img_4009_171229073904

Thông tin giáo viên

Đánh giá: ( 1714 reviews )
Họ và tên: Elizabeth C. De Guzman
Giới tính: Nữ
Kỹ năng: ENGLISH FOR KIDSDAILY CONVERSATIONENGLISH BEGINNERS

Xin chào! Hãy gọi tôi là cô giáo Bet, tôi đã dạy Tiếng Anh được hơn 1 năm rồi và tôi muốn tiếp tục niềm đam mê đó. Với tôi, nó như 1 đặc ân khi được chia sẻ hiểu biết cũng như kỹ năng của mình bằng ngôn ngữ Anh. Tôi rất vui khi được góp sức trong việc nâng cao trình độ của học viên.

====

Hello there. My name is Teacher BET, I have been teaching English online for 3years. I've taught students from beginner to advanced levels.  I enjoy hanging out with my son, family, and friends.  For me, it's always a pleasure to share my knowledge and skills with other people. 

I ensure that my students will enjoy their classes and learn to love English. Let’s learn English together!   I hope to see you in my class!  Bye!

I have have been teaching English online ( phone and video ) for the 3 years.  I've taught students from beginner to advanced levels.  My student's age ranges from 7 yrs old to 50 yrs. old. (students and professionals). Many of my students passed the entrance exams to different Universities abroad and for their career advancement.  

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18:00
18:30
19:00
19:30
19:30
20:00
20:30
21:00
19:30
20:00
20:30
21:00
19:30
20:00
20:30
21:00
19:30
20:00
20:30
21:00
STT Thời gian Bài học Nội dung đánh giá Điểm đánh giá
1 21:00 18/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
2 20:30 18/07/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:28. My favourite food day
Hoàn thành lớp học 5/5
3 20:00 18/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:6. They're bears
Hoàn thành lớp học 5/5
4 19:30 18/07/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
5 21:00 17/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:10. People in our street
Hoàn thành lớp học 5/5
6 20:30 17/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
7 20:00 17/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:54. Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
8 19:30 16/07/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:26. How many pets?
Hoàn thành lớp học 5/5
9 19:00 16/07/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
10 18:30 16/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
11 18:00 16/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
12 21:00 13/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
13 20:30 13/07/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:9. In my classroom
Hoàn thành lớp học 5/5
14 20:00 13/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:6. They're bears
Hoàn thành lớp học 5/5
15 19:30 13/07/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
16 21:00 12/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
17 20:30 12/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
18 20:00 12/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
19 19:30 12/07/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
20 21:00 11/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:7. What's the weather like?
Hoàn thành lớp học 5/5
21 20:30 11/07/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
22 20:00 11/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:5. He's happy
Hoàn thành lớp học 5/5
23 19:30 11/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
24 21:00 10/07/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:7. Moving and speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
25 20:30 10/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
26 20:00 10/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:53. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
27 21:00 06/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
28 20:30 06/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
29 20:00 06/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:4. This is my mum
Hoàn thành lớp học 5/5
30 19:30 06/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
31 21:00 05/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P4
Hoàn thành lớp học 5/5
32 20:30 05/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P3
Hoàn thành lớp học 5/5
33 20:00 05/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
34 19:30 05/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P2
Hoàn thành lớp học 5/5
35 20:30 02/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
36 20:00 02/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.6. Animals in the Air P3
Hoàn thành lớp học 5/5
37 19:30 02/07/2018 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - Photosysthesis - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
38 19:00 02/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.6. Animals in the Air P2
Hoàn thành lớp học 5/5
39 21:00 29/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 61. Clinic and Hospitals
Hoàn thành lớp học 5/5
40 20:30 29/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
41 20:00 29/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
42 19:30 29/06/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
43 21:00 28/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
44 20:30 28/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
45 20:00 28/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 60. Visit to the Doctor / Dentist
Hoàn thành lớp học 5/5
46 19:30 28/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 51. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
47 21:00 27/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
48 20:30 27/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
49 20:00 27/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:3. Is it a plane?
Hoàn thành lớp học 5/5
50 19:30 27/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
51 21:00 26/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
52 20:00 26/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:50. Dying
Hoàn thành lớp học 5/5
53 19:30 26/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
54 20:00 25/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
55 19:30 25/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
56 19:00 25/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
57 21:00 22/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:35. Concerts
Hoàn thành lớp học 5/5
58 20:30 22/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 51. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
59 20:00 22/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:2. What's this?
Hoàn thành lớp học 5/5
60 19:30 22/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.1 All about Plants P4
Hoàn thành lớp học 5/5
61 21:00 21/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P3
Hoàn thành lớp học 5/5
62 20:30 21/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
63 20:00 21/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
64 19:30 21/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.1 All about Plants P3
Hoàn thành lớp học 5/5
65 21:00 20/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Good class, good teacher!! 5/5
66 20:30 20/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
67 20:00 20/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:1. What colour is it?
Hoàn thành lớp học 5/5
68 19:30 20/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
69 20:30 19/06/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:18. A colourful house
Hoàn thành lớp học 5/5
70 19:30 19/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
71 20:00 18/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
72 19:30 18/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
73 20:00 07/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
74 19:30 07/06/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
75 21:00 06/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
76 20:30 06/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 46. Travel Guide / Map
Hoàn thành lớp học 5/5
77 20:00 06/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 45. Meeting People
Hoàn thành lớp học 5/5
78 19:30 06/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
79 21:00 05/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:5. He's happy
Hoàn thành lớp học 5/5
80 20:30 05/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Hoàn thành lớp học 5/5
81 20:00 05/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
82 19:30 05/06/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
83 21:00 01/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
84 20:30 01/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 46. Travel Guide / Map
Hoàn thành lớp học 5/5
85 20:00 01/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P3
Hoàn thành lớp học 5/5
86 19:30 01/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
87 20:30 30/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 44. Business Lunches
Hoàn thành lớp học 5/5
88 20:00 30/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
89 19:30 30/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
90 20:30 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
91 20:00 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:52. Economics
Hoàn thành lớp học 5/5
92 19:30 29/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 9 - Something new to watch (p64-69)
Hoàn thành lớp học 5/5
93 21:00 25/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P1
Hoàn thành lớp học 5/5
94 20:30 25/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 4 - Earth's Water
Hoàn thành lớp học 5/5
95 20:00 25/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 3 - Human Body Systems
Hoàn thành lớp học 5/5
96 19:30 25/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
97 21:00 24/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
98 20:00 24/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
99 19:30 24/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
100 21:00 23/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 8 - Changes in Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
101 20:00 23/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
she is friendly, easy to teach. Hope to see her again 4/5
102 20:30 22/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
103 19:30 22/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
104 20:30 18/05/2018 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
105 21:00 16/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
106 20:30 16/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
107 20:00 16/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 2 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
108 19:30 16/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
109 21:00 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
110 20:30 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
111 20:00 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:51. Earthquakes
Hoàn thành lớp học 5/5
112 21:00 11/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 39. Reservations / Accommodations
Hoàn thành lớp học 5/5
113 20:30 11/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P1
Hoàn thành lớp học 5/5
114 20:00 11/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
115 19:30 11/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 3 - Human Body Systems
Hoàn thành lớp học 5/5
116 21:00 10/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
117 20:00 10/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
118 19:30 10/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 1 - Magnets
Hoàn thành lớp học 5/5
119 21:00 09/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P2
Hoàn thành lớp học 5/5
120 20:30 09/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P5
Hoàn thành lớp học 5/5
121 19:30 09/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
122 21:00 08/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
123 20:30 08/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
124 20:00 08/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:49. Driving
Hoàn thành lớp học 5/5
125 19:30 08/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
126 21:00 04/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 34. Late / Absent
Hoàn thành lớp học 5/5
127 20:30 04/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P3
Hoàn thành lớp học 5/5
128 20:00 04/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
129 19:30 04/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
she is a good teacher, she always repair my pronunciation 5/5
130 20:30 03/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
131 20:00 03/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:48. Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
132 19:30 03/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 7 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
133 21:00 02/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
134 21:00 27/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 26. Giving Opinions (Agreeing / Disagreeing)
Hoàn thành lớp học 5/5
135 20:30 27/04/2018 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
136 20:00 27/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
137 20:30 26/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 25. Discussing Agenda / Problems
Done 5/5
138 20:00 26/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
139 19:30 26/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 6 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
140 21:00 25/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 28. Explaining Ideas
Done 5/5
141 20:30 25/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P6
Hoàn thành lớp học 5/5
142 20:00 25/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
143 19:30 25/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
144 21:00 24/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 24. Teleconferences
Hoàn thành lớp học 5/5
145 20:30 24/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
146 20:00 24/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:45. Dating
Hoàn thành lớp học 5/5
147 19:30 24/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
148 20:30 23/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:28. Our busy holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
149 20:00 23/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P5
Hoàn thành lớp học 5/5
150 19:30 23/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
151 21:00 20/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 21. Expressing Appreciation
Hoàn thành lớp học 5/5
152 20:30 20/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
153 20:00 20/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P4
Hoàn thành lớp học 5/5
154 19:30 20/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
155 21:00 19/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
156 20:30 19/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
157 20:00 19/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:21. Play with us!
