BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Buổi học trải nghiệm hệ thống của iSpeak

Nội dung khóa học

Unit 1

01. Trial Class_A1_6-8 years (Numbers, Colors, Animals)

30 phút

Unit 2

02. Trial Class_A2_6 to 8 years (YOUR HOUSE)

30 phút

Unit 3

03. Trial_class_A1_8-10 years (Colors, Shapes, Objects)

30 phút

Unit 4

04. Trial class_A2_8-10 years old (JOBS)

30 phút

Unit 5

05. Trial_class_A1 11-14 years old (Study)

30 phút

Unit 6

06. Trial_class_A2 11-14 years old (Holiday)

30 phút

Unit 7

07. Trial class_A1 15-17 years old (ACTIVITIES)

30 phút

Unit 8

08. Trial class_A2 15-17 years old

30 phút

Unit 9

09. Trial class_B1_15-17 years old (JOBS)

30 phút

Unit 10

10. Trial_class_A1_over 18 years old (Health&Fitness)

30 phút

Unit 11

11. Trial_class_A2_over 18 years old (General)

30 phút

Unit 12

12. B2 LEVEL. SPEAKING TEST FOR ADULTS (For students having high level in English)

30 phút

Unit 13

01. NEW TRIAL TEST - Kindergarten (4-6)

30 phút

Unit 14

02. NEW TRIAL TEST - Kids (6-10)

30 phút

Unit 15

03. NEW TRIAL TEST - Teens (11-15)

30 phút

Unit 16

04. NEW TRIAL TEST - Adults (Above 15)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!