NEW ENGLISH FILE - UPPER INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

NEW ENGLISH FILE - UPPER INTERMEDIATE

Nội dung khóa học

Unit 1

1A Q and A

30 phút

Unit 2

1B Do you believe it ?

30 phút

Unit 3

1C You're the doctor

30 phút

Unit 4

1D What does the future hold

30 phút

Unit 5

2A National stereotypes, truth or myth ?

30 phút

Unit 6

2B Air travel: The inside story

30 phút

Unit 7

2C Incredibily short stories

30 phút

Unit 8

2D Flying hight

30 phút

Unit 9

2D Flying high

30 phút

Unit 10

3A The one place a burglar won't look

30 phút

Unit 11

3B Stormy weather

30 phút

Unit 12

3C Taking a risk

30 phút

Unit 13

3D High risk

30 phút

Unit 14

4A Would you get out alive

30 phút

Unit 15

4B How I trained my husband

30 phút

Unit 16

4C Let your body do the talking

30 phút

Unit 17

4D Stage and screen

30 phút

Unit 18

5A The psychology of music

30 phút

Unit 19

5B Counting sheep

30 phút

Unit 20

5C Breaking news

30 phút

Unit 21

5D Music festivals

30 phút

Unit 22

6A Speaking to the world

30 phút

Unit 23

6B Bright lights, big city

30 phút

Unit 24

6C Eureka

30 phút

Unit 25

6D Great cities

30 phút

Unit 26

7A I wish you wouldn't

30 phút

Unit 27

7B A test of honesty

30 phút

Unit 28

7C Tingo

30 phút

Unit 29

7D Words

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!