27/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
1246 08:30 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1247 08:00 27/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1248 22:00 26/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:08. Amusement Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1249 21:30 26/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Hoàn thành lớp học 5/5
1250 21:00 26/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
1251 20:30 26/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 11 - A message for the future
Hoàn thành lớp học 5/5
1252 20:00 26/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1253 19:30 26/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 2 - Playtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1254 19:00 26/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1255 18:00 26/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1256 22:00 25/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1257 21:30 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1258 21:00 25/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.6. Animals in the Air P5
Hoàn thành lớp học 5/5
1259 20:30 25/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Thanks for happy time to talk with teacher. Now, he's studying at International Pacific School. I think have enough skill to learn English for him, maybe he can't enjoin class one more. In the future, If it necessary for him, I will contact to your Center. Thank you so much 5/5
1260 20:00 25/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 10 - Ancient buildings
Hoàn thành lớp học 5/5
1261 19:30 25/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 10 - Ancient buildings
Hoàn thành lớp học 5/5
1262 19:00 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1263 16:30 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:50. Dying
sorry for my absent 1/5
1264 09:30 25/01/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:7. World famous
Hoàn thành lớp học 5/5
1265 08:30 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant - Review and correct homework
good teacher 5/5
1266 22:00 24/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1267 21:30 24/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.6. Animals in the Air P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1268 21:00 24/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
1269 20:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
I love learning with teacher Jenny 5/5
1270 19:30 24/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:3. Fun at the farm
Hoàn thành lớp học 5/5
1271 19:00 24/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.7 Animals at night P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1272 17:00 24/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
1273 09:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
good 5/5
1274 21:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1275 21:00 23/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
1276 20:00 23/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 9 - The big match
Hoàn thành lớp học 5/5
1277 19:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:69. Goals
I love learning with teacher Jenny 5/5
1278 19:00 23/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 9 - The big match
Hoàn thành lớp học 5/5
1279 18:00 23/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1280 17:30 23/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1281 15:30 23/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:02. A Trip to the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
1282 21:30 22/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
1283 21:00 22/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1284 19:00 22/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.7 Animals at night P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1285 18:00 22/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
1286 17:30 22/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1287 16:30 22/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1288 22:00 21/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.8. Young Animals P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1289 21:30 21/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
1290 21:00 21/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1291 20:30 21/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1292 20:00 21/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 17 - Have and have got
Hoàn thành lớp học 5/5
1293 19:30 21/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1294 19:00 21/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:14. Benefits of raising Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1295 16:00 21/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
1296 15:30 21/01/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Storyfun 8: Angela's angry morning (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1297 15:00 21/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:6. My things
Hoàn thành lớp học 5/5
1298 14:30 21/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1299 14:00 21/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
1300 10:30 21/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1301 10:00 21/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1302 09:30 21/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 5: What a great grandmother! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1303 09:00 21/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 5: What a great grandmother! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1304 22:30 20/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1305 22:00 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
1306 21:30 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1307 21:00 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1308 20:00 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1309 19:00 20/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1310 16:30 20/01/2018 LET'S GO 2
Unit:Unit 4 Things to Eat
Hoàn thành lớp học 5/5
1311 16:00 20/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1312 15:30 20/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1313 15:00 20/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1314 10:30 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1315 10:00 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1316 08:30 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1317 08:00 20/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Done 5/5
1318 22:00 19/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1319 21:00 19/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1320 20:30 19/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:79. Indoor activity
she is the best teacher i have ever learnt with .i like teacher jenny so much i'm happy to have a teacher like her 5/5
1321 20:00 19/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1322 19:00 19/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:10. Clothes, animals and school
Hoàn thành lớp học 5/5
1323 17:30 19/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1324 17:00 19/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1325 22:00 18/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 1 - The food here is great (p8-13)
Hoàn thành lớp học 5/5
1326 21:30 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1327 21:00 18/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 101 - Adjectives and adverbs 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1328 20:30 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:30. Basketball
Hoàn thành lớp học 5/5
1329 20:00 18/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 16 - Past perfect continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
1330 19:30 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1331 19:00 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
1332 18:00 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Learning with teacher is very funny 5/5
1333 17:30 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 6
Unit:6.3 Incredible Energy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1334 17:00 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 6
Unit:6.3 Incredible Energy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1335 16:30 18/01/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:7. World famous
Hoàn thành lớp học 5/5
1336 22:00 17/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1337 21:30 17/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Hoàn thành lớp học 5/5
1338 21:00 17/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
1339 20:30 17/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1340 20:00 17/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1341 19:30 17/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:37. Country
I love learning with teacher Jenny 5/5
1342 19:00 17/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1343 17:30 17/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 6
Unit:6.2 Clothes Then and Now P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1344 17:00 17/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 6
Unit:6.2 Clothes Then and Now P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1345 21:30 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
1346 21:00 16/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Thank you for your help 5/5
1347 20:30 16/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:7. What's the weather like?
Hoàn thành lớp học 5/5
1348 20:00 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
1349 19:30 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
I love learning with teacher Jenny 5/5
1350 19:00 16/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 15 - Past perfect
Hoàn thành lớp học 5/5
1351 18:00 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1352 17:30 16/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1353 22:00 15/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
1354 21:30 15/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Hoàn thành lớp học 5/5
1355 21:00 15/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1356 20:00 15/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1357 19:30 15/01/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
1358 19:00 15/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
1359 17:30 15/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1360 21:30 14/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1361 21:00 14/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P6
Hoàn thành lớp học 5/5
1362 20:30 14/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
1363 20:00 14/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 14 - Present perfect and past 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1364 19:30 14/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1365 19:00 14/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:3. Fun at the farm
very good 5/5
1366 16:30 14/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
I love learning with teacher Jenny 5/5
1367 15:30 14/01/2018 CAMBRIDGE TEST FOR FLYERS
Unit:Flyers 1 - Test 2 - Speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
1368 15:00 14/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:5. About animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1369 14:30 14/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:4. My friends and my pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1370 10:30 14/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1371 08:00 14/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
1372 21:30 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1373 21:00 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
1374 20:00 13/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:76. High school
Hoàn thành lớp học 5/5
1375 19:30 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
I love learning with teacher Jenny 5/5
1376 16:30 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1377 16:00 13/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:12. Being a leader
Hoàn thành lớp học 5/5
1378 15:30 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
1379 15:00 13/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1380 14:30 13/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1381 14:00 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1382 10:30 13/01/2018 CAMBRIDGE TEST FOR FLYERS
Unit:Flyers 1 - Test 1 - Speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
1383 10:00 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1384 09:00 13/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:10. Clothes, animals and school
Hoàn thành lớp học 5/5
1385 08:30 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather - Review
Done! 5/5
1386 08:00 13/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Done 5/5
1387 22:00 12/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 10-12
Hoàn thành lớp học 5/5
1388 21:30 12/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1389 21:00 12/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1390 20:30 12/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1391 20:00 12/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:78. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
1392 19:30 12/01/2018 LET'S GO 2
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About 20 - 100
Hoàn thành lớp học 5/5
1393 17:30 12/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1394 17:00 12/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
I love learning with teacher Jenny 5/5
1395 16:30 12/01/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:28_Don't Stay Away from Technology
You’re a great teacher!!!!!!!!!!!!!! 5/5
1396 22:30 11/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:61. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1397 22:00 11/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1398 21:00 11/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
I love learning with teacher Jenny 5/5
1399 20:30 11/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
1400 20:00 11/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
1401 19:30 11/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1402 19:00 11/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1403 17:30 11/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.7 Exploring our world P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1404 17:00 11/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.7 Exploring our world P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1405 15:00 11/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1406 21:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Done! 5/5
1407 21:00 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1408 20:30 10/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1409 20:00 10/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 3 - My things
Hoàn thành lớp học 5/5
1410 19:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1411 17:00 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
I love learning with Jenny because of her kindness and talkative 5/5
1412 22:00 09/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 5 - Past simple
Hoàn thành lớp học 5/5
1413 21:30 09/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1414 21:00 09/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1415 20:30 09/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
1416 20:00 09/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
She is the best teacher I've ever learnt and I want to learn with her more , we also have funny class,hah?Hate you jenny!!! 5/5
1417 19:30 09/01/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:5. Nature Trail
Very good, I love teacher 5/5
1418 19:00 09/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 12 - For and since
Very nice to see you again, my teacher <3 5/5
1419 16:00 09/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1420 22:00 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
1421 21:30 08/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1422 21:00 08/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
I love learning with teacher Jenny because of her kindness and we always have a funny class. Remember to come to vietnam first,hah! 5/5
1423 19:30 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 3 - My things
Hoàn thành lớp học 5/5
1424 19:00 08/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1425 17:30 08/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.4 Wild weather P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1426 17:00 08/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 5
Unit:5.4 Wild weather P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1427 21:30 07/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1428 21:00 07/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 100 - Adjectives and adverbs 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1429 20:30 07/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
I love learning with teacher Jenny 5/5
1430 20:00 07/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
1431 19:30 07/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 13 - the Ancient Egyptians
Hoàn thành lớp học 5/5
1432 16:30 07/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1433 16:00 07/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:9. In my classroom
Hoàn thành lớp học 5/5
1434 15:30 07/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Hoàn thành lớp học 5/5
1435 15:00 07/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:3. Spots and stripes
Hoàn thành lớp học 5/5
1436 14:30 07/01/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:2. Wearing and carrying
Hoàn thành lớp học 5/5
1437 10:30 07/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1438 10:00 07/01/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
1439 09:30 07/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
1440 09:00 07/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
1441 08:30 07/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Done 5/5
1442 21:30 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1443 21:00 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
I love learning with teacher Jenny 5/5
1444 20:30 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
1445 20:00 06/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:75. Important mails
Hoàn thành lớp học 5/5
1446 19:30 06/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.7 Animals at night P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1447 17:30 06/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:12. Being a leader
Hoàn thành lớp học 5/5
1448 17:00 06/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1449 16:30 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
1450 16:00 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
1451 15:30 06/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:13. Being honest
Hoàn thành lớp học 5/5
1452 10:00 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Done 5/5
1453 09:30 06/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1454 09:00 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1455 08:30 06/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
1456 22:30 05/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Hoàn thành lớp học 5/5
1457 22:00 05/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
1458 21:30 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Review Unit 1-3 (p26-27)
Hoàn thành lớp học 5/5
1459 21:00 05/01/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:13. School Bus Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
1460 20:30 05/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1461 20:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1462 19:30 05/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1463 18:30 05/01/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:6. Out and about
Hoàn thành lớp học 5/5
1464 17:00 05/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
I love learning with teacher Jenny 5/5
1465 16:00 05/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1466 15:30 05/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
1467 22:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1468 22:00 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
1469 21:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
1470 21:00 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
I love learning with teacher Jenny 5/5
1471 20:30 04/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:19. What's the matter?
Hoàn thành lớp học 5/5
1472 20:00 04/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
1473 19:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1474 17:00 04/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1475 15:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1476 22:30 03/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 3 - Present continuous and present simple 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1477 22:00 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
1478 21:30 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1479 21:00 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1480 20:30 03/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1481 20:00 03/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1482 19:30 03/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1483 19:00 03/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1484 17:30 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
I love learning with teacher Jenny 5/5
1485 15:00 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1486 22:30 02/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
1487 22:00 02/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1488 21:30 02/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1489 21:00 02/01/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
1490 20:30 02/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1491 19:30 02/01/2018 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:6. Out and about
Hoàn thành lớp học 5/5
1492 19:00 02/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
1493 18:30 02/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1494 17:00 02/01/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1495 22:30 01/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:37. Country
Very good 5/5
1496 22:00 01/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1497 21:30 01/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1498 20:30 01/01/2018 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1499 20:30 31/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1500 15:30 31/12/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Storyfun 7: Tom and the tomango tree (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1501 15:00 31/12/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
I'm very confident when I talk with teacher Jenny 5/5
1502 14:30 31/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P6
Hoàn thành lớp học 5/5
1503 14:00 31/12/2017 NEW ENGLISH FILE - INTERMEDIATE
Unit:2B
Hoàn thành lớp học 5/5
1504 13:30 31/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1505 13:00 31/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1506 10:00 31/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:32. Mary goes shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1507 09:30 31/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1508 09:00 31/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1509 20:00 30/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:73. Hometown
Hoàn thành lớp học 5/5
1510 19:30 30/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1511 19:00 30/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1512 18:30 30/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
I love learning with teacher Jenny 5/5
1513 17:00 30/12/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1514 15:30 30/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1515 15:00 30/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1516 14:30 30/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1517 14:00 30/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: The glove, the fork and the old pair of glasses (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1518 10:30 30/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1519 09:30 30/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
1520 22:00 29/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
I love learning with teacher Jenny 5/5
1521 21:30 29/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1522 21:00 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 3 - The dinosaur museum (p20-25)
Hoàn thành lớp học 5/5
1523 20:30 29/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
1524 20:00 29/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
1525 19:30 29/12/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:Storyfun 7: Tom and the tomango tree (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1526 19:00 29/12/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:5. Wild
Hoàn thành lớp học 5/5
1527 18:30 29/12/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1528 17:30 29/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1529 17:00 29/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1530 14:30 29/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1531 21:00 27/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Cảm ơn trung tâm đã tạo điều kiện để mình được trải nghiệm. Buổi học diễn ra rất tốt, cô giáo nói dễ nghe và vui tính. Cảm ơn cô giáo và trung tâm 5/5
1532 20:30 27/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:31. Why is Sally crying?
Hoàn thành lớp học 5/5
1533 20:00 27/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:56. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1534 19:30 27/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1535 19:00 27/12/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1536 17:30 27/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.3 Machines then and now P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1537 17:00 27/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.3 Machines then and now P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1538 13:30 27/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:11.Automobiles
Hoàn thành lớp học 5/5
1539 22:30 26/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
1540 22:00 26/12/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1541 21:30 26/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
1542 21:00 26/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1543 20:30 26/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1544 20:00 26/12/2017 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:12_Sake Made in Texas
Hoàn thành lớp học 5/5
1545 19:30 26/12/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:36. Could you do it?
Hoàn thành lớp học 5/5
1546 19:00 26/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
1547 17:30 26/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1548 17:00 26/12/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1549 16:00 26/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
1550 15:30 26/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
1551 15:00 26/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:10. Clothes, animals and school
Hoàn thành lớp học 5/5
1552 21:00 25/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 1 - The food here is great (p8-13)
Hoàn thành lớp học 5/5
1553 20:30 25/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1554 20:00 25/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1555 19:00 25/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1556 20:30 24/12/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
1557 20:00 24/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1558 19:30 24/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1559 18:00 24/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 6 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1560 15:30 24/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:90. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
1561 15:00 24/12/2017 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
1562 14:00 24/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
1563 11:00 24/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:13. What horrible weather!
Hoàn thành lớp học 5/5
1564 10:30 24/12/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Big Nose and the Storm-Maker (P1)
DOne 5/5
1565 10:00 24/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:29. About us
Hoàn thành lớp học 5/5
1566 09:30 24/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:13. Look at all the animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1567 09:00 24/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
1568 08:30 24/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
I love to learn with teacher Jenny 5/5
1569 21:30 23/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Done! 5/5
1570 20:30 23/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1571 20:00 23/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:71. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1572 19:30 23/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1573 19:00 23/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Jenny is a very good teacher and I want to learn with her more, to achieve every english level 5/5
1574 18:30 23/12/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1575 18:00 23/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1576 16:30 23/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 5 - School
Hoàn thành lớp học 5/5
1577 16:00 23/12/2017 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1578 15:30 23/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1579 15:00 23/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1580 11:30 23/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:6. My things
Hoàn thành lớp học 5/5
1581 11:00 23/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1582 10:30 23/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 9 - What's the fastest animal in the world
Hoàn thành lớp học 5/5
1583 10:00 23/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
1584 09:30 23/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
1585 09:00 23/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:1. Hello again
Hoàn thành lớp học 5/5
1586 22:00 22/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Done. 5/5
1587 21:30 22/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 13-15
Hoàn thành lớp học 5/5
1588 21:00 22/12/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
1589 20:30 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1590 19:30 22/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:54. Films
Hoàn thành lớp học 5/5
1591 19:00 22/12/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Laura and the mountain lion (P1)
Done 5/5
1592 18:00 22/12/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1593 17:30 22/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1594 17:00 22/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1595 15:30 22/12/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:7. Cultures and customs
Hoàn thành lớp học 5/5
1596 22:00 21/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1597 21:30 21/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 14 - Did you have a good day at schools
Hoàn thành lớp học 5/5
1598 21:00 21/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1599 20:30 21/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1600 19:30 21/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1601 19:00 21/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1602 18:00 21/12/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1603 16:00 21/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1604 21:30 20/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 13 - the Ancient Egyptians
Hoàn thành lớp học 5/5
1605 21:00 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1606 20:30 20/12/2017 Cambridge Flyers (Module 3)
Unit:Storyfun 8: A cake for the queen (P1)
done 5/5
1607 19:30 20/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1608 19:00 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.3. Trees P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1609 10:30 04/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:75. Important mails
Hoàn thành lớp học 5/5
1610 10:00 04/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:73. Hometown
Hoàn thành lớp học 5/5
1611 22:30 03/12/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 1 - Present continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
1612 22:00 03/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1613 21:30 03/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
1614 21:00 03/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1615 20:00 03/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1616 19:30 03/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1617 19:00 03/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:02. A Trip to the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
1618 18:30 03/12/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:23. World, weather, work
Done 5/5
1619 16:30 03/12/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:5. Gifts
Hoàn thành lớp học 5/5
1620 16:00 03/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
1621 15:30 03/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 6 - JIm's day
Hoàn thành lớp học 5/5
1622 15:00 03/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1623 14:00 03/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
1624 10:30 03/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 11 - A message for the future
Hoàn thành lớp học 5/5
1625 10:00 03/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
1626 09:30 03/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:4. Have you got a milkshake
Hoàn thành lớp học 5/5
1627 09:00 03/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:4. Have you got a milkshake
Hoàn thành lớp học 5/5
1628 21:30 02/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 5 - A naughty monkey
Hoàn thành lớp học 5/5
1629 21:00 02/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1630 20:30 02/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1631 20:00 02/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:67. Helping hand
Hoàn thành lớp học 5/5
1632 19:30 02/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1633 19:00 02/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1634 18:30 02/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1635 17:30 02/12/2017 VOCABULARY
Unit:1. Personal Information
Hoàn thành lớp học 5/5
1636 17:00 02/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1637 16:00 02/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:59. Fashion
Hoàn thành lớp học 5/5
1638 10:30 02/12/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:31. Here and there
done 5/5
1639 10:00 02/12/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:6. Out and about
Hoàn thành lớp học 5/5
1640 19:00 01/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:REVIEW 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1641 18:30 01/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1642 22:30 30/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1643 22:00 30/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
1644 21:30 30/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
1645 21:00 30/11/2017 Cambridge Flyers (Module 3)
Unit:41. Meet the pirate actors
Done 5/5
1646 20:30 30/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1647 20:00 30/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 10 - Ancient buildings
Hoàn thành lớp học 5/5
1648 19:30 30/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1649 19:00 30/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
1650 18:30 30/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
1651 17:30 30/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:71. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1652 17:00 30/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
5 . EM thích cách cô nói và dạy . Mong iseak sẽ tạo điều kiện để cho cô được dạy nhiều bạn khác hơn 5/5
1653 12:00 30/11/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 5 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
1654 22:30 29/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1655 22:00 29/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1656 21:30 29/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1657 21:00 29/11/2017 Cambridge Flyers (Module 3)
Unit:50. On TV
done 5/5
1658 20:30 29/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
1659 20:00 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1660 19:30 29/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1661 19:00 29/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1662 18:30 29/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1663 18:00 29/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1664 17:30 29/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.8. Young Animals P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1665 17:00 29/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.8. Young Animals P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1666 22:30 28/11/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Cô dạy rất tốt , em rất thích cách cô dạy em về cách nói chuyện , trả lời câu hỏi , vv 5/5
1667 22:00 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
1668 21:30 28/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
1669 21:00 28/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:66. Healthy diet
Hoàn thành lớp học 5/5
1670 20:30 28/11/2017 Cambridge Flyers (Module 3)
Unit:40. What a strange planet!
Part D was not completed! 4/5
1671 20:00 28/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
1672 19:30 28/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1673 19:00 28/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1674 18:30 28/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1675 18:00 28/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1676 17:30 28/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1677 17:00 28/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1678 22:30 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1679 22:00 27/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1680 21:30 27/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 3 - My things
Hoàn thành lớp học 5/5
1681 21:00 27/11/2017 Cambridge Flyers (Module 3)
Unit:39. In villages and towns
done 5/5
1682 20:30 27/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
1683 20:00 27/11/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 3 - The Weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
1684 19:30 27/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1685 18:30 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1686 18:00 27/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
1687 17:30 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1688 17:00 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1689 22:30 26/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
She's so young teacher, and she's amazed teacher. I happy to learn from her. 5/5
1690 22:00 26/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:53. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1691 21:30 26/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
1692 21:00 26/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1693 20:30 26/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1694 20:00 26/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1695 19:30 26/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:25. Which one is different?
