img_4009_171229073904

Thông tin giáo viên

Đánh giá: ( 1375 reviews )
Họ và tên: Elizabeth C. De Guzman
Giới tính: Nữ
Kỹ năng: ENGLISH FOR KIDSDAILY CONVERSATIONENGLISH BEGINNERS

Xin chào! Hãy gọi tôi là cô giáo Bet, tôi đã dạy Tiếng Anh được hơn 1 năm rồi và tôi muốn tiếp tục niềm đam mê đó. Với tôi, nó như 1 đặc ân khi được chia sẻ hiểu biết cũng như kỹ năng của mình bằng ngôn ngữ Anh. Tôi rất vui khi được góp sức trong việc nâng cao trình độ của học viên.

====

Hello there. My name is Teacher BET, I have been teaching English online for 3years. I've taught students from beginner to advanced levels.  I enjoy hanging out with my son, family, and friends.  For me, it's always a pleasure to share my knowledge and skills with other people. 

I ensure that my students will enjoy their classes and learn to love English. Let’s learn English together!   I hope to see you in my class!  Bye!

I have have been teaching English online ( phone and video ) for the 3 years.  I've taught students from beginner to advanced levels.  My student's age ranges from 7 yrs old to 50 yrs. old. (students and professionals). Many of my students passed the entrance exams to different Universities abroad and for their career advancement.  

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
STT Thời gian Bài học Nội dung đánh giá Điểm đánh giá
1 22:00 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
2 21:30 10/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
3 21:00 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
4 20:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
5 20:00 10/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
6 19:30 10/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
7 22:00 09/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
8 21:30 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
9 21:00 09/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
10 20:00 09/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
11 19:30 09/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.5. Beach P1
Hoàn thành lớp học 5/5
12 21:30 08/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.10. School P1
Hoàn thành lớp học 5/5
13 21:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
14 20:30 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
15 20:00 08/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
16 19:00 08/01/2018 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
17 22:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 9 - Something new to watch (p64-69)
Hoàn thành lớp học 5/5
18 21:30 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
19 21:00 05/01/2018 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
20 20:30 05/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
21 19:30 05/01/2018 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
22 21:30 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
23 21:00 04/01/2018 Cambridge Flyers (Module 2)
Unit:Storyfun 6: Michael and the red rug (P1)
Done! 5/5
24 20:30 04/01/2018 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
25 20:00 04/01/2018 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
26 19:30 04/01/2018 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Hoàn thành lớp học 5/5
27 21:30 03/01/2018 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:16. I wish I could be more outgoing
Done! 5/5
28 21:00 03/01/2018 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
. 5/5
29 20:30 03/01/2018 FREE TALK
Unit:Free talk
Thank you teacher 5/5
30 20:00 03/01/2018 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P2
Hoàn thành lớp học 5/5
31 22:00 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 7 - Will it really happen (p52-57)
I like studing with her. 5/5
32 20:30 29/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
33 20:00 29/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
34 19:30 29/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
35 21:30 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:10. Our Agenda for Today
Hoàn thành lớp học 5/5
36 21:00 28/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
37 20:30 28/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
38 20:00 28/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:3. Dentist's Trip
Hoàn thành lớp học 5/5
39 19:30 28/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
40 21:30 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
41 21:00 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
42 20:30 22/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
43 20:00 22/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
44 19:30 22/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
45 21:30 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.6. In the Sky P2
Hoàn thành lớp học 5/5
46 21:00 20/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
47 20:30 20/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
... 5/5
48 20:00 20/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
49 21:30 19/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
50 21:00 19/12/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
51 20:30 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
52 20:00 19/12/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:27. Arguments
Hoàn thành lớp học 5/5
53 20:30 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Done. Thanks 5/5
54 20:00 18/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
She is a good teacher 5/5
55 19:00 18/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
56 21:30 15/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 4 - Whose jacket is this? (p30-35)
She is a great teacher. 5/5
57 21:00 15/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 4 - Electromagnets
Hoàn thành lớp học 5/5
58 20:30 15/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
59 20:00 15/12/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
60 21:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 3 - Electricity Circuits
Hoàn thành lớp học 5/5
61 21:00 14/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
62 20:30 14/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P4
Hoàn thành lớp học 5/5
63 20:00 14/12/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
I like studing with her. 5/5
64 19:30 14/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
65 21:00 13/12/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 2 - Static Electricity
Hoàn thành lớp học 5/5
66 20:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
67 19:30 13/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
68 20:30 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
69 20:00 04/12/2017 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
70 19:30 04/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
71 19:00 04/12/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Hoàn thành lớp học 5/5
72 21:00 01/12/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:20. Where?
Hoàn thành lớp học 5/5
73 20:30 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
74 20:00 01/12/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
75 19:30 01/12/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
76 07:00 30/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
77 20:30 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
78 20:00 29/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
79 19:30 29/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
80 20:30 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
81 20:00 28/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:23. Air travel
Hoàn thành lớp học 5/5
82 19:30 28/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P1
Hoàn thành lớp học 5/5
83 21:00 27/11/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
84 20:30 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
85 20:00 27/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
86 19:30 27/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 3
Unit:3.1 How we make Products P6
Hoàn thành lớp học 5/5
87 21:00 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
88 20:30 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
89 20:00 24/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
90 19:30 24/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
91 21:00 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 5 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
92 20:30 23/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
93 20:00 23/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
94 19:30 23/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
95 21:30 21/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 6 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
96 20:00 21/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
97 19:30 21/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
98 20:30 20/11/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
Hoàn thành lớp học 5/5
99 20:00 20/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P3
Hoàn thành lớp học 5/5
100 19:30 20/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 6 - Lesson 5 - Electrical Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
101 19:00 20/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Hoàn thành lớp học 5/5
102 21:00 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:46. A day on the island
Hoàn thành lớp học 5/5
103 20:30 15/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:45. Treasure!
Hoàn thành lớp học 5/5
104 20:00 15/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 5 (p.44 - p.51)
Hoàn thành lớp học 5/5
105 19:30 15/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
106 21:00 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
107 20:30 14/11/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
108 20:00 14/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Hoàn thành lớp học 5/5
109 19:30 14/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
110 20:30 13/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
111 20:00 13/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
112 19:30 13/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
Hoàn thành lớp học 5/5
113 21:00 09/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
114 20:30 09/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
115 20:00 09/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Hoàn thành lớp học 5/5
116 19:30 09/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
117 20:00 08/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
118 19:30 08/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
119 20:30 06/11/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
120 20:00 06/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
121 19:30 06/11/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
122 19:00 06/11/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Very good 5/5
123 21:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
124 20:30 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
125 20:00 03/11/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
126 19:30 03/11/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
127 21:00 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:44. On the sand and by the sea
Hoàn thành lớp học 5/5
128 20:30 01/11/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:43. My holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
129 19:30 01/11/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
130 21:00 31/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
131 20:30 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
Hoàn thành lớp học 5/5
132 20:00 31/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
133 19:30 31/10/2017 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Hoàn thành lớp học 5/5
134 20:30 26/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
135 19:30 26/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
136 21:00 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:42. An exciting week for Jane!
Hoàn thành lớp học 5/5
137 20:30 25/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:41. I had a great birthday!
