img_4009_171229073904

Thông tin giáo viên

Đánh giá: ( 1504 reviews )
Họ và tên: Elizabeth C. De Guzman
Giới tính: Nữ
Kỹ năng: ENGLISH FOR KIDSDAILY CONVERSATIONENGLISH BEGINNERS

Xin chào! Hãy gọi tôi là cô giáo Bet, tôi đã dạy Tiếng Anh được hơn 1 năm rồi và tôi muốn tiếp tục niềm đam mê đó. Với tôi, nó như 1 đặc ân khi được chia sẻ hiểu biết cũng như kỹ năng của mình bằng ngôn ngữ Anh. Tôi rất vui khi được góp sức trong việc nâng cao trình độ của học viên.

====

Hello there. My name is Teacher BET, I have been teaching English online for 3years. I've taught students from beginner to advanced levels.  I enjoy hanging out with my son, family, and friends.  For me, it's always a pleasure to share my knowledge and skills with other people. 

I ensure that my students will enjoy their classes and learn to love English. Let’s learn English together!   I hope to see you in my class!  Bye!

I have have been teaching English online ( phone and video ) for the 3 years.  I've taught students from beginner to advanced levels.  My student's age ranges from 7 yrs old to 50 yrs. old. (students and professionals). Many of my students passed the entrance exams to different Universities abroad and for their career advancement.  

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19:00
19:30
20:00
20:30
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
STT Thời gian Bài học Nội dung đánh giá Điểm đánh giá
1 20:30 19/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:31. Coming and going
Hoàn thành lớp học 5/5
2 20:00 19/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P4
Hoàn thành lớp học 5/5
3 19:30 19/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:12_Sake Made in Texas
Hoàn thành lớp học 5/5
4 19:00 19/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:11_Stay Thin with Chocolates!
Hoàn thành lớp học 5/5
5 21:30 15/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
6 21:00 15/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Liquids
Hoàn thành lớp học 5/5
7 20:30 15/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Generally is good except for the connection quality that makes both teacher and student difficult 4/5
8 20:00 15/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
9 19:30 15/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 1 - Landslides
Hoàn thành lớp học 5/5
10 21:30 14/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Solids
Hoàn thành lớp học 5/5
11 21:00 14/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
12 20:30 14/03/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:4. Your hair looks great!
Hoàn thành lớp học 5/5
13 20:00 14/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
14 19:30 14/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:6_Can Your Dog Understand You
Hoàn thành lớp học 5/5
15 21:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
16 21:00 13/03/2018 Cambridge Starters (Module 3)
Unit:45. Happy ending!
Hoàn thành lớp học 5/5
17 20:30 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
18 20:00 13/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:40. Comic books
Hoàn thành lớp học 5/5
19 19:30 13/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 1 - Landslides
Hoàn thành lớp học 5/5
20 21:30 12/03/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 5 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
21 21:00 12/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P4
Hoàn thành lớp học 5/5
22 20:30 12/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.10. Jobs P4
Hoàn thành lớp học 5/5
23 20:00 12/03/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
24 19:30 12/03/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:5_Animation World
Hoàn thành lớp học 5/5
25 21:00 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
26 20:30 09/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:41. Computers
Hoàn thành lớp học 5/5
27 20:00 09/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
28 19:30 09/03/2018 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
29 20:30 08/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
30 20:00 08/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
31 19:30 08/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Mình hiểu được bài học khoảng 50%,1 số câu hỏi của cô mình vẫn chưa nghe được 3/5
32 22:00 07/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
33 21:30 07/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:42. Countries
Hoàn thành lớp học 5/5
34 21:00 07/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
35 20:30 07/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
36 20:00 07/03/2018 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Hoàn thành lớp học 5/5
37 22:00 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
38 21:30 06/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
39 21:00 06/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P5
Hoàn thành lớp học 5/5
40 20:30 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
41 20:00 06/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:39. Clothing
Hoàn thành lớp học 5/5
42 20:30 05/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
43 20:00 05/03/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
44 19:30 05/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.10. School P2
Hoàn thành lớp học 5/5
45 19:00 05/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.2. Sound and Music P2
Hoàn thành lớp học 5/5
46 21:30 01/03/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show
Hoàn thành lớp học 5/5
47 21:00 01/03/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 4
Unit:4.5 All about desert life P3
Hoàn thành lớp học 5/5
48 20:30 01/03/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
49 20:00 01/03/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
50 19:30 01/03/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
51 21:30 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
52 21:00 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:29. Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
53 20:30 28/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
54 20:00 28/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.4. Your five senses P1
Hoàn thành lớp học 5/5
55 22:00 27/02/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:4_Jackie Chan and Action Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
56 21:30 27/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P2
Hoàn thành lớp học 5/5
57 21:00 27/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
58 20:30 27/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:2C 50 ways to leave your lover
Hoàn thành lớp học 5/5
59 20:00 27/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
60 21:30 26/02/2018 LEARN ENGLISH THROUGH NEWS ARTICLES
Unit:3_The Internet Your New School
Hoàn thành lớp học 5/5
61 21:00 26/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P1
Hoàn thành lớp học 5/5
62 20:30 26/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
63 20:00 26/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
64 20:00 14/02/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:16. What's your favourite fruit?
