SOLUTIONS INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford. Dành cho học sinh lớp 6 - lớp 12.

Nội dung khóa học

Unit 1

On camera

30 phút

Unit 2

2. Memories

30 phút

Unit 3

3. Nine to five

30 phút

Unit 4

4. Body and mind

30 phút

Unit 5

5. Our future

30 phút

Unit 6

6. Telling tales

30 phút

Unit 7

7. True love

30 phút

Unit 8

8. Travel

30 phút

Unit 9

9. Spend, spend, spend

30 phút

Unit 10

10. Inspiration

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!