Hoàn thành lớp học 5/5
138 20:00 25/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
139 19:30 25/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Very interesting 5/5
140 20:00 20/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:4. This is my mum
Hoàn thành lớp học 5/5
141 19:30 20/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P3
Hoàn thành lớp học 5/5
142 21:00 19/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
143 20:30 19/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
144 20:00 19/10/2017 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
145 19:30 19/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
146 21:00 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:40. People who help us
Hoàn thành lớp học 5/5
147 20:30 18/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:39. We've got lots of things to do
Hoàn thành lớp học 5/5
148 20:00 18/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
149 19:30 18/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - Food Chains
Hoàn thành lớp học 5/5
150 21:00 17/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
151 20:30 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
152 20:00 17/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
153 19:30 17/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:3. I can ride a bike
Hoàn thành lớp học 5/5
154 20:30 16/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 8 - How much time have we got (p58-63)
she is very friendly 5/5
155 20:00 16/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
156 19:30 16/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
So interesting 5/5
157 19:00 16/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P5
Hoàn thành lớp học 5/5
158 21:00 13/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
159 20:00 13/10/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
160 19:30 13/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
161 21:00 12/10/2017 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
162 20:30 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
163 20:00 12/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P1
Hoàn thành lớp học 5/5
164 19:30 12/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants and Sunlight
Hoàn thành lớp học 5/5
165 21:00 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:38. Playing and working
Hoàn thành lớp học 5/5
166 20:30 11/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:37. Mr Must changes his job
Hoàn thành lớp học 5/5
167 20:00 11/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:1. My birthday (p4-11)
Hoàn thành lớp học 5/5
168 19:30 11/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
169 21:00 10/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
170 20:30 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
171 20:00 10/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
172 19:30 10/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 7 - Lesson 3 - Motors and Generators
Hoàn thành lớp học 5/5
173 20:00 09/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.8. In the mountains P3
Hoàn thành lớp học 5/5
174 19:30 09/10/2017 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:0. Welcome (p2-3)
Hoàn thành lớp học 5/5
175 19:00 09/10/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
176 21:00 05/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
177 20:00 05/10/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
178 19:30 05/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
179 21:00 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:36. Could you do it?
Hoàn thành lớp học 5/5
180 20:30 04/10/2017 Cambridge Movers (Module 3)
Unit:35. What a morning!
Hoàn thành lớp học 5/5
181 20:00 04/10/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
182 19:30 04/10/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
183 21:00 03/10/2017 FAMILY AND FRIENDS 4
Unit:Unit 5 - Go back to the roundabout (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
184 20:30 03/10/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:19. Answer my questions
Hoàn thành lớp học 5/5
185 20:00 03/10/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
186 20:00 29/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
187 19:30 29/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
188 21:00 28/09/2017 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
189 20:30 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P5
Hoàn thành lớp học 5/5
190 20:00 28/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P4
Hoàn thành lớp học 5/5
191 19:30 28/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
192 21:00 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:34. What did you do then?
Hoàn thành lớp học 5/5
193 20:30 27/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:33. Last weekend, last week
Hoàn thành lớp học 5/5
194 19:30 27/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:55. Environment
Hoàn thành lớp học 5/5
195 21:00 26/09/2017 SOLUTIONS UPPER-INTERMEDIATE
Unit:3. From cradle to grave
Hoàn thành lớp học 5/5
196 20:30 26/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:18. Time and work
Hoàn thành lớp học 5/5
197 20:00 26/09/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
198 19:30 26/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
199 20:30 25/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
200 20:00 25/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
201 19:30 25/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
202 19:00 25/09/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
203 19:30 22/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
204 19:00 22/09/2017 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 4 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
205 20:00 21/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
206 19:30 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 4 - Lesson 1 - Weathering
Hoàn thành lớp học 5/5
207 19:00 21/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 8 - Light
Hoàn thành lớp học 5/5
208 21:00 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:32. Mary goes shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
209 20:30 20/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:31. Why is Sally crying?
Hoàn thành lớp học 5/5
210 20:00 20/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
211 19:30 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
212 19:00 20/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
213 20:30 19/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:17. A day's work
Hoàn thành lớp học 5/5
214 19:30 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
215 19:00 19/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
216 20:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
She is great teacher. 5/5
217 20:00 18/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
218 19:30 18/09/2017 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:5. We've got English
Hoàn thành lớp học 5/5
219 19:00 18/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 4 - Metamorphic Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
220 20:30 15/09/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
221 20:00 15/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
222 19:30 15/09/2017 LET'S GO 0 - BEGIN
Unit:Unit 4 - Numbers (p28-35)
Hoàn thành lớp học 5/5
223 20:30 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P3
Hoàn thành lớp học 5/5
224 20:00 14/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P2
Hoàn thành lớp học 5/5
225 19:30 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 3 - Sedimentary Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
226 19:00 14/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
227 20:30 13/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:30. About me
Hoàn thành lớp học 5/5
228 20:00 13/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P1
Hoàn thành lớp học 5/5
229 19:30 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 2 - Igneous Rocks
Hoàn thành lớp học 5/5
230 19:00 13/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
231 20:30 12/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:16. Let's have a picnic!
Hoàn thành lớp học 5/5
232 20:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
233 19:30 12/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
234 19:00 12/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
235 20:00 11/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
236 19:30 11/09/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
237 19:00 11/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
238 20:00 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
239 19:30 08/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
240 19:00 08/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
241 21:00 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:29. About us
Hoàn thành lớp học 5/5
242 20:30 06/09/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:28. Our busy holidays
Hoàn thành lớp học 5/5
243 20:00 06/09/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
244 19:00 06/09/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
245 20:30 05/09/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:15. What's for dinner?
Hoàn thành lớp học 5/5
246 20:00 05/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Hoàn thành lớp học 5/5
247 19:30 05/09/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
248 19:00 05/09/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 4 - Adaptations
Hoàn thành lớp học 5/5
249 20:30 04/09/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:3. Town and country
Hoàn thành lớp học 5/5
250 20:00 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
251 19:30 04/09/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
252 20:30 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.5. Camouflage P1
Hoàn thành lớp học 5/5
253 20:00 31/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P5
Hoàn thành lớp học 5/5
254 19:30 31/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - Changes
Hoàn thành lớp học 5/5
255 21:00 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:27. Seeing differences
Hoàn thành lớp học 5/5
256 20:30 30/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:26. Guess who lives here?
Hoàn thành lớp học 5/5
257 20:00 30/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
258 19:30 30/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.9. Cities P3
Hoàn thành lớp học 5/5
259 19:00 30/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 7 - Energy
Hoàn thành lớp học 5/5
260 20:30 29/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:13. What horrible weather!
Hoàn thành lớp học 5/5
261 20:00 29/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
262 19:30 29/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - Each Other
Hoàn thành lớp học 5/5
263 20:30 28/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Ecosystems
Hoàn thành lớp học 5/5
264 20:00 28/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
265 21:00 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:25. Which one is different?
Hoàn thành lớp học 5/5
266 20:30 23/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
267 20:00 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:57. Fascinating Facts
Hoàn thành lớp học 5/5
268 19:30 23/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
269 19:00 23/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
270 21:00 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:12. A journey into space
Hoàn thành lớp học 5/5
271 20:30 22/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:11. Visiting different places
Hoàn thành lớp học 5/5
272 20:00 22/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
273 19:30 22/08/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: My friend Meg! (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
274 19:00 22/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 2 - Lesson 0 - Starter
Hoàn thành lớp học 5/5
275 20:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
276 20:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
277 19:30 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:21. Adventures
Hoàn thành lớp học 5/5
278 19:00 21/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:44. Crime
Hoàn thành lớp học 5/5
279 20:00 11/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:12. Who's got the red balloon?
Hoàn thành lớp học 5/5
280 19:30 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:47. Divorce
Hoàn thành lớp học 5/5
281 19:00 11/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
282 21:00 10/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
283 20:30 10/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:6. Technology
Hoàn thành lớp học 5/5
284 20:00 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P4
Hoàn thành lớp học 5/5
285 19:30 10/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
286 19:00 10/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
287 21:00 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
288 20:30 09/08/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:21. Here and there in town
Hoàn thành lớp học 5/5
289 20:00 09/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:Storyfun 3: What am I? (P1)
Good 5/5
290 19:30 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 5 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
291 19:00 09/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
292 21:00 07/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:11. Whose is it?