Hoàn thành lớp học 5/5
65 20:30 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
66 20:00 13/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:38. Cities
Hoàn thành lớp học 5/5
67 20:30 12/02/2018 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Thank you teacher 5/5
68 19:00 12/02/2018 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:6. My neck, my shoulders
very good 5/5
69 21:30 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
70 21:00 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
71 20:30 08/02/2018 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Thank you teacher 5/5
72 19:30 08/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
73 21:30 07/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
74 21:00 07/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.4. Wheels P3
Hoàn thành lớp học 5/5
75 19:30 07/02/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 2 - Erosion and Deposition
Hoàn thành lớp học 5/5
76 21:00 06/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P2
Hoàn thành lớp học 5/5
77 20:30 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
78 20:00 06/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:37. Cigarettes
Hoàn thành lớp học 5/5
79 19:30 06/02/2018 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Hoàn thành lớp học 5/5
80 20:30 05/02/2018 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:48. We want to do this one day
Hoàn thành lớp học 5/5
81 19:30 05/02/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
82 19:00 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
83 18:30 05/02/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
84 21:00 02/02/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:24. Alcohol
Hoàn thành lớp học 5/5
85 20:30 02/02/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
86 20:00 02/02/2018 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
87 19:30 02/02/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
88 21:30 31/01/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Hoàn thành lớp học 5/5
89 21:00 31/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
90 20:30 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
91 20:00 31/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
92 19:30 31/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
93 21:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
94 21:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:28. Art
Hoàn thành lớp học 5/5
95 20:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
96 20:00 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:36. Children
Hoàn thành lớp học 5/5
97 19:30 30/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
98 22:00 25/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
99 21:30 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
100 21:00 25/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Games and Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
101 20:30 25/01/2018 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 1 - Present continuous
Hoàn thành lớp học 5/5
102 20:00 25/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
103 19:30 25/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P2
Hoàn thành lớp học 5/5
104 22:00 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
105 21:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
106 21:00 24/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
107 20:30 24/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
108 19:30 24/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
109 21:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
110 21:00 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
111 20:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
112 20:00 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
113 19:30 23/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
114 21:30 22/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 13 - Can you help me? (p96-101)
Hoàn thành lớp học 5/5
115 21:00 22/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
116 22:00 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
117 21:30 18/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
118 20:30 18/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
119 20:00 18/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
120 19:30 18/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
121 22:00 16/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
122 21:30 16/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
123 21:00 16/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
124 20:30 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
125 20:00 16/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:34. Celebrities
Hoàn thành lớp học 5/5
126 19:30 16/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P1
Hoàn thành lớp học 5/5
127 21:00 15/01/2018 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
128 20:30 15/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
129 20:00 15/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 7 - Call an ambulance
Hoàn thành lớp học 5/5
130 22:00 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
131 21:30 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
132 21:00 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
133 20:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
134 20:00 10/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
135 19:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
136 22:00 09/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
137 21:30 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
138 21:00 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
139 20:00 09/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
140 19:30 09/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
141 21:30 08/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.10. School P1
Hoàn thành lớp học 5/5
142 21:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
143 20:30 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
144 20:00 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
145 19:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
146 22:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 9 - Something new to watch (p64-69)
Hoàn thành lớp học 5/5
147 21:30 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
148 21:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
149 20:30 05/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
150 19:30 05/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
151 21:30 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
152 21:00 04/01/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Michael and the red rug (P1)
Done! 5/5
153 20:30 04/01/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
154 20:00 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
155 19:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
156 21:30 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing
Done! 5/5
157 21:00 03/01/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
. 5/5
158 20:30 03/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Thank you teacher 5/5
159 20:00 03/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P2
Hoàn thành lớp học 5/5
160 22:00 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 7 - Will it really happen (p52-57)
I like studing with her. 5/5
161 20:30 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
162 20:00 29/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
163 19:30 29/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
164 21:30 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
165 21:00 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
166 20:30 28/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
167 20:00 28/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
168 19:30 28/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
169 21:30 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
170 21:00 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
171 20:30 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
172 20:00 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
173 19:30 22/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
174 21:30 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P2
Hoàn thành lớp học 5/5
175 21:00 20/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
176 20:30 20/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
... 5/5
177 20:00 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
178 21:30 19/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
179 21:00 19/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
180 20:30 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
181 20:00 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
182 20:30 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Done. Thanks 5/5
183 20:00 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
She is a good teacher 5/5
184 19:00 18/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
185 21:30 15/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 4 - Whose jacket is this? (p30-35)
She is a great teacher. 5/5
186 21:00 15/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
187 20:30 15/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
188 20:00 15/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
189 21:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
190 21:00 14/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
191 20:30 14/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P4
Hoàn thành lớp học 5/5
192 20:00 14/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
I like studing with her. 5/5
193 19:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
194 21:00 13/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Static Electricity
Hoàn thành lớp học 5/5
195 20:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
196 19:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
197 20:30 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
198 20:00 04/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
199 19:30 04/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
200 19:00 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
201 21:00 01/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
202 20:30 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
203 20:00 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
204 19:30 01/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
205 07:00 30/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
206 20:30 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
207 20:00 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
208 19:30 29/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
209 20:30 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
210 20:00 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
211 19:30 28/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P1
Hoàn thành lớp học 5/5
212 21:00 27/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
213 20:30 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
214 20:00 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
215 19:30 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P6
Hoàn thành lớp học 5/5
216 21:00 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
217 20:30 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
218 20:00 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
219 19:30 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
220 21:00 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
221 20:30 23/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
222 20:00 23/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
223 19:30 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
224 21:30 21/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 6 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
225 20:00 21/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
226 19:30 21/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
227 20:30 20/11/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
228 20:00 20/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
229 19:30 20/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
230 19:00 20/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
231 21:00 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:46. A day on the island
Hoàn thành lớp học 5/5
232 20:30 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:45. Treasure!
Hoàn thành lớp học 5/5
233 20:00 15/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 5 (p.44 - p.51)
Hoàn thành lớp học 5/5
234 19:30 15/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
235 21:00 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
236 20:30 14/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
237 20:00 14/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Hoàn thành lớp học 5/5
238 19:30 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
239 20:30 13/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
240 20:00 13/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
241 19:30 13/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
242 21:00 09/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
243 20:30 09/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
244 20:00 09/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
245 19:30 09/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
246 20:00 08/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
247 19:30 08/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
248 20:30 06/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
249 20:00 06/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
250 19:30 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
251 19:00 06/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Very good 5/5
252 21:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
253 20:30 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
254 20:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
255 19:30 03/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
256 21:00 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:44. On the sand and by the sea
Hoàn thành lớp học 5/5
257 20:30 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:43. My holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
258 19:30 01/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
259 21:00 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
260 20:30 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
261 20:00 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
262 19:30 31/10/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
263 20:30 26/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
264 19:30 26/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
265 21:00 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:42. An exciting week for Jane!
