Chính sách hoàn phí

 • 1. Mục đích

  - Tạo sự khác biệt về chăm sóc học viên và thực hiện cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo khi đến mua sắm tại hệ thống iSpeak.vn
  - Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho học viên khi sử dụng sản phẩm

 • 2. Phạm vi áp dụng

  - Đối tượng: các học viên đang tham gia học tập tại iSpeak.vn
  - Khu vực: toàn hệ thống iSpeak.vn trên Toàn quốc

 • 3. Chính sách hoàn phí

  - Hoàn tiền 100% học phí của buổi học nếu học viên báo trước muộn nhất là 1h trước khi buổi học bắt đầu (thực hiện theo thao tác trên hệ thống) hoặc giáo viên không dạy.
  - Các hình thức hoàn phí khác được quy định theo gói học.

 • 4. Điều kiện không được hoàn phí

  - Kết thúc thời hạn của gói học
  - Học viên không tham gia lớp học mà không báo hủy lớp.