EM HỌC LÀM MC 1

Giáo viên: Rustom D. Sanday
Giờ học:10:00
Ngày: 03:10:2020 :
Đánh giá:

4.9

Nội dung bài học

Lớp học "Bé làm MC 1" do iSpeak đang triển khai trên hệ thống trực tuyến.

  • Đối tượng : Các bé tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5
  • Giáo trình : Là sự kết hợp và chắt lọc từ giáo trình của Cambrigde : Start - Mover - Flyer
  • Mục tiêu hướng tới :  (1) Tạo sân chơi có tính tương tác cao giữa cá nhân, (2)  Tăng cường giao tiếp qua hoạt động nhóm - đóng vai ; (3) và Trau dồi khả năng nói tiếng Anh tự nhiên thông qua chủ đề giàu sức sáng tạo "Bé tập làm MC"

Bài 1: Khám phá năng lực tiềm ẩn ?

Bài 2:  Làm thế nào để mở đầu gây ấn tượng ? 

Bài 3:  Kỹ thuật ghi nhớ tên và các đối tượng khác 

Bài 4: Cách thức giới thiệu khách mời và diễn giả

Bài 5:  Kỹ năng diễn thuyết

Bài 6:  Cách sử dụng các loại MIC khác nhau

Bài 7:  Thực hành với ngôn ngữ cơ thể

Bài 8:  Kỹ năng xử lý tình huống thực tế

Yêu cầu khóa học :

Máy tính bàn/cá nhân/iPad có kết nối mạng internet

Cài đặt sẵn phần mềm Zoom tại thiết bị cá nhân

(Hướng dẫn học trực tuyến trên hệ thống Zoom Meeting : https://class.ispeak.vn/page/huong-dan-hoc-truc-tuyen-tren-he-thong-zoom-meeting )

 

Creating A Full Webpage 7:12
Accessing Elements - Files 4:07
Responding To A Click 4:07
Changing Website Content - Files 4:07
Creating A Full Webpage 7:12
Accessing Elements - Files 4:07
Responding To A Click 4:07
Changing Website Content - Files 4:07
Creating A Full Webpage 7:12
Accessing Elements - Files 4:07
Responding To A Click 4:07
Changing Website Content - Files 4:07
Creating A Full Webpage 7:12
Accessing Elements - Files 4:07
Responding To A Click 4:07
Changing Website Content - Files 4:07

Thông tin giáo viên

Rustom D. Sanday

Alta Tiera Tiguma, Pagadian City

  • 20 Courses
  • 4.9 Average Rating

Hi! I have been in the business of speaking since the year of 2002 with more than four thousand lessons conducted on Skype and other online teaching platforms so far as an online ESL teacher for a number of years now. I started teaching English in 2011 to young Korean and Chinese students, now to Japanese & Vietnamese adult learners, and I love what I do because I appreciate communication arts. I was a radio announcer/DJ for more than 5 years. I also had a few years in the BPO industry working as a call center agent for a number of call center companies respectively. Basically, I'm an artist, I write songs out of passion. I also write jokes for radio programming. I sing, play the guitar, and paint or draw when I have a perfect time. I am Civil Service eligible(and once hired to work as a computer operator in 2001 at DPWH, but decided to leave the job as I was unhappy with the distance from where I live to the office). I also passed the accreditation test for broadcasters conducted by the KBP(Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas) in 2002, and have attended series of training courses on Standard/Neutral American Accent as a requirement to work in the inbound/outbound sales division of the call center companies I was working in in separate times. I spent more than a decade exploring spoken English, and I have found that if you'll learn it the right way, you will speak it after just months of developing your fluency in it. By the way, I speak five languages including English, to add Japanese soon, hopefully, and I can teach you the basics of any of them as a bonus if you like. See you! Shared

Hi! I have been in the business of speaking since the year of 2002 with more than four thousand lessons conducted on Skype and other online teaching platforms so far as an online ESL teacher for a number of years now. I started teaching English in 2011 to young Korean and Chinese students, now to Japanese & Vietnamese adult learners, and I love what I do because I appreciate communication arts. I was a radio announcer/DJ for more than 5 years. I also had a few years in the BPO industry working as a call center agent for a number of call center companies respectively. Basically I'm an artist; I write songs out of passion. I also write jokes for radio programming. I sing, play the guitar, and paint or draw when I have a perfect time. I am Civil Service eligible(and once hired to work as a computer operator in 2001 at DPWH, but decided to leave the job as I was unhappy with the distance from where I live to the office). I also passed the accreditation test for broadcasters conducted by the KBP(Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas) in 2002, and have attended series of training courses on Standard/Neutral American Accent as a requirement to work in the inbound/outbound sales division of the call center companies I was working in in separate times. I spent more than a decade exploring spoken English, and I have found that if you'll learn it the right way, you will speak it after just months of developing your fluency in it. By the way, I speak five languages including English, to add Japanese soon, hopefully, and I can teach you the basics of any of them as a bonus if you like. See you! Shared

Students Feedback

4.70

Average Rating

90%
87%
34%
12%
2%
7 min ago
Anthony Forsey

Awesome course

Investig ationes demons travge vunt lectores legee lrus quodk legunt saepius was claritas kesty they conctetur they kedadip lectores legee sicing.

1 mon ago
Justin Nam

Test review lol

Investig ationes demons travge vunt lectores legee lrus quodk legunt saepius was claritas kesty.

MD
3 Mon ago
Murir Dokan

This is a title of review. the developer suffer from lot's of vitamin. what about you?

Investig ationes demons travge vunt lectores legee lrus quodk legunt saepius was claritas kesty they conctetur they kedadip lectores legee sicing.

1 year ago
John Doe

Best course ever

Investig ationes demons travge vunt lectores legee lrus quodk legunt saepius was claritas kesty they conctetur they kedadip lectores legee sicing. Investig ationes demons travge vunt lectores legee lrus quodk legunt saepius was claritas kesty they conctetur they kedadip lectores legee sicing.

Lớp học bạn sẽ thích

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

GIẢM NGAY 20% HỌC PHÍ NẾU ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 10/10