Hoàn thành lớp học 5/5
266 20:30 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:41. I had a great birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
267 20:00 25/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
268 19:30 25/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Very interesting 5/5
269 20:00 20/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:4. This is my mum
Hoàn thành lớp học 5/5
270 19:30 20/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P3
Hoàn thành lớp học 5/5
271 21:00 19/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
272 20:30 19/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
273 20:00 19/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
274 19:30 19/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
275 21:00 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:40. People who help us
Hoàn thành lớp học 5/5
276 20:30 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:39. We've got lots of things to do
Hoàn thành lớp học 5/5
277 20:00 18/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
278 19:30 18/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - Food Chains
Hoàn thành lớp học 5/5
279 21:00 17/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
280 20:30 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
281 20:00 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
282 19:30 17/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
283 20:30 16/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 8 - How much time have we got (p58-63)
she is very friendly 5/5
284 20:00 16/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
285 19:30 16/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
So interesting 5/5
286 19:00 16/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
287 21:00 13/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
288 20:00 13/10/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
289 19:30 13/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
290 21:00 12/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
291 20:30 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
292 20:00 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P1
Hoàn thành lớp học 5/5
293 19:30 12/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants and Sunlight
Hoàn thành lớp học 5/5
294 21:00 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:38. Playing and working
Hoàn thành lớp học 5/5
295 20:30 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
296 20:00 11/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Hoàn thành lớp học 5/5
297 19:30 11/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
298 21:00 10/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
299 20:30 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
300 20:00 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
301 19:30 10/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 3 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
302 20:00 09/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P3
Hoàn thành lớp học 5/5
303 19:30 09/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:0. Welcome (p2-3)
Hoàn thành lớp học 5/5
304 19:00 09/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
305 21:00 05/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
306 20:00 05/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
307 19:30 05/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
308 21:00 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:36. Could you do it?
Hoàn thành lớp học 5/5
309 20:30 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
310 20:00 04/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
311 19:30 04/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
312 21:00 03/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
313 20:30 03/10/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
314 20:00 03/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
315 20:00 29/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
316 19:30 29/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
317 21:00 28/09/2017 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
318 20:30 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P5
Hoàn thành lớp học 5/5
319 20:00 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P4
Hoàn thành lớp học 5/5
320 19:30 28/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
321 21:00 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:34. What did you do then?
Hoàn thành lớp học 5/5
322 20:30 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:33. Last weekend, last week
Hoàn thành lớp học 5/5
323 19:30 27/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
324 21:00 26/09/2017 SOLUTIONS UPPER-INTERMEDIATE
Unit:3. From cradle to grave
Hoàn thành lớp học 5/5
325 20:30 26/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:18. Time and work
Hoàn thành lớp học 5/5
326 20:00 26/09/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
327 19:30 26/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
328 20:30 25/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
329 20:00 25/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
330 19:30 25/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
331 19:00 25/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
332 19:30 22/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
333 19:00 22/09/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 4 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
334 20:00 21/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
335 19:30 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
336 19:00 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
337 21:00 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:32. Mary goes shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
338 20:30 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:31. Why is Sally crying?
Hoàn thành lớp học 5/5
339 20:00 20/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
340 19:30 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
341 19:00 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
342 20:30 19/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:17. A day's work
Hoàn thành lớp học 5/5
343 19:30 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
344 19:00 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
345 20:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
She is great teacher. 5/5
346 20:00 18/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
347 19:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
348 19:00 18/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
349 20:30 15/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
350 20:00 15/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
351 19:30 15/09/2017 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 4 - Numbers (p28-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
352 20:30 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
353 20:00 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
354 19:30 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
355 19:00 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
356 20:30 13/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:30. About me
Hoàn thành lớp học 5/5
357 20:00 13/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
358 19:30 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
359 19:00 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
360 20:30 12/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:16. Let's have a picnic!
Hoàn thành lớp học 5/5
361 20:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
362 19:30 12/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
363 19:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
364 20:00 11/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
365 19:30 11/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
366 19:00 11/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
367 20:00 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
368 19:30 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
369 19:00 08/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
370 21:00 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:29. About us
Hoàn thành lớp học 5/5
371 20:30 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:28. Our busy holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
372 20:00 06/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
373 19:00 06/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
374 20:30 05/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:15. What's for dinner?
Hoàn thành lớp học 5/5
375 20:00 05/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Hoàn thành lớp học 5/5
376 19:30 05/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
377 19:00 05/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
378 20:30 04/09/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:3. Town and country
Hoàn thành lớp học 5/5
379 20:00 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
380 19:30 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
381 20:30 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
382 20:00 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P5
Hoàn thành lớp học 5/5
383 19:30 31/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
384 21:00 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:27. Seeing differences
Hoàn thành lớp học 5/5
385 20:30 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
386 20:00 30/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
387 19:30 30/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
388 19:00 30/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
389 20:30 29/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:13. What horrible weather!
Hoàn thành lớp học 5/5
390 20:00 29/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
391 19:30 29/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
392 20:30 28/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
393 20:00 28/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
394 21:00 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:25. Which one is different?
Hoàn thành lớp học 5/5
395 20:30 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
396 20:00 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:57. Fascinating Facts
Hoàn thành lớp học 5/5
397 19:30 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
398 19:00 23/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
399 21:00 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
400 20:30 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
401 20:00 22/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
402 19:30 22/08/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
403 19:00 22/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
404 20:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
405 20:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
406 19:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
407 19:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
408 20:00 11/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:12. Who's got the red balloon?