Hoàn thành lớp học 5/5
1696 19:00 26/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1697 18:30 26/11/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1698 17:30 26/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:18. At the hospital
GIAO VIEN CHUA CHAM DIEM BAI HOC CHO HOC SINH, CAN CO NHAN XET VE HOC SINH SAU BUOI HOC 4/5
1699 16:30 26/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Review Unit 7 & 8 (p.80 - p.101)
Hoàn thành lớp học 5/5
1700 16:00 26/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 8 (p.72 - p.79)
Hoàn thành lớp học 5/5
1701 15:00 26/11/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:24. Leaving and arriving
done 5/5
1702 12:30 26/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1703 10:30 26/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 9 - The big match
Hoàn thành lớp học 5/5
1704 10:00 26/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
1705 22:00 25/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
1706 21:30 25/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1707 21:00 25/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1708 20:30 25/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1709 20:00 25/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:65. Happiness
Hoàn thành lớp học 5/5
1710 19:00 25/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 5: What a great grandmother! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1711 18:30 25/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
1712 18:00 25/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1713 17:30 25/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 8 (p.72 - p.79)
Hoàn thành lớp học 5/5
1714 17:00 25/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 7 (p.64 - p.71)
Hoàn thành lớp học 5/5
1715 16:00 25/11/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:37. Exciting days!
done 5/5
1716 15:00 25/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1717 22:30 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1718 22:00 24/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
1719 21:30 24/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1720 21:00 24/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
1721 20:30 24/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
1722 20:00 24/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1723 19:30 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1724 19:00 24/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
1725 18:30 24/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1726 18:00 24/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1727 21:30 23/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
1728 21:00 23/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1729 20:30 23/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1730 20:00 23/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 8 - Let's eat healthily
Hoàn thành lớp học 5/5
1731 19:30 23/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1732 19:00 23/11/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:34. John stays in hospital
She's friendly and nice. She helped me to understand the lesson well. 5/5
1733 18:30 23/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.1. Eyes P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1734 18:00 23/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:50. Dying
Hoàn thành lớp học 5/5
1735 13:30 23/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1736 10:00 23/11/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 4 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
1737 22:30 22/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1738 22:00 22/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1739 21:30 22/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:13. Look at all the animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1740 21:00 22/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1741 20:30 22/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
1742 20:00 22/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1743 19:30 22/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1744 19:00 22/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1745 16:00 22/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 6
Unit:6.9 Food Around the World P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1746 12:30 22/11/2017 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
1747 11:00 22/11/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 3 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
1748 21:30 21/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing
Hoàn thành lớp học 5/5
1749 21:00 21/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
1750 20:30 21/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1751 19:30 21/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
1752 19:00 21/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1753 10:00 21/11/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
1754 20:30 20/11/2017 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 1 - Toys (p2-9)
Hoàn thành lớp học 5/5
1755 20:00 20/11/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 15
Hoàn thành lớp học 5/5
1756 19:00 20/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:52. Economics
Hoàn thành lớp học 5/5
1757 16:30 20/11/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:27. It's the holidays! Bye!
Hoàn thành lớp học 5/5
1758 11:30 20/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:64. Handicraft
Hoàn thành lớp học 5/5
1759 11:00 20/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:63. Going abroad
Hoàn thành lớp học 5/5
1760 21:30 19/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1761 21:00 19/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1762 20:30 19/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1763 20:00 19/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1764 19:30 19/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1765 18:30 19/11/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:2. Winning and losing
Hoàn thành lớp học 5/5
1766 18:00 19/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1767 17:30 19/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1768 17:00 19/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
1769 16:00 19/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1770 14:00 19/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1771 11:00 19/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1772 10:30 19/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 8 - Let's eat healthily
Hoàn thành lớp học 5/5
1773 10:00 19/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:19. What's the matter?
Hoàn thành lớp học 5/5
1774 09:30 19/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 13-15
Hoàn thành lớp học 5/5
1775 09:00 19/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 10-12
Hoàn thành lớp học 5/5
1776 21:30 18/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1777 21:00 18/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:67. Getting a Job
Hoàn thành lớp học 5/5
1778 20:30 18/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1779 20:00 18/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:63. Going abroad
Hoàn thành lớp học 5/5
1780 19:30 18/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
1781 19:00 18/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1782 17:00 18/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1783 16:30 18/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
1784 16:00 18/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Hoàn thành lớp học 5/5
1785 11:00 18/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1786 10:30 18/11/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:28. I want to win!
Hoàn thành lớp học 5/5
1787 10:00 18/11/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:5. Wild
Hoàn thành lớp học 5/5
1788 09:30 18/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1789 09:00 18/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1790 22:30 17/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
1791 22:00 17/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1792 21:30 17/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1793 21:00 17/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Hoàn thành lớp học 5/5
1794 20:30 17/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Hoàn thành lớp học 5/5
1795 20:00 17/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1796 19:30 17/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1797 19:00 17/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
1798 17:00 17/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Hoàn thành lớp học 5/5
1799 16:30 17/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Review Unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Hoàn thành lớp học 5/5
1800 15:00 17/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1801 21:30 16/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
1802 21:00 16/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1803 20:30 16/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 3: Robert and the three envelopes (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1804 20:00 16/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
1805 19:30 16/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1806 18:00 16/11/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 1 - Present continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
1807 15:00 16/11/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
1808 10:30 16/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
1809 22:30 15/11/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:6. Out and about
Hoàn thành lớp học 5/5
1810 22:00 15/11/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
1811 21:30 15/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:7. Let's buy present
Hoàn thành lớp học 5/5
1812 21:00 15/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1813 20:30 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:18. At the hospital
Hoàn thành lớp học 5/5
1814 20:00 15/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1815 19:30 15/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1816 19:00 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1817 18:30 15/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
1818 18:00 15/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 5 (Letter Combinations) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Hoàn thành lớp học 5/5
1819 22:00 14/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1820 21:30 14/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
1821 21:00 14/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Hoàn thành lớp học 5/5
1822 20:30 14/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Hoàn thành lớp học 5/5
1823 20:00 14/11/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1824 19:30 14/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 3: Robert and the three envelopes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1825 18:30 14/11/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:5. Wild
Hoàn thành lớp học 5/5
1826 17:30 14/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1827 22:00 13/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1828 21:30 13/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
1829 21:00 13/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
1830 20:30 13/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:16. Let's do some sport!
Hoàn thành lớp học 5/5
1831 20:00 13/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1832 18:00 13/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
1833 22:30 12/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:4. Have you got a milkshake
Hoàn thành lớp học 5/5
1834 22:00 12/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
1835 21:30 12/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
1836 21:00 12/11/2017 CAMBRIDGE TEST FOR STARTERS
Unit:Starters 2 Test 1 Reading and Writing
Hoàn thành lớp học 5/5
1837 20:30 12/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1838 16:30 12/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test 3: Listening
Hoàn thành lớp học 5/5
1839 15:30 12/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
1840 10:30 12/11/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
1841 10:00 12/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:15. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
1842 09:30 12/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 13 - Tidy up
Hoàn thành lớp học 5/5
1843 09:00 12/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 13 - Tidy up
Hoàn thành lớp học 5/5
1844 22:30 11/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
hoàn thành lớp học 5/5
1845 22:00 11/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1846 21:00 11/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1847 20:00 11/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:61. Global English
Hoàn thành lớp học 5/5
1848 19:30 11/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1849 19:00 11/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1850 11:30 11/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1851 10:30 11/11/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
1852 10:00 11/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:2. Wearing and carrying
Hoàn thành lớp học 5/5
1853 21:30 10/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
1854 21:00 10/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 12 - Dinnertime
Hoàn thành lớp học 5/5
1855 20:30 10/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 12 - Dinnertime
Hoàn thành lớp học 5/5
1856 20:00 10/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1857 19:00 10/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Review and Game
Hoàn thành lớp học 5/5
1858 18:30 10/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.3 Machines then and now P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1859 17:30 10/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1860 17:00 10/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 6
Unit:6.2 Clothes Then and Now P2
Wow! 5/5
1861 22:00 09/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1862 21:30 09/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
1863 20:30 09/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1864 20:00 09/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
1865 19:30 09/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1866 19:00 09/11/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
1867 18:30 09/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:30. Comedy Films
Hoàn thành lớp học 5/5
1868 22:30 08/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1869 22:00 08/11/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
1870 21:30 08/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1871 21:00 08/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1872 20:00 08/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1873 19:30 08/11/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
1874 19:00 08/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1875 18:30 08/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.3 Machines then and now P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1876 22:00 07/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 13-15
Hoàn thành lớp học 5/5
1877 21:30 07/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1878 21:00 07/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
1879 20:30 07/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
1880 15:00 07/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:17. Globalization at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1881 22:30 06/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1882 22:00 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:17. Globalization at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1883 21:30 06/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Hoàn thành lớp học 5/5
1884 21:00 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1885 20:00 06/11/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:5. Wild
Hoàn thành lớp học 5/5
1886 19:30 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
1887 19:00 06/11/2017 IELTS SPEAKING
Unit:28. City
Hoàn thành lớp học 5/5
1888 18:30 06/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P5
Hoàn thành lớp học 5/5
1889 18:00 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1890 21:30 05/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1891 20:30 05/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1892 20:00 05/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
She is very friendly I like the way she guide to me, making me feel comfortable learning without any pressure. Her english pronunciation is very good, so i can understand what she taught me. The lessons are also very interesting. So she is a good teacher!!! 5/5
1893 19:30 05/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1894 19:00 05/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1895 18:30 05/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Hoàn thành lớp học 5/5
1896 18:00 05/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Hoàn thành lớp học 5/5
1897 16:00 05/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:English Game & Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1898 10:30 05/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 6 - Crazy about wildlife
Hoàn thành lớp học 5/5
1899 09:30 05/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 10 - A new friend
Hoàn thành lớp học 5/5
1900 09:00 05/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 10 - A new friend
Hoàn thành lớp học 5/5
1901 21:30 03/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 3: There's a monster under my bed (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1902 21:00 03/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1903 20:30 03/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1904 20:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1905 19:30 03/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P4
Hoàn thành lớp học 5/5
1906 19:00 03/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:12. Party things
Hoàn thành lớp học 5/5
1907 18:30 03/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Hoàn thành lớp học 5/5
1908 18:00 03/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 4 (Consonant Blends) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
1909 22:30 02/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 12 - Dinnertime
Hoàn thành lớp học 5/5
1910 22:00 02/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1911 21:30 02/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P6
Hoàn thành lớp học 5/5
1912 21:00 02/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1913 20:30 02/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1914 20:00 02/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
1915 19:30 02/11/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Hoàn thành lớp học 5/5
1916 19:00 02/11/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1917 18:30 02/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 4 (Consonant Blends) - Review Unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Hoàn thành lớp học 5/5
1918 18:00 02/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
1919 17:30 02/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1920 17:00 02/11/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:5. Wild
Hoàn thành lớp học 5/5
1921 22:30 01/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1922 22:00 01/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1923 21:00 01/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
1924 20:30 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:14. Our homes
Hoàn thành lớp học 5/5
1925 20:00 01/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1926 19:30 01/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1927 19:00 01/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1928 18:30 01/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Extensive Reading 4 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1929 18:00 01/11/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Extensive Reading 4 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1930 10:00 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
1931 22:30 31/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1932 22:00 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
1933 21:30 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1934 21:00 31/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1935 20:30 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Hoàn thành lớp học 5/5
1936 20:00 31/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1937 19:30 31/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1938 19:00 31/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:9. Me and my family
Hoàn thành lớp học 5/5
1939 18:30 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 12 - Holiday time
Hoàn thành lớp học 5/5
1940 18:00 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 12 - Holiday time
Hoàn thành lớp học 5/5
1941 15:30 31/10/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:6. Out and about
Hoàn thành lớp học 5/5
1942 10:00 31/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1943 22:30 30/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
1944 22:00 30/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1945 21:30 30/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1946 21:00 30/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 10 - A new friend
Hoàn thành lớp học 5/5
1947 20:30 30/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:12. Party things
Hoàn thành lớp học 5/5
1948 20:00 30/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1949 19:30 30/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
1950 19:00 30/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1951 18:30 30/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 11 - Space travel
Hoàn thành lớp học 5/5
1952 18:00 30/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 11 - Space travel
Hoàn thành lớp học 5/5
1953 22:00 29/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P6
Hoàn thành lớp học 5/5
1954 21:30 29/10/2017 VOCABULARY
Unit:1. Personal Information
Hoàn thành lớp học 5/5
1955 20:30 29/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1956 19:00 29/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P3
Hoàn thành lớp học 5/5
1957 18:30 29/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
1958 18:00 29/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
1959 16:30 29/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test 2: Speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
1960 16:00 29/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test 2: Reading and Writing
Hoàn thành lớp học 5/5
1961 11:30 29/10/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:6.Peppa Goes Camping
Hoàn thành lớp học 5/5
1962 11:00 29/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Extensive Reading 3 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1963 10:30 29/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 10 - Around the world
Hoàn thành lớp học 5/5
1964 10:00 29/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:13. Different homes
Hoàn thành lớp học 5/5
1965 09:30 29/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1966 09:00 29/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1967 22:30 28/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
1968 22:00 28/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P5
Hoàn thành lớp học 5/5
1969 21:30 28/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1970 21:00 28/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1971 20:30 28/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1972 20:00 28/10/2017 IELTS SPEAKING
Unit:57. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
1973 19:30 28/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test 2: Listening
Hoàn thành lớp học 5/5
1974 18:30 28/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
1975 10:30 28/10/2017 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
1976 10:00 28/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1977 09:30 28/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 7-9
Hoàn thành lớp học 5/5
1978 22:30 27/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1979 22:00 27/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
Hoàn thành lớp học 5/5
1980 21:30 27/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
1981 21:00 27/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
1982 20:30 27/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
1983 20:00 27/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:1. What colour is it?
