Bí kíp ghi nhớ 100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở thường gặp

May 13, 2019 Blog

Trong thời đại kinh tế hội nhập như hiện nay, tiếng Anh công sở trở…

Những điều tránh giúp bạn nói tiếng anh lịch sự hơn

May 06, 2019 Blog

Vì sự khác biệt về văn hoá nên có nhiều từ nếu ban dịch “word…

Hơn 30 cách nói thay thế cho ‘very good’

Nov 20, 2018 Blog

Hơn 30 cách nói thay thế cho 'very good'. Trong tiếng Anh, có nhiều cách…

Cách giới thiệu bản thân đơn giản

Nov 20, 2018 Blog

Cách giới thiệu bản thân đơn giản bằng tiếng Anh. Họ tên, quê quán, công…

Những câu tiếng Anh cần biết khi tới hiệu thuốc

Nov 20, 2018 Blog

Những câu tiếng Anh cần biết khi tới hiệu thuốc. Nếu cần tư vấn về…

Cách chiến thắng nỗi sợ hãi nói tiếng Anh

Nov 19, 2018 Blog

Cách chiến thắng nỗi sợ hãi nói tiếng Anh. Làm sao dập tắt được giọng…

Trình báo mất đồ bằng tiếng Anh

Nov 09, 2018 Blog

Trình báo mất đồ bằng tiếng Anh. Các bạn đã bao giờ bị mất đồ…

Giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm

Nov 09, 2018 Blog

Giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm. Bộ từ vựng + mẫu câu này rất…

50 câu tiếng Anh thường ngày bạn cần biết

Nov 09, 2018 Blog

50 câu tiếng Anh thường ngày bạn cần biết Say cheese! Cười lên nào !…