Hoàn thành lớp học 5/5
409 19:30 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
410 19:00 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
411 21:00 10/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
412 20:30 10/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:6. Technology
Hoàn thành lớp học 5/5
413 20:00 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
414 19:30 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
415 19:00 10/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
416 21:00 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
417 20:30 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
418 20:00 09/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 3: What am I? (P1)
Good 5/5
419 19:30 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
420 19:00 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
421 21:00 07/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Good teacher 5/5
422 20:30 07/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:5. Gifts
Hoàn thành lớp học 5/5
423 20:00 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
424 19:30 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
425 19:00 07/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
426 20:30 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
427 20:00 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
428 19:30 03/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:10. Our families
Good 5/5
429 19:00 03/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
430 21:00 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
431 20:30 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:7. Moving and speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
432 20:00 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
433 19:30 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
434 19:00 01/08/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
435 20:30 31/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:7. Look, listen, smile, draw
Good teacher 5/5
436 20:00 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
437 19:30 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:70. Good manners
Hoàn thành lớp học 5/5
438 19:00 31/07/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
439 18:00 31/07/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
440 21:00 28/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Hoàn thành lớp học 5/5
441 20:30 28/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
442 20:00 28/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:6. My things
Hoàn thành lớp học 5/5
443 19:30 28/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
444 19:00 28/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
445 20:30 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
446 20:00 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
447 19:30 27/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
448 19:00 27/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
449 21:00 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
450 20:30 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
451 20:00 26/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
very good 5/5
452 19:30 26/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
very good 5/5
453 19:00 26/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
454 21:00 25/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
455 20:30 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
456 20:00 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
457 19:30 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
very good 5/5
458 19:00 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:9. Peppa Pig's Family Computer
very good 5/5
459 21:00 21/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:15. One, two, three animals
very good 5/5
460 20:30 21/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
461 20:00 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
462 19:30 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
very good 5/5
463 19:00 21/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:5. About animals
Hoàn thành lớp học 5/5
464 21:00 20/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
465 20:30 20/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
466 20:00 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
467 19:30 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
468 19:00 20/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Elizabeth C. De Guzman, She is very good, my daughter likes her. 5/5
469 21:00 19/07/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:1. The real you
Hoàn thành lớp học 5/5
470 20:30 19/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Friendly 5/5
471 20:00 19/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Elizabeth C. De Guzman, she good teacher for baby 5/5
472 19:30 19/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
473 21:00 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
474 20:30 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
475 20:00 14/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:23. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
476 19:30 14/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Perpect 5/5
477 19:00 14/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
478 21:00 13/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
479 20:30 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
480 20:00 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
481 19:30 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
482 19:00 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
483 21:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
484 20:30 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Review and Game
She's very funny. She teaches very well. I hope to have more lessons with her . 5/5
485 20:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
486 19:30 12/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
487 21:30 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:4. My friends and my pets
Hoàn thành lớp học 5/5
488 21:00 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:3. Spots and stripes
Hoàn thành lớp học 5/5
489 20:30 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
490 20:00 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
491 21:00 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P2
Good teacher 5/5
492 20:30 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
493 20:00 10/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
494 19:30 10/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Perpect 5/5
495 19:00 10/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
496 21:00 07/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
497 20:30 07/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
498 20:00 07/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
499 19:30 07/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
500 21:00 06/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
501 20:30 06/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
502 19:00 06/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
503 20:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
504 20:00 05/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
505 19:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
506 19:00 05/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
507 21:30 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:2. Wearing and carrying
Hoàn thành lớp học 5/5
508 21:00 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:1. Hello again
Hoàn thành lớp học 5/5
509 20:30 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Cô rất nhiệt tình, kiên trì với con 5/5
510 20:00 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
511 20:00 03/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Excellence 5/5
512 21:30 06/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:30. Basketball
Hoàn thành lớp học 5/5
513 21:00 06/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 5-6 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
514 20:30 06/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
515 20:00 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Heat Flow
Hoàn thành lớp học 5/5
516 19:30 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 5 - Earth's Resources
Hoàn thành lớp học 5/5
517 21:30 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
518 21:00 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
519 20:30 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
520 20:00 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
521 21:30 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.3. Trees P2
Very nice teacher with very interesting lesson! 5/5
522 21:00 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P3
Hoàn thành lớp học 5/5
523 20:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
524 20:00 04/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
525 19:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
526 19:00 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
527 21:30 03/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 46 - Have something done
Hoàn thành lớp học 5/5
528 21:00 03/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
529 20:30 03/01/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
530 20:00 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
531 21:00 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
532 20:30 22/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
533 20:00 22/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
534 19:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
535 18:30 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
536 20:30 21/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
537 20:00 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Good 4/5
538 19:30 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
539 19:00 21/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
540 18:30 21/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
541 21:30 20/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 45 - It is said that...
Hoàn thành lớp học 5/5
542 21:00 20/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
543 20:30 20/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
544 20:00 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
545 19:30 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
546 19:00 20/12/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
547 21:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
548 21:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 5 - The Future
Hoàn thành lớp học 5/5
549 20:30 16/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
550 20:00 16/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
551 19:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
552 19:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
553 21:00 14/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
554 20:30 14/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P3
Hoàn thành lớp học 5/5
555 20:00 14/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 44 - Passive 3
Hoàn thành lớp học 5/5
556 19:30 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
557 19:00 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
558 18:30 14/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
559 21:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
560 21:00 13/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3-4 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
561 20:30 13/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
562 20:00 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
563 19:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
564 21:30 12/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
565 20:30 12/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
566 21:30 09/12/2016 LET'S GO 2
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About 20 - 100
Hoàn thành lớp học 5/5
567 21:00 09/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
568 20:30 09/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
569 19:00 09/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
570 21:00 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
571 20:30 08/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
572 20:00 08/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
573 18:30 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
574 21:00 07/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 4 - Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
575 20:30 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
576 20:00 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
577 19:30 07/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
578 19:00 07/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
579 18:30 07/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
580 21:30 06/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 43 - Passive 2
Hoàn thành lớp học 5/5
581 21:00 06/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3 - The Weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
582 20:30 06/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
583 20:00 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
584 19:30 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
585 19:00 06/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
586 21:00 02/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
587 21:00 02/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
588 20:30 02/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
589 20:00 02/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 42 - Passive 1
Hoàn thành lớp học 5/5
590 19:30 02/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:02. Unit 2 - Training
Hoàn thành lớp học 5/5
591 19:00 02/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
592 21:00 01/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
593 20:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
594 20:00 01/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
595 18:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
596 21:00 30/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
597 20:30 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
598 20:00 30/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:43. English Education
Hoàn thành lớp học 5/5
599 19:30 30/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
600 19:00 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
601 18:30 30/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
602 21:00 28/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
603 20:30 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
604 20:00 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
605 19:30 28/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
606 21:00 26/11/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:5. My pets (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
607 20:30 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
608 20:00 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
609 21:00 25/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
610 20:30 25/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
611 20:00 25/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
612 19:30 25/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
613 19:00 25/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