Hoàn thành lớp học 5/5
158 19:30 19/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
159 21:00 17/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P3
Hoàn thành lớp học 5/5
160 20:30 17/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
161 20:00 17/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
162 19:30 17/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
163 21:00 13/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 18. Sending / Receiving Information - Phone
Hoàn thành lớp học 5/5
164 20:30 13/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
165 20:00 13/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
166 19:30 13/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
167 21:00 12/04/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Hoàn thành lớp học 5/5
168 20:30 12/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
169 20:00 12/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
170 19:30 12/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
171 21:00 11/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 14. Task Delegation
Hoàn thành lớp học 5/5
172 20:30 11/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
173 20:00 11/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
174 19:30 11/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Static Electricity
Hoàn thành lớp học 5/5
175 20:30 09/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
176 20:00 09/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
177 21:00 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
I like teacher De Guzman because she teach very good and well 5/5
178 20:30 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
179 21:00 05/04/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:3. Is it a plane?
Hoàn thành lớp học 5/5
180 20:30 05/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
181 19:30 05/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P5
Hoàn thành lớp học 5/5
182 21:00 04/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
183 20:30 04/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P4
Hoàn thành lớp học 5/5
184 20:00 04/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:19_Older People Enjoy Video Games Too
Hoàn thành lớp học 5/5
185 19:30 04/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:19_Older People Enjoy Video Games Too
Hoàn thành lớp học 5/5
186 21:00 03/04/2018 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Very good 5/5
187 20:30 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
188 20:00 03/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Hoàn thành lớp học 5/5
189 19:30 03/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 1 - Magnets
Hoàn thành lớp học 5/5
190 21:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
191 20:30 02/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:9. Funny monsters
Hoàn thành lớp học 5/5
192 20:00 02/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:18_Be Happier by Helping Others Meet
Hoàn thành lớp học 5/5
193 19:30 02/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:18_Be Happier by Helping Others Meet
Hoàn thành lớp học 5/5
194 21:30 27/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P1
Hoàn thành lớp học 5/5
195 21:00 27/03/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
196 20:30 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
197 20:00 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
198 19:30 27/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
199 20:30 26/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
200 19:00 26/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
201 21:30 22/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
202 21:00 22/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
203 20:30 22/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
204 20:00 22/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
205 19:30 22/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 3 - Volcanoes
Hoàn thành lớp học 5/5
206 21:30 21/03/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 9. Unions
Hoàn thành lớp học 5/5
207 21:00 21/03/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 8. Office Procedures (SOP)
Hoàn thành lớp học 5/5
208 20:30 21/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:11. Things we eat and drink
Hoàn thành lớp học 5/5
209 20:00 21/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:14_Peace through Marathons
Hoàn thành lớp học 5/5
210 19:30 21/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:12_Sake Made in Texas
Hoàn thành lớp học 5/5
211 20:30 19/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:31. Coming and going
Hoàn thành lớp học 5/5
212 20:00 19/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P4
Hoàn thành lớp học 5/5
213 19:30 19/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:12_Sake Made in Texas
Hoàn thành lớp học 5/5
214 19:00 19/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:11_Stay Thin with Chocolates!
Hoàn thành lớp học 5/5
215 21:30 15/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
216 21:00 15/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Liquids
Hoàn thành lớp học 5/5
217 20:30 15/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Generally is good except for the connection quality that makes both teacher and student difficult 4/5
218 20:00 15/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
219 19:30 15/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 1 - Landslides
Hoàn thành lớp học 5/5
220 21:30 14/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Solids
Hoàn thành lớp học 5/5
221 21:00 14/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
222 20:30 14/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:4. Your hair looks great!
Hoàn thành lớp học 5/5
223 20:00 14/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
224 19:30 14/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:6_Can Your Dog Understand You
Hoàn thành lớp học 5/5
225 21:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
226 21:00 13/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:45. Happy ending!