Good teacher 5/5
293 20:30 07/08/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:5. Gifts
Hoàn thành lớp học 5/5
294 20:00 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
295 19:30 07/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:60. Fears
Hoàn thành lớp học 5/5
296 19:00 07/08/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Microorganisms
Hoàn thành lớp học 5/5
297 20:30 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P3
Hoàn thành lớp học 5/5
298 20:00 03/08/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P2
Hoàn thành lớp học 5/5
299 19:30 03/08/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:10. Our families
Good 5/5
300 19:00 03/08/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
301 21:00 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:8. School subjects
Hoàn thành lớp học 5/5
302 20:30 01/08/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:7. Moving and speaking
Hoàn thành lớp học 5/5
303 20:00 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
304 19:30 01/08/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
305 19:00 01/08/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
306 20:30 31/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:7. Look, listen, smile, draw
Good teacher 5/5
307 20:00 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Hoàn thành lớp học 5/5
308 19:30 31/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:70. Good manners
Hoàn thành lớp học 5/5
309 19:00 31/07/2017 SCIENCE - GRADE 4
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Food Webs
Hoàn thành lớp học 5/5
310 18:00 31/07/2017 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 11 - I like monkeys
Hoàn thành lớp học 5/5
311 21:00 28/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:6. Animals and aliens
Hoàn thành lớp học 5/5
312 20:30 28/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
313 20:00 28/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:6. My things
Hoàn thành lớp học 5/5
314 19:30 28/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:35. Charities
Hoàn thành lớp học 5/5
315 19:00 28/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
316 20:30 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
317 20:00 27/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P3
Hoàn thành lớp học 5/5
318 19:30 27/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
319 19:00 27/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
320 21:00 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P2)
Hoàn thành lớp học 5/5
321 20:30 26/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:Storyfun 4: Rabbit and Cocketta Bird (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
322 20:00 26/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
very good 5/5
323 19:30 26/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:2. Numbers, numbers, numbers
very good 5/5
324 19:00 26/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 6 - Matter
Hoàn thành lớp học 5/5
325 21:00 25/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:Storyfun 1: Ben's wishes (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
326 20:30 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
327 20:00 25/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
328 19:30 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:1. George's First Day at the Playgroup
very good 5/5
329 19:00 25/07/2017 PEPPA PIG SERIES
Unit:9. Peppa Pig's Family Computer
very good 5/5
330 21:00 21/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:15. One, two, three animals
very good 5/5
331 20:30 21/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
332 20:00 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
333 19:30 21/07/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends
very good 5/5
334 19:00 21/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:5. About animals
Hoàn thành lớp học 5/5
335 21:00 20/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
336 20:30 20/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
337 20:00 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P2
Hoàn thành lớp học 5/5
338 19:30 20/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.3. Sunny and Rainy P1
Hoàn thành lớp học 5/5
339 19:00 20/07/2017 Cambridge Starters (Module 1)
Unit:4. Red, blue and yellow
Elizabeth C. De Guzman, She is very good, my daughter likes her. 5/5
340 21:00 19/07/2017 SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE
Unit:1. The real you
Hoàn thành lớp học 5/5
341 20:30 19/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Friendly 5/5
342 20:00 19/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Elizabeth C. De Guzman, she good teacher for baby 5/5
343 19:30 19/07/2017 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
344 21:00 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
345 20:30 14/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
346 20:00 14/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:23. At our school
Hoàn thành lớp học 5/5
347 19:30 14/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Perpect 5/5
348 19:00 14/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:24. Travelling, texting, phoning
Hoàn thành lớp học 5/5
349 21:00 13/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
350 20:30 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
351 20:00 13/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P3
Hoàn thành lớp học 5/5
352 19:30 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
353 19:00 13/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
354 21:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Test and Exam
Hoàn thành lớp học 5/5
355 20:30 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:Review and Game
She's very funny. She teaches very well. I hope to have more lessons with her . 5/5
356 20:00 12/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:8. The hottest and coldest places
Hoàn thành lớp học 5/5
357 19:30 12/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
358 21:30 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:4. My friends and my pets
Hoàn thành lớp học 5/5
359 21:00 11/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:3. Spots and stripes
Hoàn thành lớp học 5/5
360 20:30 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P2
Hoàn thành lớp học 5/5
361 20:00 11/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
362 21:00 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P2
Good teacher 5/5
363 20:30 10/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.7. Farms P1
Hoàn thành lớp học 5/5
364 20:00 10/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
365 19:30 10/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Perpect 5/5
366 19:00 10/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:23. The world around us
Hoàn thành lớp học 5/5
367 21:00 07/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Very good 5/5
368 20:30 07/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
369 20:00 07/07/2017 Cambridge Starters (Module 2)
Unit:Storyfun 5: Sam's sandcastle (P1)
Hoàn thành lớp học 5/5
370 19:30 07/07/2017 Cambridge Movers (Module 2)
Unit:22. A trip to the city
Hoàn thành lớp học 5/5
371 21:00 06/07/2017 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
372 20:30 06/07/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.1. Electricity P1
Hoàn thành lớp học 5/5
373 19:00 06/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
374 20:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
375 20:00 05/07/2017 Cambridge Movers (Module 1)
Unit:2. Animals, Animals
Hoàn thành lớp học 5/5
376 19:30 05/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
377 19:00 05/07/2017 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 5 - Our Solar System
Hoàn thành lớp học 5/5
378 21:30 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:2. Wearing and carrying
Hoàn thành lớp học 5/5
379 21:00 04/07/2017 Cambridge Flyers (Module 1)
Unit:1. Hello again
Hoàn thành lớp học 5/5
380 20:30 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Cô rất nhiệt tình, kiên trì với con 5/5
381 20:00 04/07/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
382 20:00 03/07/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Excellence 5/5
383 21:30 06/01/2017 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:30. Basketball
Hoàn thành lớp học 5/5
384 21:00 06/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 5-6 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
385 20:30 06/01/2017 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
386 20:00 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 3 - Lesson 1 - Heat Flow
Hoàn thành lớp học 5/5
387 19:30 06/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 5 - Earth's Resources
Hoàn thành lớp học 5/5
388 21:30 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
389 21:00 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
390 20:30 05/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
391 20:00 05/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
392 21:30 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.3. Trees P2
Very nice teacher with very interesting lesson! 5/5
393 21:00 04/01/2017 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.7. Wild cats P3
Hoàn thành lớp học 5/5
394 20:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
395 20:00 04/01/2017 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
396 19:30 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
397 19:00 04/01/2017 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
398 21:30 03/01/2017 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 46 - Have something done
Hoàn thành lớp học 5/5
399 21:00 03/01/2017 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
400 20:30 03/01/2017 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
401 20:00 03/01/2017 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Hoàn thành lớp học 5/5
402 21:00 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
403 20:30 22/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
404 20:00 22/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
405 19:00 22/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
406 18:30 22/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
407 20:30 21/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P5
Hoàn thành lớp học 5/5
408 20:00 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:32. Birthdays
Good 4/5
409 19:30 21/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
410 19:00 21/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
411 18:30 21/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
412 21:30 20/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 45 - It is said that...