614 20:30 24/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
615 20:00 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
616 19:30 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
617 19:00 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
good! 4/5
618 18:30 24/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
619 21:30 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 41 - Wish
Hoàn thành lớp học 5/5
620 21:00 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Introduction - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
621 20:30 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
622 20:00 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 21 - Will shall 1
Hoàn thành lớp học 5/5
623 19:30 22/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
624 19:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
i love you 5/5
625 20:30 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
626 20:00 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
627 19:30 18/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
628 19:00 18/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
629 18:30 18/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
630 21:00 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
631 20:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
632 20:00 17/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
633 18:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
634 21:00 16/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
635 20:30 16/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
636 20:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
637 19:30 16/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
638 19:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
very good! I love mrs Get 5/5
639 18:30 16/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
640 21:00 15/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 7 - 8 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Four
Hoàn thành lớp học 5/5
641 20:30 15/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
642 20:00 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
643 19:30 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
644 20:30 14/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
645 19:00 14/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
646 21:00 11/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 8 Work and Play
Hoàn thành lớp học 5/5
647 20:30 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Hoàn thành lớp học 5/5
648 20:00 11/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:40. Disaster
Hoàn thành lớp học 5/5
649 19:00 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
650 18:30 11/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
651 21:00 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
652 20:30 10/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
653 18:30 10/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
654 21:00 09/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
655 19:30 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
656 19:00 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
657 18:30 09/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
658 21:30 08/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 40 - If I had known
Hoàn thành lớp học 5/5
659 21:00 08/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
660 20:30 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
661 20:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
662 19:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
663 20:30 22/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:10. Unit 10 - I want to study
Hoàn thành lớp học 5/5
664 20:00 22/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
665 21:00 21/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
666 20:30 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
667 20:00 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
668 19:00 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 7 Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
669 18:30 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
670 21:00 20/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
671 20:30 20/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
672 20:00 20/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
673 18:30 20/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
674 21:00 19/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
675 20:30 19/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
676 20:00 19/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:30. Comedy Films
Hoàn thành lớp học 5/5
677 19:00 19/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
678 18:30 19/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
679 21:30 18/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 39 - If I knew I wish I knew
Hoàn thành lớp học 5/5
680 21:00 18/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
681 20:30 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
682 20:00 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
683 21:00 17/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
684 19:00 17/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
685 21:30 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
686 21:00 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
687 20:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 7 - Forces at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
688 20:00 13/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
689 18:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
690 21:30 12/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
691 20:30 12/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
692 20:00 12/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
693 19:00 12/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
694 18:30 12/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
695 21:30 11/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 38 - If I do and If I did
Hoàn thành lớp học 5/5
696 21:00 11/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
697 20:30 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
698 20:00 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
699 18:30 11/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
700 21:00 10/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
701 20:30 10/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
702 20:00 10/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
703 19:30 10/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
704 21:00 07/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
705 20:30 07/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
706 20:00 07/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
707 19:00 07/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
708 21:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
709 20:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 7 - Forces at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
710 20:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:15. Birthday Celebration
Hoàn thành lớp học 5/5
711 19:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
712 19:00 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
713 18:30 06/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
714 21:00 04/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
715 20:30 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
716 20:00 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
717 20:30 03/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
718 19:30 03/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
719 19:00 03/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
720 21:00 30/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
721 20:30 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
722 20:00 30/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
723 19:00 30/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
724 21:00 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 3 - Environments Change
Hoàn thành lớp học 5/5
725 20:30 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
726 20:00 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
727 18:30 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
728 20:30 28/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
729 20:00 28/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
730 19:00 28/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
731 18:30 28/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
732 21:30 27/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 37 - Can Could Would you
Hoàn thành lớp học 5/5
733 20:30 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
734 20:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
735 19:30 27/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
736 19:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
737 21:00 26/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
738 20:30 26/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
739 19:00 26/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
740 21:00 23/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 6 - Objects in Motion
Hoàn thành lớp học 5/5
741 20:30 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
742 20:00 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
743 19:00 23/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 6 People
Hoàn thành lớp học 5/5
744 21:00 22/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
745 20:30 22/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
746 20:00 22/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
747 19:30 22/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
748 18:30 22/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
749 21:00 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
fun teacher 5/5
750 20:30 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
751 20:00 21/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
752 19:00 21/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
753 18:30 21/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
754 21:30 20/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 36 - Would
Hoàn thành lớp học 5/5
755 21:00 20/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
756 20:30 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
757 20:00 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
758 21:00 19/09/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
759 20:30 19/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
760 18:00 19/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
761 21:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 6 - Objects in Motion
Hoàn thành lớp học 5/5
762 20:30 16/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
763 19:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
764 21:00 15/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
765 20:30 15/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
766 18:30 15/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
767 21:00 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Thank you teacher for the lesson! 5/5
768 20:30 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
769 19:00 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
770 18:30 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
771 21:30 13/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 35 - Had better
Hoàn thành lớp học 5/5
772 20:30 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
773 20:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
774 19:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
775 21:00 12/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
776 20:30 12/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
777 20:00 12/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
778 21:00 09/09/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
779 20:30 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
780 20:00 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
781 19:00 09/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
782 21:00 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
783 20:30 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
784 20:00 08/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
785 18:30 08/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
786 21:00 07/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
fun and cool teacher 5/5
787 20:00 07/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
788 19:00 07/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
789 18:30 07/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
790 21:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
791 20:30 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
792 20:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
793 19:00 06/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
794 18:30 06/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
795 20:30 05/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
796 20:00 05/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 5 - Earth's Resources
Hoàn thành lớp học 5/5
797 19:30 05/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
good 5/5
798 21:00 01/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
799 20:30 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
800 20:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
801 19:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
802 18:30 01/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
803 21:00 31/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
804 20:30 31/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
805 18:30 31/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
806 21:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
807 20:30 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
808 20:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
809 19:30 30/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
810 21:30 29/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
811 21:00 29/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
the lesson is good 5/5
812 20:30 29/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
813 21:00 26/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
814 20:30 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
815 20:00 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
816 19:30 26/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
817 19:00 26/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
818 20:00 25/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
819 19:30 25/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
820 19:00 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
821 18:30 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
822 21:00 24/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
823 20:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
824 20:00 24/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
825 19:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
826 18:30 24/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
827 21:00 22/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
828 20:30 22/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
829 20:00 22/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