Hoàn thành lớp học 5/5
227 20:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
228 20:00 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:40. Comic books
Hoàn thành lớp học 5/5
229 19:30 13/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 1 - Landslides
Hoàn thành lớp học 5/5
230 21:30 12/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 5 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
231 21:00 12/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P4
Hoàn thành lớp học 5/5
232 20:30 12/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P4
Hoàn thành lớp học 5/5
233 20:00 12/03/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
234 19:30 12/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:5_Animation World
Hoàn thành lớp học 5/5
235 21:00 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
236 20:30 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
237 20:00 09/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
238 19:30 09/03/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
239 20:30 08/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
240 20:00 08/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
241 19:30 08/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Mình hiểu được bài học khoảng 50%,1 số câu hỏi của cô mình vẫn chưa nghe được 3/5
242 22:00 07/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
243 21:30 07/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
244 21:00 07/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
245 20:30 07/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
246 20:00 07/03/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Hoàn thành lớp học 5/5
247 22:00 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
248 21:30 06/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
249 21:00 06/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P5
Hoàn thành lớp học 5/5
250 20:30 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
251 20:00 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:39. Clothing
Hoàn thành lớp học 5/5
252 20:30 05/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
253 20:00 05/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
254 19:30 05/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.10. School P2
Hoàn thành lớp học 5/5
255 19:00 05/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P2
Hoàn thành lớp học 5/5
256 21:30 01/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
257 21:00 01/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P3
Hoàn thành lớp học 5/5
258 20:30 01/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
259 20:00 01/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
260 19:30 01/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
261 21:30 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
262 21:00 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
263 20:30 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
264 20:00 28/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
265 22:00 27/02/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:4_Jackie Chan and Action Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
266 21:30 27/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P2
Hoàn thành lớp học 5/5
267 21:00 27/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
268 20:30 27/02/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
269 20:00 27/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
270 21:30 26/02/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:3_The Internet Your New School
Hoàn thành lớp học 5/5
271 21:00 26/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
272 20:30 26/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
273 20:00 26/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
274 20:00 14/02/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
275 20:30 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
276 20:00 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:38. Cities
Hoàn thành lớp học 5/5
277 20:30 12/02/2018 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Thank you teacher 5/5
278 19:00 12/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
very good 5/5
279 21:30 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
280 21:00 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
281 20:30 08/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Thank you teacher 5/5
282 19:30 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
283 21:30 07/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
284 21:00 07/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P3
Hoàn thành lớp học 5/5
285 19:30 07/02/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 2 - Erosion and Deposition
Hoàn thành lớp học 5/5
286 21:00 06/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P2
Hoàn thành lớp học 5/5
287 20:30 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
288 20:00 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:37. Cigarettes
Hoàn thành lớp học 5/5
289 19:30 06/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Hoàn thành lớp học 5/5
290 20:30 05/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:48. We want to do this one day
Hoàn thành lớp học 5/5
291 19:30 05/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
292 19:00 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
293 18:30 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
294 21:00 02/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
295 20:30 02/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
296 20:00 02/02/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
297 19:30 02/02/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
298 21:30 31/01/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Hoàn thành lớp học 5/5
299 21:00 31/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
300 20:30 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
301 20:00 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
302 19:30 31/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
303 21:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
304 21:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
305 20:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
306 20:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:36. Children
Hoàn thành lớp học 5/5
307 19:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
308 22:00 25/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
309 21:30 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
310 21:00 25/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
311 20:30 25/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 1 - Present continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
312 20:00 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
313 19:30 25/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P2
Hoàn thành lớp học 5/5
314 22:00 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
315 21:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
316 21:00 24/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
317 20:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
318 19:30 24/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
319 21:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
320 21:00 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
321 20:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
322 20:00 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
323 19:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
324 21:30 22/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 13 - Can you help me? (p96-101)
Hoàn thành lớp học 5/5
325 21:00 22/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
326 22:00 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
327 21:30 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
328 20:30 18/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
329 20:00 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
330 19:30 18/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
331 22:00 16/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
332 21:30 16/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
333 21:00 16/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
334 20:30 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
335 20:00 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:34. Celebrities
Hoàn thành lớp học 5/5
336 19:30 16/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P1
Hoàn thành lớp học 5/5
337 21:00 15/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
338 20:30 15/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
339 20:00 15/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
340 22:00 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
341 21:30 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
342 21:00 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
343 20:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
344 20:00 10/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
345 19:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
346 22:00 09/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
347 21:30 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
348 21:00 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
349 20:00 09/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
350 19:30 09/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
351 21:30 08/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.10. School P1
Hoàn thành lớp học 5/5
352 21:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
353 20:30 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
354 20:00 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
355 19:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
356 22:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 9 - Something new to watch (p64-69)
Hoàn thành lớp học 5/5
357 21:30 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
358 21:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
359 20:30 05/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
360 19:30 05/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
361 21:30 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
362 21:00 04/01/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Michael and the red rug (P1)
Done! 5/5
363 20:30 04/01/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
364 20:00 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
365 19:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
366 21:30 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing
Done! 5/5
367 21:00 03/01/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
. 5/5
368 20:30 03/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Thank you teacher 5/5
369 20:00 03/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P2
Hoàn thành lớp học 5/5
370 22:00 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 7 - Will it really happen (p52-57)
I like studing with her. 5/5
371 20:30 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
372 20:00 29/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
373 19:30 29/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
374 21:30 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
375 21:00 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
376 20:30 28/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
377 20:00 28/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
378 19:30 28/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
379 21:30 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
380 21:00 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
381 20:30 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
382 20:00 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
383 19:30 22/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
384 21:30 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P2
Hoàn thành lớp học 5/5
385 21:00 20/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
386 20:30 20/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
... 5/5
387 20:00 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
388 21:30 19/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
389 21:00 19/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
390 20:30 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
391 20:00 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
392 20:30 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Done. Thanks 5/5
393 20:00 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
She is a good teacher 5/5
394 19:00 18/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
395 21:30 15/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 4 - Whose jacket is this? (p30-35)
She is a great teacher. 5/5
396 21:00 15/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
397 20:30 15/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
398 20:00 15/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
399 21:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
400 21:00 14/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
401 20:30 14/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P4
Hoàn thành lớp học 5/5
402 20:00 14/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
I like studing with her. 5/5
403 19:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
404 21:00 13/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Static Electricity
Hoàn thành lớp học 5/5
405 20:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
406 19:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
407 20:30 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
408 20:00 04/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
409 19:30 04/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
410 19:00 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
411 21:00 01/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
412 20:30 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
413 20:00 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
414 19:30 01/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
415 07:00 30/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
416 20:30 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
417 20:00 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
418 19:30 29/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
419 20:30 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
420 20:00 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
421 19:30 28/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P1
Hoàn thành lớp học 5/5
422 21:00 27/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
423 20:30 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
424 20:00 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
425 19:30 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P6
Hoàn thành lớp học 5/5
426 21:00 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
427 20:30 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
428 20:00 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
429 19:30 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
430 21:00 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
431 20:30 23/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
432 20:00 23/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
433 19:30 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
434 21:30 21/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 6 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
435 20:00 21/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
436 19:30 21/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
437 20:30 20/11/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
438 20:00 20/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
439 19:30 20/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
440 19:00 20/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
441 21:00 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:46. A day on the island
Hoàn thành lớp học 5/5
442 20:30 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:45. Treasure!
Hoàn thành lớp học 5/5
443 20:00 15/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 5 (p.44 - p.51)
Hoàn thành lớp học 5/5
444 19:30 15/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
445 21:00 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
446 20:30 14/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
447 20:00 14/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Hoàn thành lớp học 5/5
448 19:30 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
449 20:30 13/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
450 20:00 13/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
451 19:30 13/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
452 21:00 09/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
453 20:30 09/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
454 20:00 09/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
455 19:30 09/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
456 20:00 08/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
457 19:30 08/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
458 20:30 06/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
459 20:00 06/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
460 19:30 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
461 19:00 06/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Very good 5/5
462 21:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
463 20:30 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
464 20:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
465 19:30 03/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
466 21:00 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:44. On the sand and by the sea
Hoàn thành lớp học 5/5
467 20:30 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:43. My holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
468 19:30 01/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
469 21:00 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
470 20:30 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
471 20:00 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
472 19:30 31/10/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
473 20:30 26/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
474 19:30 26/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
475 21:00 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:42. An exciting week for Jane!