Hoàn thành lớp học 5/5
413 21:00 20/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 6 - Seasons
Hoàn thành lớp học 5/5
414 20:30 20/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
415 20:00 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
416 19:30 20/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 4 - We're having fun at the beach
Hoàn thành lớp học 5/5
417 19:00 20/12/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
418 21:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
419 21:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 5 - The Future
Hoàn thành lớp học 5/5
420 20:30 16/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
421 20:00 16/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
422 19:30 16/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
423 19:00 16/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
424 21:00 14/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
425 20:30 14/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P3
Hoàn thành lớp học 5/5
426 20:00 14/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 44 - Passive 3
Hoàn thành lớp học 5/5
427 19:30 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
428 19:00 14/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
429 18:30 14/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
430 21:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 15 - Let's play ball
Excellence 5/5
431 21:00 13/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3-4 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
432 20:30 13/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
433 20:00 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Extensive Reading 1 - Family
Hoàn thành lớp học 5/5
434 19:30 13/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Review Unit 1-3
Hoàn thành lớp học 5/5
435 21:30 12/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
436 20:30 12/12/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.6. Earth P2
Hoàn thành lớp học 5/5
437 21:30 09/12/2016 LET'S GO 2
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About 20 - 100
Hoàn thành lớp học 5/5
438 21:00 09/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
439 20:30 09/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Hoàn thành lớp học 5/5
440 19:00 09/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
441 21:00 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
442 20:30 08/12/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
443 20:00 08/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:2. They're happy now
Hoàn thành lớp học 5/5
444 18:30 08/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
445 21:00 07/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 4 - Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
446 20:30 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
447 20:00 07/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
448 19:30 07/12/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
449 19:00 07/12/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 1 Vowels
Hoàn thành lớp học 5/5
450 18:30 07/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
451 21:30 06/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 43 - Passive 2
Hoàn thành lớp học 5/5
452 21:00 06/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 3 - The Weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
453 20:30 06/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
454 20:00 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
455 19:30 06/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
456 19:00 06/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
457 21:00 02/12/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
458 21:00 02/12/2016 SIDE BY SIDE 3
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
459 20:30 02/12/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
460 20:00 02/12/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 42 - Passive 1
Hoàn thành lớp học 5/5
461 19:30 02/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:02. Unit 2 - Training
Hoàn thành lớp học 5/5
462 19:00 02/12/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 2 - At the Zoo
Hoàn thành lớp học 5/5
463 21:00 01/12/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 14 - Action Boy can run
Excellence 5/5
464 20:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
465 20:00 01/12/2016 BUSINESS ENGLISH - MARKET LEADER - ADVANCED
Unit:01. Unit 1 - Being international
Hoàn thành lớp học 5/5
466 18:30 01/12/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
467 21:00 30/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1-2 Listen and Review
Hoàn thành lớp học 5/5
468 20:30 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Hoàn thành lớp học 5/5
469 20:00 30/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:43. English Education
Hoàn thành lớp học 5/5
470 19:30 30/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
471 19:00 30/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
472 18:30 30/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
473 21:00 28/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
474 20:30 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
475 20:00 28/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
476 19:30 28/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
477 21:00 26/11/2016 OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER
Unit:5. My pets (p36-43)
Hoàn thành lớp học 5/5
478 20:30 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
479 20:00 26/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
480 21:00 25/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
481 20:30 25/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:11. Internet
Hoàn thành lớp học 5/5
482 20:00 25/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
483 19:30 25/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
484 19:00 25/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
485 20:30 24/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
486 20:00 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
487 19:30 24/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
488 19:00 24/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
good! 4/5
489 18:30 24/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
490 21:30 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 41 - Wish
Hoàn thành lớp học 5/5
491 21:00 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 6
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Introduction - P1
Hoàn thành lớp học 5/5
492 20:30 22/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
493 20:00 22/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 21 - Will shall 1
Hoàn thành lớp học 5/5
494 19:30 22/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
495 19:00 22/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
i love you 5/5
496 20:30 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather- Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
497 20:00 18/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
498 19:30 18/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
499 19:00 18/11/2016 LET'S GO 5
Unit:Unit 1 - Food
Hoàn thành lớp học 5/5
500 18:30 18/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
501 21:00 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
502 20:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
503 20:00 17/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
504 18:30 17/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
505 21:00 16/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
506 20:30 16/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
507 20:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
508 19:30 16/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 5 - Reuse and recycle
Hoàn thành lớp học 5/5
509 19:00 16/11/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
very good! I love mrs Get 5/5
510 18:30 16/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
511 21:00 15/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 7 - 8 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Four
Hoàn thành lớp học 5/5
512 20:30 15/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
513 20:00 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
514 19:30 15/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
515 20:30 14/11/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.4. Your body P1
Hoàn thành lớp học 5/5
516 19:00 14/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
517 21:00 11/11/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 8 Work and Play
Hoàn thành lớp học 5/5
518 20:30 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 1 - Adaptations in Land Environments
Hoàn thành lớp học 5/5
519 20:00 11/11/2016 IELTS SPEAKING
Unit:40. Disaster
Hoàn thành lớp học 5/5
520 19:00 11/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
521 18:30 11/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
522 21:00 10/11/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed
Hoàn thành lớp học 5/5
523 20:30 10/11/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
524 18:30 10/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
525 21:00 09/11/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
526 19:30 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
527 19:00 09/11/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
528 18:30 09/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
529 21:30 08/11/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 40 - If I had known
Hoàn thành lớp học 5/5
530 21:00 08/11/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
531 20:30 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
532 20:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
533 19:00 08/11/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
534 20:30 22/10/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:10. Unit 10 - I want to study
Hoàn thành lớp học 5/5
535 20:00 22/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
536 21:00 21/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
537 20:30 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
538 20:00 21/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
539 19:00 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 7 Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
540 18:30 21/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
541 21:00 20/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
542 20:30 20/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
543 20:00 20/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
544 18:30 20/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
545 21:00 19/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
546 20:30 19/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
547 20:00 19/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:30. Comedy Films
Hoàn thành lớp học 5/5
548 19:00 19/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
549 18:30 19/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
550 21:30 18/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 39 - If I knew I wish I knew
Hoàn thành lớp học 5/5
551 21:00 18/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
552 20:30 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
553 20:00 18/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
554 21:00 17/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
555 19:00 17/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
556 21:30 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
557 21:00 13/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:55. Flowers
Hoàn thành lớp học 5/5
558 20:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 7 - Forces at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
559 20:00 13/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
560 18:30 13/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
561 21:30 12/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
562 20:30 12/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
563 20:00 12/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
564 19:00 12/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 4 - Our planet
Hoàn thành lớp học 5/5
565 18:30 12/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
566 21:30 11/10/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 38 - If I do and If I did
Hoàn thành lớp học 5/5
567 21:00 11/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
568 20:30 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
569 20:00 11/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
570 18:30 11/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
571 21:00 10/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 12
Hoàn thành lớp học 5/5
572 20:30 10/10/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 2
Unit:2.2. Plastic P1
Hoàn thành lớp học 5/5
573 20:00 10/10/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
574 19:30 10/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
575 21:00 07/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
576 20:30 07/10/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
577 20:00 07/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
578 19:00 07/10/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
579 21:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
580 20:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 7 - Forces at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
581 20:00 06/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:15. Birthday Celebration
Hoàn thành lớp học 5/5
582 19:30 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
583 19:00 06/10/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
584 18:30 06/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
585 21:00 04/10/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
586 20:30 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
587 20:00 04/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
588 20:30 03/10/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
589 19:30 03/10/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
590 19:00 03/10/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
591 21:00 30/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
592 20:30 30/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:07. Friends - Review and correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
593 20:00 30/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
594 19:00 30/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
595 21:00 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 3
Unit:Chapter 3 - Environments Change
Hoàn thành lớp học 5/5
596 20:30 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
597 20:00 29/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
598 18:30 29/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
599 20:30 28/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
600 20:00 28/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
601 19:00 28/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
602 18:30 28/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
603 21:30 27/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 37 - Can Could Would you
Hoàn thành lớp học 5/5
604 20:30 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
605 20:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
606 19:30 27/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
607 19:00 27/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
608 21:00 26/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
609 20:30 26/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
610 19:00 26/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
611 21:00 23/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 6 - Objects in Motion
Hoàn thành lớp học 5/5
612 20:30 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
613 20:00 23/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
614 19:00 23/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 6 People
Hoàn thành lớp học 5/5
615 21:00 22/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
616 20:30 22/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
617 20:00 22/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
618 19:30 22/09/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
619 18:30 22/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
620 21:00 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food - Review and correct homework
fun teacher 5/5
621 20:30 21/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
622 20:00 21/09/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
623 19:00 21/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
624 18:30 21/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
625 21:30 20/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 36 - Would
Hoàn thành lớp học 5/5
626 21:00 20/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
627 20:30 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
628 20:00 20/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
629 21:00 19/09/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
630 20:30 19/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
631 18:00 19/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
632 21:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 6 - Objects in Motion
Hoàn thành lớp học 5/5
633 20:30 16/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
634 19:00 16/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
635 21:00 15/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
636 20:30 15/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
