img_4009_171229073904

Thông tin giáo viên

Đánh giá: ( 1823 reviews )
Họ và tên: Elizabeth C. De Guzman
Giới tính: Nữ
Kỹ năng: ENGLISH FOR KIDSDAILY CONVERSATIONENGLISH BEGINNERS

Xin chào! Hãy gọi tôi là cô giáo Bet, tôi đã dạy Tiếng Anh được hơn 1 năm rồi và tôi muốn tiếp tục niềm đam mê đó. Với tôi, nó như 1 đặc ân khi được chia sẻ hiểu biết cũng như kỹ năng của mình bằng ngôn ngữ Anh. Tôi rất vui khi được góp sức trong việc nâng cao trình độ của học viên.

====

Hello there. My name is Teacher BET, I have been teaching English online for 3years. I've taught students from beginner to advanced levels.  I enjoy hanging out with my son, family, and friends.  For me, it's always a pleasure to share my knowledge and skills with other people. 

I ensure that my students will enjoy their classes and learn to love English. Let’s learn English together!   I hope to see you in my class!  Bye!

I have have been teaching English online ( phone and video ) for the 3 years.  I've taught students from beginner to advanced levels.  My student's age ranges from 7 yrs old to 50 yrs. old. (students and professionals). Many of my students passed the entrance exams to different Universities abroad and for their career advancement.  

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19:00
19:30
20:00
19:30
20:00
20:30
21:00
19:30
20:00
20:30
21:00
19:30
20:00
20:30
21:00
19:30
20:00
20:30
21:00
STT Thời gian Bài học Nội dung đánh giá Điểm đánh giá
1 19:30 19/09/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Teacher is very Nice. 5/5
2 21:00 18/09/2018 Entry Basic Conversation
Unit:4. Expressing feelings
Hoàn thành lớp học 5/5
3 20:30 18/09/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
4 20:00 18/09/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:11. Peppa's First Sleepover
Hoàn thành lớp học 5/5
5 19:30 18/09/2018 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Food Chains - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
6 20:00 17/09/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:10. Peppa Plays Football
Hoàn thành lớp học 5/5
7 19:00 17/09/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
8 21:00 14/09/2018 Entry Basic Conversation
Unit:3. Greetings
Hoàn thành lớp học 5/5
9 20:30 14/09/2018 American Headway 2
Unit:11. Things that changed the world
Hoàn thành lớp học 5/5
10 20:00 14/09/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 3 - This is my nose
Hoàn thành lớp học 5/5
11 19:30 14/09/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 7 - Types of Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
12 21:00 13/09/2018 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Microscopic Organisms - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
13 20:30 13/09/2018 Entry Basic Conversation
Unit:2. Self - Introduction Part II
Hoàn thành lớp học 5/5
14 20:00 13/09/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
15 19:30 13/09/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
16 21:00 12/09/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
17 20:30 12/09/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
- Buổi học diễn ra sinh động, hiệu quả. Giáo viên vui vẻ và khá tâm lý với trẻ - Bé thích cô giáo và gia đình muốn bé tiếp tục học cùng cô Bet. - Tuy nhiên đốc độ buổi học khá nhanh, cô giáo nói hơi nhanh và lướt qua nhiều vấn đề làm bé chưa kịp hiểu nên về cuối buổi học bé có vẻ hơi nản. Hy vọng các buổi học sau cô giáo có thể dạy chậm lại 1 tí, sửa các lỗi sai và hướng dẫn bé cách làm đúng. Gia đình không quan trọng số lượng hoặc đẩy nhanh tiến độ, chỉ cần cho bé hiểu để nhớ lâu, cũng như thấy hứng thú khi học anh văn. 5/5
18 19:30 12/09/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P3
Hoàn thành lớp học 5/5
19 21:00 11/09/2018 Entry Basic Conversation
Unit:1. Self - Introduction Part I
Hoàn thành lớp học 5/5
20 20:30 11/09/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
21 20:00 11/09/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 7 - Types of Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
22 19:30 11/09/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
23 20:30 07/09/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
24 20:00 07/09/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 2 - Playtime
Hoàn thành lớp học 5/5
25 19:30 07/09/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
26 21:00 06/09/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:13. Different homes
Hoàn thành lớp học 5/5
27 20:30 06/09/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
28 20:00 06/09/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
29 19:30 06/09/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:48. Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
30 21:00 05/09/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
31 20:30 05/09/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
32 20:00 05/09/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
33 19:30 05/09/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
34 21:00 04/09/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 2: The glove, the fork and the old pair of glasses (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
35 20:30 04/09/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
36 20:00 04/09/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:20. Calling and sending
Hoàn thành lớp học 5/5
37 20:30 03/09/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P2
Thank you for very interesting lesson! 5/5
38 20:00 03/09/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P1
Hoàn thành lớp học 5/5
39 19:00 03/09/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:31. Beaches
Hoàn thành lớp học 5/5
40 21:00 29/08/2018 Oxford Discover 3
Unit:5. Three Poets
Hoàn thành lớp học 5/5
41 20:30 29/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P1
Hoàn thành lớp học 5/5
42 20:00 29/08/2018 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
43 19:30 29/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P5
Hoàn thành lớp học 5/5
44 21:00 28/08/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
45 20:30 28/08/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing
Hoàn thành lớp học 5/5
46 20:00 28/08/2018 Oxford Discover 3
Unit:5. Three Poets
Hoàn thành lớp học 5/5
47 19:30 28/08/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
48 20:00 23/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
49 19:30 23/08/2018 Oxford Discover 3
Unit:5. Three Poets
Hoàn thành lớp học 5/5
50 21:00 22/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
51 20:30 22/08/2018 American Headway 2
Unit:2.The way we live
Hoàn thành lớp học 5/5
52 20:00 22/08/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:Review Units 7-9
Hoàn thành lớp học 5/5
53 19:30 22/08/2018 Oxford Discover 3
Unit:4. Moving from here...to there
Hoàn thành lớp học 5/5
54 20:30 21/08/2018 Oxford Discover 3
Unit:4. Moving from here...to there
Good class 5/5
55 20:00 21/08/2018 Oxford Discover 5
Unit:4. Teeth: Not just for eating
Hoàn thành lớp học 5/5
56 19:30 21/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
57 19:00 21/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
58 20:30 20/08/2018 Oxford Discover 3
Unit:1. Having fun
Good class 5/5
59 19:30 20/08/2018 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - Photosysthesis - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
60 19:00 20/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P3
Thank you very much for very interesting time together! I hope to have more lessons with you!!! 5/5
61 21:00 09/08/2018 Oxford Discover 3
Unit:1. Having fun
Hoàn thành lớp học 5/5
62 20:30 09/08/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
63 20:00 09/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:14. Our homes
Hoàn thành lớp học 5/5
64 19:30 09/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
65 21:00 08/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
66 20:30 08/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P4
Hoàn thành lớp học 5/5
67 20:00 08/08/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:9. I like plums
Hoàn thành lớp học 5/5
68 19:30 08/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
69 20:30 07/08/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
70 20:00 07/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
71 19:30 07/08/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:43. What are they saying?
Hoàn thành lớp học 5/5
72 19:00 06/08/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P3
Hoàn thành lớp học 5/5
73 18:00 06/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
74 17:30 06/08/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
75 21:00 03/08/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:13. Different homes
Hoàn thành lớp học 5/5
76 20:30 03/08/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 4 - Earth's Water
Hoàn thành lớp học 5/5
77 20:00 03/08/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:8. I've got a shirt!
Hoàn thành lớp học 5/5
78 19:30 03/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
79 21:00 01/08/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:14. Are your hungry? Thirsty?
Hoàn thành lớp học 5/5
80 20:30 01/08/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 4 - Earth's Water
Hoàn thành lớp học 5/5
81 19:30 01/08/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
82 21:00 27/07/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
83 20:30 27/07/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 4 - Earth's Water
Hoàn thành lớp học 5/5
84 20:00 27/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:7. Are they teachers?
Hoàn thành lớp học 5/5
85 19:30 27/07/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
86 21:00 26/07/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
87 20:30 26/07/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 4 - Earth's Water
Hoàn thành lớp học 5/5
88 20:00 26/07/2018 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
89 19:30 26/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Hoàn thành lớp học 5/5
90 21:00 25/07/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
91 20:30 25/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
92 20:00 25/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:7. Are they teachers?
