IELTS SPEAKING

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Luyện thi IELTS Speaking

Nội dung khóa học

Unit 1

00 - Introduction to the IELTS Exam (Part 1)

30 phút

Unit 2

00 - Introduction to the IELTS Exam (Part 2)

30 phút

Unit 3

01. A Simple Life

30 phút

Unit 4

02. A Trip to the Zoo

30 phút

Unit 5

03. Accidents at home

30 phút

Unit 6

04. Action movie

30 phút

Unit 7

05. Activities Online

30 phút

Unit 8

06. Activities

30 phút

Unit 9

07. Advertisements

30 phút

Unit 10

08. Amusement Parks

30 phút

Unit 11

09. Appliance

30 phút

Unit 12

10. Arts

30 phút

Unit 13

11.Automobiles

30 phút

Unit 14

12. Being a leader

30 phút

Unit 15

13. Being honest

30 phút

Unit 16

14. Benefits of raising Pets

30 phút

Unit 17

15. Birthday Celebration

30 phút

Unit 18

16. Body of Water

30 phút

Unit 19

17. Buildings

30 phút

Unit 20

18. Cafes and Restaurants

30 phút

Unit 21

19. Cars

30 phút

Unit 22

20. Caves and Caving

30 phút

Unit 23

21. Celebrations

30 phút

Unit 24

22. Celebrities

30 phút

Unit 25

23. Cellular Phones

30 phút

Unit 26

24. Childhood Activities

30 phút

Unit 27

25. Childhood Activities_2

30 phút

Unit 28

26. Childhood Present

30 phút

Unit 29

27. Childhood

30 phút

Unit 30

28. City

30 phút

Unit 31

29. College Major

30 phút

Unit 32

30. Comedy Films

30 phút

Unit 33

31. Comics

30 phút

Unit 34

32. Communication

30 phút

Unit 35

33. Communities

30 phút

Unit 36

34. Comparisons

30 phút

Unit 37

35. Concerts

30 phút

Unit 38

36. Conversations

30 phút

Unit 39

37. Country

30 phút

Unit 40

38. Day Off

30 phút

Unit 41

39. Dealing with stress

30 phút

Unit 42

40. Disaster

30 phút

Unit 43

41. Drive Safely

30 phút

Unit 44

42. Emotions

30 phút

Unit 45

43. English Education

30 phút

Unit 46

44. Enjoying your meals

30 phút

Unit 47

45. Entertainment

30 phút

Unit 48

46. Environment-friendly rides

30 phút

Unit 49

47. Events

30 phút

Unit 50

48. Exercise habits

30 phút

Unit 51

49. Exercise

30 phút

Unit 52

50. Fairy Tales

30 phút

Unit 53

51. Family traditions

30 phút

Unit 54

52. Favorite restaurants

30 phút

Unit 55

53. Favorite tourist spot

30 phút

Unit 56

54. Films

30 phút

Unit 57

55. Flowers

30 phút

Unit 58

56. Food

30 phút

Unit 59

57. Friends

30 phút

Unit 60

58. Friendship

30 phút

Unit 61

59. Getting your new phone

30 phút

Unit 62

60. Giving gifts

30 phút

Unit 63

61. Global English

30 phút

Unit 64

62. Goals

30 phút

Unit 65

63. Going abroad

30 phút

Unit 66

64. Handicraft

30 phút

Unit 67

65. Happiness

30 phút

Unit 68

66. Healthy diet

30 phút

Unit 69

67. Helping hand

30 phút

Unit 70

68. Helping people

30 phút

Unit 71

69. Historical place

30 phút

Unit 72

71. Hobbies

30 phút

Unit 73

72.Hobby

30 phút

Unit 74

73. Hometown

30 phút

Unit 75

74. Important festival

30 phút

Unit 76

75. Important mails

30 phút

Unit 77

76. High school

30 phút

Unit 78

77. Interesting building

30 phút

Unit 79

78. Internet

30 phút

Unit 80

79. Indoor activity

30 phút

Unit 81

80. Invention

30 phút

Unit 82

81. Junk food

