Bước 1: Cài đặt phần mềm tại link sau:

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Bước 2: Tham gia lớp học trực tuyến:

Để tham gia khóa học trực tuyến, bạn cần phải có mã số khóa học (Meeting ID): Mã số này sẽ được gửi trước khi lớp học bắt đầu (qua Skype hoặc tin nhắn điện thoại)

  • Khởi động phần mềm Zoom và click vào “Join a Meeting”

 

  • Sau đó bạn nhập mã số (Meeting ID) và tên của bạn (Your Name) rồi click vào “Join” để bắt đầu