FAMILY AND FRIENDS 5

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Cấp độ 5

Nội dung khóa học

Unit 1

FF5_0_Starter (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

FF5_1 You can build it (Lesson 2)

30 phút

Unit 3

FF5_1 You can build it (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

FF5_2 It's show time (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

FF5_2 It's show time (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

FF5_3 The best party ever (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

FF5_3 The best party ever (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

FF5_4 Our planet (Lesson 8)

30 phút

Unit 9

FF5_4 Our planet (lesson 9)

30 phút

Unit 10

FF5_5 Reuse and recycle (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

FF5_5 Reuse and recycle (lesson 11)

30 phút

Unit 12

FF5_6 Crazy about wildlife (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

FF5_6 Crazy about wildlife (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

FF5_7 Call an ambulance (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

FF5_7 Call an ambulance (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

FF5_8 Let's eat healthily (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

FF5_8 Let's eat healthily (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

FF5_9 The big match (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

FF5_9 The big match (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

FF5_10 Ancient buildings (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

FF5_10 Ancient buildings (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

FF5_11 A message for the future (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

FF5_11 A message for the future (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

FF5_12 be a part of history (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

FF5_12 be a part of history (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

TEST OF FAMILY AND FRIENDS 5 (Lesson 26)

30 phút

Unit 27

FF5_Final Speaking Test (Lesson 27)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!