830 19:00 22/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
831 21:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
832 20:30 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
833 20:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
834 18:30 19/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
835 21:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
836 20:00 18/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
837 19:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
838 18:30 18/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
839 21:30 17/08/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:03. Unit 3 - Please speak more slowly
Hoàn thành lớp học 5/5
840 21:00 17/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
841 20:30 17/08/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
842 21:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
843 20:30 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
844 20:00 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
845 19:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
846 19:00 16/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
847 18:30 16/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Two
Hoàn thành lớp học 5/5
848 21:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
849 20:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
850 21:30 12/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
851 21:00 12/08/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
852 20:00 12/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
853 18:30 12/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
854 21:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
855 21:00 11/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
856 20:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
857 20:00 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
858 19:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
859 19:00 11/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
good 5/5
860 18:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
861 21:30 10/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
862 21:00 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
863 20:30 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
864 20:00 10/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
865 18:30 10/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
866 21:30 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
867 21:00 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
868 20:30 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
869 20:00 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
870 19:30 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
871 19:00 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
good 5/5
872 18:30 09/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
873 19:00 08/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
874 21:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
875 21:00 05/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:13. Look at all the animals
Hoàn thành lớp học 5/5
876 20:00 05/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
877 18:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
878 21:00 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
879 19:30 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
880 19:00 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
881 18:30 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
882 21:30 03/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
883 21:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Awesome teacher! 5/5
884 20:30 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
885 20:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
886 18:30 03/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
887 21:00 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
888 20:00 02/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
889 19:30 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
890 19:00 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
891 18:30 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
892 21:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
893 20:30 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
894 20:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
895 19:30 01/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
896 19:00 01/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
897 21:00 29/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
898 20:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
899 20:00 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
900 19:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
901 19:00 29/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
902 21:00 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
903 20:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
904 20:00 28/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
905 19:30 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
906 19:00 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
907 18:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
908 21:00 27/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
909 20:30 27/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
910 20:00 27/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
911 18:30 27/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
912 21:00 26/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
913 20:30 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
914 20:00 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
915 19:30 26/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
916 19:00 26/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks - Review and correct homework
good 5/5
917 21:00 25/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
918 20:30 25/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
919 20:00 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Good 5/5
920 19:30 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
good 5/5
921 21:00 22/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
922 20:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
923 20:00 22/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
924 19:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
925 21:00 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
926 20:30 21/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
927 20:00 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
928 19:30 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
929 19:00 21/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
930 18:30 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
931 21:30 20/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
932 21:00 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
933 20:00 20/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
934 18:30 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
935 21:00 19/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
936 20:30 19/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
937 20:00 19/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
938 18:30 19/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
939 21:00 18/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
940 20:00 18/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
941 21:30 14/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
942 20:30 14/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
943 20:00 14/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
944 18:30 14/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
945 21:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
946 20:30 13/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
947 20:00 13/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
948 19:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
949 18:30 13/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
950 21:30 12/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
951 21:00 12/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
952 19:30 12/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
953 18:30 12/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
954 20:30 11/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
955 20:00 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Good 5/5
956 19:30 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
957 18:30 11/07/2016 LET'S GO 3
Unit:Unit 7 Occupations
Hoàn thành lớp học 5/5
958 21:00 08/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
959 20:30 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
960 20:00 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
961 19:00 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
962 18:30 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
963 21:00 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
964 20:30 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Hoàn thành lớp học 5/5
965 19:30 07/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
966 20:30 06/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
967 20:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
968 19:30 06/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
969 19:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
970 18:30 06/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
971 21:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
972 21:00 05/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
good 5/5
973 20:30 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
974 20:00 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
975 19:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
976 18:30 05/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part One
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
977 19:30 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
978 19:00 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
979 21:00 01/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 9
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
980 20:30 01/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
981 19:30 01/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
982 18:30 01/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
983 21:00 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Good 5/5
984 20:30 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
985 20:00 30/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
986 18:30 30/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
987 21:00 29/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
988 20:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
989 20:00 29/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
990 18:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
991 21:00 28/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
992 20:30 28/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
993 19:30 28/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
994 19:00 28/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
995 18:30 28/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
996 20:30 27/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
997 20:00 27/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
998 19:30 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
999 19:00 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
1000 21:30 24/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1001 21:00 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1002 20:30 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
1003 20:00 24/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1004 18:30 24/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1005 21:00 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1006 20:30 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
1007 20:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
1008 19:30 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1009 19:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1010 21:00 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1011 20:30 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
1012 20:00 22/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1013 19:30 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1014 19:00 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1015 18:30 22/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1016 21:00 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1017 20:30 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
1018 20:00 21/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1019 19:30 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1020 19:00 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1021 21:00 17/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
1022 20:30 17/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
1023 20:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1024 19:30 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with... - Review
Very Good teacher 5/5
1025 19:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Very Good teacher 5/5
1026 21:00 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Cô dạy nhiệt tình, khuyến khích học sinh nói nhiều 5/5
1027 20:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Excellence 5/5
1028 20:00 16/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1029 18:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1030 21:00 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Very good 5/5
1031 20:30 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1032 20:00 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1033 19:30 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1034 19:00 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1035 18:30 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1036 21:00 14/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
1037 20:30 14/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1038 20:00 14/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link - Review
Good 5/5
1039 19:30 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1040 19:00 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1041 20:30 13/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1042 20:00 13/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1043 19:30 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1044 19:00 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1045 21:00 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1046 20:30 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1047 20:00 10/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1048 19:30 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1049 19:00 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1050 18:30 10/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1051 21:30 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Very Good teacher 5/5
1052 21:00 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Very Good teacher 5/5
1053 18:30 09/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
1054 20:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1055 20:00 08/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
5 5/5
1056 19:00 08/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1057 18:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
1058 21:00 07/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1059 20:30 07/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