Hoàn thành lớp học 5/5
476 20:30 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:41. I had a great birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
477 20:00 25/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
478 19:30 25/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Very interesting 5/5
479 20:00 20/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:4. This is my mum
Hoàn thành lớp học 5/5
480 19:30 20/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P3
Hoàn thành lớp học 5/5
481 21:00 19/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
482 20:30 19/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
483 20:00 19/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
484 19:30 19/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
485 21:00 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:40. People who help us
Hoàn thành lớp học 5/5
486 20:30 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:39. We've got lots of things to do
Hoàn thành lớp học 5/5
487 20:00 18/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
488 19:30 18/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - Food Chains
Hoàn thành lớp học 5/5
489 21:00 17/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
490 20:30 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
491 20:00 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
492 19:30 17/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
493 20:30 16/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 8 - How much time have we got (p58-63)
she is very friendly 5/5
494 20:00 16/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
495 19:30 16/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
So interesting 5/5
496 19:00 16/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
497 21:00 13/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
498 20:00 13/10/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
499 19:30 13/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
500 21:00 12/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
501 20:30 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
502 20:00 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P1
Hoàn thành lớp học 5/5
503 19:30 12/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants and Sunlight
Hoàn thành lớp học 5/5
504 21:00 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:38. Playing and working
Hoàn thành lớp học 5/5
505 20:30 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
506 20:00 11/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Hoàn thành lớp học 5/5
507 19:30 11/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
508 21:00 10/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
509 20:30 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
510 20:00 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
511 19:30 10/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 3 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
512 20:00 09/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P3
Hoàn thành lớp học 5/5
513 19:30 09/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:0. Welcome (p2-3)
Hoàn thành lớp học 5/5
514 19:00 09/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
515 21:00 05/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
516 20:00 05/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
517 19:30 05/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
518 21:00 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:36. Could you do it?
Hoàn thành lớp học 5/5
519 20:30 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
520 20:00 04/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
521 19:30 04/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
522 21:00 03/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
523 20:30 03/10/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
524 20:00 03/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
525 20:00 29/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
526 19:30 29/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
527 21:00 28/09/2017 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
528 20:30 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P5
Hoàn thành lớp học 5/5
529 20:00 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P4
Hoàn thành lớp học 5/5
530 19:30 28/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
531 21:00 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:34. What did you do then?
Hoàn thành lớp học 5/5
532 20:30 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:33. Last weekend, last week
Hoàn thành lớp học 5/5
533 19:30 27/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
534 21:00 26/09/2017 SOLUTIONS UPPER-INTERMEDIATE
Unit:3. From cradle to grave
Hoàn thành lớp học 5/5
535 20:30 26/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:18. Time and work
Hoàn thành lớp học 5/5
536 20:00 26/09/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
537 19:30 26/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
538 20:30 25/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
539 20:00 25/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
540 19:30 25/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
541 19:00 25/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
542 19:30 22/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
543 19:00 22/09/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 4 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
544 20:00 21/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
545 19:30 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
546 19:00 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
547 21:00 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:32. Mary goes shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
548 20:30 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:31. Why is Sally crying?
Hoàn thành lớp học 5/5
549 20:00 20/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
550 19:30 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
551 19:00 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
552 20:30 19/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:17. A day's work
Hoàn thành lớp học 5/5
553 19:30 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
554 19:00 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
555 20:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
She is great teacher. 5/5
556 20:00 18/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
557 19:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
558 19:00 18/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
559 20:30 15/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
560 20:00 15/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
561 19:30 15/09/2017 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 4 - Numbers (p28-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
562 20:30 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
563 20:00 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
564 19:30 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
565 19:00 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
566 20:30 13/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:30. About me
Hoàn thành lớp học 5/5
567 20:00 13/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
568 19:30 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
569 19:00 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
570 20:30 12/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:16. Let's have a picnic!
Hoàn thành lớp học 5/5
571 20:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
572 19:30 12/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
573 19:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
574 20:00 11/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
575 19:30 11/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
576 19:00 11/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
577 20:00 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
578 19:30 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
579 19:00 08/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
580 21:00 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:29. About us
Hoàn thành lớp học 5/5
581 20:30 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:28. Our busy holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
582 20:00 06/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
583 19:00 06/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
584 20:30 05/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:15. What's for dinner?
Hoàn thành lớp học 5/5
585 20:00 05/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Hoàn thành lớp học 5/5
586 19:30 05/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
587 19:00 05/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
588 20:30 04/09/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:3. Town and country
Hoàn thành lớp học 5/5
589 20:00 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
590 19:30 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
591 20:30 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
592 20:00 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P5
Hoàn thành lớp học 5/5
593 19:30 31/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
594 21:00 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:27. Seeing differences
Hoàn thành lớp học 5/5
595 20:30 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
596 20:00 30/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
597 19:30 30/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
598 19:00 30/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
599 20:30 29/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:13. What horrible weather!
Hoàn thành lớp học 5/5
600 20:00 29/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
601 19:30 29/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
602 20:30 28/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
603 20:00 28/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
604 21:00 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:25. Which one is different?
Hoàn thành lớp học 5/5
605 20:30 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
606 20:00 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:57. Fascinating Facts
Hoàn thành lớp học 5/5
607 19:30 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
608 19:00 23/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
609 21:00 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
610 20:30 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
611 20:00 22/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
612 19:30 22/08/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
613 19:00 22/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
614 20:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
615 20:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
616 19:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
617 19:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
618 20:00 11/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:12. Who's got the red balloon?
Hoàn thành lớp học 5/5
619 19:30 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
620 19:00 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
621 21:00 10/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
622 20:30 10/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:6. Technology
Hoàn thành lớp học 5/5
623 20:00 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
624 19:30 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
625 19:00 10/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
626 21:00 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
627 20:30 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
628 20:00 09/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 3: What am I? (P1)
Good 5/5
629 19:30 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
630 19:00 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
631 21:00 07/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Good teacher 5/5
632 20:30 07/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:5. Gifts
Hoàn thành lớp học 5/5
633 20:00 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
634 19:30 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
635 19:00 07/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
636 20:30 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
637 20:00 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
638 19:30 03/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:10. Our families
Good 5/5
639 19:00 03/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
640 21:00 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
641 20:30 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:7. Moving and speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
642 20:00 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
643 19:30 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
644 19:00 01/08/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
645 20:30 31/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:7. Look, listen, smile, draw
Good teacher 5/5
646 20:00 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
647 19:30 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:70. Good manners
Hoàn thành lớp học 5/5
648 19:00 31/07/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
649 18:00 31/07/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
650 21:00 28/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Hoàn thành lớp học 5/5
651 20:30 28/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
652 20:00 28/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:6. My things
Hoàn thành lớp học 5/5
653 19:30 28/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
654 19:00 28/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
655 20:30 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
656 20:00 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
657 19:30 27/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
658 19:00 27/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
659 21:00 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
660 20:30 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
661 20:00 26/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
very good 5/5
662 19:30 26/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
very good 5/5
663 19:00 26/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
664 21:00 25/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
665 20:30 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
666 20:00 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
667 19:30 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
very good 5/5
668 19:00 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:9. Peppa Pig's Family Computer
very good 5/5
669 21:00 21/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:15. One, two, three animals
very good 5/5
670 20:30 21/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
671 20:00 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
672 19:30 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
very good 5/5
673 19:00 21/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:5. About animals
Hoàn thành lớp học 5/5
674 21:00 20/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
675 20:30 20/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
676 20:00 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
677 19:30 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
678 19:00 20/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Elizabeth C. De Guzman, She is very good, my daughter likes her. 5/5
679 21:00 19/07/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:1. The real you
Hoàn thành lớp học 5/5
680 20:30 19/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Friendly 5/5
681 20:00 19/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Elizabeth C. De Guzman, she good teacher for baby 5/5
682 19:30 19/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
683 21:00 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
684 20:30 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
685 20:00 14/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:23. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
686 19:30 14/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Perpect 5/5
687 19:00 14/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
688 21:00 13/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
689 20:30 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
690 20:00 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
691 19:30 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
692 19:00 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
693 21:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
694 20:30 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Review and Game
She's very funny. She teaches very well. I hope to have more lessons with her . 5/5
695 20:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
696 19:30 12/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
697 21:30 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:4. My friends and my pets
Hoàn thành lớp học 5/5
698 21:00 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:3. Spots and stripes
Hoàn thành lớp học 5/5
699 20:30 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
700 20:00 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
701 21:00 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P2
Good teacher 5/5
702 20:30 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
