Một số từ vựng thường gặp trong phần nghe tranh TOIEC

Nov 09, 2018 Blog

Một số từ vựng thường gặp trong phần nghe tranh TOIEC 1. Tranh 1 người…

Phương pháp học từ vựng ôn thi TOEIC

Nov 09, 2018 Blog

Phương pháp học từ vựng ôn thi TOEIC. Bạn đang học tiếng Anh để làm…

50 câu tiếng Anh thường ngày bạn cần biết

Nov 09, 2018 Blog

50 câu tiếng Anh thường ngày bạn cần biết Say cheese! Cười lên nào !…

Cấu trúc song song (Parallel Structure)

Nov 05, 2018 Blog

Cấu trúc song song (Parallel Structure). Vấn đề cấu trúc song song là vấn đề…

Một số cụm từ tiếng anh thông dụng dùng trong tiếng anh giao tiếp

Nov 05, 2018 Blog

Một số cụm từ tiếng anh thông dụng dùng trong tiếng anh giao tiếp hằng…

8 bí quyết học nói tiếng Anh

Nov 05, 2018 Blog

8 bí quyết học nói tiếng Anh. Tiếng Anh là một công cụ không thể…

84 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụng

Nov 05, 2018 Blog

84 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụng 1. S + V + too…

Từ vựng chỉ nhà trong tiếng Anh

Nov 05, 2018 Blog

Từ vựng chỉ nhà trong tiếng Anh. Đây là một đoạn hội thoại hư cấu…

How to learn English well? – Bí kíp học tiếng Anh nhanh và chuẩn đây

Nov 05, 2018 Blog

Bí kíp học tiếng Anh nhanh và chuẩn đây. Học tiếng Anh ư dễ thui…

Những từ tiếng Anh ai cũng biết nghĩa nhưng đọc sai

Nov 05, 2018 Blog

Những từ tiếng Anh ai cũng biết nghĩa nhưng đọc sai. Thói quen đọc tiếng…

Kinh nghiệm chọn trường Anh ngữ ở Mỹ khi đi du học

Nov 05, 2018 Blog

Kinh nghiệm chọn trường Anh ngữ ở Mỹ khi đi du học. Hàng năm, hàng…

Phân biệt PHOTO, PICTURE và IMAGE

Nov 05, 2018 Blog

Phân biệt PHOTO, PICTURE và IMAGE. *Trong một số trường hợp thì photo và picture…

Cách hỏi thăm sức khỏe ai đó bằng tiếng Anh

Nov 05, 2018 Blog

Cách hỏi thăm sức khỏe ai đó bằng tiếng Anh Asking how someone is... -…

Một số món ăn Việt Nam bằng tiếng Anh

Nov 05, 2018 Blog

Một số món ăn Việt Nam bằng tiếng Anh Bánh cuốn : stuffed pancake Bánh…

Từ vựng chỉ bạn trong tiếng Anh

Nov 05, 2018 Blog

Từ vựng chỉ bạn trong tiếng Anh choolmate: bạn cùng trường Classmate: bạn cùng lớp…

Những động từ luôn đi kèm với giới từ “in”

Nov 05, 2018 Blog

Những động từ luôn đi kèm với giới từ "in" To belivevein st/sb: tin tưởng…

Phân biệt “As a result” và “As a result of” – Học Tiếng Anh Online

Nov 05, 2018 Blog

Phân biệt "As a result" và "As a result of" Học Tiếng Anh Online a. As…

Gọi tên màu sắc trong tiếng Anh

Nov 05, 2018 Blog

Gọi tên màu sắc trong tiếng Anh 1. RED : đỏ - deep red: đỏ…