Hướng dẫn phát âm chữ X trong tiếng Anh

Nov 18, 2018 Blog

Hướng dẫn phát âm chữ X trong tiếng Anh. X được phát âm là /ks/…