703 20:00 10/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
704 19:30 10/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Perpect 5/5
705 19:00 10/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
706 21:00 07/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
707 20:30 07/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
708 20:00 07/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
709 19:30 07/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
710 21:00 06/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
711 20:30 06/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
712 19:00 06/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
713 20:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
714 20:00 05/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
715 19:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
716 19:00 05/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
717 21:30 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:2. Wearing and carrying
Hoàn thành lớp học 5/5
718 21:00 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:1. Hello again
Hoàn thành lớp học 5/5
719 20:30 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Cô rất nhiệt tình, kiên trì với con 5/5
720 20:00 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
721 20:00 03/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Excellence 5/5
722 21:30 06/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:30. Basketball
Hoàn thành lớp học 5/5
723 21:00 06/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 5-6 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
724 20:30 06/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
725 20:00 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Heat Flow
Hoàn thành lớp học 5/5
726 19:30 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 5 - Earth's Resources
Hoàn thành lớp học 5/5
727 21:30 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
728 21:00 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
729 20:30 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
730 20:00 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
731 21:30 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.3. Trees P2
Very nice teacher with very interesting lesson! 5/5
732 21:00 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P3
Hoàn thành lớp học 5/5
733 20:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
734 20:00 04/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
735 19:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
736 19:00 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
737 21:30 03/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 46 - Have something done
Hoàn thành lớp học 5/5
738 21:00 03/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
739 20:30 03/01/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
740 20:00 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
741 21:00 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
742 20:30 22/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
743 20:00 22/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
744 19:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
745 18:30 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
746 20:30 21/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
747 20:00 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Good 4/5
748 19:30 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
749 19:00 21/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
750 18:30 21/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
751 21:30 20/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 45 - It is said that...
Hoàn thành lớp học 5/5
752 21:00 20/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
753 20:30 20/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
754 20:00 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
755 19:30 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
756 19:00 20/12/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
757 21:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
758 21:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 5 - The Future
Hoàn thành lớp học 5/5
759 20:30 16/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
760 20:00 16/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
761 19:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
762 19:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
763 21:00 14/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
764 20:30 14/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P3
Hoàn thành lớp học 5/5
765 20:00 14/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 44 - Passive 3
Hoàn thành lớp học 5/5
766 19:30 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
767 19:00 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
768 18:30 14/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
769 21:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
770 21:00 13/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3-4 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
771 20:30 13/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
772 20:00 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
773 19:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
774 21:30 12/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
775 20:30 12/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
776 21:30 09/12/2016 LET'S GO 2
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About 20 - 100
Hoàn thành lớp học 5/5
777 21:00 09/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
778 20:30 09/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
779 19:00 09/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
780 21:00 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
781 20:30 08/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
782 20:00 08/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
783 18:30 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
784 21:00 07/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 4 - Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
785 20:30 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
786 20:00 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
787 19:30 07/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
788 19:00 07/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
789 18:30 07/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
790 21:30 06/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 43 - Passive 2
Hoàn thành lớp học 5/5
791 21:00 06/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3 - The Weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
792 20:30 06/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
793 20:00 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
794 19:30 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
795 19:00 06/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
796 21:00 02/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
797 21:00 02/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
798 20:30 02/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
799 20:00 02/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 42 - Passive 1
Hoàn thành lớp học 5/5
800 19:30 02/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:02. Unit 2 - Training
Hoàn thành lớp học 5/5
801 19:00 02/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
802 21:00 01/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
803 20:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
804 20:00 01/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
805 18:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
806 21:00 30/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
807 20:30 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
808 20:00 30/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:43. English Education
Hoàn thành lớp học 5/5
809 19:30 30/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
810 19:00 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
811 18:30 30/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
812 21:00 28/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
813 20:30 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
814 20:00 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
815 19:30 28/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
816 21:00 26/11/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:5. My pets (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
817 20:30 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
818 20:00 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
819 21:00 25/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
820 20:30 25/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
821 20:00 25/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
822 19:30 25/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
823 19:00 25/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
824 20:30 24/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
825 20:00 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
826 19:30 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
827 19:00 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
good! 4/5
828 18:30 24/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
829 21:30 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 41 - Wish
Hoàn thành lớp học 5/5
830 21:00 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Introduction - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
831 20:30 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
832 20:00 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 21 - Will shall 1
Hoàn thành lớp học 5/5
833 19:30 22/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
834 19:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
i love you 5/5
835 20:30 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
836 20:00 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
837 19:30 18/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
838 19:00 18/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
839 18:30 18/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
840 21:00 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
841 20:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
842 20:00 17/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
843 18:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
844 21:00 16/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
845 20:30 16/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
846 20:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
847 19:30 16/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
848 19:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
very good! I love mrs Get 5/5
849 18:30 16/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
850 21:00 15/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 7 - 8 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Four
Hoàn thành lớp học 5/5
851 20:30 15/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
852 20:00 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
853 19:30 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
854 20:30 14/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
855 19:00 14/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
856 21:00 11/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 8 Work and Play
Hoàn thành lớp học 5/5
857 20:30 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Hoàn thành lớp học 5/5
858 20:00 11/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:40. Disaster
Hoàn thành lớp học 5/5
859 19:00 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
860 18:30 11/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
861 21:00 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
862 20:30 10/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
863 18:30 10/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
864 21:00 09/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
865 19:30 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
866 19:00 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
867 18:30 09/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
868 21:30 08/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 40 - If I had known
Hoàn thành lớp học 5/5
869 21:00 08/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
870 20:30 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
871 20:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
872 19:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
873 20:30 22/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:10. Unit 10 - I want to study
Hoàn thành lớp học 5/5
874 20:00 22/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
875 21:00 21/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
876 20:30 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
877 20:00 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
878 19:00 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 7 Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
879 18:30 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
880 21:00 20/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
881 20:30 20/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
882 20:00 20/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
883 18:30 20/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
884 21:00 19/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
885 20:30 19/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
886 20:00 19/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:30. Comedy Films
Hoàn thành lớp học 5/5
887 19:00 19/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
888 18:30 19/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
889 21:30 18/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 39 - If I knew I wish I knew
Hoàn thành lớp học 5/5
890 21:00 18/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
891 20:30 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
892 20:00 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
893 21:00 17/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
894 19:00 17/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
895 21:30 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
896 21:00 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
897 20:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 7 - Forces at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
898 20:00 13/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
899 18:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
900 21:30 12/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
901 20:30 12/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
902 20:00 12/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
903 19:00 12/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
904 18:30 12/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
905 21:30 11/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 38 - If I do and If I did
Hoàn thành lớp học 5/5
906 21:00 11/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
907 20:30 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
908 20:00 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
909 18:30 11/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
910 21:00 10/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
911 20:30 10/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
912 20:00 10/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
913 19:30 10/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
914 21:00 07/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
915 20:30 07/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
916 20:00 07/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
917 19:00 07/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
918 21:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
919 20:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 7 - Forces at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
920 20:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:15. Birthday Celebration
Hoàn thành lớp học 5/5
921 19:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
922 19:00 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
923 18:30 06/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
924 21:00 04/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
925 20:30 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
926 20:00 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
927 20:30 03/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
928 19:30 03/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
929 19:00 03/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
930 21:00 30/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
931 20:30 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
932 20:00 30/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
933 19:00 30/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
934 21:00 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 3 - Environments Change
Hoàn thành lớp học 5/5
935 20:30 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
936 20:00 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
937 18:30 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
938 20:30 28/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
939 20:00 28/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
940 19:00 28/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
941 18:30 28/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
942 21:30 27/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 37 - Can Could Would you
Hoàn thành lớp học 5/5
