Đến từ Việt Nam
Đã dạy 1192 lớp

Giới thiệu

Hello! My name is Hong Ngoc. Im 24 years old. i have had experience teaching English to children. I like kids too. So my class will be very fun and comfortable. You don't need to memorize too many new words, I will help you all.

Kinh nghiệm

Kỹ năng

 • ENGLISH FOR KIDS

huy hiệu

Starting Teacher

Lịch dạy tuần này

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

  • 21:00 - 21:30

  • No calendar

  • ;
  • 19:30 - 20:00

  • 20:00 - 20:30

  • 20:30 - 21:00

  • 21:00 - 21:30

  • 21:30 - 22:00

  • 22:00 - 22:30

  • 22:30 - 23:00

  • 07:00 - 07:30

  • 07:30 - 08:00

  • 08:00 - 08:30

  • 08:30 - 09:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 07:00 - 07:30

  • 07:30 - 08:00

  • 08:00 - 08:30

  • 08:30 - 09:00

  • 09:00 - 09:30

  • 09:30 - 10:00

  • 12:00 - 12:30

  • 12:30 - 13:00

  • 13:00 - 13:30

  • 13:30 - 14:00

  • 19:30 - 20:00

  • 21:00 - 21:30

  • 12:00 - 12:30

  • 12:30 - 13:00

  • 13:00 - 13:30

  • 13:30 - 14:00

  • 09:00 - 09:30

  • 12:00 - 12:30

  • 12:30 - 13:00

  • 13:00 - 13:30

  • 13:30 - 14:00

Rating

5
0% | 0 Đánh Giá
4
0% | 0 Đánh Giá
3
0% | 0 Đánh Giá
2
0% | 0 Đánh Giá
1
100 % | 1 Đánh Giá

Đánh giá buổi học

Sắp xếpĐánh giá tốt nhất

Không thấy cô giáo liên lạc để dạy

  1

Đánh giá bởi học viên DD Võ Mai Chi