Những câu trả lời thay cho Yes và No cực Tây trong tiếng Anh

Apr 09, 2019 Blog

“Yes” và “No” là 2 từ cực kỳ thông dụng để thể hiện sự đồng…