30 phút

Unit 83

82. Keep in touch

30 phút

Unit 84

83. Keeping secrets

30 phút

Unit 85

84. Keeping secret

30 phút

Unit 86

85. Languages

30 phút

Unit 87

86. Lasting relationship

30 phút

Unit 88

87. Laughter

30 phút

Unit 89

88. Leadership

30 phút

Unit 90

89. Marriage

30 phút

Unit 91

90. Art

30 phút

Unit 92

91. Fast food chains

30 phút

Unit 93

92. Live Space

30 phút

Unit 94

93. Life changing

30 phút

Unit 95

94. Learning a language

30 phút

Unit 96

95. Learning new skills

30 phút

Unit 97

96. Leisure

30 phút

Unit 98

97. Living Space

30 phút

Unit 99

98. Long distance communication

30 phút

Unit 100

99. Mobile phone

30 phút

Unit 101

100. Music and lyrics

30 phút

Unit 102

101. Movies

30 phút

Unit 103

102. Music

30 phút

Unit 104

103. Modes of transportation

30 phút

Unit 105

104. Memories

30 phút

Unit 106

105. Mode of transportation

30 phút

Unit 107

106. Musical Instrument

30 phút

Unit 108

107.Natural Wonders

30 phút

Unit 109

108. Nature

30 phút

Unit 110

109. Modern Conveniences - Plastic

30 phút

Unit 111

110. Neighbors

30 phút

Unit 112

111. Newspaper

30 phút

Unit 113

112. Objects or Things

30 phút

Unit 114

113. Online Transactions

30 phút

Unit 115

114. Optimism

30 phút

Unit 116

115. Parent - Child Relationships

30 phút

Unit 117

116. Parks and Wildlife

30 phút

Unit 118

117. People

30 phút

Unit 119

118. People2

30 phút

Unit 120

119. Photography

30 phút

Unit 121

120. Photos

30 phút

Unit 122

121. Planning a Party

30 phút

Unit 123

122. Preserving Wildlife

30 phút

Unit 124

123. Products

30 phút

Unit 125

124. Professionalism

30 phút

Unit 126

125. Recreation

30 phút

Unit 127

126. Relaxation

30 phút

Unit 128

127. Reusing

30 phút

Unit 129

128. Room

30 phút

Unit 130

129. Room2

30 phút

Unit 131

130. Savings

30 phút

Unit 132

131. Science and Technology

30 phút

Unit 133

132. Science and Technology_2

30 phút

Unit 134

133. Science

30 phút

Unit 135

134. Shopping

30 phút

Unit 136

135. Sounds

30 phút

Unit 137

136. Starting a Business

30 phút

Unit 138

137. Stay Healthy

30 phút

Unit 139

138. Stress

30 phút

Unit 140

139. Studies

30 phút

Unit 141

140. Superstitions and The Supernatural

30 phút

Unit 142

141. Superstitions

30 phút

Unit 143

142. Talent Shows

30 phút

Unit 144

143. Talking to People

30 phút

Unit 145

144. Teenage Years

30 phút

Unit 146

145. Tests

30 phút

Unit 147

146. Time

30 phút

Unit 148

147. Tourist Attractions

30 phút

Unit 149

148. Traffic Jam

30 phút

Unit 150

149. Travel

30 phút

Unit 151

150. Travel_2

30 phút

Unit 152

151. Treating a Visitor

30 phút

Unit 153

152. Types of Music

30 phút

Unit 154

153. Useful Equipment

30 phút

Unit 155

154. Valuable Objects

30 phút

Unit 156

155. Watching TV

30 phút

Unit 157

156. Weather

30 phút

Unit 158

157. Weddings

30 phút

Unit 159

158. Weddings_2

30 phút

Unit 160

159. Wild Animals

30 phút

Unit 161

160. Wild Animals_2

30 phút

Unit 162

161. Wild Animals_3

30 phút

Unit 163

162. Work Place

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!