Danh sách lớp học mở


NB NH Cambridge Fun for Flyers - Lesson 2

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 18/01/2018

Giáo viên: JOSE SHERWIN B. SOTOMIL

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Fun for Flyers - Lesson 2

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký

NB NH Cambridge for Movers - Lesson 3

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 20/01/2018

Giáo viên: Jennifer Cooper

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge for Movers - Lesson 3

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký

NB NH Cambridge for Movers - Lesson 4

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 22/01/2018

Giáo viên: Jennifer Cooper

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge for Movers - Lesson 4

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký

NB NH Cambridge Fun for Flyers - Lesson 3

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 25/01/2018

Giáo viên: JOSE SHERWIN B. SOTOMIL

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge Fun for Flyers - Lesson 3

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký

NB NH Cambridge for Movers - Lesson 5

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 27/01/2018

Giáo viên: Jennifer Cooper

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge for Movers - Lesson 5

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký

NB NH Cambridge for Movers - Lesson 6

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 29/01/2018

Giáo viên: Jennifer Cooper

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge for Movers - Lesson 6

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký

NB NH Cambridge for Movers - Lesson 7

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 01/02/2018

Giáo viên: Jennifer Cooper

Học phí: 50,000đ

Cambridge for Movers (Lesson 7)

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký

NB NH Cambridge for Movers - Lesson 2

Giờ học: 20:00 - 21:00 Ngày 05/02/2018

Giáo viên: Jennifer Cooper

Học phí: 50,000đ | Miễn phí

Cambridge for Movers - Lesson 2

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em

Đăng ký