Solutions là bộ giáo trình tiếng Anh chuẩn mực Oxford, thích hợp với các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 theo trình độ từ A-A1-A2-B-B1-B2

 • 2A Cappucino and chips - 30 phút
 • 1. My network - 30 phút
 • 2. Free time - 30 phút
 • 3. School life - 30 phút
 • 4. Time to party - 30 phút
 • 5. Wild - 30 phút
 • 6. Out and about - 30 phút
 • 7. World famous - 30 phút
 • 8. On the menu - 30 phút
 • 9. Journeys - 30 phút
 • 10. Just the job - 30 phút