943 20:30 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
944 20:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
945 19:30 27/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
946 19:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
947 21:00 26/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
948 20:30 26/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
949 19:00 26/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
950 21:00 23/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 6 - Objects in Motion
Hoàn thành lớp học 5/5
951 20:30 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
952 20:00 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
953 19:00 23/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 6 People
Hoàn thành lớp học 5/5
954 21:00 22/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
955 20:30 22/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
956 20:00 22/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
957 19:30 22/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
958 18:30 22/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
959 21:00 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
fun teacher 5/5
960 20:30 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
961 20:00 21/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
962 19:00 21/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
963 18:30 21/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
964 21:30 20/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 36 - Would
Hoàn thành lớp học 5/5
965 21:00 20/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
966 20:30 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
967 20:00 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
968 21:00 19/09/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
969 20:30 19/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
970 18:00 19/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
971 21:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 6 - Objects in Motion
Hoàn thành lớp học 5/5
972 20:30 16/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
973 19:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
974 21:00 15/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
975 20:30 15/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
976 18:30 15/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
977 21:00 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Thank you teacher for the lesson! 5/5
978 20:30 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
979 19:00 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
980 18:30 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
981 21:30 13/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 35 - Had better
Hoàn thành lớp học 5/5
982 20:30 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
983 20:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
984 19:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
985 21:00 12/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
986 20:30 12/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
987 20:00 12/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
988 21:00 09/09/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
989 20:30 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
990 20:00 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
991 19:00 09/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
992 21:00 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
993 20:30 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
994 20:00 08/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
995 18:30 08/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
996 21:00 07/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
fun and cool teacher 5/5
997 20:00 07/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
998 19:00 07/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
999 18:30 07/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1000 21:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1001 20:30 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1002 20:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1003 19:00 06/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
1004 18:30 06/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1005 20:30 05/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1006 20:00 05/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 5 - Earth's Resources
Hoàn thành lớp học 5/5
1007 19:30 05/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
good 5/5
1008 21:00 01/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1009 20:30 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1010 20:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1011 19:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
1012 18:30 01/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1013 21:00 31/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1014 20:30 31/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1015 18:30 31/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1016 21:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1017 20:30 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1018 20:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1019 19:30 30/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1020 21:30 29/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1021 21:00 29/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
the lesson is good 5/5
1022 20:30 29/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1023 21:00 26/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1024 20:30 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1025 20:00 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1026 19:30 26/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1027 19:00 26/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1028 20:00 25/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1029 19:30 25/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
1030 19:00 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
1031 18:30 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1032 21:00 24/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1033 20:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1034 20:00 24/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
1035 19:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1036 18:30 24/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1037 21:00 22/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1038 20:30 22/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
1039 20:00 22/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1040 19:00 22/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
1041 21:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1042 20:30 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1043 20:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1044 18:30 19/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1045 21:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
1046 20:00 18/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1047 19:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1048 18:30 18/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1049 21:30 17/08/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:03. Unit 3 - Please speak more slowly
Hoàn thành lớp học 5/5
1050 21:00 17/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
1051 20:30 17/08/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1052 21:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1053 20:30 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1054 20:00 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1055 19:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1056 19:00 16/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
1057 18:30 16/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Two
Hoàn thành lớp học 5/5
1058 21:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1059 20:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
1060 21:30 12/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
1061 21:00 12/08/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1062 20:00 12/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1063 18:30 12/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1064 21:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1065 21:00 11/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1066 20:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1067 20:00 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1068 19:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1069 19:00 11/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
good 5/5
1070 18:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1071 21:30 10/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1072 21:00 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
1073 20:30 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1074 20:00 10/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1075 18:30 10/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1076 21:30 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1077 21:00 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1078 20:30 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1079 20:00 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1080 19:30 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1081 19:00 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
good 5/5
1082 18:30 09/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1083 19:00 08/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
1084 21:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
1085 21:00 05/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:13. Look at all the animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1086 20:00 05/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1087 18:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1088 21:00 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1089 19:30 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1090 19:00 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1091 18:30 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1092 21:30 03/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
1093 21:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Awesome teacher! 5/5
1094 20:30 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1095 20:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1096 18:30 03/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1097 21:00 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1098 20:00 02/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1099 19:30 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1100 19:00 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1101 18:30 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1102 21:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
1103 20:30 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1104 20:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1105 19:30 01/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1106 19:00 01/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1107 21:00 29/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
1108 20:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1109 20:00 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1110 19:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1111 19:00 29/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1112 21:00 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1113 20:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1114 20:00 28/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1115 19:30 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1116 19:00 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1117 18:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1118 21:00 27/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1119 20:30 27/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1120 20:00 27/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1121 18:30 27/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1122 21:00 26/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1123 20:30 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1124 20:00 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1125 19:30 26/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1126 19:00 26/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks - Review and correct homework
good 5/5
1127 21:00 25/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1128 20:30 25/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1129 20:00 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Good 5/5
1130 19:30 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
good 5/5
1131 21:00 22/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1132 20:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
1133 20:00 22/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1134 19:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1135 21:00 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1136 20:30 21/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1137 20:00 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1138 19:30 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1139 19:00 21/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1140 18:30 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1141 21:30 20/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1142 21:00 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1143 20:00 20/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1144 18:30 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1145 21:00 19/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1146 20:30 19/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1147 20:00 19/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1148 18:30 19/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1149 21:00 18/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1150 20:00 18/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1151 21:30 14/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1152 20:30 14/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1153 20:00 14/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1154 18:30 14/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1155 21:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1156 20:30 13/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1157 20:00 13/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1158 19:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1159 18:30 13/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1160 21:30 12/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1161 21:00 12/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1162 19:30 12/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
1163 18:30 12/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1164 20:30 11/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1165 20:00 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Good 5/5
1166 19:30 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1167 18:30 11/07/2016 LET'S GO 3
Unit:Unit 7 Occupations
Hoàn thành lớp học 5/5
1168 21:00 08/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1169 20:30 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1170 20:00 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1171 19:00 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1172 18:30 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1173 21:00 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
1174 20:30 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Hoàn thành lớp học 5/5
1175 19:30 07/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1176 20:30 06/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1177 20:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1178 19:30 06/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1179 19:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1180 18:30 06/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1181 21:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1182 21:00 05/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
good 5/5
1183 20:30 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1184 20:00 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1185 19:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1186 18:30 05/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part One
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1187 19:30 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1188 19:00 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1189 21:00 01/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 9
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1190 20:30 01/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
1191 19:30 01/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1192 18:30 01/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1193 21:00 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Good 5/5
1194 20:30 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
1195 20:00 30/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1196 18:30 30/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1197 21:00 29/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