Hoàn thành lớp học 5/5
1984 19:30 27/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1985 19:00 27/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1986 18:30 27/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:5. The woman in the red dress
Hoàn thành lớp học 5/5
1987 18:00 27/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1988 16:30 27/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
1989 22:30 26/10/2017 VOCABULARY
Unit:1. Personal Information
Hoàn thành lớp học 5/5
1990 22:00 26/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Hoàn thành lớp học 5/5
1991 21:30 26/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1992 21:00 26/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:33. Books
Hoàn thành lớp học 5/5
1993 20:30 26/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
1994 20:00 26/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: Henry's holiday (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
1995 19:30 26/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1996 19:00 26/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1997 18:30 26/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
I love to learn with you. I hope that we are going to have better time together. 5/5
1998 22:30 25/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1999 22:00 25/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
2000 21:00 25/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2001 20:00 25/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
2002 19:00 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Games and activities
Hoàn thành lớp học 5/5
2003 18:30 25/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.1 All about Plants P5
Hoàn thành lớp học 5/5
2004 18:00 25/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2005 14:00 25/10/2017 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
2006 21:30 24/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 5 - Where's the ball
Hoàn thành lớp học 5/5
2007 21:00 24/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 5 - Where's the ball
Hoàn thành lớp học 5/5
2008 20:30 24/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
2009 20:00 24/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:6. They're bears
Hoàn thành lớp học 5/5
2010 19:00 24/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
2011 18:30 24/10/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 16 - Past perfect continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
2012 18:00 24/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
2013 22:30 23/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2014 22:00 23/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 4-6
Hoàn thành lớp học 5/5
2015 21:30 23/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:3. Fun at the farm
Hoàn thành lớp học 5/5
2016 21:00 23/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2017 20:30 23/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
2018 20:00 23/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:4. This is my mum
Hoàn thành lớp học 5/5
2019 19:30 23/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
2020 19:00 23/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
2021 18:30 23/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.1 All about Plants P4
Hoàn thành lớp học 5/5
2022 19:30 22/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
2023 19:00 22/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
2024 18:30 22/10/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 4 - Present continuous and present simple 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2025 18:00 22/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:11. Things we eat and drink
Hoàn thành lớp học 5/5
2026 16:30 22/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2027 16:00 22/10/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
2028 15:30 22/10/2017 CAMBRIDGE TEST FOR MOVERS
Unit:Movers 1 - Test 3 - Speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
2029 11:30 22/10/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 3 (Long Vowels) - Review Unit 5 & 6 (p.60 - p.63)
Hoàn thành lớp học 5/5
2030 11:00 22/10/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 3 (Long Vowels) - Unit 6 (p.52 - p.59)
Hoàn thành lớp học 5/5
2031 10:30 22/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
2032 10:00 22/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
2033 21:30 21/10/2017 CAMBRIDGE TEST FOR MOVERS
Unit:Movers 1 - Test 3 - Reading and Writing
Hoàn thành lớp học 5/5
2034 20:30 21/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.1 All about Plants P3
Hoàn thành lớp học 5/5
2035 20:00 21/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
2036 19:30 21/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
2037 19:00 21/10/2017 CAMBRIDGE TEST FOR MOVERS
Unit:Movers 1 - Test 3 - Speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
2038 18:30 21/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 8 - It's a mystery
Hoàn thành lớp học 5/5
2039 18:00 21/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 7 - Explorers of a day
Hoàn thành lớp học 5/5
2040 16:00 21/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 4 - He's a hero
Hoàn thành lớp học 5/5
2041 15:30 21/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 4 - He's a hero
Hoàn thành lớp học 5/5
2042 12:30 21/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
2043 09:30 21/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 5 - Where's the ball
Hoàn thành lớp học 5/5
2044 09:00 21/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2045 21:30 20/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
2046 20:00 20/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
2047 19:30 20/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2048 19:00 20/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
2049 21:30 19/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
2050 21:00 19/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2051 20:30 19/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2052 20:00 19/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
2053 19:30 19/10/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:9. Peppa Pig's Family Computer
Hoàn thành lớp học 5/5
2054 19:00 19/10/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 15 - Past perfect
Hoàn thành lớp học 5/5
2055 15:00 19/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
2056 22:00 18/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
2057 21:00 18/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2058 20:30 18/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P3
Hoàn thành lớp học 5/5
2059 20:00 18/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
2060 19:30 18/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
2061 19:00 18/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:5. He's happy
very good 5/5
2062 09:00 18/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
2063 22:30 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
2064 22:00 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
2065 21:30 17/10/2017 IELTS SPEAKING
Unit:54. Films
Hoàn thành lớp học 5/5
2066 21:00 17/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 9
Very good 5/5
2067 20:30 17/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
2068 20:00 17/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 8 - How much time have we got (p58-63)
Hoàn thành lớp học 5/5
2069 16:00 17/10/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 113 - Although though even though
Hoàn thành lớp học 5/5
2070 22:30 16/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P4
Hoàn thành lớp học 5/5
2071 22:00 16/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
2072 20:30 16/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 15 - Good news, bad news (p108-113)
Hoàn thành lớp học 5/5
2073 20:00 16/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 14 - We were fishing (p102-107)
Hoàn thành lớp học 5/5
2074 19:30 16/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
2075 19:00 16/10/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2076 22:30 15/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
2077 22:00 15/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
2078 21:30 15/10/2017 CAMBRIDGE TEST FOR MOVERS
Unit:Movers 1 - Test 2 - Listening
Hoàn thành lớp học 5/5
2079 21:00 15/10/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2080 15:30 15/10/2017 CAMBRIDGE TEST FOR MOVERS
Unit:Movers 1 - Test 1 - Speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
2081 15:00 15/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
2082 13:00 15/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:2. What's this?
Hoàn thành lớp học 5/5
2083 09:30 15/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.8. Wonderful Water P3
Hoàn thành lớp học 5/5
2084 21:00 14/10/2017 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:35. What's it made of?
Hoàn thành lớp học 5/5
2085 20:30 14/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:13. Look at all the animals
Hoàn thành lớp học 5/5
2086 15:30 14/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2087 22:30 13/10/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2088 22:00 13/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P3
very good 5/5
2089 21:00 13/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hài Lòng 4/5
2090 20:00 13/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
2091 19:30 13/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2092 20:30 28/05/2017 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:08. Unit 8 - What does __ mean
Hoàn thành lớp học 5/5
2093 20:30 27/05/2017 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 4 - Lesson 3 - Measure Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
2094 20:00 27/05/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Salamay 5/5
2095 22:00 26/05/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 6 - The best bed (p42-47)
Hoàn thành lớp học 5/5
2096 21:30 26/05/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2097 21:00 26/05/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
2098 20:30 26/05/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:26. How many pets?
