Gọi tên màu sắc trong tiếng Anh

Nov 05, 2018 Blog

Gọi tên màu sắc trong tiếng Anh 1. RED : đỏ - deep red: đỏ…