SOLUTIONS UPPER-INTERMEDIATE

Chi tiết khóa học

Thêm vào yêu thích

Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford. Dành cho học sinh lớp 6 - lớp 12.

Nội dung khóa học

Unit 1

1. Against the odds

30 phút

Unit 2

2. For what it's worth

30 phút

Unit 3

3. From cradle to grave

30 phút

Unit 4

4. Out of this world

30 phút

Unit 5

5. In the news

30 phút

Unit 6

6. Points of view

30 phút

Unit 7

7. Putting the world to rights

30 phút

Unit 8

8. Caught in the net

30 phút

Unit 9

9. A step on the ladder

30 phút

Unit 10

10. Man and beast

30 phút

Bạn cần tư vấn thêm?

Nhận thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay!