Đến từ Châu Á
Đã dạy 4204 lớp

Giới thiệu

My name is Lorna Tengco. Age 49 and a professional singer and an online English Teacher. I've been teaching online for more than three years now. I studied Theology, Hermeneutics and Exegesis. I am also a bible teacher. I guess I really love to teach! I love meeting new people as that is the nature of my career as a singer. I wish to share my knowledge and skills to kids and adults. I can make studying English fun and I am friendly and patient. Book a class with me and let's learn English.

Bằng cấp

Kinh nghiệm

Bizmates Philippines Inc. 2017 DMM Eikaiwa (Bibo Global) 2018

Kỹ năng

 • DAILY CONVERSATION

huy hiệu

Junior Teacher A

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 20:00 - 20:30

  • 18:30 - 19:00

  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • No calendar

  • ;
  • No calendar

  • ;
  • No calendar

  • ;
  • 19:00 - 19:30

  • 19:30 - 20:00

  • No calendar

  • ;

Rating

5
99.73% | 1088 Đánh Giá
4
0.27% | 3 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
0 % | 0 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

5

  5

Đánh giá bởi học viên Nguyễn Ngọc Linh Nhi

FREE TALK Unit: Free talk
19:00 28/06/2021

5

  5

Đánh giá bởi học viên Nguyễn Ngọc Linh Nhi

FREE TALK Unit: Free talk
19:30 23/06/2021

5

  5

Đánh giá bởi học viên Nguyễn Ngọc Linh Nhi

Cô giọng hay, còn hỏi con các bài hát con đang nghe để con chia sẻ cho buổi học thêm vui.

  5

Đánh giá bởi học viên ND Nguyễn Thủy Tiên

I love Lorna teacher

  5

Đánh giá bởi học viên ND Trần Như Khánh Đan