Mẹ dặn con gái: Đàn ông bản lĩnh không phải kiếm tiền tỷ/năm mà là người dám làm việc tưởng đơn giản này!

May 05, 2019 Blog

"Đàn bà con gái gì mà đoảng, việc nhà cũng không biết làm?" "Có vợ…