Hoàn thành lớp học 5/5
93 19:30 25/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
94 21:00 24/07/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
95 20:30 24/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
96 20:00 24/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
97 19:30 24/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
98 19:30 23/07/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
99 19:00 23/07/2018 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
100 18:30 23/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
101 17:00 23/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
102 21:00 20/07/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
103 20:30 20/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Good 5/5
104 20:00 20/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:Review Units 4-6
Hoàn thành lớp học 5/5
105 19:30 20/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
106 21:00 19/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:11. Things we eat and drink
Hoàn thành lớp học 5/5
107 20:30 19/07/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
108 20:00 19/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
109 19:30 19/07/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:29. We're in the toy shop today
Hoàn thành lớp học 5/5
110 21:00 18/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
111 20:30 18/07/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:28. My favourite food day
Hoàn thành lớp học 5/5
112 20:00 18/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:6. They're bears
Hoàn thành lớp học 5/5
113 19:30 18/07/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
114 21:00 17/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:10. People in our street
Hoàn thành lớp học 5/5
115 20:30 17/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Hoàn thành lớp học 5/5
116 20:00 17/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:54. Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
117 19:30 16/07/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:26. How many pets?
Hoàn thành lớp học 5/5
118 19:00 16/07/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
119 18:30 16/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
120 18:00 16/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
121 21:00 13/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
122 20:30 13/07/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:9. In my classroom
Hoàn thành lớp học 5/5
123 20:00 13/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:6. They're bears
Hoàn thành lớp học 5/5
124 19:30 13/07/2018 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
125 21:00 12/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
126 20:30 12/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
127 20:00 12/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
128 19:30 12/07/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
129 21:00 11/07/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:7. What's the weather like?
Hoàn thành lớp học 5/5
130 20:30 11/07/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
131 20:00 11/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:5. He's happy
Hoàn thành lớp học 5/5
132 19:30 11/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
133 21:00 10/07/2018 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:7. Moving and speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
134 20:30 10/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
135 20:00 10/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:53. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
136 21:00 06/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
137 20:30 06/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
138 20:00 06/07/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:4. This is my mum
Hoàn thành lớp học 5/5
139 19:30 06/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
140 21:00 05/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P4
Hoàn thành lớp học 5/5
141 20:30 05/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P3
Hoàn thành lớp học 5/5
142 20:00 05/07/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
143 19:30 05/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.7. Life in the rain forests P2
Hoàn thành lớp học 5/5
144 20:30 02/07/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
145 20:00 02/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.6. Animals in the Air P3
Hoàn thành lớp học 5/5
146 19:30 02/07/2018 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - Photosysthesis - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
147 19:00 02/07/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.6. Animals in the Air P2
Hoàn thành lớp học 5/5
148 21:00 29/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 61. Clinic and Hospitals
Hoàn thành lớp học 5/5
149 20:30 29/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
150 20:00 29/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
151 19:30 29/06/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
152 21:00 28/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
153 20:30 28/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
154 20:00 28/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 60. Visit to the Doctor / Dentist
Hoàn thành lớp học 5/5
155 19:30 28/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 51. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
156 21:00 27/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
157 20:30 27/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.2 How to stay Healthy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
158 20:00 27/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:3. Is it a plane?
Hoàn thành lớp học 5/5
159 19:30 27/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
160 21:00 26/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
161 20:00 26/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:50. Dying
Hoàn thành lớp học 5/5
162 19:30 26/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
163 20:00 25/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
164 19:30 25/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
165 19:00 25/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
166 21:00 22/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:35. Concerts
Hoàn thành lớp học 5/5
167 20:30 22/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening II
Unit:Lesson 51. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
168 20:00 22/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:2. What's this?
Hoàn thành lớp học 5/5
169 19:30 22/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.1 All about Plants P4
Hoàn thành lớp học 5/5
170 21:00 21/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P3
Hoàn thành lớp học 5/5
171 20:30 21/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
172 20:00 21/06/2018 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
173 19:30 21/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.1 All about Plants P3
Hoàn thành lớp học 5/5
174 21:00 20/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Good class, good teacher!! 5/5
175 20:30 20/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
176 20:00 20/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:1. What colour is it?
Hoàn thành lớp học 5/5
177 19:30 20/06/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
178 20:30 19/06/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:18. A colourful house
Hoàn thành lớp học 5/5
179 19:30 19/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
180 20:00 18/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
181 19:30 18/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
182 20:00 07/06/2018 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
183 19:30 07/06/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
184 21:00 06/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
185 20:30 06/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 46. Travel Guide / Map
Hoàn thành lớp học 5/5
186 20:00 06/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 45. Meeting People
Hoàn thành lớp học 5/5
187 19:30 06/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
188 21:00 05/06/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:5. He's happy
Hoàn thành lớp học 5/5
189 20:30 05/06/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Hoàn thành lớp học 5/5
190 20:00 05/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
191 19:30 05/06/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
192 21:00 01/06/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
193 20:30 01/06/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 46. Travel Guide / Map
Hoàn thành lớp học 5/5
194 20:00 01/06/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P3
Hoàn thành lớp học 5/5
195 19:30 01/06/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
196 20:30 30/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 44. Business Lunches
Hoàn thành lớp học 5/5
197 20:00 30/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
198 19:30 30/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
199 20:30 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:11. I got up from the wrong side of the bed
Hoàn thành lớp học 5/5
200 20:00 29/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:52. Economics
Hoàn thành lớp học 5/5
201 19:30 29/05/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 9 - Something new to watch (p64-69)
Hoàn thành lớp học 5/5
202 21:00 25/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P1
Hoàn thành lớp học 5/5
203 20:30 25/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 4 - Earth's Water
Hoàn thành lớp học 5/5
204 20:00 25/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 3 - Human Body Systems
Hoàn thành lớp học 5/5
205 19:30 25/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 1 - Structure of Living Things
Hoàn thành lớp học 5/5
206 21:00 24/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
207 20:00 24/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
208 19:30 24/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
209 21:00 23/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 8 - Changes in Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
210 20:00 23/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
she is friendly, easy to teach. Hope to see her again 4/5
211 20:30 22/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
212 19:30 22/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
213 20:30 18/05/2018 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
214 21:00 16/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
215 20:30 16/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
216 20:00 16/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 2 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
217 19:30 16/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
218 21:00 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
219 20:30 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
220 20:00 15/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:51. Earthquakes
Hoàn thành lớp học 5/5
221 21:00 11/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 39. Reservations / Accommodations
Hoàn thành lớp học 5/5
222 20:30 11/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.5. Amazing minibeast P1
Hoàn thành lớp học 5/5
223 20:00 11/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
224 19:30 11/05/2018 SCIENCE - GRADE 5
Unit:Chapter 3 - Human Body Systems
Hoàn thành lớp học 5/5
225 21:00 10/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
226 20:00 10/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
227 19:30 10/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 1 - Magnets
Hoàn thành lớp học 5/5
228 21:00 09/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P2
Hoàn thành lớp học 5/5
229 20:30 09/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P5
Hoàn thành lớp học 5/5
230 19:30 09/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
231 21:00 08/05/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
232 20:30 08/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:08. I'm rooting for...
Hoàn thành lớp học 5/5
233 20:00 08/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:49. Driving
Hoàn thành lớp học 5/5
234 19:30 08/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
235 21:00 04/05/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 34. Late / Absent
Hoàn thành lớp học 5/5
236 20:30 04/05/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P3
Hoàn thành lớp học 5/5
237 20:00 04/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
238 19:30 04/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
she is a good teacher, she always repair my pronunciation 5/5
239 20:30 03/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
240 20:00 03/05/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:48. Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
241 19:30 03/05/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 7 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
242 21:00 02/05/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
243 21:00 27/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 26. Giving Opinions (Agreeing / Disagreeing)
Hoàn thành lớp học 5/5
244 20:30 27/04/2018 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
245 20:00 27/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
246 20:30 26/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 25. Discussing Agenda / Problems
Done 5/5
247 20:00 26/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
248 19:30 26/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 6 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
249 21:00 25/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 28. Explaining Ideas
Done 5/5
250 20:30 25/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P6
Hoàn thành lớp học 5/5
251 20:00 25/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
252 19:30 25/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
253 21:00 24/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 24. Teleconferences
Hoàn thành lớp học 5/5
254 20:30 24/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
255 20:00 24/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:45. Dating
Hoàn thành lớp học 5/5
256 19:30 24/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
257 20:30 23/04/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:28. Our busy holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
258 20:00 23/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P5
Hoàn thành lớp học 5/5
259 19:30 23/04/2018 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
260 21:00 20/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 21. Expressing Appreciation
Hoàn thành lớp học 5/5
261 20:30 20/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
262 20:00 20/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P4
Hoàn thành lớp học 5/5
263 19:30 20/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
264 21:00 19/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
265 20:30 19/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
266 20:00 19/04/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:21. Play with us!