Hoàn thành lớp học 5/5
2099 20:00 26/05/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:25. Animal challenge
Hoàn thành lớp học 5/5
2100 09:30 26/05/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 2 - Sport Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
2101 22:00 22/05/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
2102 21:30 22/05/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
2103 21:00 22/05/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2104 20:30 21/05/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:14. Our homes
Hoàn thành lớp học 5/5
2105 20:00 19/05/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
2106 21:30 18/05/2017 FAMILY AND FRIENDS 6
Unit:Unit 2 - Sport Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
2107 20:00 18/05/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:5. Answering questions
Hoàn thành lớp học 5/5
2108 21:00 06/05/2017 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:04. Unit 4 - Please hold on
Hoàn thành lớp học 5/5
2109 21:30 05/05/2017 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:03. Unit 3 - Please speak more slowly
Hoàn thành lớp học 5/5
2110 20:30 05/05/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2111 20:00 05/05/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
2112 18:30 05/05/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 1 - Living Things - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2113 21:30 04/05/2017 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:02. Unit 2 - What did you do yesterday
Hoàn thành lớp học 5/5
2114 20:00 04/05/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 3 - Plants Grow and Change
Hoàn thành lớp học 5/5
2115 19:30 04/05/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
2116 19:00 04/05/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Come and play (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
2117 21:30 03/05/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
2118 21:00 03/05/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 51 - Auxiliary verbs
Hoàn thành lớp học 5/5
2119 20:30 03/05/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
2120 20:00 03/05/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
2121 22:00 27/04/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 7 - The Five Senses
Hoàn thành lớp học 5/5
2122 21:00 27/04/2017 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
2123 20:30 27/04/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
2124 20:00 27/04/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2125 21:00 26/04/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
2126 20:00 26/04/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:7. What's the weather like?
Hoàn thành lớp học 5/5
2127 22:00 14/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Salamat 5/5
2128 21:30 14/04/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 3 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
2129 21:00 14/04/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 2 - Life in the Desert
Hoàn thành lớp học 5/5
2130 20:30 14/04/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
2131 20:00 14/04/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Hoàn thành lớp học 5/5
2132 19:30 14/04/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
2133 22:30 13/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2134 22:00 13/04/2017 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:17_Know your Character with Blood Types
Hoàn thành lớp học 5/5
2135 21:30 13/04/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2136 20:30 10/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:63. Fruits and Veggies
Hoàn thành lớp học 5/5
2137 20:00 10/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:62. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
2138 19:00 10/04/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
2139 10:00 09/04/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2140 21:30 07/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Thank you so much 5/5
2141 20:00 07/04/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
2142 22:00 06/04/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 5 - The Future
Hoàn thành lớp học 5/5
2143 21:30 06/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Thank you so much 5/5
2144 21:00 06/04/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:6. Sports (p46-51)
Hoàn thành lớp học 5/5
2145 21:30 05/04/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2146 21:00 05/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Thank you so much 5/5
2147 21:30 04/04/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
2148 21:00 04/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Thank you so much 5/5
2149 20:30 04/04/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
2150 19:30 04/04/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
2151 19:00 04/04/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2152 22:00 02/04/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Thank you so much 5/5
2153 21:30 02/04/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
2154 21:00 02/04/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2155 20:30 02/04/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 5 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2156 20:00 02/04/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 2 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
2157 19:30 02/04/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2158 19:00 02/04/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
2159 22:30 31/03/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:6. Sports (p46-51)
Hoàn thành lớp học 5/5
2160 22:00 31/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2161 21:30 31/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Thank you so much 5/5
2162 21:00 31/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
2163 20:30 31/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2164 20:00 31/03/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Hoàn thành lớp học 5/5
2165 19:30 31/03/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:3. Fun at the farm
Hoàn thành lớp học 5/5
2166 22:30 30/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2167 22:00 30/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2168 21:30 30/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
2169 21:00 30/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
2170 20:30 30/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
2171 20:00 30/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 9 - What's the fastest animal in the world
Hoàn thành lớp học 5/5
2172 19:30 30/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 15 - Our holiday
Hoàn thành lớp học 5/5
2173 19:00 30/03/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 5 - The Future
Hoàn thành lớp học 5/5
2174 22:30 29/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
ผมรักคุณ 5/5
2175 22:00 29/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:54. Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
2176 21:30 29/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:53. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
2177 20:30 29/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2178 20:00 29/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2179 19:30 29/03/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 5 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2180 22:00 28/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Thank you so much 5/5
2181 21:30 28/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2182 21:00 28/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 6 - JIm's day
Hoàn thành lớp học 5/5
2183 20:30 28/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 5 - A naughty monkey
Hoàn thành lớp học 5/5
2184 20:00 28/03/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
Hoàn thành lớp học 5/5
2185 19:30 28/03/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 6 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2186 19:00 28/03/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2187 21:00 27/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
2188 20:30 27/03/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:9. Funny monsters
Hoàn thành lớp học 5/5
2189 20:00 27/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
2190 19:00 27/03/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
2191 22:00 22/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2192 21:30 22/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2193 21:00 22/03/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 49 - Question 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2194 20:30 22/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2195 19:30 22/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:4. Have you got a milkshake
Hoàn thành lớp học 5/5
2196 22:00 21/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Hoàn thành lớp học 5/5
2197 21:30 21/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
2198 21:00 21/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
2199 20:30 21/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 5 - A naughty monkey
Hoàn thành lớp học 5/5
2200 20:00 21/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
2201 19:00 21/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2202 22:30 18/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Salamat 5/5
2203 22:00 18/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
2204 21:00 18/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2205 20:30 18/03/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
2206 20:00 18/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
2207 22:30 17/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
2208 22:00 17/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2209 21:30 17/03/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
2210 21:00 17/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2211 20:30 17/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
2212 19:30 17/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
2213 19:00 17/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
2214 22:30 14/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
2215 21:30 14/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2216 21:00 14/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2217 20:30 14/03/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2218 20:00 14/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2219 22:00 13/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2220 21:30 13/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2221 21:00 13/03/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:5. Clothes (p38-45)
Hoàn thành lớp học 5/5
2222 19:30 12/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
2223 22:00 10/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2224 21:30 10/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2225 21:00 10/03/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:5. Clothes (p38-45)
Hoàn thành lớp học 5/5
2226 20:30 10/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2227 19:30 10/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
2228 19:00 10/03/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 3 - My things
Hoàn thành lớp học 5/5
2229 22:30 09/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
2230 22:00 09/03/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:03. Unit 3 - Companies
Hoàn thành lớp học 5/5
2231 21:30 09/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2232 21:00 09/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2233 20:00 09/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
2234 19:30 09/03/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 3 - Plants Grow and Change
Hoàn thành lớp học 5/5
2235 22:00 08/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2236 21:30 08/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2237 22:30 07/03/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
2238 22:00 07/03/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
2239 21:30 07/03/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
2240 20:00 07/03/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2241 22:00 01/03/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - INTERMEDIATE
Unit:5. Unit 4 - Organisation
Hoàn thành lớp học 5/5
2242 21:30 01/03/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 48 - Reported speech 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2243 22:00 28/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
2244 21:30 28/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Best teacher 5/5
2245 20:30 28/02/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
2246 20:00 28/02/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2247 19:30 28/02/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:3. What's your name?
Hoàn thành lớp học 5/5
2248 21:00 25/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
2249 20:30 25/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
2250 20:00 25/02/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
2251 18:30 25/02/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2252 22:30 24/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2253 20:30 24/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2254 20:00 24/02/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
Hoàn thành lớp học 5/5
2255 19:30 24/02/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Hoàn thành lớp học 5/5
2256 19:00 24/02/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
2257 18:30 24/02/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
2258 22:30 23/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
2259 21:30 23/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2260 21:00 23/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Love you 5/5
2261 20:30 23/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
2262 20:00 23/02/2017 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
2263 22:00 22/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:40. Comic books
Hoàn thành lớp học 5/5
2264 21:30 22/02/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 48 - Reported speech 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2265 21:00 22/02/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:02. Unit 2 - Selling online
Hoàn thành lớp học 5/5
2266 21:00 17/02/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
2267 20:30 17/02/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
2268 22:30 16/02/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:5. Clothes (p38-45)
Hoàn thành lớp học 5/5
2269 22:00 16/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
2270 21:30 16/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
2271 21:00 16/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
BEST TEACHER 5/5
2272 20:30 16/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2273 20:00 16/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
2274 19:30 16/02/2017 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Land Habitats
Hoàn thành lớp học 5/5
2275 19:00 16/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2276 18:30 16/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
2277 18:00 16/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2278 22:30 15/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2279 22:00 15/02/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:4. Home (p30-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
2280 21:30 15/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
BEST TEACHER 5/5
2281 21:00 15/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
BEST TEACHER 5/5
2282 19:30 15/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2283 19:00 15/02/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
2284 18:30 15/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2285 18:00 15/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
2286 22:30 13/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2287 22:00 13/02/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
2288 21:30 13/02/2017 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:2_Small Talk and First Time Conversations
Hoàn thành lớp học 5/5
2289 21:00 13/02/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
2290 20:30 13/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
2291 20:00 13/02/2017 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
2292 19:00 13/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2293 22:00 12/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:49. Driving
Hoàn thành lớp học 5/5
2294 21:30 12/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2295 21:00 12/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2296 20:00 12/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2297 22:30 11/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:49. Driving
Hoàn thành lớp học 5/5
2298 22:00 11/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2299 21:30 11/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
2300 20:30 11/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
2301 20:00 11/02/2017 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
2302 19:30 11/02/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
2303 19:00 11/02/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 3 - The Weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
2304 18:30 11/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2305 18:00 11/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
2306 22:00 10/02/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:4. Home (p30-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
2307 20:30 10/02/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
2308 20:00 10/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2309 19:30 10/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2310 18:00 10/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
2311 22:30 09/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2312 22:00 09/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2313 21:30 09/02/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 14 - Present perfect and past 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2314 21:00 09/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2315 20:30 09/02/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
2316 20:00 09/02/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
2317 19:00 09/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:49. Driving
Hoàn thành lớp học 5/5
2318 18:30 09/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
2319 22:30 08/02/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:4. Home (p30-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
2320 22:00 08/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
2321 20:30 08/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
2322 20:00 08/02/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
2323 20:00 08/02/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
2324 20:00 08/02/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
2325 19:30 08/02/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
2326 19:30 08/02/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
2327 19:30 08/02/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:1. Watch us! We are moving!
