SOLUTIONS ADVANCED

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford. Dành cho học sinh lớp 6 - lớp 12.

Nội dung khóa học

Unit 1

1. Beginnings

30 phút

Unit 2

2. Stories

30 phút

Unit 3

3. Partners

30 phút

Unit 4

4. Changes

30 phút

Unit 5

5. Battles

30 phút

Unit 6

6. Dreams

30 phút

Unit 7

7. Journeys

30 phút

Unit 8

8. Tastes

30 phút

Unit 9

9. Secrets

30 phút

Unit 10

10. Endings

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!