Phân biệt “Laugh” và “Smile”

Mar 29, 2019 Blog

Trong tiếng Anh chúng ta điều biết "Smile" và "Laugh" đều có nghĩa là cười.…