OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 1

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford - Dành cho học sinh tiểu học

Nội dung khóa học

Unit 1

0. Welcome (p2-3)

30 phút

Unit 2

1. My toys (p4-11)

30 phút

Unit 3

2. My family (p12-19)

30 phút

Unit 4

3. My body (p20-27)

30 phút

Unit 5

4. My face (p28-35)

30 phút

Unit 6

5. Animals (p36-43)

30 phút

Unit 7

6. Food (p44-51)

30 phút

Unit 8

7. Clothes (p52-59)

30 phút

Unit 9

8. Weather (p60-67)

30 phút

Unit 10

9. Goodbye (p68-69)

30 phút

Unit 11

10. Festivals (p70-72)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!