Hoàn thành lớp học 5/5
2328 22:30 07/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2329 22:00 07/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
2330 21:30 07/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2331 21:00 07/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2332 20:30 07/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
2333 20:00 07/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2334 19:30 07/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2335 22:00 06/02/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
2336 21:30 06/02/2017 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:1. Musicians Learn Language Easier
Hoàn thành lớp học 5/5
2337 21:00 06/02/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
2338 20:30 06/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2339 20:00 06/02/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:1. My network
Hoàn thành lớp học 5/5
2340 21:30 05/02/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
2341 21:00 05/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
2342 20:00 05/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2343 22:00 04/02/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2344 21:30 04/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2345 21:00 04/02/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 3 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2346 20:30 04/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2347 20:00 04/02/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
2348 19:30 04/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
2349 22:00 03/02/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
2350 21:30 03/02/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
2351 21:00 03/02/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2352 20:30 03/02/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
2353 20:00 03/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
2354 13:30 03/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
2355 13:00 03/02/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2356 21:30 02/02/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:4. Home (p30-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
2357 21:00 02/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2358 20:30 02/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
2359 20:00 02/02/2017 SOLUTIONS ELEMENTARY
Unit:1. My network
Hoàn thành lớp học 5/5
2360 22:00 01/02/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
2361 21:30 01/02/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 10 Consonants
Thanks 5/5
2362 21:00 01/02/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2363 21:30 31/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:45. Dating
Hoàn thành lớp học 5/5
2364 21:30 30/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:56. Families
Hoàn thành lớp học 5/5
2365 18:00 30/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2366 21:30 29/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:69. Goals
Hoàn thành lớp học 5/5
2367 21:30 27/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:52. Economics
Hoàn thành lớp học 5/5
2368 21:00 27/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 9 Consonants
Thanks 5/5
2369 20:00 27/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2370 20:30 26/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 12 - A clever baby
Hoàn thành lớp học 5/5
2371 20:00 26/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2372 21:30 25/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2373 21:00 25/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:48. Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
2374 20:30 25/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2375 22:00 24/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Hoàn thành lớp học 5/5
2376 21:30 24/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
BTF BEST TEACHER FOREVER 5/5
2377 21:00 24/01/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
2378 20:30 24/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2379 20:00 24/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2380 19:30 24/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
2381 18:00 24/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2382 22:00 23/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
2383 21:30 23/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
2384 21:00 23/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
2385 20:30 23/01/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:3. Pets (p22-29)
Hoàn thành lớp học 5/5
2386 20:00 23/01/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:5. Unit 4 - Success
Hoàn thành lớp học 5/5
2387 22:00 22/01/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:5. Unit 4 - Success
Hoàn thành lớp học 5/5
2388 21:30 22/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
2389 21:00 22/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2390 20:30 22/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:53. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
2391 19:30 22/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2392 22:00 21/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
2393 21:30 21/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2394 21:00 21/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2395 20:00 21/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 6 Consonants
Thanks 5/5
2396 18:30 21/01/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:3. Pets (p22-29)
Hoàn thành lớp học 5/5
2397 22:00 20/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2398 21:30 20/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2399 21:00 20/01/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
2400 20:30 20/01/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
2401 20:00 20/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
2402 19:00 20/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2403 18:30 20/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2404 22:00 19/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:36. Children
Hoàn thành lớp học 5/5
2405 21:30 19/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2406 21:00 19/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2407 20:30 19/01/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
2408 20:00 19/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2409 18:30 19/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
2410 22:00 18/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:61. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
2411 21:30 18/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2412 21:00 18/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2413 20:30 18/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2414 20:00 18/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2415 19:30 18/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
2416 18:00 18/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2417 22:00 17/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:61. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
2418 21:30 17/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2419 21:00 17/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2420 20:00 17/01/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
2421 18:30 17/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2422 18:00 17/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2423 21:30 16/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:64. Gambling
Hoàn thành lớp học 5/5
2424 21:00 16/01/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
2425 20:30 16/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2426 20:00 16/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
2427 19:30 16/01/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:3. Pets (p22-29)
Hoàn thành lớp học 5/5
2428 18:00 16/01/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:3. Unit 3 - Building relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
2429 21:30 15/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 12 - For and since
Hoàn thành lớp học 5/5
2430 21:00 15/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2431 20:30 15/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
2432 20:00 15/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2433 19:30 15/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2434 17:30 15/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2435 17:00 15/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2436 10:30 14/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2437 10:00 14/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2438 22:00 13/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
2439 21:30 13/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2440 21:00 13/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2441 20:30 13/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
2442 20:00 13/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2443 19:30 13/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Review Unit 1-3 (p26-27)
Hoàn thành lớp học 5/5
2444 19:00 13/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Review Unit 1-3 (p26-27)
Hoàn thành lớp học 5/5
2445 22:00 12/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2446 21:30 12/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 11 - How long have you...
Hoàn thành lớp học 5/5
2447 20:00 12/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 4 Consonants
Thanks 5/5
2448 19:30 12/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 3 - The dinosaur museum (p20-25)
Hoàn thành lớp học 5/5
2449 19:00 12/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 3 - The dinosaur museum (p20-25)
Hoàn thành lớp học 5/5
2450 18:30 12/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 3 - Plants Grow and Change
Hoàn thành lớp học 5/5
2451 21:00 11/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 3 Consonants
Thanks 5/5
2452 19:30 11/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2453 19:00 11/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 2 - We had a concert (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2454 18:30 11/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 3 - Plants Grow and Change
Hoàn thành lớp học 5/5
2455 18:00 11/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2456 22:30 10/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 3 Consonants
Thanks 5/5
2457 22:00 10/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
2458 21:30 10/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
BEST TEACHER! LOVE U 5/5
2459 21:00 10/01/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
2460 20:30 10/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2461 20:00 10/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2462 19:30 10/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2463 19:00 10/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
good 5/5
2464 22:00 09/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
2465 21:30 09/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 2 Consonants
Thanks 5/5
2466 21:00 09/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
2467 18:00 09/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
2468 22:00 08/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2469 21:00 08/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 1 - The food here is great (p8-13)
Hoàn thành lớp học 5/5
2470 20:30 08/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
2471 20:00 08/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 3 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2472 19:30 08/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Happy to learn with you!Love you 5/5
2473 19:00 08/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
2474 18:00 08/01/2017 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:2_Small Talk and First Time Conversations
Hoàn thành lớp học 5/5
2475 09:30 08/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Thanks 5/5
2476 22:00 07/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
2477 21:30 07/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
2478 20:30 07/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
2479 18:00 07/01/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:13. Unit 10 - Doing business online
Hoàn thành lớp học 5/5
2480 22:00 06/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2481 21:30 06/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2482 21:00 06/01/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
2483 20:30 06/01/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:2. Me (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2484 20:00 06/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2485 19:30 06/01/2017 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
2486 19:00 06/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 4 - Present continuous and present simple 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2487 10:00 06/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
2488 21:30 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2489 21:00 05/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 6 Vowels
Thank you 5/5
2490 20:30 05/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 7 - Places to go
Hoàn thành lớp học 5/5
2491 20:00 05/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
2492 19:30 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2493 19:00 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
2494 22:00 04/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2495 21:30 04/01/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2496 21:00 04/01/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:2. Me (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2497 20:30 04/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2498 20:00 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
2499 19:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2500 10:00 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
2501 22:30 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2502 22:00 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
2503 21:30 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Love you~ 5/5
2504 21:00 03/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2505 20:30 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2506 20:00 03/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 5 Vowels
Thank you 5/5
2507 19:30 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
2508 19:00 03/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 3 - Present continuous and present simple 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2509 09:30 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
2510 22:00 02/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2511 21:30 02/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
2512 21:00 02/01/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
2513 20:30 02/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
2514 20:00 02/01/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 4 Vowels
Thank you 5/5
2515 18:30 02/01/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 7-9
Hoàn thành lớp học 5/5
2516 18:00 02/01/2017 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:13. Unit 10 - Doing business online
Hoàn thành lớp học 5/5
2517 22:30 30/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
2518 22:00 30/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 7 - Present perfect 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2519 21:30 30/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2520 21:00 30/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2521 20:30 30/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
2522 20:00 30/12/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:2. Me (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2523 19:30 30/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2524 19:00 30/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Thank you 5/5
2525 22:30 29/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2526 22:00 29/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 6 - Past continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
2527 21:30 29/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 10 - Present perfect continuous and simple
Hoàn thành lớp học 5/5
2528 21:00 29/12/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:2. Me (p14-19)
Hoàn thành lớp học 5/5
2529 20:30 29/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2530 20:00 29/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2531 19:30 29/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Great talk! 5/5
2532 19:00 29/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Thank you 5/5
2533 18:30 29/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:06. Unit 5 - Employment trends
Hoàn thành lớp học 5/5
2534 18:00 29/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
2535 10:00 29/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2536 22:30 28/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
2537 21:30 28/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2538 21:00 28/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P3
Hoàn thành lớp học 5/5
2539 20:30 28/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P2
Hoàn thành lớp học 5/5
2540 20:00 28/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Thank you 5/5
2541 19:30 28/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2542 18:30 28/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Good 5/5
2543 22:00 27/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Thank you 5/5
2544 21:30 27/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 9 - Present perfect continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
2545 21:00 27/12/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
2546 20:30 27/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
2547 19:30 27/12/2016 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
I had great lesson with you, You make me feel happy. Best teacher forever! 5/5
2548 19:00 27/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2549 18:00 27/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:06. Unit 5 - Employment trends
Hoàn thành lớp học 5/5
2550 21:00 25/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
2551 20:30 25/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2552 20:00 25/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2553 19:30 25/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Thanks a lot. I had fun lesson with you. Love you! 5/5
2554 19:00 25/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
2555 18:30 25/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Thank you 5/5
2556 18:00 25/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2557 17:30 25/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2558 17:00 25/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
2559 20:00 24/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2560 19:30 24/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Thank you 5/5
2561 14:30 24/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2562 14:00 24/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
2563 22:00 23/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
2564 21:30 23/12/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:1. Nature (p6-13)
Hoàn thành lớp học 5/5
2565 21:00 23/12/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
2566 20:00 23/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Awesome 5/5
2567 19:30 23/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Great Teacher!!! 5/5
2568 19:00 23/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
2569 14:30 23/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2570 22:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
2571 21:30 22/12/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2
