SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford. Dành cho học sinh lớp 6 - lớp 12.

Nội dung khóa học

Unit 1

1. The real you

30 phút

Unit 2

2. Winning and losing

30 phút

Unit 3

3. Town and country

30 phút

Unit 4

4. In the spotlight

30 phút

Unit 5

5. Gifts

30 phút

Unit 6

6. Technology

30 phút

Unit 7

7. Cultures and customs

30 phút

Unit 8

8. What if...

30 phút

Unit 9

9. Crime scene

30 phút

Unit 10

10. The written word

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!