637 18:30 15/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
638 21:00 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Thank you teacher for the lesson! 5/5
639 20:30 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
640 19:00 14/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
641 18:30 14/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 3 - How Animals get Food
Hoàn thành lớp học 5/5
642 21:30 13/09/2016 GRAMMAR IN USE - INTERMEDIATE
Unit:Unit 35 - Had better
Hoàn thành lớp học 5/5
643 20:30 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
644 20:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
645 19:00 13/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
646 21:00 12/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
647 20:30 12/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
648 20:00 12/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
649 21:00 09/09/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
650 20:30 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
651 20:00 09/09/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
652 19:00 09/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
653 21:00 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
654 20:30 08/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
655 20:00 08/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
656 18:30 08/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
657 21:00 07/09/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets - Review and Correct Homework
fun and cool teacher 5/5
658 20:00 07/09/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
659 19:00 07/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
660 18:30 07/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
661 21:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
662 20:30 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
663 20:00 06/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
664 19:00 06/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
665 18:30 06/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
666 20:30 05/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
667 20:00 05/09/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 5 - Earth's Resources
Hoàn thành lớp học 5/5
668 19:30 05/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
good 5/5
669 21:00 01/09/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Hoàn thành lớp học 5/5
670 20:30 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
671 20:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
672 19:00 01/09/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
673 18:30 01/09/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
674 21:00 31/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
675 20:30 31/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
676 18:30 31/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 2 - What Animals Need
Hoàn thành lớp học 5/5
677 21:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
678 20:30 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
679 20:00 30/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
680 19:30 30/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
681 21:30 29/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
682 21:00 29/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
the lesson is good 5/5
683 20:30 29/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:05. Food
Hoàn thành lớp học 5/5
684 21:00 26/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
685 20:30 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
686 20:00 26/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
687 19:30 26/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
688 19:00 26/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
689 20:00 25/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
690 19:30 25/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
good 5/5
691 19:00 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
692 18:30 25/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
693 21:00 24/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
694 20:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
695 20:00 24/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
696 19:30 24/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:19. Future Plans
Hoàn thành lớp học 5/5
697 18:30 24/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
698 21:00 22/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
699 20:30 22/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
700 20:00 22/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
701 19:00 22/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 7
Hoàn thành lớp học 5/5
702 21:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:15. Well done
Hoàn thành lớp học 5/5
703 20:30 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
704 20:00 19/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
705 18:30 19/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
706 21:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
707 20:00 18/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
708 19:30 18/08/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
709 18:30 18/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
710 21:30 17/08/2016 ENGLISH FOR BEGINNER
Unit:03. Unit 3 - Please speak more slowly
Hoàn thành lớp học 5/5
711 21:00 17/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Hoàn thành lớp học 5/5
712 20:30 17/08/2016 OXFORD READ AND DISCOVERY - LEVEL 1
Unit:1.2. Fruits P1
Hoàn thành lớp học 5/5
713 21:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
714 20:30 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
715 20:00 16/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
716 19:30 16/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
717 19:00 16/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 3 - Earth's Minerals
Hoàn thành lớp học 5/5
718 18:30 16/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part Two
Hoàn thành lớp học 5/5
719 21:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
720 20:00 15/08/2016 FAMILY AND FRIENDS STARTER
Unit:0. Starter: Hello!
Hoàn thành lớp học 5/5
721 21:30 12/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
722 21:00 12/08/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
723 20:00 12/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
724 18:30 12/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 5 Indoors and Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
725 21:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
726 21:00 11/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
727 20:30 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
728 20:00 11/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
729 19:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
730 19:00 11/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature - Review and correct homework
good 5/5
731 18:30 11/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
732 21:30 10/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:14. Look at the photos
Hoàn thành lớp học 5/5
733 21:00 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Hoàn thành lớp học 5/5
734 20:30 10/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
735 20:00 10/08/2016 IELTS SPEAKING
Unit:01. A Simple Life
Hoàn thành lớp học 5/5
736 18:30 10/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
737 21:30 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
738 21:00 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
739 20:30 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
740 20:00 09/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
741 19:30 09/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 6 - Outdoors
Hoàn thành lớp học 5/5
742 19:00 09/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
good 5/5
743 18:30 09/08/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
744 19:00 08/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 6
Hoàn thành lớp học 5/5
745 21:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 4 - Earth's Past
Hoàn thành lớp học 5/5
746 21:00 05/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:13. Look at all the animals
Hoàn thành lớp học 5/5
747 20:00 05/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
748 18:30 05/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
749 21:00 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
750 19:30 04/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
751 19:00 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
752 18:30 04/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
753 21:30 03/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
754 21:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Awesome teacher! 5/5
755 20:30 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
756 20:00 03/08/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
757 18:30 03/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
758 21:00 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
759 20:00 02/08/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
760 19:30 02/08/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
761 19:00 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
762 18:30 02/08/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
763 21:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:12. You are sleeping
Hoàn thành lớp học 5/5
764 20:30 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
765 20:00 01/08/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
766 19:30 01/08/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
767 19:00 01/08/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
768 21:00 29/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 11
Hoàn thành lớp học 5/5
769 20:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
770 20:00 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
771 19:30 29/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
772 19:00 29/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
773 21:00 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
774 20:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
775 20:00 28/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
776 19:30 28/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
777 19:00 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
778 18:30 28/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
779 21:00 27/07/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
780 20:30 27/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
781 20:00 27/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
782 18:30 27/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
783 21:00 26/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
784 20:30 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
785 20:00 26/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
786 19:30 26/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
787 19:00 26/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks - Review and correct homework
good 5/5
788 21:00 25/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
789 20:30 25/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
790 20:00 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Good 5/5
791 19:30 25/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
good 5/5
792 21:00 22/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
793 20:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
794 20:00 22/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
795 19:30 22/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
796 21:00 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
797 20:30 21/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
798 20:00 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
799 19:30 21/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
800 19:00 21/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
801 18:30 21/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 2 - Lesson 1 - Animals Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
802 21:30 20/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
803 21:00 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
804 20:00 20/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
805 18:30 20/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
806 21:00 19/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
807 20:30 19/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
808 20:00 19/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
809 18:30 19/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
810 21:00 18/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
811 20:00 18/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
812 21:30 14/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
813 20:30 14/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
814 20:00 14/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit: 01. Hobbies - Review and Correct Homework
Hoàn thành lớp học 5/5
815 18:30 14/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 4 - Vocab Review
Hoàn thành lớp học 5/5
816 21:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 9 - Lunchtime
Good 5/5
817 20:30 13/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
818 20:00 13/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
819 19:00 13/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
820 18:30 13/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
821 21:30 12/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
822 21:00 12/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
823 19:30 12/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:28. Hotels
Hoàn thành lớp học 5/5
824 18:30 12/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
825 20:30 11/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
826 20:00 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Good 5/5
827 19:30 11/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
828 18:30 11/07/2016 LET'S GO 3
Unit:Unit 7 Occupations
Hoàn thành lớp học 5/5
829 21:00 08/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
830 20:30 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
831 20:00 08/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
832 19:00 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
833 18:30 08/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
834 21:00 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Hoàn thành lớp học 5/5
835 20:30 07/07/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Hoàn thành lớp học 5/5
836 19:30 07/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 5 - Birthday and Toys
Hoàn thành lớp học 5/5
837 20:30 06/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
838 20:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
839 19:30 06/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
840 19:00 06/07/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
841 18:30 06/07/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
842 21:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
843 21:00 05/07/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
good 5/5
844 20:30 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
845 20:00 05/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
846 19:30 05/07/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
847 18:30 05/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Read About Chris and Cindy's Treasure Hunt Part One
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
848 19:30 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
849 19:00 04/07/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
850 21:00 01/07/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 9
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
851 20:30 01/07/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Hoàn thành lớp học 5/5
852 19:30 01/07/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 2 The Great Outdoors
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
853 18:30 01/07/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
854 21:00 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Good 5/5
855 20:30 30/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 2 - My weekend
Hoàn thành lớp học 5/5
856 20:00 30/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
857 18:30 30/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 3 - Parts of Plants
Hoàn thành lớp học 5/5
858 21:00 29/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
859 20:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
860 20:00 29/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 1 Birthdays
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
861 18:30 29/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
862 21:00 28/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
863 20:30 28/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
864 19:30 28/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
865 19:00 28/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
866 18:30 28/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
867 20:30 27/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
868 20:00 27/06/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
869 19:30 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
870 19:00 27/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 9
Hoàn thành lớp học 5/5
871 21:30 24/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
872 21:00 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...- Review
Hoàn thành lớp học 5/5
873 20:30 24/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:20. i'm sorry, but I couldn't possibly...