Unit:1. Nature (p6-13)
Hoàn thành lớp học 5/5
2572 21:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2573 20:30 22/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2574 20:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
2575 19:30 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
I'm very happy when i studied with you! You are very funny!Thank you for teaching me!Love you~ 5/5
2576 19:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:33. Books
Great Teacher!!! 5/5
2577 22:00 04/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2578 21:30 04/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
2579 21:00 04/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
2580 20:30 04/12/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2581 20:00 04/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2582 19:30 04/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Nice talking with you! Best Teacher!!! 5/5
2583 19:00 04/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:69. Goals
I love her. She makes me feel free and I have already a great class 5/5
2584 18:30 04/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - INTERMEDIATE
Unit:3. Unit 3 - Change
Hoàn thành lớp học 5/5
2585 18:00 04/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2586 09:30 04/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Thank you 5/5
2587 09:00 04/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
2588 08:00 04/12/2016 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 1 - Toys (p2-9)
Hoàn thành lớp học 5/5
2589 14:30 03/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
2590 14:00 03/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
2591 09:30 02/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2592 22:00 01/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
2593 21:30 01/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2594 21:00 01/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 6 - Past continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
2595 20:30 01/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
2596 20:00 01/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
2597 19:30 01/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
I had fun and happy when I talk with you. Best teacher!!! 5/5
2598 19:00 01/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
i love you 5/5
2599 18:00 01/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
2600 17:30 01/12/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
2601 22:30 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
2602 22:00 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2603 21:30 30/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2604 21:00 30/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2605 20:30 30/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 3 - Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2606 20:00 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Hoàn thành lớp học 5/5
2607 22:30 29/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Great! 5/5
2608 22:00 29/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
2609 21:00 29/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2610 20:30 29/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 3 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2611 19:30 29/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
like! 5/5
2612 19:00 29/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
BEST TEACHER FOREVER!!! 5/5
2613 21:30 27/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
2614 21:00 27/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2615 20:30 27/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
2616 19:00 27/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:52. Economics
It is the first time I have studied with her. My first impression is that she is so nice and intelligent. Wow. I love her 5/5
2617 14:30 27/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2618 14:00 27/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:46. Dieting
Great!!! 5/5
2619 13:30 27/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
2620 13:00 27/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
2621 07:30 27/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
2622 22:30 26/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:54. Entertainment
Great!!! I had fun when talking with her :) 5/5
2623 22:00 26/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
2624 21:30 26/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2625 21:00 26/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2626 20:30 26/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Hoàn thành lớp học 5/5
2627 20:00 26/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2628 19:30 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
2629 19:00 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:7. Let's buy present
Hoàn thành lớp học 5/5
2630 22:00 25/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2631 21:30 25/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2632 21:00 25/11/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
2633 20:00 25/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Great Teacher 5/5
2634 19:30 25/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
2635 19:00 25/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
2636 18:30 25/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:17. Writing file
Hoàn thành lớp học 5/5
2637 18:00 25/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
2638 13:30 25/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
2639 22:00 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2640 21:30 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
2641 21:00 24/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 5 - Past simple
Hoàn thành lớp học 5/5
2642 20:30 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
2643 20:00 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2644 19:30 24/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:4. Have you got a milkshake
Hoàn thành lớp học 5/5
2645 19:00 24/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
2646 18:30 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2647 18:00 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Hoàn thành lớp học 5/5
2648 14:00 24/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 10 - Present perfect continuous and simple
Hoàn thành lớp học 5/5
2649 13:30 24/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
2650 22:00 23/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
2651 21:30 23/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2652 21:00 23/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2653 20:30 23/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.8. Young Animals P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2654 20:00 23/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
2655 19:30 23/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
2656 19:00 23/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
2657 18:00 23/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:14. Unit 11 - Crisis management
Hoàn thành lớp học 5/5
2658 17:30 23/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
2659 13:30 23/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2660 13:00 23/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2661 12:30 23/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
2662 22:30 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
2663 22:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
2664 21:30 22/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2665 21:00 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2666 20:30 22/11/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Hoàn thành lớp học 5/5
2667 20:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:25. Animals
Good 4/5
2668 19:30 22/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 12 - Be a part of history
Hoàn thành lớp học 5/5
2669 19:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
~Best teacher forever~ 5/5
2670 18:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
2671 13:00 22/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2672 22:00 21/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2673 21:30 21/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2674 21:00 21/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:62. Friends
Friendly and nice teacher! I'm glad to study with her! 5/5
2675 19:30 21/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 12 - Be a part of history
Hoàn thành lớp học 5/5
2676 19:00 21/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 11 - A message for the future
Hoàn thành lớp học 5/5
2677 13:30 21/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2678 13:00 21/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
2679 12:30 21/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
2680 21:30 20/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2681 21:00 20/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
2682 20:30 20/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2683 20:00 20/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
2684 19:30 20/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 10 - Ancient buildings
Hoàn thành lớp học 5/5
2685 19:00 20/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 9 - The big match
Hoàn thành lớp học 5/5
2686 18:30 20/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:67. Getting a Job
Great Teacher!!! Energetic, enthusiastic and helpful! I would like to study with she again :) 5/5
2687 13:30 20/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:13. Unit 10 - Customer service
Hoàn thành lớp học 5/5
2688 20:30 19/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
2689 19:30 19/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 8 - Let's eat healthily
Hoàn thành lớp học 5/5
2690 19:00 19/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
2691 18:00 19/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:11. Unit 9 - Raising finance
Hoàn thành lớp học 5/5
2692 14:30 19/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Best teacher I have learnt 5/5
2693 14:00 19/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
2694 13:30 19/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2695 22:00 18/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2696 21:30 18/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2697 21:00 18/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
2698 19:30 18/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 6 - Crazy about wildlife
Hoàn thành lớp học 5/5
2699 19:00 18/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
2700 18:30 18/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:2. Unit 2 - International marketing
cool 5/5
2701 18:00 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
2702 17:30 18/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:10. Unit 8 - Team building
Hoàn thành lớp học 5/5
2703 13:30 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2704 12:00 18/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:03. Unit 3 - Partnerships
Hoàn thành lớp học 5/5
2705 21:30 17/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
2706 21:00 17/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
2707 20:30 17/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
2708 20:00 17/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2709 19:30 17/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
2710 19:00 17/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
2711 18:00 17/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:9. Unit 7 - Management styles
Hoàn thành lớp học 5/5
2712 13:30 17/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:07. Unit 6 - Business ethics
Hoàn thành lớp học 5/5
2713 22:30 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2714 22:00 16/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2715 21:30 16/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2716 21:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2717 18:30 16/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:7. Unit 6 - Risk
Hoàn thành lớp học 5/5
2718 18:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
2719 17:00 16/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:07. Unit 6 - Business ethics
Hoàn thành lớp học 5/5
2720 22:30 15/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2721 22:00 15/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
2722 21:30 15/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
2723 21:00 15/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Best teacher forever 5/5
2724 20:00 15/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 16 - Past perfect continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
2725 19:30 15/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:1. Unit 1 - Communication
good 5/5
2726 19:00 15/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
You are so funny. Thank you for teching me! 5/5
2727 22:00 14/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2728 20:30 14/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2729 19:30 14/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 15 - Our holiday
Hoàn thành lớp học 5/5
2730 19:00 14/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 14 - Did you have a good day at schools
Hoàn thành lớp học 5/5
2731 18:30 14/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:1. Unit 1 - Communication
COOl 5/5
2732 18:00 14/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2733 13:00 14/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
2734 12:30 14/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:07. Unit 6 - Business ethics
Hoàn thành lớp học 5/5
2735 21:30 13/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2736 20:30 13/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
2737 20:00 13/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
2738 19:30 13/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 13 - the Ancient Egyptians
Hoàn thành lớp học 5/5
2739 19:00 13/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 12 - A clever baby
Hoàn thành lớp học 5/5
2740 10:00 13/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
2741 22:00 12/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2742 21:30 12/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
2743 21:00 12/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
2744 20:30 12/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2745 20:00 12/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
2746 19:30 12/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 11 - In the museum
Hoàn thành lớp học 5/5
2747 19:00 12/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 10 - In the park
Hoàn thành lớp học 5/5
2748 18:30 12/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
2749 18:00 12/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:6. Unit 5 - Job satisfaction
Hoàn thành lớp học 5/5
2750 21:30 11/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2751 20:30 11/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
2752 20:00 11/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
2753 19:00 11/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 9 - What's the fastest animal in the world
Hoàn thành lớp học 5/5
2754 18:00 11/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
2755 14:00 11/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2756 13:00 11/11/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2757 22:30 10/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:5. Unit 4 - Success
Hoàn thành lớp học 5/5
2758 21:30 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
2759 20:30 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2760 19:30 10/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 8 - I'd like a melon
Hoàn thành lớp học 5/5
2761 19:00 10/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 7 - Places to go
Hoàn thành lớp học 5/5
2762 13:30 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
2763 13:00 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2764 12:00 10/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:06. Unit 5 - Employment trends
Hoàn thành lớp học 5/5
2765 22:30 09/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
2766 22:00 09/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2767 21:00 09/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2768 20:30 09/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 6 - JIm's day
Hoàn thành lớp học 5/5
2769 20:00 09/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2770 14:00 09/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2771 13:00 09/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
2772 12:30 09/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
2773 22:30 08/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
2774 22:00 08/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2775 21:30 08/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:06. Unit 5 - Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
2776 21:00 08/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 8 Work and Play
Hoàn thành lớp học 5/5
2777 20:30 08/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2778 20:00 08/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2779 18:30 08/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
very good 5/5
2780 14:00 08/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2781 13:30 08/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:06. Unit 5 - Employment trends
Hoàn thành lớp học 5/5
2782 22:30 07/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
2783 21:00 07/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2784 20:30 07/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2785 20:00 07/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Good 5/5
2786 13:00 07/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
2787 11:30 07/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:10. Unit 8 - Consultants
Hoàn thành lớp học 5/5
2788 22:00 06/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
2789 21:30 06/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
2790 21:00 06/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
2791 20:00 06/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
2792 18:00 06/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
a lovely teacher 5/5
2793 11:00 06/11/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:02. Unit 2 - What did you do yesterday
Hoàn thành lớp học 5/5
2794 22:00 05/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
2795 21:30 05/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
2796 18:30 05/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:3. Unit 3 - Building relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
2797 14:00 05/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
2798 14:00 04/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Bài này ngày 4/11/2016 chưa học do có mưa bão và bên Philipine bị mất điện. Nhưng trên trang thông tin đã "Done" là sao??? 2/5
2799 13:00 04/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2800 22:00 03/11/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:09. Unit 9 - I'm checking my dictionary
Hoàn thành lớp học 5/5
2801 21:30 03/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2802 21:00 03/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2803 20:30 03/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2804 20:00 03/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
2805 19:30 03/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
You are very lovely. Thanks for teaching me! 5/5
2806 18:30 03/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2807 14:00 03/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2808 13:00 03/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
2809 22:30 02/11/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:08. Unit 8 - What does __ mean