Hoàn thành lớp học 5/5
267 19:30 19/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
268 21:00 17/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.3. Super Structures P3
Hoàn thành lớp học 5/5
269 20:30 17/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
270 20:00 17/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
271 19:30 17/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
272 21:00 13/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 18. Sending / Receiving Information - Phone
Hoàn thành lớp học 5/5
273 20:30 13/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
274 20:00 13/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
275 19:30 13/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
276 21:00 12/04/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Hoàn thành lớp học 5/5
277 20:30 12/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
278 20:00 12/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:43. Creativity
Hoàn thành lớp học 5/5
279 19:30 12/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
280 21:00 11/04/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 14. Task Delegation
Hoàn thành lớp học 5/5
281 20:30 11/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
282 20:00 11/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
283 19:30 11/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Static Electricity
Hoàn thành lớp học 5/5
284 20:30 09/04/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
285 20:00 09/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
286 21:00 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
I like teacher De Guzman because she teach very good and well 5/5
287 20:30 06/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
288 21:00 05/04/2018 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:3. Is it a plane?
Hoàn thành lớp học 5/5
289 20:30 05/04/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
290 19:30 05/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P5
Hoàn thành lớp học 5/5
291 21:00 04/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
292 20:30 04/04/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P4
Hoàn thành lớp học 5/5
293 20:00 04/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:19_Older People Enjoy Video Games Too
Hoàn thành lớp học 5/5
294 19:30 04/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:19_Older People Enjoy Video Games Too
Hoàn thành lớp học 5/5
295 21:00 03/04/2018 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Very good 5/5
296 20:30 03/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
297 20:00 03/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Hoàn thành lớp học 5/5
298 19:30 03/04/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 1 - Magnets
Hoàn thành lớp học 5/5
299 21:00 02/04/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
300 20:30 02/04/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:9. Funny monsters
Hoàn thành lớp học 5/5
301 20:00 02/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:18_Be Happier by Helping Others Meet
Hoàn thành lớp học 5/5
302 19:30 02/04/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:18_Be Happier by Helping Others Meet
Hoàn thành lớp học 5/5
303 21:30 27/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P1
Hoàn thành lớp học 5/5
304 21:00 27/03/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
305 20:30 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
306 20:00 27/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
307 19:30 27/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
308 20:30 26/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
309 19:00 26/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:13. I want to splurge on some new...
Hoàn thành lớp học 5/5
310 21:30 22/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
311 21:00 22/03/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
312 20:30 22/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
313 20:00 22/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
314 19:30 22/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 3 - Volcanoes
Hoàn thành lớp học 5/5
315 21:30 21/03/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 9. Unions
Hoàn thành lớp học 5/5
316 21:00 21/03/2018 TOEIC Intermediate Advanced Reading Listening I
Unit:Lesson 8. Office Procedures (SOP)
Hoàn thành lớp học 5/5
317 20:30 21/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:11. Things we eat and drink
Hoàn thành lớp học 5/5
318 20:00 21/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:14_Peace through Marathons
Hoàn thành lớp học 5/5
319 19:30 21/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:12_Sake Made in Texas
Hoàn thành lớp học 5/5
320 20:30 19/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:31. Coming and going
Hoàn thành lớp học 5/5
321 20:00 19/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P4
Hoàn thành lớp học 5/5
322 19:30 19/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:12_Sake Made in Texas
Hoàn thành lớp học 5/5
323 19:00 19/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:11_Stay Thin with Chocolates!
Hoàn thành lớp học 5/5
324 21:30 15/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
325 21:00 15/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Liquids
Hoàn thành lớp học 5/5
326 20:30 15/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Generally is good except for the connection quality that makes both teacher and student difficult 4/5
327 20:00 15/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
328 19:30 15/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 1 - Landslides
Hoàn thành lớp học 5/5
329 21:30 14/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Solids
Hoàn thành lớp học 5/5
330 21:00 14/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
331 20:30 14/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:4. Your hair looks great!
Hoàn thành lớp học 5/5
332 20:00 14/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
333 19:30 14/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:6_Can Your Dog Understand You
Hoàn thành lớp học 5/5
334 21:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
335 21:00 13/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:45. Happy ending!
Hoàn thành lớp học 5/5
336 20:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
337 20:00 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:40. Comic books
Hoàn thành lớp học 5/5
338 19:30 13/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 1 - Landslides
Hoàn thành lớp học 5/5
339 21:30 12/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 5 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
340 21:00 12/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P4
Hoàn thành lớp học 5/5
341 20:30 12/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P4
Hoàn thành lớp học 5/5
342 20:00 12/03/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
343 19:30 12/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:5_Animation World
Hoàn thành lớp học 5/5
344 21:00 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
345 20:30 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
346 20:00 09/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
347 19:30 09/03/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
348 20:30 08/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
349 20:00 08/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
350 19:30 08/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Mình hiểu được bài học khoảng 50%,1 số câu hỏi của cô mình vẫn chưa nghe được 3/5
351 22:00 07/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
352 21:30 07/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
353 21:00 07/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
354 20:30 07/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
355 20:00 07/03/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Hoàn thành lớp học 5/5
356 22:00 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
357 21:30 06/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
358 21:00 06/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P5
Hoàn thành lớp học 5/5
359 20:30 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
360 20:00 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:39. Clothing
Hoàn thành lớp học 5/5
361 20:30 05/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
362 20:00 05/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
363 19:30 05/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.10. School P2
Hoàn thành lớp học 5/5
364 19:00 05/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P2
Hoàn thành lớp học 5/5
365 21:30 01/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
366 21:00 01/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P3
Hoàn thành lớp học 5/5
367 20:30 01/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
368 20:00 01/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
369 19:30 01/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
370 21:30 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
371 21:00 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
372 20:30 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
373 20:00 28/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
374 22:00 27/02/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:4_Jackie Chan and Action Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
375 21:30 27/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P2
Hoàn thành lớp học 5/5
376 21:00 27/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
377 20:30 27/02/2018 (missing)
Unit:
Hoàn thành lớp học 5/5
378 20:00 27/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
379 21:30 26/02/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:3_The Internet Your New School
Hoàn thành lớp học 5/5
380 21:00 26/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
381 20:30 26/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
382 20:00 26/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
383 20:00 14/02/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
384 20:30 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
385 20:00 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:38. Cities
Hoàn thành lớp học 5/5
386 20:30 12/02/2018 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Thank you teacher 5/5
387 19:00 12/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
very good 5/5
388 21:30 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
389 21:00 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
390 20:30 08/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Thank you teacher 5/5
391 19:30 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
392 21:30 07/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
393 21:00 07/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P3
Hoàn thành lớp học 5/5
394 19:30 07/02/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 2 - Erosion and Deposition
Hoàn thành lớp học 5/5
395 21:00 06/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P2
Hoàn thành lớp học 5/5
396 20:30 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
397 20:00 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:37. Cigarettes
Hoàn thành lớp học 5/5
398 19:30 06/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Hoàn thành lớp học 5/5
399 20:30 05/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:48. We want to do this one day
Hoàn thành lớp học 5/5
400 19:30 05/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
401 19:00 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
402 18:30 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
403 21:00 02/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
404 20:30 02/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
405 20:00 02/02/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
406 19:30 02/02/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
407 21:30 31/01/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
408 21:00 31/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
409 20:30 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
410 20:00 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
411 19:30 31/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
412 21:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
413 21:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
414 20:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
415 20:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:36. Children
Hoàn thành lớp học 5/5
416 19:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
417 22:00 25/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
418 21:30 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
419 21:00 25/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
420 20:30 25/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 1 - Present continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
421 20:00 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
422 19:30 25/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P2
Hoàn thành lớp học 5/5
423 22:00 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
424 21:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
425 21:00 24/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
426 20:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
427 19:30 24/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
428 21:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
429 21:00 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
430 20:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
431 20:00 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
432 19:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
433 21:30 22/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 13 - Can you help me? (p96-101)
Hoàn thành lớp học 5/5
434 21:00 22/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
435 22:00 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
436 21:30 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
437 20:30 18/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
438 20:00 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
439 19:30 18/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
440 22:00 16/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
441 21:30 16/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
442 21:00 16/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
443 20:30 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
444 20:00 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:34. Celebrities
Hoàn thành lớp học 5/5
445 19:30 16/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P1
Hoàn thành lớp học 5/5
446 21:00 15/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
447 20:30 15/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
448 20:00 15/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
449 22:00 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
450 21:30 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
451 21:00 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
452 20:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
453 20:00 10/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
454 19:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
455 22:00 09/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
456 21:30 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
457 21:00 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
458 20:00 09/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
459 19:30 09/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
460 21:30 08/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.10. School P1
Hoàn thành lớp học 5/5
461 21:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
462 20:30 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
463 20:00 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
464 19:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
465 22:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 9 - Something new to watch (p64-69)
Hoàn thành lớp học 5/5
466 21:30 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
467 21:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
468 20:30 05/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
469 19:30 05/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
