Sự khác biệt giữa người nghe giỏi và kém tiếng Anh

May 21, 2019 Blog

Trong khi người nghe kém phải "căng tai" thì người nghe giỏi có thể nhanh…

Dùng “Hear” và “Listen” trong hoàn cảnh nào là đúng?

Mar 23, 2019 Blog

Chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với với Hear và Listen, cả hai…

Xây dựng vốn từ cho năng lực nghe

Nov 15, 2018 Blog

Xây dựng vốn từ cho năng lực nghe. Quy trình học ngoại ngữ quan tâm…