FAMILY AND FRIENDS 6

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh Trẻ em chuẩn mực của Đại học Oxford (UK). Dành cho trẻ em 6-12 tuổi. Cấp độ 6

Nội dung khóa học

Unit 1

FF6_0_Starter (Lesson 1)

30 phút

Unit 2

FF6_1 Art project (Lesson 2.)

30 phút

Unit 3

FF6_1 Art project (Lesson 3)

30 phút

Unit 4

FF6_2 Sports adventures (Lesson 4)

30 phút

Unit 5

FF6_2 Sports adventures (Lesson 5)

30 phút

Unit 6

FF6_3 It's festival time (Lesson 6)

30 phút

Unit 7

FF6_3 It's festival time (Lesson 7)

30 phút

Unit 8

FF6_3 It's festival time (Lesson 8)

30 phút

Unit 9

FF6_3 It's festival time (Lesson 9)

30 phút

Unit 10

FF6_4 Transport of the future (Lesson 10)

30 phút

Unit 11

FF6_4 Transport of the future (Lesson 11)

30 phút

Unit 12

FF6_5 The greatest inventions (Lesson 12)

30 phút

Unit 13

FF6_5 The greatest inventions (Lesson 13)

30 phút

Unit 14

FF6_6 You've won a computer (Lesson 14)

30 phút

Unit 15

FF6_6 You've won a computer (Lesson 15)

30 phút

Unit 16

FF6_6 You've won a computer (Lesson 16)

30 phút

Unit 17

FF6_6 You've won a computer (Lesson 17)

30 phút

Unit 18

FF6_7 Explorers for a day (Lesson 18)

30 phút

Unit 19

FF6_7 Explorers for a day (Lesson 19)

30 phút

Unit 20

FF6_8 It's a mystery (Lesson 20)

30 phút

Unit 21

FF6_8 It's a mystery (Lesson 21)

30 phút

Unit 22

FF6_9 Survival (Lesson 22)

30 phút

Unit 23

FF6_9 Survival (Lesson 23)

30 phút

Unit 24

FF6_9 Survival (Lesson 24)

30 phút

Unit 25

FF6_9 Survival (Lesson 25)

30 phút

Unit 26

FF6_10 Around the world (Lesson 26)

30 phút

Unit 27

FF6_10 Around the world (Lesson 27)

30 phút

Unit 28

FF6_11 Space travel (Lesson 28)

30 phút

Unit 29

FF6_11 Space travel (Lesson 29)

30 phút

Unit 30

FF6_12 Holiday time (Lesson 30)

30 phút

Unit 31

FF6_12 Holiday time (Lesson 31)

30 phút

Unit 32

FF6_12 Holiday time (Lesson 32)

30 phút

Unit 33

FF6_12 Holiday time (Lesson 33.)

30 phút

Unit 34

FF6_12 Holiday time (Lesson 34)

30 phút

Unit 35

TEST OF FAMILY AND FRIENDS 6 (Lesson 35)

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!