SCIENCE - GRADE 5

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Khoa học - Giáo trình chuẩn Hoa Kỳ - Lớp 5

Nội dung khóa học

Unit 1

Chapter 1 - Structure of Living Things

30 phút

Unit 2

Chapter 2 - Plant Structures and Functions

30 phút

Unit 3

Chapter 3 - Human Body Systems

30 phút

Unit 4

Chapter 4 - Earth's Water

30 phút

Unit 5

Chapter 5 - Earth's Weather

30 phút

Unit 6

Chapter 6 - The Solar System

30 phút

Unit 7

Chapter 7 - Types of Matter

30 phút

Unit 8

Chapter 8 - Changes in Matter

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!