470 21:30 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
471 21:00 04/01/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Michael and the red rug (P1)
Done! 5/5
472 20:30 04/01/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
473 20:00 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
474 19:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
475 21:30 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing
Done! 5/5
476 21:00 03/01/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
. 5/5
477 20:30 03/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Thank you teacher 5/5
478 20:00 03/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P2
Hoàn thành lớp học 5/5
479 22:00 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 7 - Will it really happen (p52-57)
I like studing with her. 5/5
480 20:30 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
481 20:00 29/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
482 19:30 29/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
483 21:30 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
484 21:00 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
485 20:30 28/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
486 20:00 28/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
487 19:30 28/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
488 21:30 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
489 21:00 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
490 20:30 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
491 20:00 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
492 19:30 22/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
493 21:30 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P2
Hoàn thành lớp học 5/5
494 21:00 20/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
495 20:30 20/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
... 5/5
496 20:00 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
497 21:30 19/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
498 21:00 19/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
499 20:30 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
500 20:00 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
501 20:30 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Done. Thanks 5/5
502 20:00 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
She is a good teacher 5/5
503 19:00 18/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
504 21:30 15/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 4 - Whose jacket is this? (p30-35)
She is a great teacher. 5/5
505 21:00 15/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
506 20:30 15/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
507 20:00 15/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
508 21:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
509 21:00 14/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
510 20:30 14/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P4
Hoàn thành lớp học 5/5
511 20:00 14/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
I like studing with her. 5/5
512 19:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
513 21:00 13/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Static Electricity
Hoàn thành lớp học 5/5
514 20:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
515 19:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
516 20:30 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
517 20:00 04/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
518 19:30 04/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
519 19:00 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
520 21:00 01/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
521 20:30 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
522 20:00 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
523 19:30 01/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
524 07:00 30/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
525 20:30 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
526 20:00 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
527 19:30 29/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
528 20:30 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
529 20:00 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
530 19:30 28/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P1
Hoàn thành lớp học 5/5
531 21:00 27/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
532 20:30 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
533 20:00 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
534 19:30 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P6
Hoàn thành lớp học 5/5
535 21:00 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
536 20:30 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
537 20:00 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
538 19:30 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
539 21:00 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
540 20:30 23/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
541 20:00 23/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
542 19:30 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
543 21:30 21/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 6 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
544 20:00 21/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
545 19:30 21/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
546 20:30 20/11/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
547 20:00 20/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
548 19:30 20/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
549 19:00 20/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
550 21:00 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:46. A day on the island
Hoàn thành lớp học 5/5
551 20:30 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:45. Treasure!
Hoàn thành lớp học 5/5
552 20:00 15/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 5 (p.44 - p.51)
Hoàn thành lớp học 5/5
553 19:30 15/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
554 21:00 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
555 20:30 14/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
556 20:00 14/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Hoàn thành lớp học 5/5
557 19:30 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
558 20:30 13/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
559 20:00 13/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
560 19:30 13/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
561 21:00 09/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
562 20:30 09/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
563 20:00 09/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
564 19:30 09/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
565 20:00 08/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
566 19:30 08/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
567 20:30 06/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
568 20:00 06/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
569 19:30 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
570 19:00 06/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Very good 5/5
571 21:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
572 20:30 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
573 20:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
574 19:30 03/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
575 21:00 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:44. On the sand and by the sea
Hoàn thành lớp học 5/5
576 20:30 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:43. My holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
577 19:30 01/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
578 21:00 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
579 20:30 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
580 20:00 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
581 19:30 31/10/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
582 20:30 26/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
583 19:30 26/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
584 21:00 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:42. An exciting week for Jane!
Hoàn thành lớp học 5/5
585 20:30 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:41. I had a great birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
586 20:00 25/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
587 19:30 25/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Very interesting 5/5
588 20:00 20/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:4. This is my mum
Hoàn thành lớp học 5/5
589 19:30 20/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P3
Hoàn thành lớp học 5/5
590 21:00 19/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
591 20:30 19/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
592 20:00 19/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
593 19:30 19/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
594 21:00 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:40. People who help us
Hoàn thành lớp học 5/5
595 20:30 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:39. We've got lots of things to do
Hoàn thành lớp học 5/5
596 20:00 18/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
597 19:30 18/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - Food Chains
Hoàn thành lớp học 5/5
598 21:00 17/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
599 20:30 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
600 20:00 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
601 19:30 17/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
602 20:30 16/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 8 - How much time have we got (p58-63)
she is very friendly 5/5
603 20:00 16/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
604 19:30 16/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
So interesting 5/5
605 19:00 16/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
606 21:00 13/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
607 20:00 13/10/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
608 19:30 13/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
609 21:00 12/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
610 20:30 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
611 20:00 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P1
Hoàn thành lớp học 5/5
612 19:30 12/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants and Sunlight
Hoàn thành lớp học 5/5
613 21:00 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:38. Playing and working
Hoàn thành lớp học 5/5
614 20:30 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
615 20:00 11/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Hoàn thành lớp học 5/5
616 19:30 11/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
617 21:00 10/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
618 20:30 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
619 20:00 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
620 19:30 10/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 3 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
621 20:00 09/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P3
Hoàn thành lớp học 5/5
622 19:30 09/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:0. Welcome (p2-3)
Hoàn thành lớp học 5/5
623 19:00 09/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
624 21:00 05/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
625 20:00 05/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
626 19:30 05/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 6 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
627 21:00 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:36. Could you do it?
Hoàn thành lớp học 5/5
628 20:30 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
629 20:00 04/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
630 19:30 04/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 6 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
631 21:00 03/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
632 20:30 03/10/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
633 20:00 03/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
634 20:00 29/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 6 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
635 19:30 29/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
636 21:00 28/09/2017 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
637 20:30 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P5
Hoàn thành lớp học 5/5
638 20:00 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P4
Hoàn thành lớp học 5/5
639 19:30 28/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 6 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
640 21:00 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:34. What did you do then?
Hoàn thành lớp học 5/5
641 20:30 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:33. Last weekend, last week
Hoàn thành lớp học 5/5
642 19:30 27/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
643 21:00 26/09/2017 SOLUTIONS UPPER-INTERMEDIATE
Unit:3. From cradle to grave
Hoàn thành lớp học 5/5
644 20:30 26/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:18. Time and work
Hoàn thành lớp học 5/5
645 20:00 26/09/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
646 19:30 26/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
647 20:30 25/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
648 20:00 25/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
649 19:30 25/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
650 19:00 25/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
651 19:30 22/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
652 19:00 22/09/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 4 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
653 20:00 21/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
654 19:30 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
655 19:00 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 6 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
656 21:00 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:32. Mary goes shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
657 20:30 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:31. Why is Sally crying?
Hoàn thành lớp học 5/5
658 20:00 20/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
659 19:30 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
660 19:00 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 5 - Life in the Arctic Tundra
Hoàn thành lớp học 5/5
661 20:30 19/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:17. A day's work
Hoàn thành lớp học 5/5
662 19:30 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
663 19:00 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
664 20:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
She is great teacher. 5/5
665 20:00 18/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
666 19:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
667 19:00 18/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
668 20:30 15/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
669 20:00 15/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
670 19:30 15/09/2017 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 4 - Numbers (p28-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
671 20:30 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
672 20:00 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
673 19:30 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
674 19:00 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 5 - Life in the Arctic Tundra
Hoàn thành lớp học 5/5
675 20:30 13/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:30. About me
Hoàn thành lớp học 5/5
676 20:00 13/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
677 19:30 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
678 19:00 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 5 - Life in the Arctic Tundra
Hoàn thành lớp học 5/5
679 20:30 12/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:16. Let's have a picnic!