1060 20:00 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Very Good teacher 5/5
1061 19:30 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Very Good teacher 5/5
1062 21:00 06/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1063 20:30 06/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1064 19:30 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1065 19:00 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1066 22:00 02/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
1067 21:30 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape - Review
Very Good teacher 5/5
1068 21:00 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Very Good teacher 5/5
1069 20:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1070 20:00 02/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1071 19:30 02/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1072 18:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1073 21:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1074 20:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1075 19:30 01/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1076 19:00 01/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1077 18:30 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
1078 21:30 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Very Good teacher 5/5
1079 21:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Very Good teacher 5/5
1080 20:30 31/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1081 20:00 31/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1082 19:30 31/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1083 19:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1084 21:00 30/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
1085 20:30 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Very Good teacher 5/5
1086 20:00 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1087 21:00 27/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
1088 20:30 27/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1089 20:00 27/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1090 22:00 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:08. Amusement Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
1091 21:30 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:07. Advertisements
Hoàn thành lớp học 5/5
1092 21:00 26/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Very Good teacher 5/5
1093 20:30 26/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1094 20:00 26/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1095 18:30 26/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1096 21:00 25/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
1097 20:30 25/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1098 20:00 25/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1099 18:30 25/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1100 21:00 24/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1101 20:30 24/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1102 20:00 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Good 5/5
1103 18:30 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1104 21:30 23/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
1105 21:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
1106 20:30 23/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
1107 19:30 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1108 19:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
1109 21:30 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1110 21:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Very Good teacher 5/5
1111 20:30 20/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
1112 20:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1113 19:00 20/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1114 22:00 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
1115 21:30 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
1116 21:00 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1117 20:30 19/05/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
1118 20:00 19/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1119 19:30 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1120 21:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
1121 21:00 18/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Very Good teacher 5/5
1122 20:30 18/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1123 20:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
1124 19:30 18/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1125 19:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1126 18:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
1127 21:30 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1128 21:00 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1129 20:30 17/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1130 21:30 12/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Excellent teacher! Thanks 5/5
1131 21:00 12/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1132 20:30 12/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1133 20:00 12/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1134 21:00 11/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Very Good teacher 5/5
1135 20:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 2 - Playtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1136 20:00 11/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1137 18:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1138 21:30 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1139 21:00 10/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Very Good teacher 5/5
1140 20:30 10/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1141 20:00 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1142 21:30 09/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Very Good teacher 5/5
1143 21:00 09/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1144 20:30 09/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1145 22:00 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1146 21:30 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
1147 21:00 06/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1148 20:30 06/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1149 20:00 06/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1150 21:00 05/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1151 20:30 05/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1152 20:00 05/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1153 18:30 05/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1154 21:00 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1155 20:30 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1156 20:00 04/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
I enjoyed the class 5/5
1157 18:30 04/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1158 21:00 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1159 20:30 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1160 21:00 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1161 20:30 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1162 20:00 02/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
good 4/5
1163 21:00 29/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1164 20:30 29/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1165 20:00 29/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
1166 21:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1167 20:30 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1168 20:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1169 19:30 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1170 19:00 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1171 21:00 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1172 20:30 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1173 20:00 26/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Good 1/5
1174 21:00 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1175 20:30 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1176 19:30 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1177 19:00 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1178 21:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1179 21:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1180 20:30 22/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1181 20:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1182 19:30 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1183 19:00 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1184 18:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1185 21:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1186 21:00 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1187 20:30 20/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1188 20:00 20/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1189 18:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1190 21:30 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1191 21:00 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1192 20:30 19/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1193 20:00 19/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1194 19:30 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1195 19:00 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Very Good teacher 5/5
1196 21:30 18/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
1197 21:00 18/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1198 20:00 18/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
1199 21:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1200 21:00 15/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1201 20:30 15/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1202 19:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1203 19:00 15/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1204 21:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1205 21:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1206 20:30 14/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1207 20:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Good 5/5
1208 19:30 14/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Đường truyền internet kém, đồng thời là buổi đầu học theo phương pháp này, nên chất lượng buổi học chưa tốt. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh không được nhiều. 3/5
1209 18:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1210 21:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Very Good teacher 5/5
1211 21:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1212 20:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1213 20:00 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1214 19:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1215 18:30 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1216 21:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1217 21:00 12/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Very Good teacher 5/5
1218 20:30 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1219 20:00 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1220 19:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1221 21:30 11/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1222 21:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1223 20:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1224 20:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1225 19:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
ok 3/5
1226 21:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
1227 20:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1228 20:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Excellent teacher! Thanks 5/5
1229 19:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Excellent! 5/5
1230 19:00 08/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1231 18:30 08/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1232 22:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
very good 5/5
1233 21:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1234 21:00 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1235 20:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Good 5/5
1236 19:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent! 5/5
1237 18:30 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1238 21:30 06/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1239 21:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1240 20:30 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1241 20:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Very good! 5/5
1242 18:30 06/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1243 21:00 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
The teacher is excellent! 5/5
1244 20:30 05/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1245 20:00 05/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Good 5/5
1246 18:30 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1247 21:00 04/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1248 20:30 04/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1249 20:00 04/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1250 21:30 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1251 21:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1252 20:30 01/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1253 20:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Very Good teacher 5/5
1254 19:30 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Excellent! 5/5
1255 19:00 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1256 21:30 31/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1257 21:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Excellent teacher! Thanks 5/5
1258 20:30 31/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1259 20:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Good 5/5
1260 19:30 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
1261 18:30 31/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1262 21:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1263 21:00 30/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1264 20:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1265 20:00 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1266 19:30 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1267 18:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1268 21:30 29/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Cô giáo dạy rất nhiệt tình và thường xuyên sửa lỗi cho học viên 5/5
1269 21:00 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1270 20:30 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1271 20:00 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Cô dạy hay 5/5
1272 19:30 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Excellent teacher! Thanks 5/5
1273 19:00 29/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1274 21:30 28/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1275 21:00 28/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Excellent teacher! Thanks 5/5
1276 20:30 28/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1277 21:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1278 21:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1279 20:00 23/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1280 19:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
