OUR DISCOVERY ISLAND - STARTER

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford - Dành cho học sinh tiểu học

Nội dung khóa học

Unit 1

0. Welcome (p2-3)

30 phút

Unit 2

1. My birthday (p4-11)

30 phút

Unit 3

2. My family (p20-27)

30 phút

Unit 4

4. My body (p28-35)

30 phút

Unit 5

5. My pets (p36-43)

30 phút

Unit 6

6. My house (p44-51)

30 phút

Unit 7

7. Food (p52-59)

30 phút

Unit 8

8. I am excited (p60-67)

30 phút

Unit 9

9. Goodbye (p68-69)

30 phút

Unit 10

10. Festivals (p70-72)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!