Hoàn thành lớp học 5/5
680 20:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
681 19:30 12/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
682 19:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
683 20:00 11/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
684 19:30 11/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
685 19:00 11/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
686 20:00 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
687 19:30 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
688 19:00 08/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 5 - Life in the Arctic Tundra
Hoàn thành lớp học 5/5
689 21:00 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:29. About us
Hoàn thành lớp học 5/5
690 20:30 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:28. Our busy holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
691 20:00 06/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
692 19:00 06/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 5 - Life in the Arctic Tundra
Hoàn thành lớp học 5/5
693 20:30 05/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:15. What's for dinner?
Hoàn thành lớp học 5/5
694 20:00 05/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Hoàn thành lớp học 5/5
695 19:30 05/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
696 19:00 05/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
697 20:30 04/09/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:3. Town and country
Hoàn thành lớp học 5/5
698 20:00 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
699 19:30 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
700 20:30 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
701 20:00 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P5
Hoàn thành lớp học 5/5
702 19:30 31/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
703 21:00 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:27. Seeing differences
Hoàn thành lớp học 5/5
704 20:30 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
705 20:00 30/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
706 19:30 30/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
707 19:00 30/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 5 - Life in the Arctic Tundra
Hoàn thành lớp học 5/5
708 20:30 29/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:13. What horrible weather!
Hoàn thành lớp học 5/5
709 20:00 29/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
710 19:30 29/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
711 20:30 28/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
712 20:00 28/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
713 21:00 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:25. Which one is different?
Hoàn thành lớp học 5/5
714 20:30 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
715 20:00 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:57. Fascinating Facts
Hoàn thành lớp học 5/5
716 19:30 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
717 19:00 23/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 4 - Life in the Forest
Hoàn thành lớp học 5/5
718 21:00 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
719 20:30 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
720 20:00 22/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
721 19:30 22/08/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
722 19:00 22/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
723 20:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
724 20:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
725 19:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
726 19:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
727 20:00 11/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:12. Who's got the red balloon?
Hoàn thành lớp học 5/5
728 19:30 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
729 19:00 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
730 21:00 10/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
731 20:30 10/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:6. Technology
Hoàn thành lớp học 5/5
732 20:00 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
733 19:30 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
734 19:00 10/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 4 - Life in the Forest
Hoàn thành lớp học 5/5
735 21:00 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
736 20:30 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
737 20:00 09/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 3: What am I? (P1)
Good 5/5
738 19:30 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
739 19:00 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 4 - Life in the Forest
Hoàn thành lớp học 5/5
740 21:00 07/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Good teacher 5/5
741 20:30 07/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:5. Gifts
Hoàn thành lớp học 5/5
742 20:00 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
743 19:30 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
744 19:00 07/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
745 20:30 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
746 20:00 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
747 19:30 03/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:10. Our families
Good 5/5
748 19:00 03/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 4 - Life in the Forest
Hoàn thành lớp học 5/5
749 21:00 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
750 20:30 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:7. Moving and speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
751 20:00 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
752 19:30 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
753 19:00 01/08/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
754 20:30 31/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:7. Look, listen, smile, draw
Good teacher 5/5
755 20:00 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
756 19:30 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:70. Good manners
Hoàn thành lớp học 5/5
757 19:00 31/07/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
758 18:00 31/07/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
759 21:00 28/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Hoàn thành lớp học 5/5
760 20:30 28/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
761 20:00 28/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:6. My things
Hoàn thành lớp học 5/5
762 19:30 28/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
763 19:00 28/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
764 20:30 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
765 20:00 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
766 19:30 27/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
767 19:00 27/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 4 - Life in the Forest
Hoàn thành lớp học 5/5
768 21:00 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
769 20:30 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
770 20:00 26/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
very good 5/5
771 19:30 26/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
very good 5/5
772 19:00 26/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 4 - Life in the Forest
Hoàn thành lớp học 5/5
773 21:00 25/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
774 20:30 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
775 20:00 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
776 19:30 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
very good 5/5
777 19:00 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:9. Peppa Pig's Family Computer
very good 5/5
778 21:00 21/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:15. One, two, three animals
very good 5/5
779 20:30 21/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Very good 5/5
780 20:00 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
781 19:30 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
very good 5/5
782 19:00 21/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:5. About animals
Hoàn thành lớp học 5/5
783 21:00 20/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
784 20:30 20/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Very good 5/5
785 20:00 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
786 19:30 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
787 19:00 20/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Elizabeth C. De Guzman, She is very good, my daughter likes her. 5/5
788 21:00 19/07/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:1. The real you
Hoàn thành lớp học 5/5
789 20:30 19/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Friendly 5/5
790 20:00 19/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Elizabeth C. De Guzman, she good teacher for baby 5/5
791 19:30 19/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
792 21:00 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
793 20:30 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
794 20:00 14/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:23. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
795 19:30 14/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Perpect 5/5
796 19:00 14/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
797 21:00 13/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
798 20:30 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
799 20:00 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
800 19:30 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 3 - Life in the Grassland
Hoàn thành lớp học 5/5
801 19:00 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 3 - Life in the Grassland
Hoàn thành lớp học 5/5
802 21:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
803 20:30 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Review and Game
She's very funny. She teaches very well. I hope to have more lessons with her . 5/5
804 20:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
805 19:30 12/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
806 21:30 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:4. My friends and my pets
Hoàn thành lớp học 5/5
807 21:00 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:3. Spots and stripes
Hoàn thành lớp học 5/5
808 20:30 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
809 20:00 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
810 21:00 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P2
Good teacher 5/5
811 20:30 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
812 20:00 10/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
813 19:30 10/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Perpect 5/5
814 19:00 10/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
815 21:00 07/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Very good 5/5
816 20:30 07/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
817 20:00 07/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
818 19:30 07/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
819 21:00 06/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
820 20:30 06/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
821 19:00 06/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 3 - Life in the Grassland
Hoàn thành lớp học 5/5
822 20:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
823 20:00 05/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
824 19:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
825 19:00 05/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 3 - Life in the Grassland
Hoàn thành lớp học 5/5
826 21:30 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:2. Wearing and carrying
Hoàn thành lớp học 5/5
827 21:00 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:1. Hello again
Hoàn thành lớp học 5/5
828 20:30 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Cô rất nhiệt tình, kiên trì với con 5/5
829 20:00 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
830 20:00 03/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Excellence 5/5
831 21:30 06/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:30. Basketball
Hoàn thành lớp học 5/5
832 21:00 06/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 5-6 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
833 20:30 06/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
834 20:00 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Heat Flow
Hoàn thành lớp học 5/5
835 19:30 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 3 - Plants Grow and Change
Hoàn thành lớp học 5/5
836 21:30 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
837 21:00 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
838 20:30 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
839 20:00 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
840 21:30 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.3. Trees P2
Very nice teacher with very interesting lesson! 5/5
841 21:00 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P3
Hoàn thành lớp học 5/5
842 20:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
843 20:00 04/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
844 19:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
845 19:00 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
846 21:30 03/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 46 - Have something done
Hoàn thành lớp học 5/5
847 21:00 03/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
848 20:30 03/01/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
849 20:00 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
850 21:00 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
851 20:30 22/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
852 20:00 22/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
853 19:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
854 18:30 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
855 20:30 21/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
856 20:00 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Good 4/5
857 19:30 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
858 19:00 21/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
859 18:30 21/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
860 21:30 20/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 45 - It is said that...
