OUR DISCOVERY ISLAND - LEVEL 2

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford - Dành cho học sinh tiểu học

Nội dung khóa học

Unit 1

0. Welcome (p4-5)

30 phút

Unit 2

1. Nature (p6-13)

30 phút

Unit 3

2. Me (p14-19)

30 phút

Unit 4

3. Pets (p22-29)

30 phút

Unit 5

4. Home (p30-35)

30 phút

Unit 6

5. Clothes (p38-45)

30 phút

Unit 7

6. Sports (p46-51)

30 phút

Unit 8

7. Food (p54-61)

30 phút

Unit 9

8. Things we do (p62-67)

30 phút

Unit 10

10. Festivals (p70-71)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!