1198 20:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1199 20:00 29/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1200 18:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1201 21:00 28/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1202 20:30 28/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1203 19:30 28/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1204 19:00 28/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1205 18:30 28/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1206 20:30 27/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1207 20:00 27/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1208 19:30 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1209 19:00 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1210 21:30 24/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1211 21:00 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1212 20:30 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
1213 20:00 24/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1214 18:30 24/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1215 21:00 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1216 20:30 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1217 20:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
1218 19:30 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1219 19:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1220 21:00 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1221 20:30 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
1222 20:00 22/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1223 19:30 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1224 19:00 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1225 18:30 22/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1226 21:00 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1227 20:30 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
1228 20:00 21/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1229 19:30 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1230 19:00 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1231 21:00 17/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
1232 20:30 17/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1233 20:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1234 19:30 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with... - Review
Very Good teacher 5/5
1235 19:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Very Good teacher 5/5
1236 21:00 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Cô dạy nhiệt tình, khuyến khích học sinh nói nhiều 5/5
1237 20:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Excellence 5/5
1238 20:00 16/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1239 18:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1240 21:00 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Very good 5/5
1241 20:30 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1242 20:00 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1243 19:30 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1244 19:00 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1245 18:30 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1246 21:00 14/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
1247 20:30 14/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1248 20:00 14/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link - Review
Good 5/5
1249 19:30 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1250 19:00 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1251 20:30 13/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1252 20:00 13/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1253 19:30 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1254 19:00 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1255 21:00 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1256 20:30 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1257 20:00 10/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1258 19:30 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1259 19:00 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1260 18:30 10/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1261 21:30 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Very Good teacher 5/5
1262 21:00 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Very Good teacher 5/5
1263 18:30 09/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1264 20:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1265 20:00 08/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
5 5/5
1266 19:00 08/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1267 18:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1268 21:00 07/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1269 20:30 07/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1270 20:00 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Very Good teacher 5/5
1271 19:30 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Very Good teacher 5/5
1272 21:00 06/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1273 20:30 06/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1274 19:30 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1275 19:00 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1276 22:00 02/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1277 21:30 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape - Review
Very Good teacher 5/5
1278 21:00 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Very Good teacher 5/5
1279 20:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1280 20:00 02/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1281 19:30 02/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1282 18:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1283 21:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1284 20:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1285 19:30 01/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1286 19:00 01/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1287 18:30 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1288 21:30 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Very Good teacher 5/5
1289 21:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Very Good teacher 5/5
1290 20:30 31/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1291 20:00 31/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1292 19:30 31/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1293 19:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1294 21:00 30/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
1295 20:30 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Very Good teacher 5/5
1296 20:00 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1297 21:00 27/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
1298 20:30 27/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1299 20:00 27/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1300 22:00 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:08. Amusement Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1301 21:30 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:07. Advertisements
Hoàn thành lớp học 5/5
1302 21:00 26/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Very Good teacher 5/5
1303 20:30 26/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1304 20:00 26/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1305 18:30 26/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1306 21:00 25/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
1307 20:30 25/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1308 20:00 25/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1309 18:30 25/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1310 21:00 24/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1311 20:30 24/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1312 20:00 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Good 5/5
1313 18:30 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1314 21:30 23/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1315 21:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
1316 20:30 23/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
1317 19:30 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1318 19:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1319 21:30 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1320 21:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Very Good teacher 5/5
1321 20:30 20/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1322 20:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1323 19:00 20/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1324 22:00 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1325 21:30 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
1326 21:00 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1327 20:30 19/05/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
1328 20:00 19/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1329 19:30 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1330 21:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
1331 21:00 18/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Very Good teacher 5/5
1332 20:30 18/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1333 20:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1334 19:30 18/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1335 19:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1336 18:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1337 21:30 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1338 21:00 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1339 20:30 17/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1340 21:30 12/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Excellent teacher! Thanks 5/5
1341 21:00 12/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1342 20:30 12/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1343 20:00 12/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1344 21:00 11/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Very Good teacher 5/5
1345 20:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 2 - Playtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1346 20:00 11/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1347 18:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1348 21:30 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1349 21:00 10/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Very Good teacher 5/5
1350 20:30 10/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1351 20:00 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1352 21:30 09/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Very Good teacher 5/5
1353 21:00 09/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1354 20:30 09/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1355 22:00 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1356 21:30 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
1357 21:00 06/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1358 20:30 06/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1359 20:00 06/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1360 21:00 05/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1361 20:30 05/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1362 20:00 05/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1363 18:30 05/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1364 21:00 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1365 20:30 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1366 20:00 04/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
I enjoyed the class 5/5
1367 18:30 04/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1368 21:00 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1369 20:30 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1370 21:00 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1371 20:30 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1372 20:00 02/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
good 4/5
1373 21:00 29/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1374 20:30 29/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1375 20:00 29/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
1376 21:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1377 20:30 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1378 20:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1379 19:30 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1380 19:00 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1381 21:00 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1382 20:30 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1383 20:00 26/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Good 1/5
1384 21:00 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1385 20:30 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1386 19:30 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1387 19:00 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1388 21:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1389 21:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1390 20:30 22/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1391 20:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1392 19:30 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1393 19:00 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1394 18:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1395 21:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1396 21:00 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1397 20:30 20/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1398 20:00 20/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1399 18:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1400 21:30 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1401 21:00 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1402 20:30 19/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1403 20:00 19/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1404 19:30 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1405 19:00 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Very Good teacher 5/5
1406 21:30 18/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
1407 21:00 18/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1408 20:00 18/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
1409 21:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1410 21:00 15/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1411 20:30 15/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1412 19:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1413 19:00 15/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1414 21:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1415 21:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1416 20:30 14/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1417 20:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Good 5/5
1418 19:30 14/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Đường truyền internet kém, đồng thời là buổi đầu học theo phương pháp này, nên chất lượng buổi học chưa tốt. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh không được nhiều. 3/5
1419 18:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1420 21:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Very Good teacher 5/5
1421 21:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1422 20:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1423 20:00 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1424 19:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1425 18:30 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1426 21:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1427 21:00 12/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Very Good teacher 5/5
1428 20:30 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1429 20:00 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1430 19:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1431 21:30 11/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1432 21:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1433 20:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1434 20:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1435 19:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
ok 3/5
1436 21:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
1437 20:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1438 20:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Excellent teacher! Thanks 5/5
1439 19:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Excellent! 5/5
1440 19:00 08/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1441 18:30 08/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1442 22:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
very good 5/5
1443 21:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1444 21:00 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1445 20:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Good 5/5
1446 19:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent! 5/5
1447 18:30 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1448 21:30 06/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1449 21:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1450 20:30 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1451 20:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Very good! 5/5
1452 18:30 06/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1453 21:00 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
The teacher is excellent! 5/5
1454 20:30 05/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1455 20:00 05/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Good 5/5