Hoàn thành lớp học 5/5
861 21:00 20/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
862 20:30 20/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
863 20:00 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
864 19:30 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
865 19:00 20/12/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
866 21:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
867 21:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 5 - The Future
Hoàn thành lớp học 5/5
868 20:30 16/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
869 20:00 16/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
870 19:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
871 19:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
872 21:00 14/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
873 20:30 14/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P3
Hoàn thành lớp học 5/5
874 20:00 14/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 44 - Passive 3
Hoàn thành lớp học 5/5
875 19:30 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
876 19:00 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
877 18:30 14/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
878 21:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
879 21:00 13/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3-4 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
880 20:30 13/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
881 20:00 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
882 19:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
883 21:30 12/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
884 20:30 12/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
885 21:30 09/12/2016 LET'S GO 2
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About 20 - 100
Hoàn thành lớp học 5/5
886 21:00 09/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
887 20:30 09/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
888 19:00 09/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
889 21:00 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
890 20:30 08/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
891 20:00 08/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
892 18:30 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
893 21:00 07/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 4 - Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
894 20:30 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
895 20:00 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
896 19:30 07/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
897 19:00 07/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
898 18:30 07/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
899 21:30 06/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 43 - Passive 2
Hoàn thành lớp học 5/5
900 21:00 06/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3 - The Weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
901 20:30 06/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
902 20:00 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
903 19:30 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
904 19:00 06/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
905 21:00 02/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
906 21:00 02/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
907 20:30 02/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
908 20:00 02/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 42 - Passive 1
Hoàn thành lớp học 5/5
909 19:30 02/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:02. Unit 2 - Training
Hoàn thành lớp học 5/5
910 19:00 02/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
911 21:00 01/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
912 20:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
913 20:00 01/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
914 18:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
915 21:00 30/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
916 20:30 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
917 20:00 30/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:43. English Education
Hoàn thành lớp học 5/5
918 19:30 30/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
919 19:00 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
920 18:30 30/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
921 21:00 28/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
922 20:30 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
923 20:00 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
924 19:30 28/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
925 21:00 26/11/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:5. My pets (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
926 20:30 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
927 20:00 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
928 21:00 25/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
929 20:30 25/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
930 20:00 25/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
931 19:30 25/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
932 19:00 25/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
933 20:30 24/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
934 20:00 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
935 19:30 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
936 19:00 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
good! 4/5
937 18:30 24/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
938 21:30 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 41 - Wish
Hoàn thành lớp học 5/5
939 21:00 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Introduction - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
940 20:30 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
941 20:00 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 21 - Will shall 1
Hoàn thành lớp học 5/5
942 19:30 22/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
943 19:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
i love you 5/5
944 20:30 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
945 20:00 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
946 19:30 18/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
947 19:00 18/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
948 18:30 18/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
949 21:00 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
950 20:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
951 20:00 17/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
952 18:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
953 21:00 16/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
954 20:30 16/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
955 20:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
956 19:30 16/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
957 19:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
very good! I love mrs Get 5/5
958 18:30 16/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
959 21:00 15/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 7 - 8 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Four
Hoàn thành lớp học 5/5
960 20:30 15/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
961 20:00 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
962 19:30 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
963 20:30 14/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
964 19:00 14/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
965 21:00 11/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 8 Work and Play
Hoàn thành lớp học 5/5
966 20:30 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
967 20:00 11/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:40. Disaster
Hoàn thành lớp học 5/5
968 19:00 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
969 18:30 11/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
970 21:00 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
971 20:30 10/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
972 18:30 10/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
973 21:00 09/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
974 19:30 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
975 19:00 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
976 18:30 09/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
977 21:30 08/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 40 - If I had known
Hoàn thành lớp học 5/5
978 21:00 08/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
979 20:30 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
980 20:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
981 19:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
982 20:30 22/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:10. Unit 10 - I want to study
Hoàn thành lớp học 5/5
983 20:00 22/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
984 21:00 21/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
985 20:30 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
986 20:00 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
987 19:00 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 7 Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
988 18:30 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
989 21:00 20/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
990 20:30 20/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
991 20:00 20/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
992 18:30 20/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
993 21:00 19/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
994 20:30 19/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
995 20:00 19/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:30. Comedy Films
Hoàn thành lớp học 5/5
996 19:00 19/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
997 18:30 19/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
998 21:30 18/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 39 - If I knew I wish I knew
Hoàn thành lớp học 5/5
999 21:00 18/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1000 20:30 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1001 20:00 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1002 21:00 17/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1003 19:00 17/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
1004 21:30 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
1005 21:00 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
1006 20:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1007 20:00 13/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1008 18:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1009 21:30 12/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1010 20:30 12/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1011 20:00 12/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1012 19:00 12/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
1013 18:30 12/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1014 21:30 11/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 38 - If I do and If I did
Hoàn thành lớp học 5/5
1015 21:00 11/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1016 20:30 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1017 20:00 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1018 18:30 11/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1019 21:00 10/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
1020 20:30 10/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1021 20:00 10/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1022 19:30 10/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1023 21:00 07/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
1024 20:30 07/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1025 20:00 07/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1026 19:00 07/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1027 21:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1028 20:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1029 20:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:15. Birthday Celebration
Hoàn thành lớp học 5/5
1030 19:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1031 19:00 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1032 18:30 06/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1033 21:00 04/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1034 20:30 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1035 20:00 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1036 20:30 03/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
1037 19:30 03/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1038 19:00 03/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1039 21:00 30/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
1040 20:30 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1041 20:00 30/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1042 19:00 30/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1043 21:00 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments - Lesson 1 - Living Things - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1044 20:30 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1045 20:00 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1046 18:30 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1047 20:30 28/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1048 20:00 28/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1049 19:00 28/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1050 18:30 28/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1051 21:30 27/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 37 - Can Could Would you
Hoàn thành lớp học 5/5
1052 20:30 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1053 20:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1054 19:30 27/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1055 19:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1056 21:00 26/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1057 20:30 26/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1058 19:00 26/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1059 21:00 23/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
1060 20:30 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1061 20:00 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1062 19:00 23/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 6 People
Hoàn thành lớp học 5/5
1063 21:00 22/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
1064 20:30 22/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1065 20:00 22/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1066 19:30 22/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1067 18:30 22/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1068 21:00 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
fun teacher 5/5
1069 20:30 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1070 20:00 21/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
1071 19:00 21/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1072 18:30 21/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1073 21:30 20/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 36 - Would
Hoàn thành lớp học 5/5
1074 21:00 20/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1075 20:30 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1076 20:00 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1077 21:00 19/09/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1078 20:30 19/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1079 18:00 19/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1080 21:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 4 - Plants and Their Homes
Hoàn thành lớp học 5/5
1081 20:30 16/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
1082 19:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1083 21:00 15/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
1084 20:30 15/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1085 18:30 15/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1086 21:00 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Thank you teacher for the lesson! 5/5
1087 20:30 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1088 19:00 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1089 18:30 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1090 21:30 13/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 35 - Had better
Hoàn thành lớp học 5/5
1091 20:30 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1092 20:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1093 19:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1094 21:00 12/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
1095 20:30 12/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1096 20:00 12/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1097 21:00 09/09/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1098 20:30 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
1099 20:00 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1100 19:00 09/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1101 21:00 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1102 20:30 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1103 20:00 08/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1104 18:30 08/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1105 21:00 07/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
fun and cool teacher 5/5
1106 20:00 07/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
1107 19:00 07/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
1108 18:30 07/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1109 21:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1110 20:30 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1111 20:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1112 19:00 06/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1113 18:30 06/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1114 20:30 05/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1115 20:00 05/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 3 - Plants Grow and Change
Hoàn thành lớp học 5/5
1116 19:30 05/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
good 5/5
1117 21:00 01/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
1118 20:30 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1119 20:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1120 19:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
1121 18:30 01/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1122 21:00 31/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1123 20:30 31/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1124 18:30 31/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1125 21:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1126 20:30 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1127 20:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1128 19:30 30/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1129 21:30 29/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1130 21:00 29/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
the lesson is good 5/5
1131 20:30 29/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
1132 21:00 26/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1133 20:30 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1134 20:00 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1135 19:30 26/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1136 19:00 26/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1137 20:00 25/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1138 19:30 25/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
1139 19:00 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1140 18:30 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1141 21:00 24/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1142 20:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1143 20:00 24/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
1144 19:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
1145 18:30 24/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1146 21:00 22/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1147 20:30 22/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1148 20:00 22/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1149 19:00 22/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
1150 21:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
1151 20:30 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1152 20:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1153 18:30 19/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1154 21:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
1155 20:00 18/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1156 19:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1157 18:30 18/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1158 21:30 17/08/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:03. Unit 3 - Please speak more slowly
Hoàn thành lớp học 5/5
1159 21:00 17/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
1160 20:30 17/08/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1161 21:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1162 20:30 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1163 20:00 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1164 19:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1165 19:00 16/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1166 18:30 16/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Two
Hoàn thành lớp học 5/5
1167 21:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1168 20:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
1169 21:30 12/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1170 21:00 12/08/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1171 20:00 12/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1172 18:30 12/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1173 21:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1174 21:00 11/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1175 20:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1176 20:00 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1177 19:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1178 19:00 11/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