Hoàn thành lớp học 5/5
874 20:00 24/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
875 18:30 24/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
876 21:00 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
877 20:30 23/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:19. I'm feeling under the weather
Hoàn thành lớp học 5/5
878 20:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 10
Hoàn thành lớp học 5/5
879 19:30 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
880 19:00 23/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
881 21:00 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
882 20:30 22/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:18. Have you tried this new app
Hoàn thành lớp học 5/5
883 20:00 22/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
884 19:30 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
885 19:00 22/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
886 18:30 22/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
887 21:00 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
888 20:30 21/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Hoàn thành lớp học 5/5
889 20:00 21/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
890 19:30 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
891 19:00 21/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
892 21:00 17/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
893 20:30 17/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 3
Unit:Unit 1 - They're from Australia
Hoàn thành lớp học 5/5
894 20:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
895 19:30 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with... - Review
Very Good teacher 5/5
896 19:00 17/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Very Good teacher 5/5
897 21:00 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Cô dạy nhiệt tình, khuyến khích học sinh nói nhiều 5/5
898 20:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Excellence 5/5
899 20:00 16/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
900 18:30 16/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
901 21:00 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 8 - Where's Grandma
Very good 5/5
902 20:30 15/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
903 20:00 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 2 - Animal Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
904 19:30 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
905 19:00 15/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
906 18:30 15/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
907 21:00 14/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:6. Let's play after school
Hoàn thành lớp học 5/5
908 20:30 14/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
909 20:00 14/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link - Review
Good 5/5
910 19:30 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
911 19:00 14/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
912 20:30 13/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
913 20:00 13/06/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
914 19:30 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
915 19:00 13/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
916 21:00 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
917 20:30 10/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
918 20:00 10/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
919 19:30 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
920 19:00 10/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
921 18:30 10/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
922 21:30 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework - Review
Very Good teacher 5/5
923 21:00 09/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:12. My teacher gave me tons of homework
Very Good teacher 5/5
924 18:30 09/06/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 2 - What Plants Need
Hoàn thành lớp học 5/5
925 20:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
926 20:00 08/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
5 5/5
927 19:00 08/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
928 18:30 08/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:11. What are you wearing
Hoàn thành lớp học 5/5
929 21:00 07/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
930 20:30 07/06/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 4 School
Hoàn thành lớp học 5/5
931 20:00 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...- Review
Very Good teacher 5/5
932 19:30 07/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:14. You should try out...
Very Good teacher 5/5
933 21:00 06/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
934 20:30 06/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
935 19:30 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
936 19:00 06/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
937 22:00 02/06/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:05. Trial lesson for adults (General)
Hoàn thành lớp học 5/5
938 21:30 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape - Review
Very Good teacher 5/5
939 21:00 02/06/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:09. I need to get back into shape
Very Good teacher 5/5
940 20:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
941 20:00 02/06/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
942 19:30 02/06/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
943 18:30 02/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
944 21:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
945 20:00 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
946 19:30 01/06/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
947 19:00 01/06/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
948 18:30 01/06/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:10. It's hot today
Hoàn thành lớp học 5/5
949 21:30 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor - Review
Very Good teacher 5/5
950 21:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Very Good teacher 5/5
951 20:30 31/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
952 20:00 31/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
953 19:30 31/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
954 19:00 31/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
955 21:00 30/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
956 20:30 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they... - Review
Very Good teacher 5/5
957 20:00 30/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
958 21:00 27/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Exellence 5/5
959 20:30 27/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:04. I'm stuffed - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
960 20:00 27/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
961 22:00 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:08. Amusement Parks
Hoàn thành lớp học 5/5
962 21:30 26/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:07. Advertisements
Hoàn thành lớp học 5/5
963 21:00 26/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:05. I need a vacation
Very Good teacher 5/5
964 20:30 26/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
965 20:00 26/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
966 18:30 26/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
967 21:00 25/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
968 20:30 25/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
969 20:00 25/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
970 18:30 25/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
971 21:00 24/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
972 20:30 24/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
973 20:00 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Good 5/5
974 18:30 24/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
975 21:30 23/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:1. Our new things
Hoàn thành lớp học 5/5
976 21:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 8
Hoàn thành lớp học 5/5
977 20:30 23/05/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Unit 7 (p.64 - p.73)
Hoàn thành lớp học 5/5
978 19:30 23/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
979 19:00 23/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5
980 21:30 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:03. I'm hooked on this new show - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
981 21:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Very Good teacher 5/5
982 20:30 20/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 7 - Are these his trousers
Hoàn thành lớp học 5/5
983 20:00 20/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
984 19:00 20/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
985 22:00 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:06. Activities
Hoàn thành lớp học 5/5
986 21:30 19/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:05. Activities Online
Hoàn thành lớp học 5/5
987 21:00 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
988 20:30 19/05/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
989 20:00 19/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
990 19:30 19/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
991 21:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 6 - Billy's teddy
Hoàn thành lớp học 5/5
992 21:00 18/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Very Good teacher 5/5
993 20:30 18/05/2016 SIDE BY SIDE 2
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
994 20:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 3
Hoàn thành lớp học 5/5
995 19:30 18/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
996 19:00 18/05/2016 SIDE BY SIDE 1
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
997 18:30 18/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:9. Where does she work
Hoàn thành lớp học 5/5
998 21:30 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
999 21:00 17/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1000 20:30 17/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1001 21:30 12/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Excellent teacher! Thanks 5/5
1002 21:00 12/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1003 20:30 12/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1004 20:00 12/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1005 21:00 11/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights
Very Good teacher 5/5
1006 20:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 2 - Playtime
Hoàn thành lớp học 5/5
1007 20:00 11/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1008 18:30 11/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1009 21:30 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 1
Unit:Chapter 1 - Lesson 1 - Plants Everywhere
Hoàn thành lớp học 5/5
1010 21:00 10/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Very Good teacher 5/5
1011 20:30 10/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1012 20:00 10/05/2016 SCIENCE - GRADE 2
Unit:Chapter 1 - Plant Life Cycles
Hoàn thành lớp học 5/5
1013 21:30 09/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Very Good teacher 5/5
1014 21:00 09/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 1
Unit:Unit 1. What's this
Hoàn thành lớp học 5/5
1015 20:30 09/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1016 22:00 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:04. Action movie
Hoàn thành lớp học 5/5
1017 21:30 06/05/2016 IELTS SPEAKING
Unit:03. Accidents at home
Hoàn thành lớp học 5/5
1018 21:00 06/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1019 20:30 06/05/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day... - Review
Hoàn thành lớp học 5/5
1020 20:00 06/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1021 21:00 05/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:01. Hobbies
Hoàn thành lớp học 5/5
1022 20:30 05/05/2016 LET'S GO 4
Unit:Unit 3 Hopes and Dreams
Hoàn thành lớp học 5/5
1023 20:00 05/05/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1024 18:30 05/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 2
Unit:8. What's the time
Hoàn thành lớp học 5/5
1025 21:00 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1026 20:30 04/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1027 20:00 04/05/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
I enjoyed the class 5/5
1028 18:30 04/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1029 21:00 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1030 20:30 03/05/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1031 21:00 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1032 20:30 02/05/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1033 20:00 02/05/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:06. Work
good 4/5
1034 21:00 29/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1035 20:30 29/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1036 20:00 29/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô 5/5
1037 21:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1038 20:30 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1039 20:00 28/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1040 19:30 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1041 19:00 28/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1042 21:00 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1043 20:30 26/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1044 20:00 26/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:29. Theme Parks
Good 1/5
1045 21:00 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1046 20:30 25/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1047 19:30 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1048 19:00 25/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1049 21:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1050 21:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1051 20:30 22/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Hoàn thành lớp học 5/5
1052 20:00 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1053 19:30 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1054 19:00 22/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 2
Hoàn thành lớp học 5/5
1055 18:30 22/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1056 21:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1057 21:00 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1058 20:30 20/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:27. Flights - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1059 20:00 20/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1060 18:30 20/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1061 21:30 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1062 21:00 19/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1063 20:30 19/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1064 20:00 19/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1065 19:30 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Hoàn thành lớp học 5/5
1066 19:00 19/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Very Good teacher 5/5
1067 21:30 18/04/2016 FREE TALK
Unit:Free talk
Excellent teacher! Thanks 5/5
1068 21:00 18/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1069 20:00 18/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:03. School
Hoàn thành lớp học 5/5
1070 21:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:04. Pets
Hoàn thành lớp học 5/5
1071 21:00 15/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1072 20:30 15/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1073 19:30 15/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1074 19:00 15/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1075 21:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1076 21:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1077 20:30 14/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1078 20:00 14/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Good 5/5
1079 19:30 14/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Đường truyền internet kém, đồng thời là buổi đầu học theo phương pháp này, nên chất lượng buổi học chưa tốt. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh không được nhiều. 3/5
1080 18:30 14/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1081 21:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Very Good teacher 5/5
1082 21:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1083 20:30 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:26. Vacation
Hoàn thành lớp học 5/5
1084 20:00 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1085 19:00 13/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1086 18:30 13/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1087 21:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1088 21:00 12/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Very Good teacher 5/5
1089 20:30 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1090 20:00 12/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1091 19:30 12/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Exellence 5/5
1092 21:30 11/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1093 21:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1094 20:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1095 20:00 11/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Hoàn thành lớp học 5/5
1096 19:30 11/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
ok 3/5
1097 21:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:07. Can I ask you a favor
Hoàn thành lớp học 5/5
1098 20:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:06. I can't believe they...
