FREE TALK

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Thảo luận tự do với giáo viên - Chủ đề tự chọn

Nội dung khóa học

Unit 1

Free talk

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!