Hoàn thành lớp học 5/5
2810 22:00 02/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2811 21:30 02/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2812 21:00 02/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2813 20:30 02/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2814 20:00 02/11/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:14. Unit 11 - New business
Hoàn thành lớp học 5/5
2815 19:30 02/11/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2816 18:30 02/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2817 14:00 02/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
2818 22:00 01/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
2819 21:30 01/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
2820 21:00 01/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
2821 20:30 01/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2822 20:00 01/11/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:07. Unit 7 - Please use the chat box
Hoàn thành lớp học 5/5
2823 18:30 01/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
2824 14:00 01/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2825 13:00 01/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
2826 22:30 31/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2827 22:00 31/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - INTERMEDIATE
Unit:1. Unit 1 - Brands
Hoàn thành lớp học 5/5
2828 21:30 31/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
2829 21:00 31/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2830 20:30 31/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2831 20:00 31/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:46. Environment-friendly rides
Hoàn thành lớp học 5/5
2832 14:00 31/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
2833 11:30 31/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:01. Unit 1 - What is your name
Hoàn thành lớp học 5/5
2834 22:30 30/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
2835 22:00 30/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
2836 21:00 30/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2837 20:30 30/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:05. Unit 5 - I can't understand
Hoàn thành lớp học 5/5
2838 15:30 30/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:04. Unit A - Revision
Hoàn thành lớp học 5/5
2839 14:00 30/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:13. Unit 10 - Doing business online
Hoàn thành lớp học 5/5
2840 11:00 30/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:01. Unit 1 - What is your name
Hoàn thành lớp học 5/5
2841 22:00 29/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - UPPER INTERMEDIATE
Unit:5. Unit 4 - Success
Hoàn thành lớp học 5/5
2842 21:30 29/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2843 20:00 29/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:04. Unit 4 - Please hold on
Hoàn thành lớp học 5/5
2844 17:00 29/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
2845 16:30 29/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2846 13:00 29/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:13. Unit 10 - Doing business online
Hoàn thành lớp học 5/5
2847 22:30 28/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:13. Unit 10 - Doing business online
Hoàn thành lớp học 5/5
2848 22:00 28/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:03. Unit 3 - Companies
Hoàn thành lớp học 5/5
2849 21:30 28/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
2850 21:00 28/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
2851 20:30 28/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:03. Unit 3 - Please speak more slowly
Hoàn thành lớp học 5/5
2852 18:30 28/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
exelent teacher 5/5
2853 16:30 28/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
2854 14:00 28/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
2855 13:00 28/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
2856 22:00 27/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2857 21:30 27/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2858 21:00 27/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
2859 20:30 27/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
2860 20:00 27/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
2861 19:30 27/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2862 14:00 27/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2863 13:30 27/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:09. Unit 7 - Finance and banking
Hoàn thành lớp học 5/5
2864 22:30 26/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:07. Unit 6 - Business ethics
Hoàn thành lớp học 5/5
2865 22:00 26/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2866 21:30 26/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2867 20:30 26/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
2868 20:00 26/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:01. Unit 1 - What is your name
Hoàn thành lớp học 5/5
2869 14:00 26/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
2870 13:30 26/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:09. Unit 7 - Finance and banking
Hoàn thành lớp học 5/5
2871 13:00 26/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
2872 22:00 25/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Hoàn thành lớp học 5/5
2873 21:30 25/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:22. Advertising
Hoàn thành lớp học 5/5
2874 21:00 25/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2875 20:30 25/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
2876 20:00 25/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
2877 19:00 25/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2878 17:30 25/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2879 17:00 25/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:09. Unit 7 - Finance and banking
Hoàn thành lớp học 5/5
2880 22:30 24/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
2881 22:00 24/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
2882 21:30 24/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2883 21:00 24/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:06. Unit 5 - Employment trends
Good teacher 5/5
2884 20:30 24/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
2885 14:00 24/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
2886 13:30 24/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
2887 21:30 23/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2888 21:00 23/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2889 20:30 23/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:03. Unit 3 - Partnerships
Hoàn thành lớp học 5/5
2890 15:30 23/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:16_India Needs More Help in Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
2891 21:30 22/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
2892 21:00 22/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:29_Future Cars Don't Need Drivers
Hoàn thành lớp học 5/5
2893 20:30 22/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
2894 22:30 21/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:30_Human Drivers versus Robotic Cars
Hoàn thành lớp học 5/5
2895 22:00 21/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2896 21:30 21/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2897 21:00 21/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2898 20:30 21/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:06. Unit 5 - Employment trends
Hoàn thành lớp học 5/5
2899 20:00 21/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
2900 13:30 21/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:02. Unit 2 - Training
Hoàn thành lớp học 5/5
2901 13:00 21/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2902 22:00 20/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:7_Video Game Helps Save the World
Hoàn thành lớp học 5/5
2903 21:00 20/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:06. Unit 5 - Employment trends
Very good teacher 5/5
2904 20:30 20/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
2905 14:00 20/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:02. Unit 2 - Training
Hoàn thành lớp học 5/5
2906 22:00 19/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:02. Unit 2 - Selling online
Hoàn thành lớp học 5/5
2907 21:30 19/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:21_Pets on the Net
Jennifer is a great teacher, she always guides me well to learn English I am very grateful to her since she always give me some good advices and make motivation me to learn english every day. I love her so much 5/5
2908 21:00 19/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2909 20:30 19/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Excillent. I can learn many things from my teacher 5/5
2910 20:00 19/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2911 22:00 18/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
2912 21:30 18/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:26_Duty-free Deals
Hoàn thành lớp học 5/5
2913 21:00 18/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
2914 20:30 18/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
2915 20:00 18/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2916 21:30 17/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:6_Can Your Dog Understand You
Hoàn thành lớp học 5/5
2917 21:00 17/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
2918 20:30 17/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2919 20:00 17/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
2920 13:30 17/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:02. Unit 2 - Training
Hoàn thành lớp học 5/5
2921 13:00 17/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2922 22:00 16/10/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Ms Jennifer always are enthusiastic in teaching, answers all my questions, enthusiasm, teacher's pronunciation is very well. She always motivates me to study English. I feel very happy when she teaches me 5/5
2923 21:30 16/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2924 21:00 16/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
2925 20:30 16/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2926 20:00 16/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
2927 13:00 16/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2928 21:30 15/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:28_Don't Stay Away from Technology
Hoàn thành lớp học 5/5
2929 21:00 15/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
2930 14:00 15/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
2931 13:00 15/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2932 22:00 14/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:19_Older People Enjoy Video Games Too
Hoàn thành lớp học 5/5
2933 21:30 14/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2934 21:00 14/10/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
2935 20:30 14/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2936 19:30 14/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
2937 21:30 13/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:10_Bread for Breakfast
Hoàn thành lớp học 5/5
2938 21:00 13/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:06. Unit 5 - Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
2939 20:30 13/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
2940 21:30 12/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:15_Zero Gadgets = Better Sleep
Hoàn thành lớp học 5/5
2941 21:00 12/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2942 20:30 12/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2943 20:00 12/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2944 13:30 12/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
2945 13:00 12/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
2946 21:30 11/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2947 21:00 11/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:06. Unit 5 - Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
2948 20:30 11/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
2949 20:00 11/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2950 19:30 11/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:22_Computers are the New Chefs
Hoàn thành lớp học 5/5
2951 14:00 11/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
2952 13:00 11/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
2953 22:00 10/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:25_Older People are Happier Workers
Hoàn thành lớp học 5/5
2954 20:00 10/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2955 13:00 10/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
2956 21:30 09/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:02. Unit 2 - Selling online
Hoàn thành lớp học 5/5
2957 20:30 09/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
2958 17:00 09/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:27_Shop More, Stay Healthy
Hoàn thành lớp học 5/5
2959 22:00 08/10/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
2960 16:00 08/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:23_Laugh at Work!
Hoàn thành lớp học 5/5
2961 22:30 07/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2962 22:00 07/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2963 21:30 07/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:24_Work Better after Naps!
Hoàn thành lớp học 5/5
2964 21:00 07/10/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
2965 20:00 07/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
2966 22:00 06/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
2967 20:30 06/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2968 20:00 06/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:17_Know your Character with Blood Types
Hoàn thành lớp học 5/5
2969 22:00 05/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:05. Unit 4 - Great ideas
Hoàn thành lớp học 5/5
2970 21:30 05/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
2971 21:00 05/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2972 20:30 05/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2973 20:00 05/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2974 22:00 04/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:51. Family traditions
Hoàn thành lớp học 5/5
2975 21:30 04/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:50. Fairy Tales
Hoàn thành lớp học 5/5
2976 21:00 04/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
2977 20:30 04/10/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
2978 20:00 04/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:05. Unit 4 - Great ideas
Hoàn thành lớp học 5/5
2979 19:30 04/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:5_Animation World
Hoàn thành lớp học 5/5
2980 22:00 03/10/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
2981 21:30 03/10/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:18_Be Happier by Helping Others Meet
Hoàn thành lớp học 5/5
2982 20:00 03/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2983 22:00 02/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
2984 21:30 02/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:01. Unit 1 - Careers
Hoàn thành lớp học 5/5
2985 21:00 02/10/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
2986 13:30 02/10/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - INTERMEDIATE
Unit:2. Unit 2 - Travel
Hoàn thành lớp học 5/5
2987 20:00 01/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
2988 22:30 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2989 22:00 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
2990 21:30 30/09/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:9_Less TV for Kids...and Parents!
Hoàn thành lớp học 5/5
2991 21:00 30/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
2992 20:30 30/09/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - INTERMEDIATE
Unit:2. Unit 2 - Travel
Hoàn thành lớp học 5/5
2993 20:00 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
2994 13:00 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
2995 21:00 29/09/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:3_The Internet Your New School
Hoàn thành lớp học 5/5
2996 20:00 29/09/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - INTERMEDIATE
Unit:2. Unit 2 - Travel
Hoàn thành lớp học 5/5
2997 13:00 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
2998 21:30 27/09/2016 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:2_Small Talk and First Time Conversations
Hoàn thành lớp học 5/5
2999 21:00 27/09/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
3000 13:00 26/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
3001 22:00 25/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
3002 21:00 25/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
3003 20:30 25/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
3004 20:00 25/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
3005 21:30 24/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
3006 20:30 24/09/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:08. Unit 8 - What does __ mean
Hoàn thành lớp học 5/5
3007 19:30 24/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
3008 22:00 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
3009 21:30 23/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 10 - A new friend
Good 4/5
3010 21:00 23/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
3011 20:00 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
3012 22:00 22/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
3013 21:30 22/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
3014 21:00 22/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
3015 20:30 22/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
3016 20:00 22/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
3017 21:00 21/09/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P1
Hoàn thành lớp học 5/5
3018 20:30 21/09/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P1
Hoàn thành lớp học 5/5
3019 20:00 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
3020 13:30 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
3021 21:00 19/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
3022 20:30 19/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
3023 20:00 19/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:16. Body of Water
Hoàn thành lớp học 5/5
3024 21:00 18/09/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - PRE-INTERMEDIATE
Unit:03. Unit 3 - Companies
Hoàn thành lớp học 5/5
3025 20:30 18/09/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:07. Unit 7 - Please use the chat box
Hoàn thành lớp học 5/5
3026 20:00 17/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
3027 14:00 17/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
3028 22:00 16/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
3029 21:00 16/09/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
3030 20:30 16/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
3031 13:00 16/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
3032 21:30 15/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 10 - A new friend
Good 5/5
3033 21:00 15/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
3034 20:30 14/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
3035 21:30 13/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
3036 21:00 13/09/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
3037 20:30 13/09/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P1
Hoàn thành lớp học 5/5
3038 21:00 11/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
3039 20:00 11/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
3040 20:00 10/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
3041 21:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:7. Let's buy present
Hoàn thành lớp học 5/5