good 5/5
1179 18:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1180 21:30 10/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
1181 21:00 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
1182 20:30 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1183 20:00 10/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
1184 18:30 10/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1185 21:30 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1186 21:00 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1187 20:30 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1188 20:00 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1189 19:30 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
1190 19:00 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
good 5/5
1191 18:30 09/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1192 19:00 08/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
1193 21:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 2 - Flowers and Fruits - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1194 21:00 05/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:13. Look at all the animals
Hoàn thành lớp học 5/5
1195 20:00 05/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1196 18:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1197 21:00 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1198 19:30 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1199 19:00 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1200 18:30 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1201 21:30 03/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
1202 21:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Awesome teacher! 5/5
1203 20:30 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1204 20:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1205 18:30 03/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1206 21:00 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1207 20:00 02/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1208 19:30 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1209 19:00 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1210 18:30 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1211 21:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
1212 20:30 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1213 20:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1214 19:30 01/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1215 19:00 01/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1216 21:00 29/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
1217 20:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1218 20:00 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1219 19:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1220 19:00 29/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1221 21:00 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1222 20:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1223 20:00 28/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1224 19:30 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1225 19:00 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1226 18:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1227 21:00 27/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1228 20:30 27/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1229 20:00 27/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1230 18:30 27/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1231 21:00 26/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1232 20:30 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1233 20:00 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1234 19:30 26/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1235 19:00 26/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks - Review and correct homework
good 5/5
1236 21:00 25/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1237 20:30 25/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1238 20:00 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Good 5/5
1239 19:30 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
good 5/5
1240 21:00 22/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1241 20:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
1242 20:00 22/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1243 19:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1244 21:00 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1245 20:30 21/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1246 20:00 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1247 19:30 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1248 19:00 21/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1249 18:30 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1250 21:30 20/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1251 21:00 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1252 20:00 20/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1253 18:30 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1254 21:00 19/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1255 20:30 19/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1256 20:00 19/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1257 18:30 19/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1258 21:00 18/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1259 20:00 18/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1260 21:30 14/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1261 20:30 14/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1262 20:00 14/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1263 18:30 14/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1264 21:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
1265 20:30 13/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1266 20:00 13/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1267 19:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1268 18:30 13/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1269 21:30 12/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1270 21:00 12/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1271 19:30 12/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
1272 18:30 12/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1273 20:30 11/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1274 20:00 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Good 5/5
1275 19:30 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1276 18:30 11/07/2016 LET'S GO 3
Unit:Unit 7 Occupations
Hoàn thành lớp học 5/5
1277 21:00 08/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1278 20:30 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1279 20:00 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1280 19:00 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1281 18:30 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1282 21:00 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
1283 20:30 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Hoàn thành lớp học 5/5
1284 19:30 07/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
1285 20:30 06/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1286 20:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1287 19:30 06/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1288 19:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1289 18:30 06/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1290 21:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1291 21:00 05/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
good 5/5
1292 20:30 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1293 20:00 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1294 19:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1295 18:30 05/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part One
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1296 19:30 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1297 19:00 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1298 21:00 01/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 9
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1299 20:30 01/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
1300 19:30 01/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1301 18:30 01/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1302 21:00 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Good 5/5
1303 20:30 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
1304 20:00 30/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1305 18:30 30/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
1306 21:00 29/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
1307 20:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1308 20:00 29/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1309 18:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1310 21:00 28/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1311 20:30 28/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1312 19:30 28/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1313 19:00 28/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1314 18:30 28/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1315 20:30 27/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1316 20:00 27/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1317 19:30 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1318 19:00 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1319 21:30 24/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1320 21:00 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1321 20:30 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
1322 20:00 24/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1323 18:30 24/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1324 21:00 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1325 20:30 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1326 20:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
1327 19:30 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1328 19:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1329 21:00 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1330 20:30 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
1331 20:00 22/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1332 19:30 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1333 19:00 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1334 18:30 22/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1335 21:00 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1336 20:30 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
1337 20:00 21/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1338 19:30 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1339 19:00 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1340 21:00 17/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
1341 20:30 17/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1342 20:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1343 19:30 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with... - Review
Very Good teacher 5/5
1344 19:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Very Good teacher 5/5
1345 21:00 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Cô dạy nhiệt tình, khuyến khích học sinh nói nhiều 5/5
1346 20:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Excellence 5/5
1347 20:00 16/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1348 18:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1349 21:00 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Very good 5/5
1350 20:30 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1351 20:00 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P2
Hoàn thành lớp học 5/5
1352 19:30 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1353 19:00 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1354 18:30 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1355 21:00 14/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
1356 20:30 14/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1357 20:00 14/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link - Review
Good 5/5
1358 19:30 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1359 19:00 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1360 20:30 13/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1361 20:00 13/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1362 19:30 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1363 19:00 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1364 21:00 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1365 20:30 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1366 20:00 10/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1367 19:30 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1368 19:00 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1369 18:30 10/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1370 21:30 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Very Good teacher 5/5
1371 21:00 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Very Good teacher 5/5
1372 18:30 09/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1373 20:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1374 20:00 08/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
5 5/5
1375 19:00 08/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1376 18:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1377 21:00 07/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1378 20:30 07/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1379 20:00 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Very Good teacher 5/5
1380 19:30 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Very Good teacher 5/5
1381 21:00 06/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1382 20:30 06/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1383 19:30 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1384 19:00 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1385 22:00 02/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1386 21:30 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape - Review
Very Good teacher 5/5
1387 21:00 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Very Good teacher 5/5
1388 20:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1389 20:00 02/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1390 19:30 02/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1391 18:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1392 21:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1393 20:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1394 19:30 01/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1395 19:00 01/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1396 18:30 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1397 21:30 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Very Good teacher 5/5
1398 21:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Very Good teacher 5/5
1399 20:30 31/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1400 20:00 31/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1401 19:30 31/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1402 19:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1403 21:00 30/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
1404 20:30 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Very Good teacher 5/5
1405 20:00 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1406 21:00 27/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
1407 20:30 27/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1408 20:00 27/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1409 22:00 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:08. Amusement Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1410 21:30 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:07. Advertisements
Hoàn thành lớp học 5/5
1411 21:00 26/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Very Good teacher 5/5
1412 20:30 26/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1413 20:00 26/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1414 18:30 26/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1415 21:00 25/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
1416 20:30 25/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1417 20:00 25/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1418 18:30 25/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1419 21:00 24/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1420 20:30 24/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1421 20:00 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Good 5/5
1422 18:30 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1423 21:30 23/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1424 21:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
1425 20:30 23/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
1426 19:30 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1427 19:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1428 21:30 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1429 21:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Very Good teacher 5/5
1430 20:30 20/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1431 20:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1432 19:00 20/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1433 22:00 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1434 21:30 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
1435 21:00 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1436 20:30 19/05/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
1437 20:00 19/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1438 19:30 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1439 21:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
1440 21:00 18/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Very Good teacher 5/5
1441 20:30 18/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1442 20:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1443 19:30 18/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1444 19:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1445 18:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1446 21:30 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1447 21:00 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1448 20:30 17/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1449 21:30 12/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Excellent teacher! Thanks 5/5
1450 21:00 12/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1451 20:30 12/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1452 20:00 12/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1453 21:00 11/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Very Good teacher 5/5
1454 20:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 2 - Playtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1455 20:00 11/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1456 18:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1457 21:30 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1458 21:00 10/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Very Good teacher 5/5
1459 20:30 10/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1460 20:00 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles - Lesson 1 - Plants and Their Parts - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
1461 21:30 09/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Very Good teacher 5/5
1462 21:00 09/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1463 20:30 09/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1464 22:00 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1465 21:30 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
1466 21:00 06/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1467 20:30 06/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1468 20:00 06/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1469 21:00 05/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1470 20:30 05/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1471 20:00 05/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1472 18:30 05/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1473 21:00 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1474 20:30 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1475 20:00 04/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
I enjoyed the class 5/5
1476 18:30 04/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1477 21:00 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1478 20:30 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1479 21:00 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1480 20:30 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1481 20:00 02/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
good 4/5
1482 21:00 29/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1483 20:30 29/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1484 20:00 29/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
1485 21:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1486 20:30 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1487 20:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1488 19:30 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1489 19:00 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1490 21:00 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1491 20:30 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1492 20:00 26/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Good 1/5