1456 18:30 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1457 21:00 04/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1458 20:30 04/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1459 20:00 04/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1460 21:30 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1461 21:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1462 20:30 01/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1463 20:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Very Good teacher 5/5
1464 19:30 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Excellent! 5/5
1465 19:00 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1466 21:30 31/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1467 21:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Excellent teacher! Thanks 5/5
1468 20:30 31/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1469 20:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Good 5/5
1470 19:30 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
1471 18:30 31/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1472 21:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1473 21:00 30/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1474 20:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1475 20:00 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1476 19:30 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1477 18:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1478 21:30 29/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Cô giáo dạy rất nhiệt tình và thường xuyên sửa lỗi cho học viên 5/5
1479 21:00 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1480 20:30 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1481 20:00 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Cô dạy hay 5/5
1482 19:30 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Excellent teacher! Thanks 5/5
1483 19:00 29/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1484 21:30 28/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1485 21:00 28/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Excellent teacher! Thanks 5/5
1486 20:30 28/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1487 21:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1488 21:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1489 20:00 23/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1490 19:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
1491 18:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1492 21:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1493 21:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Excellent teacher! Thanks 5/5
1494 20:30 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Very good! 5/5
1495 20:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Cô dạy hay 5/5
1496 19:30 22/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1497 19:00 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1498 18:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1499 21:30 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1500 21:00 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1501 20:30 21/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1502 20:00 19/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1503 22:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1504 21:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô Bet dạy rất hay 5/5
1505 21:00 18/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Excellent! 5/5
1506 20:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Excellent teacher 5/5
1507 20:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Excellent teacher! Thanks 5/5
1508 18:30 18/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1509 21:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1510 21:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
1511 20:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1512 20:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Good 5/5
1513 18:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Excellent teacher! 5/5
1514 18:00 17/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1515 22:30 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 5 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1516 22:00 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1517 21:30 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1518 21:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1519 20:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Wonderful 5/5
1520 20:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1521 19:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Excellent teacher! Thanks 5/5
1522 19:00 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1523 21:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1524 21:00 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1525 20:30 15/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1526 20:00 15/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Good 5/5
1527 18:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1528 18:00 15/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1529 22:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
1530 21:30 14/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1531 21:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1532 20:30 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Wonderful 5/5
1533 20:00 14/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1534 22:00 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1535 21:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1536 21:00 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1537 20:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent teacher 5/5
1538 18:30 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1539 21:30 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Excellent teacher! Thanks 5/5
1540 21:00 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1541 20:30 10/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1542 20:00 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Good 5/5
1543 18:30 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1544 18:00 10/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1545 21:30 09/03/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
1546 21:00 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1547 20:30 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Excellent! 5/5
1548 19:30 09/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1549 19:00 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Excellent! 5/5
1550 18:30 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1551 14:00 09/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1552 22:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1553 21:30 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1554 21:00 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1555 20:30 08/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1556 20:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Good 5/5
1557 19:30 08/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Very good! 5/5
1558 18:30 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1559 18:00 08/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1560 21:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
1561 21:00 07/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1562 20:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1563 20:00 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1564 22:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1565 21:00 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1566 20:30 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1567 20:00 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent teacher 5/5
1568 19:30 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Excellent teacher! Thanks 5/5
1569 18:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1570 21:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1571 21:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1572 20:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1573 20:00 03/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Good 5/5
1574 19:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1575 18:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1576 18:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1577 21:30 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1578 21:00 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1579 20:30 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent! 5/5
1580 20:00 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Excellent teacher! Thanks 5/5
1581 19:30 02/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1582 18:30 02/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1583 21:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1584 20:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1585 20:00 01/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Âm 5/5
1586 18:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1587 18:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1588 21:30 29/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Awesome! 5/5
1589 21:00 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Hoàn thành lớp học 5/5
1590 20:30 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
1591 20:00 29/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1592 21:30 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1593 21:00 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1594 20:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent teacher 5/5
1595 19:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1596 18:30 26/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1597 21:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1598 20:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1599 20:00 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Âm tiết 5/5
1600 19:30 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Excellent teacher! Thanks 5/5
1601 18:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1602 18:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1603 21:30 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1604 21:00 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1605 20:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1606 20:00 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Excellent! 5/5
1607 19:30 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1608 18:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1609 21:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1610 20:00 23/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Âm 5/5
1611 19:30 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1612 19:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Friendly teacher, loudly and clearly pronunciation. 4/5
1613 18:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1614 14:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1615 21:30 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1616 21:00 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1617 20:30 22/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1618 20:00 22/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent! 5/5
1619 19:30 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1620 19:00 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1621 20:30 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Excellent teacher 5/5
1622 20:00 19/02/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
cô dạy khá tốt 4/5
1623 19:00 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1624 18:30 19/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1625 19:00 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1626 18:30 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1627 18:00 18/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Excellent teacher! Thanks 5/5
1628 21:30 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1629 21:00 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1630 20:30 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Awesome! 5/5
1631 19:00 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1632 18:30 16/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1633 21:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1634 20:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Cách thức làm việc 5/5
1635 19:30 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Awesome! 5/5
1636 18:00 15/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1637 20:30 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Excellent teacher 5/5
1638 20:00 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
1639 21:30 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1640 21:00 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1641 20:30 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Excellent teacher 5/5
1642 20:00 05/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1643 19:00 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1644 20:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1645 20:00 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Cách thức làm việc 5/5
1646 19:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Awesome! 5/5
1647 18:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1648 16:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:17. Globalization at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1649 21:30 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1650 21:00 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1651 20:30 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1652 20:00 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1653 18:30 03/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1654 21:00 02/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1655 20:00 02/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cách thức làm việc 5/5
1656 21:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
1657 20:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1658 21:30 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1659 21:00 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1660 20:30 29/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1661 20:00 29/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1662 18:30 29/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1663 20:00 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1664 18:30 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1665 21:30 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1666 21:00 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1667 20:30 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
1668 20:00 27/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1669 19:00 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1670 22:30 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Cách thức làm việc 5/5
1671 21:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1672 20:30 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1673 19:30 26/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1674 19:00 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
1675 18:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1676 21:30 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1677 21:00 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1678 20:30 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1679 20:00 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1680 19:00 25/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1681 20:30 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Awesome! 5/5
1682 20:00 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1683 22:30 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1684 22:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1685 21:30 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1686 21:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1687 20:00 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Cách làm việc 5/5
1688 21:30 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1689 21:00 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1690 20:30 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1691 20:00 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1692 19:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1693 18:30 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1694 18:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Awesome! 5/5
1695 21:00 19/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1696 20:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1697 19:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1698 21:30 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1699 21:00 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1700 21:00 15/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1701 20:30 15/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Excellent teacher 5/5
1702 21:00 14/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cô giáo dạy tuyệt với! 5/5
1703 20:00 14/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1704 21:00 13/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1705 20:30 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
1706 20:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Cách làm việc 5/5
1707 19:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Tớ rất thích học cô Bet 5/5
1708 18:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Very good! 5/5
1709 20:00 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1710 19:30 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1711 20:30 11/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1712 20:00 11/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1713 20:00 09/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Giáo viên dạy tuyệt vời! 5/5
1714 09:00 08/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5