• Trong quá trình học, nếu xảy ra lỗi đường truyền làm buổi học không đạt hiệu quả thì buổi học đó sẽ được hoàn lại vào gói học của bạn
  • Hủy buổi học trước 1 tiếng được xem là hợp lệ. Buổi học sau khi hủy sẽ được hoàn lại vào gói học của bạn. Trễ hơn 1 tiếng, buổi học của bạn sẽ diễn ra như lịch học.
  • Chỉ cần đặt lịch học trước 120 phút là bạn có thể bắt đầu buổi học
  • Bạn có thể đặt lịch học cho 2 buổi học cùng một lúc
  • Bạn có thể liên tục thay đổi giáo viên trong cùng 1 gói học
  • Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được email xác nhận và trong vòng 24 giờ Bộ phận chăm sóc khách hàng của iSpeak.vn sẽ liên lạc với bạn để thông báo và xác nhận khóa học của bạn bắt đầu có hiệu lực.
  • Bạn có thể đổi gói học khi đã thanh toán và chỉ có thể đổi gói học tối đa 1 lần.
  • Học phí sẽ không được hoàn trả lại khi đã thanh toán. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích, các bạn vui lòng xem xét kĩ các thông tin trước khi chọn gói học.
  • Bạn cần phải tham gia học đúng giờ đã đăng kí. Vì thời gian học được quản lí bằng hệ thống, nên khi bạn tham gia học trễ, thời gian học của bạn sẽ bị rút ngắn
  • Giáo viên thông báo không thực hiện được lớp học trước 1h được xem là hợp lệ (Vấn đề này sẽ được Bộ phận chăm sóc khách hàng thông báo bằng email và liên lạc trực tiếp với học viên). Buổi học này sẽ được hoàn lại vào gói học của bạn.
  • Mọi góp ý chân thành của bạn về giáo viên và bài học vui lòng gửi về email info@iSpeak.vn hoặc liên lạc qua hotline 0968.950.850