1493 21:00 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1494 20:30 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1495 19:30 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1496 19:00 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1497 21:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1498 21:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1499 20:30 22/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1500 20:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1501 19:30 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1502 19:00 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1503 18:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1504 21:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1505 21:00 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1506 20:30 20/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1507 20:00 20/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1508 18:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1509 21:30 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1510 21:00 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1511 20:30 19/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1512 20:00 19/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1513 19:30 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1514 19:00 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Very Good teacher 5/5
1515 21:30 18/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
1516 21:00 18/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1517 20:00 18/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
1518 21:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1519 21:00 15/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1520 20:30 15/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1521 19:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1522 19:00 15/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1523 21:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1524 21:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1525 20:30 14/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1526 20:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Good 5/5
1527 19:30 14/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Đường truyền internet kém, đồng thời là buổi đầu học theo phương pháp này, nên chất lượng buổi học chưa tốt. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh không được nhiều. 3/5
1528 18:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1529 21:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Very Good teacher 5/5
1530 21:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1531 20:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1532 20:00 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1533 19:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1534 18:30 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1535 21:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1536 21:00 12/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Very Good teacher 5/5
1537 20:30 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1538 20:00 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1539 19:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1540 21:30 11/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1541 21:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1542 20:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1543 20:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1544 19:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
ok 3/5
1545 21:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
1546 20:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1547 20:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Excellent teacher! Thanks 5/5
1548 19:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Excellent! 5/5
1549 19:00 08/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1550 18:30 08/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1551 22:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
very good 5/5
1552 21:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1553 21:00 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1554 20:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Good 5/5
1555 19:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent! 5/5
1556 18:30 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1557 21:30 06/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1558 21:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1559 20:30 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1560 20:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Very good! 5/5
1561 18:30 06/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1562 21:00 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
The teacher is excellent! 5/5
1563 20:30 05/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1564 20:00 05/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Good 5/5
1565 18:30 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1566 21:00 04/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1567 20:30 04/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1568 20:00 04/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1569 21:30 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1570 21:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1571 20:30 01/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1572 20:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Very Good teacher 5/5
1573 19:30 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Excellent! 5/5
1574 19:00 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1575 21:30 31/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1576 21:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Excellent teacher! Thanks 5/5
1577 20:30 31/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1578 20:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Good 5/5
1579 19:30 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
1580 18:30 31/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1581 21:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1582 21:00 30/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1583 20:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1584 20:00 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1585 19:30 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1586 18:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1587 21:30 29/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Cô giáo dạy rất nhiệt tình và thường xuyên sửa lỗi cho học viên 5/5
1588 21:00 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1589 20:30 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1590 20:00 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Cô dạy hay 5/5
1591 19:30 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Excellent teacher! Thanks 5/5
1592 19:00 29/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1593 21:30 28/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1594 21:00 28/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Excellent teacher! Thanks 5/5
1595 20:30 28/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1596 21:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1597 21:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1598 20:00 23/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1599 19:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
1600 18:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1601 21:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1602 21:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Excellent teacher! Thanks 5/5
1603 20:30 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Very good! 5/5
1604 20:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Cô dạy hay 5/5
1605 19:30 22/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1606 19:00 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1607 18:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1608 21:30 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1609 21:00 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1610 20:30 21/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1611 20:00 19/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1612 22:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1613 21:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô Bet dạy rất hay 5/5
1614 21:00 18/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Excellent! 5/5
1615 20:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Excellent teacher 5/5
1616 20:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Excellent teacher! Thanks 5/5
1617 18:30 18/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1618 21:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1619 21:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
1620 20:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1621 20:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Good 5/5
1622 18:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Excellent teacher! 5/5
1623 18:00 17/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1624 22:30 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 5 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1625 22:00 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1626 21:30 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1627 21:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1628 20:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Wonderful 5/5
1629 20:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1630 19:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Excellent teacher! Thanks 5/5
1631 19:00 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1632 21:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1633 21:00 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1634 20:30 15/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1635 20:00 15/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Good 5/5
1636 18:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1637 18:00 15/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1638 22:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
1639 21:30 14/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1640 21:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1641 20:30 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Wonderful 5/5
1642 20:00 14/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1643 22:00 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1644 21:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1645 21:00 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1646 20:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent teacher 5/5
1647 18:30 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1648 21:30 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Excellent teacher! Thanks 5/5
1649 21:00 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1650 20:30 10/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1651 20:00 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Good 5/5
1652 18:30 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1653 18:00 10/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1654 21:30 09/03/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
1655 21:00 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1656 20:30 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Excellent! 5/5
1657 19:30 09/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1658 19:00 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Excellent! 5/5
1659 18:30 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1660 14:00 09/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1661 22:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1662 21:30 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1663 21:00 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1664 20:30 08/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1665 20:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Good 5/5
1666 19:30 08/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Very good! 5/5
1667 18:30 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1668 18:00 08/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1669 21:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
1670 21:00 07/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1671 20:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1672 20:00 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1673 22:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1674 21:00 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1675 20:30 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1676 20:00 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent teacher 5/5
1677 19:30 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Excellent teacher! Thanks 5/5
1678 18:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1679 21:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1680 21:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1681 20:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1682 20:00 03/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Good 5/5
1683 19:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1684 18:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1685 18:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1686 21:30 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1687 21:00 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1688 20:30 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent! 5/5
1689 20:00 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Excellent teacher! Thanks 5/5
1690 19:30 02/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1691 18:30 02/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1692 21:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1693 20:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1694 20:00 01/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Âm 5/5
1695 18:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1696 18:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1697 21:30 29/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Awesome! 5/5
1698 21:00 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Hoàn thành lớp học 5/5
1699 20:30 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
1700 20:00 29/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1701 21:30 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1702 21:00 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1703 20:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent teacher 5/5
1704 19:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1705 18:30 26/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1706 21:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1707 20:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1708 20:00 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Âm tiết 5/5
1709 19:30 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Excellent teacher! Thanks 5/5
1710 18:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1711 18:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1712 21:30 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1713 21:00 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1714 20:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1715 20:00 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Excellent! 5/5
1716 19:30 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1717 18:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1718 21:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1719 20:00 23/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Âm 5/5
1720 19:30 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1721 19:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Friendly teacher, loudly and clearly pronunciation. 4/5
1722 18:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1723 14:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1724 21:30 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1725 21:00 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1726 20:30 22/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1727 20:00 22/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent! 5/5
1728 19:30 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1729 19:00 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1730 20:30 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Excellent teacher 5/5
1731 20:00 19/02/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
cô dạy khá tốt 4/5
1732 19:00 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1733 18:30 19/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1734 19:00 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1735 18:30 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1736 18:00 18/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Excellent teacher! Thanks 5/5
1737 21:30 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1738 21:00 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1739 20:30 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Awesome! 5/5
1740 19:00 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1741 18:30 16/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1742 21:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1743 20:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Cách thức làm việc 5/5
1744 19:30 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Awesome! 5/5
1745 18:00 15/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1746 20:30 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Excellent teacher 5/5
1747 20:00 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
1748 21:30 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1749 21:00 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1750 20:30 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Excellent teacher 5/5
1751 20:00 05/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1752 19:00 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1753 20:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1754 20:00 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Cách thức làm việc 5/5
1755 19:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Awesome! 5/5
1756 18:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1757 16:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:17. Globalization at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1758 21:30 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1759 21:00 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1760 20:30 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1761 20:00 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1762 18:30 03/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1763 21:00 02/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1764 20:00 02/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cách thức làm việc 5/5
1765 21:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
1766 20:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1767 21:30 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1768 21:00 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1769 20:30 29/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1770 20:00 29/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1771 18:30 29/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1772 20:00 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1773 18:30 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1774 21:30 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1775 21:00 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1776 20:30 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
1777 20:00 27/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1778 19:00 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1779 22:30 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Cách thức làm việc 5/5
1780 21:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1781 20:30 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1782 19:30 26/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1783 19:00 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
1784 18:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1785 21:30 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1786 21:00 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1787 20:30 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1788 20:00 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1789 19:00 25/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1790 20:30 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Awesome! 5/5
1791 20:00 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1792 22:30 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1793 22:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1794 21:30 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1795 21:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1796 20:00 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Cách làm việc 5/5
1797 21:30 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1798 21:00 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1799 20:30 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1800 20:00 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1801 19:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1802 18:30 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1803 18:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Awesome! 5/5
1804 21:00 19/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1805 20:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1806 19:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1807 21:30 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1808 21:00 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1809 21:00 15/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1810 20:30 15/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Excellent teacher 5/5
1811 21:00 14/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cô giáo dạy tuyệt với! 5/5
1812 20:00 14/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1813 21:00 13/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1814 20:30 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
1815 20:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Cách làm việc 5/5
1816 19:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Tớ rất thích học cô Bet 5/5
1817 18:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Very good! 5/5
1818 20:00 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1819 19:30 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1820 20:30 11/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1821 20:00 11/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1822 20:00 09/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Giáo viên dạy tuyệt vời! 5/5
1823 09:00 08/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5