Hoàn thành lớp học 5/5
1099 20:00 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Excellent teacher! Thanks 5/5
1100 19:30 08/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking - Review and correct homework
Excellent! 5/5
1101 19:00 08/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1102 18:30 08/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1103 22:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
very good 5/5
1104 21:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1105 21:00 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1106 20:00 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:23. Shopping
Good 5/5
1107 19:30 07/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent! 5/5
1108 18:30 07/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1109 21:30 06/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1110 21:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1111 20:30 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:25. Personality
Hoàn thành lớp học 5/5
1112 20:00 06/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones - Review and correct Homework
Very good! 5/5
1113 18:30 06/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1114 21:00 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
The teacher is excellent! 5/5
1115 20:30 05/04/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1116 20:00 05/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Good 5/5
1117 18:30 05/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1118 21:00 04/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Hoàn thành lớp học 5/5
1119 20:30 04/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1120 20:00 04/04/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:04. Trial Lesson for Junior Student (Holiday)
Hoàn thành lớp học 5/5
1121 21:30 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1122 21:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking - Review and correct homework
Hoàn thành lớp học 5/5
1123 20:30 01/04/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1124 20:00 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Very Good teacher 5/5
1125 19:30 01/04/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:17. They sounded great live
Excellent! 5/5
1126 19:00 01/04/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1127 21:30 31/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1128 21:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Excellent teacher! Thanks 5/5
1129 20:30 31/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1130 20:00 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Good 5/5
1131 19:30 31/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Hoàn thành lớp học 5/5
1132 18:30 31/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1133 21:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1134 21:00 30/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1135 20:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1136 20:00 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1137 19:30 30/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1138 18:30 30/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1139 21:30 29/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Cô giáo dạy rất nhiệt tình và thường xuyên sửa lỗi cho học viên 5/5
1140 21:00 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1141 20:30 29/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Very good! 5/5
1142 20:00 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Cô dạy hay 5/5
1143 19:30 29/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Excellent teacher! Thanks 5/5
1144 19:00 29/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1145 21:30 28/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1146 21:00 28/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:30. Nature
Excellent teacher! Thanks 5/5
1147 20:30 28/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:01. Trial Lesson for Children (Numbers, Colors, Animals)
Hoàn thành lớp học 5/5
1148 21:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome 5/5
1149 21:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Hoàn thành lớp học 5/5
1150 20:00 23/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 1 - Things for school
Hoàn thành lớp học 5/5
1151 19:00 23/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Hoàn thành lớp học 5/5
1152 18:30 23/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1153 21:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1154 21:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Excellent teacher! Thanks 5/5
1155 20:30 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Very good! 5/5
1156 20:00 22/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Cô dạy hay 5/5
1157 19:30 22/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Cô giáo dạy rất hay và mình rất thích học với cô Bet 5/5
1158 19:00 22/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1159 18:30 22/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1160 21:30 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good 5/5
1161 21:00 21/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1162 20:30 21/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1163 20:00 19/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1164 22:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1165 21:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Cô Bet dạy rất hay 5/5
1166 21:00 18/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Excellent! 5/5
1167 20:30 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:24. Cooking
Excellent teacher 5/5
1168 20:00 18/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:13. Smartphones
Excellent teacher! Thanks 5/5
1169 18:30 18/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1170 21:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1171 21:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:20. Movies
Hoàn thành lớp học 5/5
1172 20:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1173 20:00 17/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Good 5/5
1174 18:30 17/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Excellent teacher! 5/5
1175 18:00 17/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1176 22:30 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 5 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1177 22:00 16/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Hoàn thành lớp học 5/5
1178 21:30 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1179 21:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:19. Sports
Hoàn thành lớp học 5/5
1180 20:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Wonderful 5/5
1181 20:00 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:17. Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1182 19:30 16/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:12. Transport
Excellent teacher! Thanks 5/5
1183 19:00 16/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1184 21:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1185 21:00 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1186 20:30 15/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1187 20:00 15/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:16. Groceries
Good 5/5
1188 18:30 15/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1189 18:00 15/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1190 22:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:01. I've had a long day...
Hoàn thành lớp học 5/5
1191 21:30 14/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1192 21:00 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:18. Restaurant
Hoàn thành lớp học 5/5
1193 20:30 14/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:09. Money
Wonderful 5/5
1194 20:00 14/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Hoàn thành lớp học 5/5
1195 22:00 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1196 21:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:02. Could you send me the link
Hoàn thành lớp học 5/5
1197 21:00 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1198 20:30 11/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:22. Drinking
Excellent teacher 5/5
1199 18:30 11/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1200 21:30 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:10. Weather
Excellent teacher! Thanks 5/5
1201 21:00 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1202 20:30 10/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:03. Trial Lesson for Junior Student (Study)
Hoàn thành lớp học 5/5
1203 20:00 10/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:15. Reading
Good 5/5
1204 18:30 10/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1205 18:00 10/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1206 21:30 09/03/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 2, Unit 1 Consonants
Hoàn thành lớp học 5/5
1207 21:00 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1208 20:30 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:08. Favorites
Excellent! 5/5
1209 19:30 09/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1210 19:00 09/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:21. Exercise
Excellent! 5/5
1211 18:30 09/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1212 14:00 09/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1213 22:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1214 21:30 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1215 21:00 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1216 20:30 08/03/2016 SIDE BY SIDE 4
Unit:Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1217 20:00 08/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:14. TV
Good 5/5
1218 19:30 08/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:02. Trial Lesson for Children (Colors, Shapes, Objects)
Very good! 5/5
1219 18:30 08/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1220 18:00 08/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1221 21:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - INTERMEDIATE
Unit:15. I get along with...