1281 18:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1282 21:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1283 21:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Excellent teacher! Thanks 5/5
1284 20:30 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Very good! 5/5
1285 20:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Cô dạy hay 5/5
1286 19:30 22/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1287 19:00 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1288 18:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1289 21:30 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1290 21:00 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1291 20:30 21/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1292 20:00 19/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1293 22:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1294 21:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô Bet dạy rất hay 5/5
1295 21:00 18/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Excellent! 5/5
1296 20:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Excellent teacher 5/5
1297 20:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Excellent teacher! Thanks 5/5
1298 18:30 18/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1299 21:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1300 21:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
1301 20:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1302 20:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Good 5/5
1303 18:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Excellent teacher! 5/5
1304 18:00 17/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1305 22:30 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 5 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1306 22:00 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1307 21:30 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1308 21:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1309 20:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Wonderful 5/5
1310 20:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1311 19:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Excellent teacher! Thanks 5/5
1312 19:00 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1313 21:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1314 21:00 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1315 20:30 15/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1316 20:00 15/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Good 5/5
1317 18:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1318 18:00 15/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1319 22:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
1320 21:30 14/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1321 21:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1322 20:30 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Wonderful 5/5
1323 20:00 14/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1324 22:00 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1325 21:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1326 21:00 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1327 20:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent teacher 5/5
1328 18:30 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1329 21:30 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Excellent teacher! Thanks 5/5
1330 21:00 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1331 20:30 10/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1332 20:00 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Good 5/5
1333 18:30 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1334 18:00 10/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1335 21:30 09/03/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
1336 21:00 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1337 20:30 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Excellent! 5/5
1338 19:30 09/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1339 19:00 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Excellent! 5/5
1340 18:30 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1341 14:00 09/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1342 22:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1343 21:30 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1344 21:00 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1345 20:30 08/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1346 20:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Good 5/5
1347 19:30 08/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Very good! 5/5
1348 18:30 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1349 18:00 08/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1350 21:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
1351 21:00 07/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1352 20:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1353 20:00 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1354 22:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1355 21:00 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1356 20:30 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1357 20:00 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent teacher 5/5
1358 19:30 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Excellent teacher! Thanks 5/5
1359 18:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1360 21:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1361 21:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1362 20:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1363 20:00 03/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Good 5/5
1364 19:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1365 18:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1366 18:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1367 21:30 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1368 21:00 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1369 20:30 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent! 5/5
1370 20:00 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Excellent teacher! Thanks 5/5
1371 19:30 02/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1372 18:30 02/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1373 21:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1374 20:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1375 20:00 01/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Âm 5/5
1376 18:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1377 18:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1378 21:30 29/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Awesome! 5/5
1379 21:00 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Hoàn thành lớp học 5/5
1380 20:30 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
1381 20:00 29/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1382 21:30 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1383 21:00 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1384 20:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent teacher 5/5
1385 19:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1386 18:30 26/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1387 21:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1388 20:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1389 20:00 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Âm tiết 5/5
1390 19:30 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Excellent teacher! Thanks 5/5
1391 18:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1392 18:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1393 21:30 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1394 21:00 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1395 20:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1396 20:00 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Excellent! 5/5
1397 19:30 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1398 18:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1399 21:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1400 20:00 23/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Âm 5/5
1401 19:30 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1402 19:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Friendly teacher, loudly and clearly pronunciation. 4/5
1403 18:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1404 14:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1405 21:30 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1406 21:00 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1407 20:30 22/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1408 20:00 22/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent! 5/5
1409 19:30 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1410 19:00 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1411 20:30 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Excellent teacher 5/5
1412 20:00 19/02/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
cô dạy khá tốt 4/5
1413 19:00 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1414 18:30 19/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1415 19:00 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1416 18:30 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1417 18:00 18/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Excellent teacher! Thanks 5/5
1418 21:30 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1419 21:00 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1420 20:30 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Awesome! 5/5
1421 19:00 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1422 18:30 16/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1423 21:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1424 20:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Cách thức làm việc 5/5
1425 19:30 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Awesome! 5/5
1426 18:00 15/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1427 20:30 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Excellent teacher 5/5
1428 20:00 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
1429 21:30 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1430 21:00 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1431 20:30 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Excellent teacher 5/5
1432 20:00 05/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1433 19:00 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1434 20:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1435 20:00 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Cách thức làm việc 5/5
1436 19:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Awesome! 5/5
1437 18:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1438 16:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:17. Globalization at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1439 21:30 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1440 21:00 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1441 20:30 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1442 20:00 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1443 18:30 03/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1444 21:00 02/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1445 20:00 02/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cách thức làm việc 5/5
1446 21:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
1447 20:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1448 21:30 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1449 21:00 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1450 20:30 29/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1451 20:00 29/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1452 18:30 29/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1453 20:00 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1454 18:30 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1455 21:30 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1456 21:00 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1457 20:30 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
1458 20:00 27/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1459 19:00 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1460 22:30 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Cách thức làm việc 5/5
1461 21:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1462 20:30 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1463 19:30 26/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1464 19:00 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
1465 18:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1466 21:30 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1467 21:00 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1468 20:30 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1469 20:00 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1470 19:00 25/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1471 20:30 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Awesome! 5/5
1472 20:00 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1473 22:30 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1474 22:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1475 21:30 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1476 21:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1477 20:00 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Cách làm việc 5/5
1478 21:30 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1479 21:00 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1480 20:30 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1481 20:00 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1482 19:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1483 18:30 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1484 18:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Awesome! 5/5
1485 21:00 19/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1486 20:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1487 19:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1488 21:30 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1489 21:00 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1490 21:00 15/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1491 20:30 15/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Excellent teacher 5/5
1492 21:00 14/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cô giáo dạy tuyệt với! 5/5
1493 20:00 14/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1494 21:00 13/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1495 20:30 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
1496 20:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Cách làm việc 5/5
1497 19:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Tớ rất thích học cô Bet 5/5
1498 18:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Very good! 5/5
1499 20:00 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1500 19:30 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1501 20:30 11/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1502 20:00 11/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1503 20:00 09/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Giáo viên dạy tuyệt vời! 5/5
1504 09:00 08/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5