Danh sách lớp học mở


NB NH Cambridge Flyers- lesson 7

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 26/03/2018

Giáo viên: Catherine Lee

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Flyers- lesson 7

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Movers- lesson 10

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 29/03/2018

Giáo viên: JOSE SHERWIN B. SOTOMIL

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Movers- lesson 10

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Flyers- lesson 6

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 02/04/2018

Giáo viên: Catherine Lee

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Flyers- lesson 6

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

NB NH Cambridge Movers- lesson 9

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 05/04/2018

Giáo viên: JOSE SHERWIN B. SOTOMIL

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Movers- lesson 9

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em