Hoàn thành lớp học 5/5
1222 21:00 07/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1223 20:30 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1224 20:00 07/03/2016 DAILY CONVERSATION - ELEMENTARY
Unit:02. Family
Hoàn thành lớp học 5/5
1225 22:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1226 21:00 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1227 20:30 04/03/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 1 - Unit 1
Hoàn thành lớp học 5/5
1228 20:00 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent teacher 5/5
1229 19:30 04/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Excellent teacher! Thanks 5/5
1230 18:30 04/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1231 21:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1232 21:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1233 20:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1234 20:00 03/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Good 5/5
1235 19:30 03/03/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1236 18:30 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1237 18:00 03/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1238 21:30 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1239 21:00 02/03/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 3 & 4 (p.40 - p.43)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1240 20:30 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Excellent! 5/5
1241 20:00 02/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Excellent teacher! Thanks 5/5
1242 19:30 02/03/2016 BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM
Unit:06. Trial Lesson for Adults (Health&Fitness)
Hoàn thành lớp học 5/5
1243 18:30 02/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1244 21:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1245 20:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1246 20:00 01/03/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Âm 5/5
1247 18:30 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1248 18:00 01/03/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1249 21:30 29/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Awesome! 5/5
1250 21:00 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Hoàn thành lớp học 5/5
1251 20:30 29/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:11. Media and Entertainment
Hoàn thành lớp học 5/5
1252 20:00 29/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Wonderful! 5/5
1253 21:30 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1254 21:00 26/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 4 (p.32 - p.39)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1255 20:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent teacher 5/5
1256 19:30 26/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1257 18:30 26/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1258 21:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1259 20:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1260 20:00 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Âm tiết 5/5
1261 19:30 25/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:05. Resolving Conflict
Excellent teacher! Thanks 5/5
1262 18:30 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1263 18:00 25/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1264 21:30 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1265 21:00 24/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 3 (p.24 - p.31)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1266 20:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1267 20:00 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Excellent! 5/5
1268 19:30 24/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1269 18:30 24/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1270 21:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1271 20:00 23/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Âm 5/5
1272 19:30 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1273 19:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Friendly teacher, loudly and clearly pronunciation. 4/5
1274 18:00 23/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 1 - Non-Fiction
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1275 14:00 23/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1276 21:30 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1277 21:00 22/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Review unit 1 & 2 (p.20 - p.23)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1278 20:30 22/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Hoàn thành lớp học 5/5
1279 20:00 22/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Excellent! 5/5
1280 19:30 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1281 19:00 22/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Cháu rất thích học cô Bet 5/5
1282 20:30 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Excellent teacher 5/5
1283 20:00 19/02/2016 PRONUNCIATION BASIC
Unit:Chapter 1, Unit 2 Vowels
cô dạy khá tốt 4/5
1284 19:00 19/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1285 18:30 19/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1286 19:00 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1287 18:30 18/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1288 18:00 18/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Excellent teacher! Thanks 5/5
1289 21:30 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1290 21:00 16/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 1 (The Alphabet) - Review unit 7 & 8 (p.84 - p.103)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1291 20:30 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Awesome! 5/5
1292 19:00 16/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1293 18:30 16/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1294 21:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Hoàn thành lớp học 5/5
1295 20:00 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Cách thức làm việc 5/5
1296 19:30 15/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:16. Modern vs Traditional
Awesome! 5/5
1297 18:00 15/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1298 20:30 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:14. Self-Improvement
Excellent teacher 5/5
1299 20:00 12/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Hoàn thành lớp học 5/5
1300 21:30 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1301 21:00 05/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 2 (p.12 - p.19)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1302 20:30 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Excellent teacher 5/5
1303 20:00 05/02/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1304 19:00 05/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:18. Dealing with Stress
Hoàn thành lớp học 5/5
1305 20:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1306 20:00 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Cách thức làm việc 5/5
1307 19:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:15. Medical Breakthroughs
Awesome! 5/5
1308 18:30 04/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1309 16:30 04/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:17. Globalization at Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1310 21:30 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1311 21:00 03/02/2016 PHONICS ENGLISH
Unit:LEVEL 2 (Short Vowels) - Unit 1 (p.1 - p.11)
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1312 20:30 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1313 20:00 03/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Hoàn thành lớp học 5/5
1314 18:30 03/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1315 21:00 02/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Awesome! 5/5
1316 20:00 02/02/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cách thức làm việc 5/5
1317 21:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 1 - You can build it
Hoàn thành lớp học 5/5
1318 20:00 01/02/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1319 21:30 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1320 21:00 29/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 -Unit 5
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1321 20:30 29/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1322 20:00 29/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1323 18:30 29/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1324 20:00 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1325 18:30 28/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 2 - It's show time
Excellent teacher! 5/5
1326 21:30 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1327 21:00 27/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 4
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1328 20:30 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:08. Social Media and Privacy
Hoàn thành lớp học 5/5
1329 20:00 27/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1330 19:00 27/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1331 22:30 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Cách thức làm việc 5/5
1332 21:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1333 20:30 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1334 19:30 26/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 4 - People at Home
Hoàn thành lớp học 5/5
1335 19:00 26/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:07. Relationships
Hoàn thành lớp học 5/5
1336 18:00 26/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1337 21:30 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1338 21:00 25/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 3
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1339 20:30 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1340 20:00 25/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1341 19:00 25/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:Daily Conversation - Advanced
Hoàn thành lớp học 5/5
1342 20:30 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:13. Jobs and Motivation
Awesome! 5/5
1343 20:00 22/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Excellent teacher 5/5
1344 22:30 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:04. Art and Music
Hoàn thành lớp học 5/5
1345 22:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Unit 3 - The best party ever
Hoàn thành lớp học 5/5
1346 21:30 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1347 21:00 21/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1348 20:00 21/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Cách làm việc 5/5
1349 21:30 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1350 21:00 20/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 2
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1351 20:30 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Hoàn thành lớp học 5/5
1352 20:00 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Amazing! 5/5
1353 19:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:20. Education
Hoàn thành lớp học 5/5
1354 18:30 20/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent teacher! 5/5
1355 18:00 20/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:12. Stereotypes
Awesome! 5/5
1356 21:00 19/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1357 20:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1358 19:00 19/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 3 - At the Store
Hoàn thành lớp học 5/5
1359 21:30 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1360 21:00 18/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 4 - Unit 1
Cô giáo thường xuyên chỉnh sửa lỗi sai cho mình! Highly recommend 5/5
1361 21:00 15/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Excellent! 5/5
1362 20:30 15/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Excellent teacher 5/5
1363 21:00 14/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:06. Advertising and Marketing
Cô giáo dạy tuyệt với! 5/5
1364 20:00 14/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Unit 2 - Colors and Shapes
Hoàn thành lớp học 5/5
1365 21:00 13/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 1 - 2 Listen and Review - Let's Learn About Numbers 0 - 20
Hoàn thành lớp học 5/5
1366 20:30 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:02. Healthy Living
Hoàn thành lớp học 5/5
1367 20:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:01. Life Outside Work
Cách làm việc 5/5
1368 19:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:03. Uniquely Japanese
Tớ rất thích học cô Bet 5/5
1369 18:00 13/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:10. New Cultures
Very good! 5/5
1370 20:00 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1371 19:30 12/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Hoàn thành lớp học 5/5
1372 20:30 11/01/2016 FAMILY AND FRIENDS 5
Unit:Extensive Reading 2 - Fiction
Very good! 5/5
1373 20:00 11/01/2016 LET'S GO 1
Unit:Units 3 - 4 Listen and Review - Let's Learn About Parts of the Body
Hoàn thành lớp học 5/5
1374 20:00 09/01/2016 DAILY CONVERSATION - ADVANCED
Unit:09. Family Life
Giáo viên dạy tuyệt vời! 5/5
1375 09:00 08/01/2016 BUSINESS ENGLISH BASIC
Unit:Chapter 2 - Unit 4
Hoàn thành lớp học 5/5