ENGLISH FOR BEGINNER

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh

Nội dung khóa học

Unit 1

01. Unit 1 - What is your name

30 phút

Unit 2

02. Unit 2 - What did you do yesterday

30 phút

Unit 3

03. Unit 3 - Please speak more slowly

30 phút

Unit 4

04. Unit 4 - Please hold on

30 phút

Unit 5

05. Unit 5 - I can't understand

30 phút

Unit 6

06. Unit 6 - Can you hear me clearly

30 phút

Unit 7

07. Unit 7 - Please use the chat box

30 phút

Unit 8

08. Unit 8 - What does __ mean

30 phút

Unit 9

09. Unit 9 - I'm checking my dictionary

30 phút

Unit 10

10. Unit 10 - I want to study

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!