Đã là bạn, suốt đời vẫn là bạn…

Mar 30, 2019 Góc nhỏ Jerry

“Có một loại tình bạn, cho dù mỗi người đều có cuộc sống riêng của…

Con không khóc cho đời con – con khóc cho đời mẹ!

Mar 28, 2019 Blog

Phượng lại nở, ve lại kêu và mùa hè nữa lại đến rồi MẸ à.…

Tình đầu đến và đi như cơn mưa rào mùa hạ!

Mar 26, 2019 Góc nhỏ Jerry

Mưa rào… Chiều nay khi đang còn ngồi cặm cụi mãi với công việc, bất…